Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași lansează un nou apel la candidaturi în cadrul proiectului Burse și rezidențe de cercetare științifică „Junimea” privind istoria și viața culturală ieșeană, ediția a VII-a.

26 martie, 2023 - 26 aprilie, 2023

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași lansează un nou apel la candidaturi în cadrul proiectului Burse și rezidențe de cercetare științifică „Junimea” privind istoria și viața culturală ieșeană, ediția a VII-a.

Proiectul încurajează cercetarea științifică pe un subiect legat de istoria culturală sau de sistemul cultural contemporan ieșean, în diferite domenii: filologie, istorie, teatru, filosofie, sociologie, muzeologie, patrimoniu, antropologie.

În anul 2023, se vor acorda 2 burse și 2 rezidențe de cercetare:
– 1 bursă de cercetare științifică „Alexandru Xenopol” pentru doctoranzi și cercetători, în valoare de 1.000 de lei/proiect. Perioada: 5 mai – 5 septembrie 2023;
– 1 bursă de performanță științifică „Iacob Negruzzi” pentru studenți și masteranzi, în valoare de 800 de lei/proiect. Perioada: 5 mai – 5 septembrie 2023;
– 2 rezidențe de cercetare „Vasile Pogor” constând în cazare timp de 1-3 săptămâni, pentru cercetători și doctoranzi, în perioada 26 octombrie – 26 decembrie 2023;

Pentru depunerea proiectelor sunt eligibili studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători din România, Republica Moldova și Ucraina.

Dosarul de candidatură trebuie să fie redactat în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză) și să conțină: CV și formularul de înscriere (unde vor fi completate obligatoriu: nume, prenume, opțiunea candidatului pentru una din cele trei categorii, titlul proiectului de cercetare și o prezentare a proiectului de minimum 2.500 de semne). Pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, sunt necesare și două scrisori de recomandare din partea unor membri ai comunității academice, redactate în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză). Formularul de înscriere poate fi descărcat aici.

Proiectele propuse vor fi analizate pe baza următoarelor criterii:
→ Legătura tematică a cercetării cu autorii reprezentativi pentru rețeaua MNLR Iași și/ sau patrimoniul instituției;
→ Actualitatea temei de cercetare propuse și a abordării metodologice;
→ Calitatea și originalitatea cercetării propuse;
→ Exprimarea coerentă, în concordanță cu normele ortografice, ortoepice și de punctuație în vigoare;
→ Fezabilitatea realizării cercetării în perioada desfășurării proiectului (mai-decembrie 2023);
→ Pregătirea de specialitate a candidatului, demonstrabilă prin CV.

Precizări suplimentare:
Câștigătorii ultimelor trei ediții nu se mai pot înscrie la apelul din anul în curs, în cadrul categoriei la care au participat.
Nu pot participa la proiect angajații Muzeului Național al Literaturii Române Iași și nici rudele acestora de gradul I (copii, părinți, soț/soție), nici persoanele antrenate în organizarea proiectului, membri ai comisiei de selecție ori rude de gradul I ale acestora.
Participanții declară pe proprie răspundere că nu încalcă drepturile patrimoniale și morale ale altor persoane, prin publicarea lucrării rezultate în urma cercetării realizate, conform Legii 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.
Beneficiarii burselor și rezidențelor de cercetare au obligația de a elabora un articol ştiinţific în urma cercetării realizate, conform normelor științifice și metodologice în vigoare, care va fi ulterior propus spre publicare în una dintre publicațiile MNLR Iași. Dacă articolul va fi acceptat de către consiliul editorial, acesta va fi publicat în Anuarul Muzeului Național al Literaturii Române Iași, publicație științifică indexată în bazele de date internaționale CEEOL și DOAJ, sau în Dacia Literară. Revistă de reconstituiri culturale.

Perioada de înscriere este 26 martie – 26 aprilie 2023, iar candidaturile se vor transmite electronic, la adresa de e-mail programe.mnlri@gmail.com. Rezultatele vor fi anunțate în data de 5 mai 2023 pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

Details

Start:
26 martie, 2023
End:
26 aprilie, 2023
Event Category:
Website:
https://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/evenimente/bursele-junimea-apel-deschis-la-candidaturi/

Organizer

Muzeul Național al Literaturii Române – Iași
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național al Literaturii Române – Iași
str. V. Alecsandri nr. 6
Iași, Iași 700054 Romania
+ Google Map
View Venue Website