Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Sibiu: expoziția Când periferiile se întâlnesc: cărți britanice din biblioteca lui Samuel von Brukenthal, 6 octombrie – 20 noiembrie 2022

6 octombrie, 2022 - 20 noiembrie, 2022

Titlul expoziției: Când periferiile se întâlnesc: cărți britanice din biblioteca lui Samuel von Brukenthal
Curator: Alexandru-Ilie Munteanu
Loc: Cabinetul de Cartografie, Palatul Brukenthal, Piața Mare, nr. 4, Sibiu
Vernisaj: 6 octombrie, orele 15:00
Perioada de vizitare: 6 octombrie – 20 noiembrie 2022
Dacă Marea Britanie rar a fost catalogată drept periferie (ba dimpotrivă), Transilvania a fost numită astfel din mai multe puncte de vedere: regiune de la marginea/periferia ortodoxiei, dar și a catolicismului, periferie a Imperiului Habsburgic ș.a.m.d. Însă ambele regiuni sunt situate în părțile opuse ale unei lumi care împărtășea unul dintre cele mai importante lucruri în Epoca Modernă: religia. Astfel, atât Transilvania, cât și Marea Britanie, din punct de vedere geografic și cultural (religios), pot fi numite periferii ale Europei catolice și protestante.
Cu toate conflictele care au măcinat Europa în Epoca Modernă, piața de carte a funcționat ca liant între europeni, inclusiv din Insulele Britanice și până la Munții Carpați. Prin intermediul pieței de carte, pe continent și dincolo de acesta, s-au răspândit științe, arte, religii, sisteme politice, mode, invenții, idei care au schimbat lumea și care au pus bazele celei în care trăim sau dorim să trăim astăzi.
Biblioteca lui Samuel von Brukenthal este o dovadă a faptului că piața de carte a funcționat ca liant între europeni, chiar și între cei aflați la mii de kilometri distanță unii față de ceilalți. De-a lungul unei jumătăți de secol, Samuel von Brukenthal a colecționat peste 600 de ediții tipărite în Marea Britanie, în diferite limbi și din toate domeniile cunoașterii; de la piesele lui William Shakespeare în exemplare legate în piele fin prelucrată, Biblia Poliglotă Londoneză, menționată ca o atracție a orașului Sibiu inclusiv în ghidul tipărit de Hochmeister în 1790, cărți religioase despre așa-numita ,,devoțiune privată˝, cărți practice despre ,,arte domestice și casnice˝ și până la lucrări de știință revoluționare ca Optica lui Isaac Newton și jurnale de călătorie în Oceanul Pacific ale căpitanului James Cook, biblioteca lui Samuel von Brukenthal adăpostea posibil cea mai amplă colecție de cărți britanice din orice bibliotecă transilvăneană privată din Epoca Modernă.
/EN/
Title of the exhibition: When Peripheries Meet: British Books from the Library of Samuel von Brukenthal
Curator: Alexandru-Ilie Munteanu
Location: Brukenthal Palace-Cartography Cabinet, 4, Large Square Sibiu
Opening: October 6, 3:00 p.m.
Visiting period: October 6 – November 20, 2022
If Great Britain has rarely been labelled as a periphery (on the contrary), Transylvania has been so called from several points of view: region at the edge/periphery of Orthodoxy, but also of Catholicism, periphery of the Habsburg Empire and so on. But both regions are situated on opposite sides of a world that shared one of the most important things in the Modern Age: religion. Thus, both Transylvania and Britain, geographically and culturally (religiously), can be called the peripheries of Catholic and Protestant Europe.
For all the conflicts that swept Europe in the Modern Age, the book market functioned as a link between Europeans, including from the British Isles to the Carpathian Mountains. Through the book market, science, art, religion, political systems, fashions, inventions and ideas spread across the continent and beyond, changing the world and laying the foundations for the world we live in or want to live in today.
Samuel von Brukenthal’s library is proof that the book market functioned as a link between Europeans, even between those thousands of miles apart. Over the course of half a century, Samuel von Brukenthal collected more than 600 editions printed in Britain, in different languages and in all fields of knowledge; from William Shakespeare’s plays in fine leather-bound copies, the London Polyglot Bible, mentioned as an attraction of Sibiu even in the guidebook printed by Hochmeister in 1790, religious books on so-called ,,private devotion˝, practical books on ,,domestic and household arts˝ and even revolutionary scientific works such as Isaac Newton’s Optics and Captain James Cook’s Pacific Ocean travel journals, Samuel von Brukenthal’s library housed possibly the largest collection of British books of any private Transylvanian library in the Modern Era.

Detalii

Începe:
6 octombrie, 2022
Se termină:
20 noiembrie, 2022
Categorie Eveniment:
Site web:
https://www.facebook.com/photo?fbid=561325862463035&set=a.541983097730645

Organizator

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Vezi site-ul web Organizator

Loc de desfășurare

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare