Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Slatina: Expoziția „Great artists of the world” la Muzeul Județean Olt. 64 de lucrări (litografii și gravuri) realizate de 30 de mari artiști europeni.

27 octombrie, 2023 - 10 noiembrie, 2023

Expoziția Great artists of the world la Muzeul Județean Olt
Curatori: Alexandru Constantin Chituță, Iohana Brătoi
Locație: Muzeul Județean Olt, Slatina
Parteneri: colecția av. George Șerban
Vernisaj: vineri, 27. 10. 2023, ora 14:00
Eveniment realizat în cadrul Axelor culturale Brukenthal.
Lucrări de Picasso, Klimt, Munch, Matisse, Kandinsky, Toulouse –Lautrec și alți mari artiști ai lumii, pe simezele slătinene.
Muzeul Județean Olt din Slatina invită publicul în data de 27 octombrie 2023, ora 14, la o expoziție care cuprinde 64 de lucrări (litografii și gravuri) realizate de 30 de mari artiști europeni.
Curatoriată de dr. Alexandru Constantin Chituță și dr. Iohana Brătoi, această expoziție de artă grafică europeană este cea mai mare de acest fel care a avut loc vreodată în Oltenia.
Menționăm faptul că expoziția a mai fost vernisată începând cu anul 2020, la Muzeul Național Brukenthal din Sibiu, apoi in anii următori la Muzeul de Artă din Brașov, Castelul Cantacuzino din Bușteni, Muzeul Orașului Oradea, Muzeul Bistrița și Muzeul Municipal „Regina Maria” din Iași.
Publicul va avea ocazia să vadă lucrări de Picasso, Chagall, Munch, Matisse, Dali, de Chirico, Ernst, Miro, Tapies, Alechinsky, Klimt, Marini, Leger, Braque, Brauner, Vasarely, Magritte, Kandinsky, Toulouse Lautrec, Hartung, Schielle, Buffet, Giacometti, Moore, Modigliani, Renoir, Klee, Bellmer, Kokoschka, Soulages sau Malevich.
Anul acesta, muzeele din întreaga lume îl omagiază pe Pablo Picasso, la împlinirea a 50 de ani de la moartea sa, iar Muzeul Județean Olt va amenaja o sală specială dedicată marelui pictor.
Toate lucrările fac parte din colecția domnului avocat George Șerban din București și au fost puse la dispoziția muzeului nostru în mod gratuit pe toată durata expoziției.
Realizarea acestei expoziții a fost posibilă și cu sprijinul Muzeului Național Brukenthal.
Manager,
Gheorghe Smarandache
“Arta europeană în preajma anului 1900 a cunoscut o dezvoltare extraordinară, venită după realismul și impresionismul francez ce a marcat secolul al XIX-lea, secolul XX a fost unul exploziv în artă. Numeroși artiști s-au delimitat de vechile curente și printr-un curaj extraordinar au lăsat la o parte convențiile artistice anterioare orientându-se spre alte orizonturi. Spațiul pictural bazat de cele mai multe ori pe o perspectivă centrală a fost distrus acum apărând o construcție liberă, energică, modernă. Dezvoltarea rapidă a societății începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, și continuând în secolul XX, și schimbările importante au influențat într-o foarte mare măsură modul în care mijloacele de exprimare artistică sunt percepute de către populație. Datorită cererii mari de lucrări, artiștii acestei perioade încep și multiplicarea lucrărilor prin tehnica gravurii și litografiei, care astăzi se bucură de o cerere fantastică, iar uneori prețul este amețitor. Expoziția oferă șansa vizitatorului să cunoască arta europeană din a doua jumătate a sec. XIX și din sec. XX și a principalelor curente artistice: postimpresionismul, cubismul, expresionismul, expresionismul abstract, suprarealismul, fauvismul, abstracționismul, dadaismul”.
Dr. Alexandru Constantin Chituță,
Directorul Muzeului Național Brukenthal
Great artists of the world exhibition at the Olt County Museum
Works by Picasso, Klimt, Munch, Matisse, Kandinsky, Toulouse – Lautrec and other great artists of the Slatina simes.
The Olt County Museum in Slatina invites the public on October 27, 2023, at 2pm, to an exhibition comprising 64 works (lithographs and engravings) made by 30 great European artists. Curated by PhD. Alexandru Constantin Chitută and PhD. Iohana Bratoi, this exhibition of European graphic art is the largest of its kind that ever took place in Oltenia.
We mention the fact that the exhibition was opened starting with 2020, at the Brukenthal National Museum in Sibiu, then in the following years at the Art Museum in Brasov, the Cantacuzino Castle in Busteni, the Oradea City Museum, Bistrita Museum and the Queen Mari Municipal Museum in Iasi.
The public will have the opportunity to see works by Picasso, Chagall, Munch, Matisse, Dali, Chirico, Ernst, Miro, Tapies, Alechinsky, Klimt, Marini, Leger, Braque, Brauner, Vasarely, Magritte, Kandinsky, Toulouse Lautrec, Hartung, Schielle, Buffet, Giacometti, Moore, Modigliani, Renoir, Klee, Bellmer, Kokoschka, Soulages or Malevich.
We will have in the exhibition a special room dedicated to Pablo Picasso, this year museums around the world pay tribute to him, on the 50th anniversary of his death.
All works are part of the collection of lawyer George Șerban from Bucharest, and were made available to our museum free of charge throughout the exhibition.
The realization of this exhibition was also possible with the support of the Brukenthal National Museum.
Manager,
Gheorghe Smarandache
“European art around 1900 experienced an extraordinary development, coming after the French realism and impressionism that marked the 19th century, the 20th century was an explosive one in art. Many artists have delimited themselves from the old currents and through extraordinary courage have set aside previous artistic conventions focusing on other horizons. The pictorial space based most of the time on a central perspective has now been destroyed by defending a free, energetic, modern construction. The rapid development of society since the end of the 19th century, and continuing in the 20th century, and important changes have greatly influenced the way in which the means of artistic expression are perceived by the population. Due to the high demand for works, the artists of this period also begin to multiply the works by the technique of engraving and lithography, which today enjoys a fantastic demand, and sometimes the price is dizzying. The exhibition offers the visitor the chance to know European art from the second half of the 19th century and from the 20th century and the main artistic currents: postimpressionism, cubism, expressionism, abstract, expressionism, surrealism, fauvism, abstractionism, Dadaism”.
PhD. Alexandru Constantin Chituta,

Details

Start:
27 octombrie, 2023
End:
10 noiembrie, 2023
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=797767695485516&set=a.541983097730645

Organizer

Muzeul Județean Olt – Slatina
View Organizer Website

Venue

Muzeul Județean Olt – Slatina
Str. Ana Ipătescu nr. 1
Slatina, Olt Romania
+ Google Map
View Venue Website