Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Iași: Expoziția François Villon, în traducerea lui Adrian Vasiliu, 21 de gravuri în lemn de Mircia Dumitrescu

6 octombrie, 2022 - 20 octombrie, 2022

Expoziția: François Villon
În traducerea lui Adrian Vasiliu
21 de gravuri în lemn de Mircia Dumitrescu
Curatori: Dr. Alexandru Constantin Chituță, Alexandru Gorea
Organizatori: Muzeul Municipal Regina Maria din Iași, Muzeul Național Brukenthal, Biblioteca Central Universitară Carol I București
Locul de desfășurare: Muzeul Municipal Regina Maria Iași, str. Zmeu, nr. 3
Parteneri: Colecția av. George Șerban
Sponori: Şerban și Asociații, Societate civilă de avocați
Cu prieljul apariției volumului François Villon, Balade și alte poezii, în traducerea lui Adrian Vasiliu, acad. Mircia Dumitrescu a realizat 21 de gravuri în lemn pentru ilustrația volumului. Aceste gravuri vor fi expuse în cadrul expoziției cu aceleași nume. Noutatea expoziției este dată nu doar de tematică, cât și de expunerea lucrărilor de gravură alături de plăcile originale de lemn.
François Villon, acest extraordinar mare poet al Franței, s-a născut în anul 1431, anul morții Ioanei d’Arc, a dispărut în neant la 8 ianuarie 1463, când a fost obligat să plece din Paris, în exil, condamnat pentru o faptă pe care nu o săvârșise. În alte rânduri, pentru fapte cu adevărat imputabile, reușise să scape de pedeapsă!
Este considerat primul poet modern al Franței.
Până la el, poezia avea un caracter impersonal, limitată la subiecte generale, eroice, epice. Cu Villon, omul obișnuit, cu durerile și bucuriile sale, trece în prim-plan. Poetul cântă propriile-i sentimente, punându-se în centrul atenției, se lamentează, se laudă, se bucură, vorbește despre propriile decepții în dragoste, se autoironizează sau chiar se autoincriminează pentru faptele reprobabile pe care le săvârșește și pentru viața mizeră pe care o duce.
Rezultatul frământărilor sale îl găsim în cele două capodopere, „Legatul sau Micul Testament” și „Marele Testament”, ultimul fiind presărat cu celebrele balade, catrene, versete și rondeluri.
Baladele în jargon și alte câteva frumoase balade, le găsim răspândite în diverse manuscrise.
/EN/
Exhibition: François Villon
Translation by Adrian Vasiliu
21 wood engravings by Mircia Dumitrescu
Curators: Alexandru Constantin Chituță PhD, Alexandru Gorea
Organizers: Regina Maria Municipal Museum from Iaşi, Brukenthal National Museum, Central University Library Carol I Bucharest
Location: Regina Maria Municipal Museum Iaşi, 3, Zmeu Street
Partners: George Șerban Collection
Sponsors: Șerban and Associates, Civil Society of Lawyers
On the occasion of the publication of François Villon, Ballades and other poems, translated by Adrian Vasiliu, acad. Mircia Dumitrescu made 21 wood engravings to illustrate the volume. These engravings will be exhibited in the exhibition with the same name. The novelty of the exhibition lies not only in the theme, but also in the exhibition of the engravings alongside the original wooden plates.
François Villon, this extraordinary great poet of France, was born in 1431, the year of Joan of Arc’s death, and disappeared on 8 January 1463, when he was forced to leave Paris in exile, convicted of a crime he had not committed. On other occasions, he had managed to escape punishment for acts that were truly imputable!
He is considered France’s first modern poet.
Before him, poetry was impersonal, limited to general, heroic, epic subjects. With Villon, the ordinary man, with his sorrows and joys, comes to the fore. The poet sings of his own feelings, putting himself at the centre of attention, lamenting, praising, rejoicing, talking about his own disappointments in love, mocking or even blaming himself for the reprehensible deeds he commits and the miserable life he leads.
The result of his anguish can be found in his two masterpieces, The Legatus or Little Testament and The Great Testament, the latter being peppered with his famous ballads, quatrains, verses and ruminations.
The jargon ballads, and several other beautiful ballads, we find them scattered in various manuscripts.

Detalii

Începe:
6 octombrie, 2022
Se termină:
20 octombrie, 2022
Categorie Eveniment:
Site web:
https://www.facebook.com/photo?fbid=562767102318911&set=a.541983101063978

Organizatori

Muzeul Municipal Iași
Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”

Loc de desfășurare

Muzeul Municipal Iași
str. Zmeu nr 3
Iași, Iași Romania
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare