Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Târgu Mureș: expoziția Dan Perjovschi – Muzeu / Múzeum / Museum, 31 mai – 14 iunie 2024

31 mai - 14 iunie

Muzeul Județean Mureș – Secția de Artă are deosebita plăcere de a vă invita la vernisajul expoziției Dan Perjovschi – Muzeu / Múzeum / Museum, care va avea loc vineri, 31 mai 2024, începând cu ora 18.00, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, în prezența artistului.
Palatul Culturii din Târgu Mureș, etaj 2 – sala de expoziții temporare.
Perioada de vizitare: 31.05 – 14.07.2024
Vernisaj: vineri, 31 mai 2024, ora 18:00
Curator: Eliodor Moldovan
Lipsit de orice ambiguitate, titlul ne introduce direct în tema propusă de expoziția lui Dan Perjovschi de la Târgu Mureș. Comentator acerb al tensiunilor și bulversărilor sociale, culturale, politice, Perjovschi reia și amplifică, cu această ocazie, o temă recurentă în practica sa artistică: muzeul contemporan. Conectat de peste 30 de ani la circuitul global al muzeelor importante de artă, Dan Perjovschi nu putea ignora acest prim strat al realității lui imediate pentru a-l comenta, ilustra, chestiona sau, uneori, a-l critica direct.
O instituție pe care ne-o dorim „deschisă publicului, accesibilă și incluzivă, care susține diversitatea și sustenabilitatea..” (extras din ultima definiție I.C.O.M. a muzeului, 2022) este, adeseori, de mulți ani și pe multe meridiane, o instituție aflată în diverse crize, supusă tot mai mult unor presiuni financiare, politice, ideologice samd, la care noi adăugăm, cu specificitate, o serie de inadecvări indigene.
Având ca punct de reper cartea „Muzeologie radicală” a autoarei britanice Claire Bishop, pe care Dan Perjovschi a ilustrat-o cu desene incisive despre contextul muzeal internațional, expoziția de la Palatul Culturii se adresează și scenei muzeale românești și locale, aflate într-o nevoie evidentă de reinventare și adaptare, dar mai ales publicului larg, celor ce îndrăgesc acest microunivers menit să încapsuleze „mărturii materiale și spirituale ale existenței și evoluției comunităților umane”.
„Muzeu / Múzeum / Museum” beneficiază de contribuția generoasă a mai multor muzee importante din Europa (unde artistul a avut proiecte) care au trimis publicații de artă și cataloage cu expoziții permanente sau temporare de referință și pe care le punem la dispoziție publicului în cadrul expoziției.
Totodată, vizitatorii sunt invitați să-și lase propria contribuție în termeni de nevoi, înțelegere, critică sau empatizare cu sectorul muzeal.
Este prima expoziție dintr-o serie pe care ne-o propunem, Muzeul în oglindă, care să abordeze (auto)critic staze și dinamici din circuitul muzeal.
Dan Perjovschi (n. 1961) trăiește și lucrează la București și Sibiu. Între 1985 și 1990 a lucrat ca muzeograf la Secția de artă a Muzeului Țării Crișurilor Oradea. În primii ani de după căderea comunismului lucrează la departamentul de tineret (și ulterior de artă) al Ministerului Culturii și organizează primele expozitii internaționale ale scenei de artă tinere. Din 1990 colaborează și ulterior se angajează la Revista 22 unde activează până azi. [„Și astăzi subiectul instalațiilor mele desenate e politic, social și cultural. La fel cum e structurat 22-ul”].
A început să deseneze „direct pe arhitectură” în 1995 la Franklin Furnace din New York, primul proiect celebru fiind în 1999, la Bienala de la Veneţia, unde a desenat pe podeaua pavilionului.
În 35 de ani a făcut peste o sută de expoziții personale sau de grup în muzee de artă modernă și contemporană din lume (Tate Modern, MoMA New York, Centre Pompidou, Ludwig Köln, MOT Tokyo, Galeria Națională Ljubljana etc) și a participat la cele mai importante bienale de artă (Veneția, Sydney, Lyon, Sao Paolo, Jakarta, Off Bienale Budapesta, Periferic Iași, Art Encounters Timișoara etc).
Face ce a visat întotdeauna să facă, merge prin lume desenând-o.
– – –
Finanțator MJM: Consiliul Județean Mureș.
Parteneri: Asociația Atrium Musei, Visit Mures, Villa Vinea.
Cu sprijinul: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Kunstmuseum Ravensburg, Kunstverein Hannover, Moderna galerija Ljubljana, WIELS | Contemporary Art Centre, Ludwig Forum für Internationale Kunst – Aachen, Museum of Modern Art in Warsaw, Van Abbe Museum, Museum of Contemporary Art Kiasma, PUNCH Bookshop Bucharest, Museum Ludwig – Köln, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Parteneri media: Zi de zi, Agerpres, Radio România Actualități, Propagarta, Modernism.ro, Evenimente muzeale, Duna TV, Erdely FM, Erdely TV, Gaga, Kronika, Kultura, Marosvsrhelyiek.ro, Marosvásárhelyi Rádió, Nepusjag, Punctul, Szekelyhon, TVR.
//HU
A Maros Megyei Múzeum Művészeti Osztálya tisztelettel meghívja Önt a Dan Perjovschi – Muzeu / Múzeum / Museum című kiállítás megnyitójára, amelyre 2024. május 31-én, pénteken 18 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában, a művész jelenlétében.
Marosvásárhelyi Kultúrpalota, 2. emelet – időszaki kiállítások tere
Kiállítási időszak: 2024.05.31.–2024.07.14.
Megnyitó: 2024. május 31., péntek, 18 óra
Kurátor: Eliodor Moldovan
A cím egyértelmű, és egyből be is vezet Dan Perjovschi marosvásárhelyi kiállításának témájába. Perjovschi a társadalmi, kulturális és politikai feszültségek és zűrzavarok kíméletlen kommentátora. Ez alkalommal művészetének visszatérő témájához, a kortárs múzeumhoz folyamodik, és azt nagyítja fel. Dan Perjovschi több mint 30 éve áll kapcsolatban a nagy művészeti múzeumok hálózatával, és nem hagyhatta figyelmen kívül közvetlen valóságának ezt a rétegét, hogy kommentálja, illusztrálja, megkérdőjelezze, vagy néha egyenesen kritizálja.
Az az intézmény, amelyet „a közönség felé nyitottnak, hozzáférhetőnek és befogadónak, a sokszínűséget és a fenntarthatóságot támogatónak…” (részlet az I.C.O.O.M. legújabb, 2022-es múzeumi definíciójából) szeretnénk tudni, gyakran, hosszan és mindenhol különböző válságokat él át, egyre inkább ki van téve a pénzügyi, politikai, ideológiai stb. nyomásnak, és mindezeket mi számos sajátos helyi hiányossággal tetézzük.
A kiállítás kiindulópontja Claire Bishop brit szerző „Radikális muzeológia” című könyve, amelyet Dan Perjovschi illusztrált a nemzetközi múzeumi kontextusról készített metsző rajzokkal. A Kultúrpalotában megrendezett tárlat a nyilvánvalóan újratervezésre és alkalmazkodásra szoruló romániai és helyi múzeumi szcénának egyaránt szól, de különösen a nagyközönségnek, azoknak, akik szeretik ezt „az emberi közösségek létének és fejlődésének anyagi és szellemi tanúságtételeit” felvonultató mikrouniverzumot.
A Muzeu / Múzeum / Museum (a művész projektjeit vendégül látó) több jelentős európai múzeum nagylelkű felajánlását is bemutatja, akik állandó vagy időszakos referenciakiállításaik kiadványait és katalógusait bocsátották rendelkezésre. Ezeket a kiállításon a közönség számára is elérhetővé tesszük.
Egyúttal felkérjük a látogatókat, hogy a múzeummal kapcsolatos igényeiknek, megértésüknek, kritikájuknak vagy empátiájuknak is hangot adjanak.
Ez az első kiállítás abban a sorozatban, amelyet Múzeum a tükörben címmel indítunk azzal a szándékkal, hogy a múzeumi élet pangását és dinamikáját (ön)kritikusan közelítsük meg.
Dan Perjovschi (sz. 1961) Bukarestben és Nagyszebenben él és dolgozik. 1985 és 1990 között a nagyváradi Körösvidéki Múzeum művészeti osztályán dolgozott muzeológusként. A rendszerváltás utáni első években a Kulturális Minisztérium ifjúsági (később művészeti) osztályán dolgozott, és a fiatal művészeti szcéna első nemzetközi kiállításait szervezte. 1990 óta munkatársa a Revista 22 kiadványnak, jelenleg is dolgozik ott. [„Rajzolt installációim témája ma is politikai, társadalmi és kulturális. Ugyanez a 22 struktúrája is”].
1995-ben a New York-i Franklin Furnace-ban kezdett el „közvetlenül az építészetre” rajzolni, első híres projektjére 1999-ben a Velencei Biennálén került sor, ahol a pavilon padlójára rajzolt.
35 év alatt több mint száz egyéni és csoportos kiállítása volt a világ modern és kortárs művészeti múzeumaiban (Tate Modern, MoMA New York, Centre Pompidou, Ludwig Köln, MOT Tokyo, Nemzeti Galéria Ljubljana stb.), és részt vett a legfontosabb művészeti biennálékon (Velence, Sydney, Lyon, Sao Paolo, Jakarta, Off Biennale Budapest, Periferic Iasi, Art Encounters Temesvár stb.).
Azt csinálja, amiről mindig is álmodott: járja a világot és lerajzolja.
– – –
A Maros Megyei Múzeum támogatója: Maros Megyei Tanács
Partnerek: Atrium Musei Egyesület, Visit Maros, Villa Vinea
Az alábbi szervezetek támogatásával: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Kunstmuseum Ravensburg, Kunstverein Hannover, Moderna galerija Ljubljana, WIELS | Contemporary Art Centre, Ludwig Forum für Internationale Kunst – Aachen, Museum of Modern Art in Warsaw, Van Abbe Museum, Museum of Contemporary Art Kiasma, PUNCH Bookshop Bucharest, Museum Ludwig – Köln.
Médiapartnerek: Zi de zi, Agerpres, Radio România Actualități, Propagarta, Modernism.ro, Evenimente muzeale, Duna TV, Erdély FM, Erdély TV, Gaga, Krónika, Kultúra, http://xn--marosvsrhelyiek-sjbb.ro/, Marosvásárhelyi Rádió, Népújság, Punctul, Székelyhon, TVR.
//EN
The Art Department of the Mureş County Museum is pleased to invite you to the opening of the exhibition Dan Perjovschi – Muzeu / Múzeum / Museum, which will take place on Friday, 31 May 2024, at 18.00, at the Palace of Culture in Târgu Mureş, in the presence of the artist.
Târgu Mureş Palace of Culture, 2nd floor – temporary exhibition hall
Visiting period: 31.05 – 14.07.2024
Opening: Friday, 31 May 2024, 18:00
Curator: Eliodor Moldovan
The unambiguous title leads us straight into the subject of Dan Perjovschi’s Târgu Mureș exhibition. A sharp commentator on social, cultural and political tensions and disruptions, Perjovschi takes up and amplifies a recurring theme of his art: the contemporary museum. Connected for over 30 years to the global network of major art museums, Dan Perjovschi could not ignore this first layer of his immediate reality in order to comment on, illustrate, question and sometimes directly criticize it.
The institution we all want to be “open to the public, accessible and inclusive, fostering diversity and sustainability” (excerpt from the latest I.C.O.M. definition of the museum, 2022) has often been, for many years and on many meridians, in various crises, increasingly subject to financial, political, ideological and other pressures, to which we add a series of indigenous deficiencies.
The book “Radical Museology” by British author Claire Bishop, illustrated by Dan Perjovschi with sharp drawings that comment on the international museum context, serves as reference point for the exhibition at the Palace of Culture. The exhibition is aimed at the Romanian and local museum scene alike, which are in obvious need of reinvention and adaptation. It is dedicated, above all, to the general public, to those who love this micro-universe which is meant to encapsulate “material and spiritual testimonies to the existence and evolution of human communities”.
Muzeu / Múzeum / Museum benefits from the generous contribution of several major European museums (where the artist has had projects) which have offered art publications and catalogues of their permanent or temporary reference exhibitions. These will be made available to the public in the exhibition.
Visitors are invited to leave their own contribution in terms of needs, understanding, criticism or empathy with the museum.
This is the first exhibition in a series called Museum in the Mirror which we are proposing in order to address (self-)critically the stasis and dynamics of the museum network.
Dan Perjovschi (b. 1961) lives and works in Bucharest and Sibiu. Between 1985 and 1990 he worked as a museographer at the Art Department of the Cris Country Museum in Oradea. In the first years after the fall of communism he worked at the Youth (and later Art) Department of the Ministry of Culture and organized the first international exhibitions of the young art scene. Since 1990 he has been collaborating with Revista 22 magazine, where he still works today. [“Even today the subject of my drawings is political, social and cultural. The same way 22 is structured”].
He began drawing “directly on architecture” in 1995 at Franklin Furnace in New York, and his first famous project was drawing on the floor of the pavilion at the 1999 Venice Biennale.
In 35 years he has had over a hundred solo and group exhibitions in modern and contemporary art museums around the world (Tate Modern, MoMA New York, Centre Pompidou, Ludwig Köln, MOT Tokyo, National Gallery Ljubljana etc.) and has participated in the most important art biennials (Venice, Sydney, Lyon, Sao Paolo, Jakarta, Off Biennale Budapest, Periferic Iasi, Art Encounters Timisoara etc.).
He is doing what he has always dreamed of doing, travelling the world and drawing it.
– – –
The Mureş County Museum is funded by: Mureş County Council
Partners: Atrium Musei Association, Visit Mureş, Villa Vinea
With the support of: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Kunstmuseum Ravensburg, Kunstverein Hannover, Moderna galerija Ljubljana, WIELS | Contemporary Art Centre, Ludwig Forum für Internationale Kunst – Aachen, Museum of Modern Art in Warsaw, Van Abbe Museum, Museum of Contemporary Art Kiasma, PUNCH Bookshop Bucharest, Museum Ludwig – Köln, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Media partners: Zi de zi, Agerpres, Radio România Actualități, Propagarta, Modernism.ro, Evenimente muzeale, Duna TV, Erdély FM, Erdély TV, Gaga, Krónika, Kultúra, marosvasarhelyiek.ro, Marosvásárhelyi Rádió, Népújság, Punctul, Székelyhon, TVR.

Details

Start:
31 mai
End:
14 iunie
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/events/886399166833474/

Organizer

Muzeul Județean Mureș – Târgu Mureș
View Organizer Website

Venue

Muzeul Județean Mureș
str. Mărăști nr. 8
Târgu Mureș, Mureș 540328 Romania
+ Google Map