Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

EXPOZIȚIE „PINOCCHIO” ÎN BUCUREȘTI-MALL VITAN

1 iunie, 2023 - 15 iunie, 2023

Muzeul Național al Literaturii Române în parteneriat cu Fundația Națională „Carlo Collodi” din Italia, cu sprijinul Institutului Italian de Cultură și al București-Mall Vitan, organizează expoziția „Pinocchio” începând cu data de 1 iunie, Ziua copilului.

Expoziția reprezintă un omagiu adus autorului de cărți pentru copii Carlo Collodi și oferă o reîntâlnire cu unul dintre personajele cele mai îndrăgite ale copilăriei, în viziunea celor doi ilustratori de carte pentru copii: Carlo Chiostri și Enrico Mazzanti.

La 7 iulie 1881, Collodi a început să publice Povestea unei marionete – mai târziu intitulată Aventurile lui Pinocchio – în „Giornale per i bambini”. Publicarea în serie s-a încheiat în ianuarie 1883, iar la scurt timp după aceea, romanul a apărut în volum. Începând cu prima traducere în limba engleză din 1892, cartea Aventurile lui Pinocchio a devenit treptat o capodoperă cunoscută și tradusă în întreaga lume. Forța acestei lucrări este atât de mare încât adaptările sale teatrale, cinematografice, de televiziune și animate au fost numeroase.

Cartea semnată de Collodi a fost tradusă în aproape trei sute de limbi, dar și de mai multe ori în aceeași limbă. Unii traducători și-au dorit chiar să re-propună diferite versiuni ale romanului de-a lungul anilor: nu atât pentru a corecta erorile, ci mai degrabă pentru a oferi un text cât mai în concordanță cu limba originală – o limbă italiană plină de viață și concretă a lui Collodi – și cu propria lor limbă. De exemplu, în China (unde există mai multe ediții ale romanului lui Collodi), Ren Rongrong, care deja tradusese Pinocchio în 1980, a vrut să ofere o nouă versiune a acestuia în 2018.

Fundația Națională Carlo Collodi, recunoscută prin Decretul Președintelui Republicii italiene nr. 1313 din 18 iulie 1962, este o organizație non-profit cu sediul în Collodi (PT, Italia) și promovează cultura pentru copii pornind de la capodopera literară Aventurile lui Pinocchio. Fundația deține și administrează Parcul Policentric Collodi Pinocchio, care include Parcul Pinocchio, Grădina și Vila istorică Garzoni și Casa Fluturilor. Angajată constant în domeniul culturii și turismului cultural, Fundația administrează o bibliotecă (Biblioteca Collodiana), se ocupă de activități educaționale și culturale, realizează expoziții permanente și itinerante, promovează conferințe și cercetări, publică eseuri, colaborează cu instituții și operatori culturali, în Italia și în întreaga lume. Din 1990, Fundația a fost inclusă în Lista Instituțiilor Culturale de Interes Național al Guvernului Italiei. Pentru mai multe informații: www.fondazionecollodi.it.

Expoziția va putea fi vizitată zilnic, în perioada 1-15 iunie 2023, în centrul comercial București-Mall Vitan, în intervalul 10.00 – 22.00.

 

Mostra „Pinocchio” al Centro Commerciale Vitan di Bucarest

1 – 15 giugno 2023, Calea Vitan 55-59

Il Museo Nazionale della Letteratura Romena, in collaborazione con la Fondazione Nazionale „Carlo Collodi”, con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Bucarest e del Centro Commerciale Vitan di Bucarest, organizza la mostra „Pinocchio” a partire dal 1° giugno, Festa del Bambino.

La mostra è un omaggio allo scrittore di libri per bambini Carlo Collodi e offre l’occasione di incontrare nuovamente uno dei più amati personaggi dell’infanzia, nella visione dei due illustratori di libri per bambini: Carlo Chiostri e Enrico Mazzanti.

Il 7 luglio 1881, Collodi comincia a pubblicare il libro La storia di un burattino – più tardi intitolato Le avventure di Pinocchio – nel „Giornale per i bambini”. La pubblicazione in serie si conclude a gennaio 1883 e poco dopo il romanzo appare in volume. A cominciare dalla prima traduzione in inglese del 1892, il libro Le avventure di Pinocchio è diventato man mano un capolavoro conosciuto e tradotto in tutto il mondo. La forza di quest’opera è talmente grande che numerosi sono stati i suoi adattamenti per il teatro, il cinema, la televisione e l’animazione.

Il libro di Collodi è stato tradotto in quasi trecento lingue, ma anche più volte nella stessa lingua. Alcuni traduttori hanno voluto addirittura riproporre diverse versioni del romanzo nel corso degli anni: non tanto per correggere gli errori, ma piuttosto per offrire un testo più vicino alla lingua originale – l’italiano concreto e pieno di vita di Collodi – e più coerente con la propria lingua. Ad esempio, in Cina (dove esistono più edizioni del romanzo di Collodi), Ren Rongrong, che aveva già tradotto Pinocchio nel 1980, ha voluto offrirne una nuova versione nel 2018.

La Fondazione Nazionale Carlo Collodi, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1313 del 18 luglio 1962, è un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Collodi (PT) e promuove la cultura dei bambini e per i bambini a partire dal capolavoro letterario Le avventure di Pinocchio. La Fondazione possiede e gestisce il Parco Policentrico Collodi Pinocchio, che comprende il Parco di Pinocchio, la Villa e lo Storico Giardino Garzoni, e la Casa delle Farfalle. Costantemente impegnata nel campo della cultura e del turismo culturale, la Fondazione gestisce una biblioteca (la Biblioteca Collodiana), cura attività didattiche e culturali, realizza mostre permanenti e itineranti, promuove convegni e ricerche, pubblica saggi, collabora con istituzioni e operatori culturali in Italia e nel mondo. Dal 1990 la Fondazione è inserita nella Tabella delle istituzioni culturali di rilievo nazionale. Per maggiori informazioni: www.fondazionecollodi.it.

La mostra potrà essere visitata ogni giorno, dal 1 al 15 giugno 2023, presso il centro commerciale Bucarest-Mall Vitan, dalle 10.00 alle 22.00.

Details

Start:
1 iunie, 2023
End:
15 iunie, 2023
Event Category:
Website:
https://mnlr.ro/expozitie-pinocchio-in-bucuresti-mall-vitan/

Organizer

Muzeul Național al Literaturii Române – București
View Organizer Website

Venue

București Mall – Vitan
Calea Vitan 55-59
București, București 031282 Romania
+ Google Map