Bucureşti: DEBUTUL SERIEI DE EVENIMENTE „EXPONATUL LUNII” la MNIR

DEBUTUL SERIEI DE EVENIMENTE “EXPONATUL LUNII”

LA MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Bucureşti, 22.04.2011

Muzeul Naţional de Istorie a României anunță debutul unei serii de evenimente reunite sub genericul „Exponatul Lunii”, dorind astfel să readucă în atenția publicului o serie de bunuri culturale de patrimoniu de primă importanță, prin valoare și semnificație, păstrate în colecțiile sale.

Cu prilejul Sărbătorilor Pascale, sunt expuse două obiecte cu caracter aparte, din punct de vedere al valorii lor istorice, dar şi simbolice, acestea fiind asociate cu această mare sărbătoarea a creştinătăţii. Este vorba despre o piesă arheologică, un ou descoperit la Izvoare (jud. Neamţ), într-un mormânt ce datează din secolul al IV-lea p. Chr. (atribuit culturii Sântana de Mureș – Cerneahov), cât și de o piesă istorică, respectiv Tetraevanghelul de la Tismana, datând din secolul al XV-lea.

Trebuie subliniat că depunerea unui ou într-un mormânt datând din secolul al IV-lea p. Chr. nu este întâmplătoare, de vreme ce oul este un simbol asociat cu însăși esența vieții, cu fertilitatea și regenerarea periodică. Astfel acestea este deopotrivă venerat de populațiile păgâne, cât și de crestini. Surse istorice atestă faptul că o parte a purtătorilor culturii Sântana de Mureș – Cerneahov au fost convertiți încă din anii 340–350 la noua credință, creștinismul.
Între anii 1404–­1405, cuviosul Nicodim a caligrafiat pe pergament un frumos Tetraevanghel, în limba slavonă, acesta fiind primul manuscris liturgic cu dată sigură, și deopotrivă cel ai vechi manuscris miniat, scris pe teritoriul țării noastre. Cunoscut sub numele de Tetraevanghelul de la Tismana, se crede totuși că documentul a fost în fapt realizat în vremea șederii temporare a lui Nicodim la Mănăstrirea Prislop (situată în apropierea satului Silvașul de Sus, jud. Hunedoara), în Țara Hațegului.

Manuscrisul este o lucrare de mare frumusețe artistică, cu multe podoabe (frontispicii, inițiale în culori, cu litere și titluri aurite), iar scoarţele de lemn sunt ferecate în plăci de argint aurit. Prima reprezintă „Răstignirea Domnului”, fiind figurați Sfinții Maria şi Ioan, iar deasupra inscripţia „Împăratul slavei”, iar cea din urmă „Învierea Domnului”, în forma obişnuită în Răsărit (Anastasis), distingându-se prin armonizarea siluetelor, grija deosebită pentru arhitectura construcţiei, reliefarea atentă a formelor şi sugerarea expresivă a mişcării. Tetraevanghelul conţine 322 file. Numele scriptorului şi miniaturistului care l-a realizat, cuviosul Nicodim, apare pe contra-fila penultimă (316), într-o însemnare olografă a lui Anton Pann (din anul 1844) și care menționează că: „această sfântă Evanghelie a scris-o popa Nicodim din Țara Ungurească în anul al şaselea a izgonirii lui, iar de la începutul firii, socotim ( ani ) 6000 şi nouă sute şi 13”. Fiecare Evanghelie începe cu un frontispiciu decorat cu motive geometrice şi păsări, iniţiala miniată cu motive decorative, totul în tuşuri colorate. La sfârşitul fiecărei Evanghelii este câte un cuprins al pericopelor. Pe ultima filă a manuscrisului sunt două texte, unul scris cu cerneală, celălalt cu creion, din 1811 şi respectiv 1882, referitoare la cei care au citit lucrarea şi la vechimea manuscrisului (477 de ani).

Muzeul Național de Istorie a României dorește să celebreze astfel Sfânta Sărbătoare a Învierii Mântuitorului.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Secţia Educaţie, Relaţii Publice, Marketing şi Organizare Expoziţii

Tel./fax. 021 – 311.33.56; Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008, 1015; E-mail: [email protected]

http:// www.mnir.ro, http://www.facebook.com/pages/MNIR, http://twitter.com/MNIR _

Goleşti: proiectul educaţional Muzeul Goleşti în vizită la şcolile argeşene, aprilie-decembrie 2011

Consiliul Judeţean Argeş şi Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii-Goleşti derulează, în perioada aprilie-decembrie 2011, proiectul educaţional Muzeul Goleşti în vizită la şcolile argeşene.

Obiectivul iniţiativei noastre constă în promovarea activităţilor, a ofertei de servicii şi agrement a Muzeului, în cadrul instituţiilor de învăţământ. Totodată, întâlnirea non-formală a colectivului nostru cu elevii şi cadrele didactice reprezintă un moment inedit în interacţiunea dintre cele două domenii formatoare: cultură-educaţie.

Ducând Muzeul în incinta unităţilor de învăţământ, dorim ca elevii să aibă o perspectivă de ansamblu asupra preocupărilor noastre şi, în măsura în care vor manifesta interes, îi putem orienta în aprofundarea cunoştinţelor istorice şi etnografice româneşti.

Vor fi expuse panouri cu imagini şi texte informative, care vor rămâne în şcoli timp de o săptămână. De asemenea, specialiştii Muzeului Goleşti vor prezenta, utilizând tehnologii media, aspecte din expoziţiile permanente şi temporare, de la festivalurile, atelierele de creaţie şi concursurile pe care le organizăm.

Astfel, pe 28 aprilie, la orele 1200, Muzeul Goleşti va vizita şcoala nr. 3 „Ion Pillat” – Piteşti, iar pe 29 aprilie, se va afla la şcoala nr. 20 „Tudor Vladimirescu” – Piteşti.

Director general,

Dr. Filofteia Pally

Bucureşti: expoziţia temporară foto-documentară „Syria şi Dacia în Antichitate”

Muzeul Naţional de Istorie a României anunţă deschiderea expoziţiei temporare foto-documentară Syria şi Dacia în Antichitate ”. Vernisajul expoziţiei are loc în data de 20 aprilie 2011, la sediul muzeului din Calea Victoriei, nr. 12. Expoziţia Syria şi Dacia în Antichitate ” este realizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Arabe Siriene la Bucureşti, marcând deopotrivă una dintre cele mai recente descoperiri arheologice din România, dar şi celebrarea Zilei Naţionale a Siriei. Expoziţia a beneficiat de sponsorizarea oferită de Grup Transilvae.

ExpoSiria

Expoziţia este vernisată în prezenţa oficialilor Ambasadei Republicii Siriene la Bucureşti, ai conducerii Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi ai Muzeului Naţional de Istorie a României.

Syria şi Dacia în Antichitate” este o expoziţie foto-documentară care propune ilustrarea celor mai importante monumente antice care poartă amprenta prezenţei comunităţilor antice siriene din Dacia Romană, respectiv a celor mai reprezentative monumente ale Palmyrei —ca de exemplu edificiile ce păstrează mărturii referitoare la unele personaje trăitoare în Dacia—, structuri care stau mărturie a acestei inedite istorii comune. Cu alte cuvinte o sugestie de comparaţie vizuală între „patria mamă” Palmyra şi oraşele romane din Dacia unde au existat importante comunităţi siriene antice (Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Tibiscum, Porolissum), un dialog cultural între cea mai estică provincie „europeană” şi cea mai estică provincie „orientală” a Romei. Începuturile acestei istorii comune se plasează în primele decenii ale sec. II p. Chr., în vremea împăraţilor Traian şi Hadrian, fiind vorba de prima atestare a militarilor palmyreni în cadrul armatei romane, informaţie cuprinsă de diplomele militare descoperite în Dacia, datate în anii 120 şi 126 p. Chr. De cealaltă parte, două inscripţii descoperite la Palmyra onorează doi prefecţi ai palmyrenilor de la Porolissum. Asemenea menţiuni epigrafe arată că arcaşii staţionaţi în Dacia păstrau legătura cu zona de unde fuseseră recrutaţi, dar şi faptul că palmyrenii incluşi în structurile armatei romane îşi păstrau conducătorii militari proprii, având un statut aparte la nivelul Imperiului Roman.

În colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a României se păstrează o serie de bunuri culturale care stau mărturie asupra legăturilor care au existat între provinciile Syria şi Dacia, în special în cursul secolului II p. Chr. Între acestea se disting scenele de pe Columna lui Traian care înfăţişează participarea arcaşilor palmyreni la campaniile dacice, dar şi o serie de inscripţii şi piese arhitectonice provenind dintr-o serie de situri arheologice de epocă romană din cuprinsul provinciei Dacia. Cercetări arheologice recente efectuate la Ulpia Traiana Sarmizegetusa au dus la descoperirea unui templu dedicat uneia dintre triadele de divinităţi palmyrene (dintre care sunt atestaţi prin trei inscripţii zeii Malagbel şi Iarhibol) .

Toate aceste descoperiri, din cuprinsul fostelor provincii romane Syria şi Dacia, confirmă textele literare şi sursele epigrafice care atestă elemente comune —deopotrivă în plan militar, prin trupele deplasate pe diverse fronturi, dar şi de ordin economic, prin negustorii de origine siriană— între cele două spaţii de graniţă în timpul Principatului, perioada de apogeu a Imperiului Roman.

Prin intermediul acestui demers expoziţional, organizatorii şi-au propus să supună atenţiei publicului legăturile la marile distanţă care au existat în Antichitate între diversele provincii şi aşezări ale Imperiului Roman, sugerând o perspectivă nouă pentru studiul şi înţelegerea identităţilor locale şi sinteza lor în forma unor valori globale definitorii pentru civilizaţia romană, aflată la sorgintea celei europene, care la rândul său a promovat un dialog multi-cultural de-a lungul secolelor.

Pe parcursul expoziţiei vor fi organizate o serie de conferinţe asociate temei acesteia. Calendarul organizării acestora fi anunţat până la finele lunii aprilie, publicul fiind invitat să participe. Expoziţia Syria şi Dacia în Antichitate” va fi deschisă în perioada 20 aprilie – 22 mai 2011, putând fi vizitată de miercuri până duminică între orele 1000–1800 .

Pentru detalii vezii : http://www.mnir.ro, http://www.facebook.com/pages/MNIR/377004590437, http://twitter.com/MNIR

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Secţia Arheologie Preventivă – Persoană de contact: dr. Ovidiu Ţentea (mobil: 0757 034 072)

Tel./fax. 021 – 311.33.56; Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1059

Secţia Educaţie, Relaţii Publice, Marketing şi Organizare Expoziţii – Persoană de contact: Corina Borş (mobil: 0757 034 083)

Tel./fax. 021 – 311.33.56; Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008, 1015; E-mail: [email protected]

_

Tecuci: expoziţia de etnografie „TRADIŢIA POPULARĂ ÎN ZONA COLINARĂ A PODIŞULUI MOLDOVENESC – COLINELE TUTOVEI”

Muzeul Mixt Tecuci va organiza, în perioada 28 aprilie – 23 mai, expoziţia de etnografie „TRADIŢIA POPULARĂ ÎN ZONA COLINARĂ A PODIŞULUI MOLDOVENESC – COLINELE TUTOVEI”. Colaboratori ai acestei expoziţii sunt Muzeul de istorie „Ştefan cel Mare” Vaslui şi Casa de Cultură Tecuci. Vernisajul va avea loc joi, 28 aprilie 2011, orele 11, la Sala „Ion Petrovici” – foaier.

În expoziţie vor fi expuse textile de interior tradiţionale cu diferite funcţii utilitare şi ceremoniale (covoare, ştergare, prosoape, feţe de pernă, prostiri), piese de port popular, obiecte gospodăreşti confecţionate din lemn (ciubere, doniţe, vârtelniţe, lăzi de zestre, război de ţesut etc.), ceramică şi ouă încondeiate.

Expoziţia se doreşte a fi o mică incursiune în viaţa pitorească a satului românesc la sfârşit de sec. XIX început de sec. XX.

Muzeograf, Daniela Alecsă

Constanţa: Lansare volum Sondajul arheologic de la Satu Nou- „Vadul Vacilor” (com. Oltina, jud. Constanţa)

Avem placerea sa va invitam la evenimentul de lansare a volumului Sondajul arheologic de la Satu Nou – „Vadul Vacilor” (com. Oltina, jud. Constanţa), semnat de Mihai Irimia, Niculae Conovici, Anca Ganciu şi apărut în seria Bibliotheca Tomitana V , Constanţa 2011 va avea loc joi, 28 aprilie 2011, ora 13, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Piaţa Ovidiu 12, Aula „Adrian Rădulescu”.

Satu-Nou-Vadu-vacilor

Oradea: expoziţia Miracole din lemn. Biserici tradiţionale din România

Complexul Muzeul Tarii Crisurilor, Consulatul Onorific al Romaniei din Trentino Alto-Adige (Italia) si Universitatea din Oradea organizeaza joi, 21 aprilie 2011, ora 18.00, vernisajul expozitiei de fotografii Miracole din lemn. Biserici traditionale din Romania, care va avea loc la sediul Bibliotecii Universitare din Oradea. Organizata pentru prima oara la Trento (Italia), in cadrul Muzeului Municipal, cu ocazia aniversarii Zilei Nationale a Romaniei (1 Decembrie), expozitia aduce în atentia publicului vizitator fotografii dedicate citorva dintre cele mai frumoase biserici de lemn din judetele Arad, Bihor, Salaj si Maramures, toate aflate pe lista monumentelor de arhitectura protejate prin lege, iar cele din Maramures pe cea a patrimoniului universal (UNESCO). Fiecare dintre lacasurile de cult din lemn incluse in expozitie stau marturie a talentului constructorilor tarani in lemn care s-au invrednicit a le edifica intre secolele XVII-XXI si a talentului zugravilor care le-au pictat în interior (sec. XVII-XXI).

Expozitia beneficiază de patronajul: Ambasadei Romaniei in Italia, Regiunii Autonome Trentino-Alto Adige, Consiliului Judetean Bihor, Provinciei Autonome Trento, Municipiului Trento, Centrului Cultural Italian din Oradea.

Iaşi: „Când te-am văzut, Veren… ” – 161 de ani de la naşterea Veronicăi Micle

Muzeul Literaturii Române Iaşi şi Societatea Culturală „Junimea’90” organizează joi, 21 aprilie 2011, ora 10.00, la Muzeul „Mihai Eminescu” (Parcul Copou), evenimentul cultural intitulat „Când te-am văzut, Verena…” – 161 de ani de la naşterea Veronicăi Micle.

Invitat de onoare: poetul Horia ZILIERU.

Participă: -elevii claselor a II-a B, a III-a B şi A V-a C de la Şcoala „D. D. Pătrăşcanu”, Iaşi. Îndrumători prof.: Elena MANEA, Georgeta MURĂRAŞU, Felicia IACOBACHE şi Ion IACOBACHE;

-elevii claselor a IX-a şi a X-a de la Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”. Îndrumători prof.: Speranţa DOBOŞ, Monica BOTOIU, Ştefănica Ţugui.

Sponsor: S. C. VEL PITAR

Coordonator program: prof. Corina NEGURĂ

Director, c.s. dr. Dan JUMARĂ

Şef serviciu muzee, prof. drd. Anca-Maria Buze

Călăraşi: expoziţia Expediţii ştiinţifice româneşti pe ţărmurile Mediteranei

Începând cu 15 aprilie a.c. publicul călărăşean poate vizita expoziţia Expediţii ştiinţifice româneşti pe ţărmurile Mediteranei la sediul Muzeului Dunării de Jos Călăraşi din strada Progresului nr. 4.

Este cea mai importantă expoziţie de ştiinţele naturii care s-a organizat la Călăraşi de-a lungul timpului şi prezintă publicului vizitator materialul colectat în ultimele 7 expediţii efectuate între anii 2005 –2010 în Turcia (expediţia Taurus 2005, expediţia Focida 2006, expediţia Bolkar 2009), Tunisia (expediţia Punia 2006), Maroc (expediţia Atlas 2007), Siria (expediţiile Euphrates 2008 , Sabkha 2010) de către zoologii Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, membrii Societăţii pentru explorări oceanografice şi protecţia mediului marin Oceanic Club, Constanţa şi arheologii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa.

