Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Iași: Expoziția Nichita Azi, expoziție bibliofilă Mircia Dumitrescu

6 octombrie, 2022 @ 08:00 - 20 octombrie, 2022 @ 17:00 EEST

Expoziția: Nichita Azi
Expoziție bibliofilă Mircia Dumitrescu
Curatori: Dr. Alexandru Constantin Chituță, Alexandru Gorea
Organizatori: Muzeul Municipal Regina Maria din Iași, Muzeul Național Brukenthal, Academia Română, Muzeul Național al Literaturii Române din București
Locul de desfășurare: Muzeul Municipal Regina Maria Iași, str. Zmeu, nr. 3
Parteneri: Colecția av. George Șerban
Sponori: Şerban și Asociații, Societate civilă de avocați
Evenimentul dedicat lui Nichita Stănescu de la Muzeul Municipal Regina Maria din Iași va fi unul complex în care arta se va împleti cu poezia. Pentru activitatea excepțională a academicianului și artistului Mircia Dumitrescu acesta va primi și Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Iași, la propunerea domnului dr. Alexandru Constantin Chituță, manager interimar al Muzeului Național Brukenthal.
„Academicianul, artistul şi profesorul Mircia Dumitrescu a ilustrat o mare parte din opera lui Nichita Stănescu. Au fost prieteni şi s-au admirat reciproc. Nichita Stănescu i-a dedicat 33 de poeme şi un Decalog, iar Mircia i-a dăruit din lucrările sale. Expoziţia de la Iași pune în prim plan cartea-obiect intitulată Nichita azi. Astfel, în anul 1982, Mircia Dumitrescu a realizat o operă cu totul neobişnuită: o carte cu dimensiuni spectaculoase, 40 cm/2 m, care poate fi admirată doar dacă o parcurgi de la un capăt la celălalt. S-au făcut doar unsprezece exemplare din această minunată lucrare, niciunul dintre ele nu a fost vândut, toate au fost dăruite. Conform dorinţei artistului și cu ajutorul domnului academician Nicolae Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române, un set de volume cuprinzând manuscrisele eminesciene, editate de Academia Română vor fi donate Muzeului Municipal Regina Maria din Iași”, spune Alexandru Constantin Chituţă, curator al expoziţiei. „Mircia Dumitrescu este un artist plin de forţă şi energie creatoare, dedicat gravurii. A îndrumat generaţii întregi de artişti cărora le-a câştigat admiraţia şi recunoştinţa. E un artist profund care îşi găseşte echivalentul în maeştrii trecutului. În anul 2021, cu prilejul aniversării a 80 de ani, a realizat 4 expoziţii în ţară iar în anul 2021 Preşedintele României Klaus Werner Iohannis l-a decorat cu Steaua României”, mai spune curatorul.
/EN/
Exhibition: Nichita Today
Mircia Dumitrescu Bibliophile Exhibition
Curators: Alexandru Constantin Chituță PhD, Alexandru Gorea
Organizers: Regina Maria Municipal Museum from Iaşi, Brukenthal National Museum, Romanian Academy, National Museum of Romanian Literature in Bucharest
Location: Regina Maria Municipal Museum Iaşi, Zmeu Street, no. 3
Partners: George Șerban Collection
Sponsors: Șerban and Associates, Civil Society of Lawyers
The event dedicated to Nichita Stănescu at the Regina Maria Municipal Museum in Iași will be a complex one in which art will blend with poetry. For the exceptional work of the academician and artist Mircia Dumitrescu, he will also receive the title of Honorable Citizen of the Municipality of Iaşi, at the proposal of Alexandru Constantin Chituță PhD, interim manager of the Brukenthal National Museum.
„Academician, artist and professor Mircia Dumitrescu illustrated a large part of Nichita Stănescu’s work. They were friends and admired each other. Nichita Stănescu dedicated 33 poems and a Decalogue to him, and Mircia gave him some of his works. The exhibition in Iaşi highlights the book-object entitled Nichita today. In 1982, Mircia Dumitrescu produced a highly unusual work: a book of spectacular dimensions, 40 cm/2 m, which can only be admired if you go through it from one end to the other. Only eleven copies of this wonderful work were made, none of them were sold, all were offered as presents. In accordance with the artist’s wish and with the help of Academician Nicolae Noica, director of the Romanian Academy Library, a set of volumes containing Eminescian manuscripts, published by the Romanian Academy, will be donated to the Regina Maria Municipal Museum in Iaşi”, declared Alexandru Constantin Chituță, curator of the exhibition. „Mircia Dumitrescu is an artist full of strength and creative energy, dedicated to engraving. He has mentored generations of artists who have earned his admiration and gratitude. He is a profound artist who finds his equivalent in the masters of the past. In 2021, on the occasion of his 80th birthday, he held 4 exhibitions in the country and in 2021 Romanian President Klaus Werner Iohannis decorated him with the Romanian Star”, the curator adds.

Detalii

Începe:
6 octombrie, 2022 @ 08:00 EEST
Se termină:
20 octombrie, 2022 @ 17:00 EEST
Categorie Eveniment:
Site web:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=562762505652704&set=a.541983101063978

Organizatori

Muzeul Municipal Iași
Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Muzeul Național al Literaturii Române – București

Loc de desfășurare

Muzeul Municipal Iași
str. Zmeu nr 3
Iași, Iași Romania
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare