Iași: eveniment organizat cu prilejul împlinirii a 123 de ani de la nașterea savantului Ștefan Procopiu

procopiu afis2 mod

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu“ din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași vă invită la evenimentul organizat cu prilejul împlinirii a 123 de ani de la nașterea savantului Ștefan Procopiu, ce va avea loc sâmbătă, 19 ianuarie 2013, ora 11.00, la Muzeul „Poni-Cernătescu”, str. Mihail Kogălniceanu Nr. 7B.

Programul acestei manifestări include:

Vernisajul expoziției memoriale „Pagini de viață”, ce prezintă publicului obiecte personale, diplome, fotografii, lucrări științifice ale savantului, din patrimoniul Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu“

Lansarea volumului „Ștefan Procopiu – mărturii documentare”, editor Teodora Camelia Cristofor, ce reunește documente, corespondență, fotografii și lucrări publicistice ale savantului Ștefan Procopiu, aflate în patrimoniul muzeal.

Moment muzical susținut de Liviu Cristian Scripcaru, vioară, elev la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, clasa prof. Calistrat Catargiu.

Personalitatea renumitului om de știință va fi evocată de prof. univ. dr. Mardarie Sorohan, prof. univ. dr. Dumitru Luca, conf. univ. dr. Aurica Mândreci și lect. univ. dr. Sorin Talașman.

Vă așteptăm la acest eveniment!

Director General, Dr. Lăcrămioara Stratulat

Șef Birou Relații Publice, Dr. Coralia Costaș

București: două ateliere de gravură pentru public

În mod excepţional Muzeul Naţional de Artă al României organizează în premieră în colaborare cu Universitatea Naţională de Arte – catedra de grafică, două ateliere de gravură pentru public, în cadrul expoziţiei Goya, cronicarul tuturor războaielor: Dezastrele şi fotografia de război.

 

Atelierele se desfăşoară sub genericul „Lecţia de artă” şi vor avea loc după cum urmează:

Sâmbătă, 19 ianuarie 2013, de la orele 11.00 – pentru copii de 10-14 ani;

Sâmbătă, 19 ianuarie 2013, de la orele 15.00 – pentru tineri şi adulţi.

 

Sub îndrumarea unui grup de profesori şi studenţi de la Universitatea Na ţională de Arte, participanţii la ateliere vor avea prilejul să descifreze tehnica de gravură utilizată de Goya şi să imprime propriile planşe după plăci puse la dispoziţie în acest scop de artistul Florin Stoiciu.

Alături de profesori şi studenţi, specialiştii Secţiei Educaţie, Comunicare, Proiecte culturale, Marketing vor discuta împreună cu participanţii diferite trăsături specifice operei marelui artist spaniol.

Participanţii vor putea lua cu ei exemplarele astfel obţinute, dispunând de câte o lucrare originală cu care să pună bazele propriei colecţii de gravură!

 

Participarea la ateliere se face numai pe bază de înscriere la telefon 021.314.81.19 sau 021.313.30.30, int. 923, sau prin e-mail la adresa educatie@art.museum.ro.

Număr maxim de participanţi pe atelier: 12

Părinţii care îi însoţesc pe copii plătesc taxa de înscriere.

Tarif: 10 lei/persoană

Expoziţia Goya, cronicarul tuturor războaielor: Dezastrele şi fotografia de război poate fi vizitată numai până duminică 27 ianuarie 2013.

București: Pictura rusa din patrimoniul Muzeului National de Arta al Romaniei

POSTER PICTURA_RUSA

Între Est şi Vest

Pictură rusă din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României

Secolele XVI –XX

Durata: 20 decembrie 2012 – 28 aprilie 2013

Locul: Muzeul Naţional de Artă al României, Sălile Kretzulescu

Program de vizitare: miercuri – duminică, 10.00 – 18.00

Tarif: 4 lei întreg, 2 lei redus

Gratuit: prima miercuri din fiecare lună

Arhanghelul Gavril, sec XVI

Muzeul Naţional de Artă al României invită publicul până pe 28 aprilie 2013 la expoziţia Între Est şi Vest. Pictură rusă din patrimoniul MNAR, secolele XVI – XX, deschisă în Sălile Kretzulescu. Curatorul expoziţiei este Mariana Dragu, specialist în cadrul Secţiei de Artă Europeană şi Decorativă a muzeului.

Pentru prima dată după mai bine de 20 de ani, publicul are prilejul să se (re)întâlnească cu 59 de lucrări de artă rusă – 31 de icoane şi 28 de picturi din colecţiile Secţiei de Artă Europeană şi Decorativă a muzeului – creaţii semnificative pentru intervalul cronologic dintre secolele XVI-XX.

Filip Andreevici Maliavin - Dans rusesc

Aceste lucrări readuc în atenţia publicului un patrimoniu valoros, mai puţin cunoscut dar conservat şi restaurat cu grijă pe parcursul ultimelor două decenii.

Selecţia lucrărilor ilustrează, prin câteva exemple reprezentative, evoluţia unei şcoli de pictură care a început sub semnul artei bizantine, a continuat sub influenţa celei occidentale, ajungând la începutul secolului XX să contribuie la schimbarea profundă a artei europene.

Icoanele prezente în expoziţie, precum Arhanghelul Gavril (sec. XVI, Şcoala din Novgorod), sunt exemple strălucite ale stilului inconfundabil al iconarilor ruşi, care evoluează de la fidelitatea faţă de arta bizantină, spre o mai mare fluiditate a desenului şi o cromatică vie şi strălucitoare. Marcată până spre sfârşitul secolului al XIX-lea de influenţa unor pictori precum Teofan Grecul sau Andrei Rubliov, pictura rusă îmbină vechiile tradiţii cu influenţe europene occidentale, atingând un mare rafinament tehnic.

Reformele impuse de Petru cel Mare în secolul al XVIII-lea declanşează modernizarea Rusiei dar şi declinul stilisticii bizantine a artei icoanelor. Efectele în domeniul artei se manifestă prin înfiinţarea şcolii ruse de pictură de şevalet şi constituirea primelor colecţii de artă occidentală. Noua generaţie de pictori ruşi aduce, în secolul al XIX-lea, sincronizarea artei ruse cu mişcările şi curentele artistice europene. Ei observă şi redau cât mai fidel, în stil realist, natura Rusiei şi înfăţişarea oamenilor simpli din popor (Toamnă pe Volga de Konstantin Ivanovici Gorbatov, Peisaj cu personaje de Ilia Efimovici Repin, Interior caucazian de N. Şacilov), inspirându-se din literatură, din tradiţiile şi obiceiurile populare în încercarea de a ilustra specificul „sufletului rus” (Dans rusesc de Filip Andreevici Maliavin).

 

Parteneri media:

 

clip_image002 clip_image004 clip_image006 clip_image008 clip_image010

Slatina: Lansarea Anuarului „Muzeul Oltului” II – 2012

Lansarea Anuarului „Muzeul Oltului” II – 2012

Muzeul Județean Olt vă invită vineri, 18 ianuarie 2013, la lansarea Tomului II al anuarului științific Muzeul Oltului. Evenimentul va avea loc începând cu ora 11,00 în Sala de Festivități a instituției, fiind circumscris aniversării a 60 de ani de la înființarea Muzeului Județean Olt și a celebrării la 20 ianuarie 2013 a 645 de ani de atestare documentară a municipiului Slatina. Invitați de onoare sunt referenții științifici ai volumului, prof. univ. dr. Sorin Liviu DAMEAN de la Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova și prof. univ. dr. Ioan CALAFETEANU de la Facultatea de Științe Umaniste a Universității „Valahia” din Târgoviște.

Anuarul Muzeului Județean Olt își propune să constituie un forum de analiză și dezbatere intelectuală asupra evoluției istorice a României, Slatinei și judeţului Olt. Un ilustru ziditor de conștiință românească, scriitorul Vasile Voiculescu afirma: „Poți ridica și școli cu ziduri de cetate, și trimite mii de dulapuri cu cărți, ele vor fi numai simularea de cultură, dacă nu vine omul care să puie zidurile în slujba vieții și să facă să se ridice, din foile uscate ale cărților, forța străbătătoare și duhul viu”. (Vasile Voiculescu, Gânduri albe, Editura Cartea Românească, București, 1986, p. 145.)

Ne adresăm tuturor acelora care prețuiesc istoria și cultura poporului român, celor care în calitatea profesională de istorici, cercetători ştiinţifici, profesori, muzeografi, restauratori şi conservatori au demnitatea, speranța și puterea de a lupta pentru România profundă.

Muzeului Oltului II însumează 29 articole și studii științifice semnate de 25 autori provenind din Bucureşti, Craiova, Brăila, Alexandria, Caracal, Corabia şi Slatina. Anuarul are 500 de pagini și a fost editat în 500 exemplare. Din punct de vedere tematic este structurat pe 6 secțiuni :

Arheologie (Petre Gherghe, Repertoriul arheologic al judeţului Olt: Epoca geto-dacă, Pavel Mirea, Ion Torcică, Cercetări arheologice la Islaz (jud. Teleorman), Lucian Amon, Câteva piese de harnaşament descoperite în Oltenia, Aurelia Grosu, Ceramica de import descoperită la Acidava (Enoşeşti-Piatra Olt), Petre Gherghe, Mirela Cojoc, Opaiţe firmalampen de provenienţă nord-italică descoperite în teritoriul Sucidavei, Liana Oţa, Valeriu Sîrbu, Aurelia Grosu, Morminte sarmatice pe teritoriul judeţului Olt).

Istorie (Constantin C. Petolescu, P. Cassius Regalianus: un urmaş al lui Decebal pe tronul Cezarilor, Dorin Teodorescu, Istoria tiparului în Ţara Românească, Steluţa Chefani-Pătraşcu, Prosperitatatea comunei Islaz văzută în documentele vremii (a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea), Laurenţiu-Gerard Guţică -Florescu, Slatina şi mari momente ale istoriei naţionale de la Independenţă la marea răscoală de la 1907).

Evocări (Georgeta Filitti, Ioan C. Filitti din neamul Slătinenilor ).

Titulesciana, (Doru NEAGU, Nicolae Titulescu la 1907).

Documentar († Gheorghe Mihai, Documente despre răscoala de la 1907 în fostul judeţ Olt ,† Const. Anghel, Amintirile unui fost prefect din timpul răscoalelor de la 1907,† Otilia GHERGHE, Capitularea Grupului Cerna, Izbiceni, 23 noiembrie /6 decembrie 1916,† Alexandru Alimăneşteanu, Program pentru administrarea judeţului Olt [1927], Laurenţiu-Gerard Guţică-Florescu, Mărturii din activitatea Gărzii de Fier în judeţul Olt până în 1939, Viaţa politică dintre 1937-1939 în judeţul Olt în lumina izvoarelor de arhivă ).

Etnografie (Claudia Balaş, Valori creştine ale civilizaţiei populare din judeţul Olt, Rada Ilie , Costumul femeiesc din zona Olt, Mirela Cojoc, Govia, obicei de primăvară din Câmpia Romanaţiului).

Patrimoniu (Florentina Manea-Udrea, Ctitorii moşneneşti din judeţul Olt. Studiu de caz: bisericile din Leleasca şi Ibăneşti, Iohana-Raluca Popescu, Restaurarea unei icoane pictate pe lemn din patrimoniul Muzeului Judeţean Olt, Iuliana Dumitrana, Aspecte privind restaurarea unei şube bărbăteşti, Constanţa Dumitrescu, Depozitarea colecţiei de numismatică a Muzeului, Verginia Ionescu, Restaurarea şi conservarea unui cântar cu două talere Doru NEAGU, Catalog selectiv de carte tipărită cu alfabet chirilic şi de tranziţie aflată în patrimoniul Muzeului Judeţean Olt, Marian VOCHIN, Momente din istoria mişcării esperantiste în România, 1889-2009, Denissa-Liliana Gutică-Florescu, Pictori olteni în colecțiile Muzeului Județean Olt : Donația „Gunka și Spiru Vergulescu”).

Cu speranța că veți împărtăși alături de Muzeul Județean Olt bucuria acestei împliniri editoriale, vă așteptăm cu toată dragostea să fiți alături de noi.

dr. Laurențiu GUȚICĂ

director Muzeul Județean Olt