Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Restauratori români: arhitectul Horia Teodoru – 120 de ani de la naștere

29 mai @ 12:41 EET

HORIA TEODORU

Institutul Național al Patrimoniului anunță, pe 28 iunie 2014, împlinirea a 120 de ani de la nașterea marelui restaurator și profesor, arhitectul Horia Teodoru, personalitatea marcantă a culturii românești moderne și promotor al preceptelor moderne de restaurare a monumentelor istorice.

Pentru a cinsti memoria distinsului architect, I.N.P. desfășoară proiectul cultural RESTAURATORI ROMÂNI: ARHITECTUL HORIA TEODORU – 120 DE ANI DE LA NAȘTERE, finanțat de Uniunea Arhitecților din România din Fondul „Timbrul Arhitecturii”.
Acesta se desfășoară în perioada aprilie – noiembrie 2014.

Proiectul își propune să omagieze și să difuzeze bogata activitate în domeniul protecției și restaurării monumentelor istorice desfășurată de arhitectul Horia Teodoru, prin cercetarea, digitizarea și repertorierea documentelor datorate domniei sale, aflate în arhiva I.N.P.: fondurile C.M.I. și D.M.I. și Fototecă.

Promovarea proiectului se va face prin organizarea unei mese rotunde, a unei expoziții itinerante, lansarea unui DVD și crearea unui site, dedicate activității marelui restaurator român, arhitectul Horia Teodoru.

http://horia-teodoru.ro

Persoană de contact:
Anca Filip – coordonator proiect cultural
e-mail: anca.filip@patrimoniu.gov.ro;
tel.: 021 336 6073 / 0744 760 702

PROIECT CULTURAL FINANȚAT DE UNIUNEA ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA DIN FONDUL „TIMBRUL ARHITECTURII” ÎN ANUL 2014


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Arhitecţilor din România

007

HORIA TEODORU

HORIA TEODORU

Informatii de background Horia Teodoru (28 iunie 1894 – 21 iunie 1976)
Diplomat al Școlii de Arte Frumoase din Paris, Horia Teodoru își desăvârșește studiile la Școala Română din Roma, unde se specializează în problemele restaurării monumentelor istorice, în perioada 1925 – 1927.
Întors în țară, începând cu anul 1927, este angajat în cadrul Serviciului Tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice C.M.I:, unde funcționează până la desființarea acesteia, în anul 1949.
Din activitatea sa de restaurator se pot reține, alături de multe altele, intervențiile asupra bisericilor Sf. Treime din Siret, Sf. Onufrie din Mănăstioarea – Siret, Sf. Ioan Botezătorul din Suceava, Învierea Domnului din Suceava, Sf. Marina din Câmpulung, Buna Vestire „Curtea Veche” din București.
În paralel cu activitatea de arhitect în cadrul C.M.I., din anul 1931 și până la decesul său în anul 1976, Horia Teodoru ocupă postul de profesor, dublat ulterior de cel de rector, la Academia de Arte Frumoase din București, devenită ulterior Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”.
A publicat studii și cercetări în domeniul monumentelor istorice, în B.C.M.I., până în anul 1945, apoi în Buletinul Monumentelor Istorice B.M.I., la începutul anilor 70. Este autorul unui tratat universitar de perspectivă, apărut în două volume.
În domeniul protecției și restaurării monumentelor istorice, arhitectul Horia Teodoru s-a făcut remarcat pentru promovarea principiilor și preceptelor moderne de restaurare – pornind de la o cât mai completă documentare inițială, secondată de o cercetare cât mai aprofundată asupra obiectului de studiu, cu identificarea elementelor constructive inițiale, dar fără a desființa și înlocui elementele de arhitectură sau artă ale intervențiilor ulterioare, insistând, în primul rând, ca noile intervenții să fie îndreptate către conservarea și stabilitatea monumentului și nu subordonate „frumosului„ restaurării.

Informatii de background INP
Institutul Național al Patrimoniului este o instituție publică de importanță națională, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii. INP este condus de un director general, care este și președintele consiliului de administrație și care coordonează întreaga activitate a instituției. INP gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Național de Restaurare a Monumentelor Istorice. De asemenea, INP finanțează, prin acordarea de credite, obținute din timbrul monumentelor istorice, reabilitarea unor monumente de patrimoniu. Instituția are numeroase atribuții în privința protejării și promovării monumentelor istorice naționale și a celor incluse în Lista Patrimoniului Mondial, fiind în acest sens și punctul de contact național UNESCO. INP elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse pentru a fi incluse în Lista Patrimoniului Mondial. În același timp, dezvoltă programe și proiecte naționale și europene în domeniul patrimoniului, administrează fondul documentar al monumentelor istorice și editează numeroase lucrări și publicații periodice în domeniu. INP realizează și pune în valoare baza națională de date pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultural imaterial și resursele informaționale asociate. Elaborează si actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România.
Prima instituție care a avut ca obiect evidența și cercetarea monumentelor istorice a apărut în România în 1892, iar ulterior aceasta și-a schimbat denumirea, structura și arhitectura instituțională în numeroase rânduri, mai ales în perioada regimului comunist și după 1989. De-a lungul timpului, aceasta a avut ca președinți personalități marcante de talia lui Nicolae Iorga (1923-1940).

Detalii

Dată:
29 mai, 2024
Oră:
12:41 EET
Categorie Eveniment:
Etichete Eveniment:
, , ,