Vor putea fi admirate specii marine şi terestre (insecte şi vertebrate) care au îmbogăţit de curând patrimoniul ştiinţific al Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, cât şi fotografii ale habitatelor, speciilor, ale oamenilor şi locurilor întâlnite pe traseul parcurs, dar şi situri arheologice celebre şi momente din activitatea cotidiană a echipei de cercetători, imortalizate în timpul expediţiilor.

Astfel, pot fi văzute specii de scorpion şi pisică de mare, stele de mare, meduze, caracatiţă, melc marin, şopârle, chiţcan de elefant, şoarece de deşert, veveriţa de pământ berberă, iepure de vizuină din deşert ş.a.

Director, Dr. Marian NEAGU

Responsabil Relaţii Publice, Andreea L. PARNIC

Muzeul Dunarii de Jos Calarasi

www.mdjcalarasi.ro

[email protected]

Sibiu: Vernisarea Gospodăriei de pomicultor din Bălăneşti – Gorj – 17 aprilie

gospodaria-Balanesti

Complexul National Muzeal ASTRA verniseaza duminica, 17 aprilie, orele 13, Gospodaria de pomicultor din Balanesti, jud. Gorj.

Gospodaria a fost reconstruita si restaurata in anii 2009 – 2010, fiind inclusa in proiectul `Conservarea si restaurarea patrimoniului etnografic din Muzeul in aer liber – Dumbrava Sibiului`, finantat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein si Norvegia, prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European. Vernisajul Gospodariei din Balanesti va fi urmat de prezentarea celorlalte 7 monumente etnografice noi, reconstruite in cadrul aceluiaşi proiect.
…….
Ovidiu Baron

Sef Serviciul Marketing, Turism, Pedagogie Muzeala
Complexul National Muzeal ASTRA
Tel: +40 269 21 80 40 Fax: +40 269 21 80 60
Mobil: 0756 085 773
www.muzeulastra.rowww.muzeulastra.com

Pentru mai multe informaţii http://monumente-etnografice.cimec.ro/?MUZ=6966502 (420 de monumente)

Râmnicu Vâlcea: vernisajul expoziţiei multimedia Biserici cu pictură murală exterioară din Oltenia (sec. XVIII-XIX)

cimec-Valcea-2011

Institutul de Memorie Culturală București (www.cimec.ro) şi Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoţeanu” Vâlcea, vă invită vineri, 15 aprilie 2011, ora 16:00, la sediul Secției de istorie (Calea lui Traian nr. 143) pentru vernisajul expoziţiei multimedia Biserici cu pictură murală exterioară din Oltenia (sec. XVIII-XIX).
Expoziția conține, de asemenea, o serie de piese de artă religioasă, însoţite de fotografii și materiale video care reflectă aspecte culturale și de viață cotidiană din Oltenia.

Expoziţia va putea fi vizitată, până pe 15 mai, de marţi până duminică, între orele 9:00 şi 17:00.

Realizarea acestor fotografii a fost posibilă graţie unui proiect cultural finanţat de Institutului Cultural Român, prin programul Cantemir. Expoziția multimedia a fost prezentată în Terni-Italia și București (Muzeul Național al Țăranului Român, Patriarhia Română) și la Muzeul Județean „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu.

Mai multe detalii pe pagina web: http://www.terni.cimec.ro/.

Persoane de contact:
Institutul de Memorie Culturală – CIMEC București

Istoric Aurelia Duțu, 074.90.80.478/072.45.70.451, [email protected]

Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoteanu” Vâlcea
Muzeograf Gheorghe Dican – 0723181326, [email protected]

———
Dutu Aurelia, analist-istoric
Piata Presei Libere nr. 1, CP 33-90, 013701 Bucuresti
http://terni.cimec.rohttp://ghidulmuzeelor.cimec.ro/

http://docpat.cimec.ro/; http://cimec.ro/ghid-muzee-rurale/