Luncavița, Tulcea: FESTIVALUL TEILOR – festival dobrogean al naturii

INVITATIE - FESTIVALUL FLORILOR DE TEI, LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA_Page_1

ASOCIAȚIA CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA

COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA

CEA MAI MARE PĂDURE DE TEI DIN EUROPA,

CEI MAI VECHI MUNȚI DIN EUROPA,

CEL MAI NOU PĂMÂNT DIN EUROPA,

VA INVITA LA

 

FESTIVALUL TEILOR – festival dobrogean al naturii

DUMINICA 30 IUNIE 2013

COMUNA LUNCAVITA, JUD TULCEA

PARTICIPĂ LA SALVAREA SI PROMOVAREA

SARBATORILOR TRADITIONALE ROMÂNESTI

Marghiol Nicolae

www.satefrumoase.ro

INVITATIE - FESTIVALUL FLORILOR DE TEI, LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA_Page_2

Ceremonie la Consulatul General al României de la Chicago legată de recuperarea și repatrierea unui număr de 49 monede dacice de argint de tip Koson, din SUA, 26 iunie 2013

Muzeul Naţional de Istorie a României are plăcerea să anunţe că, în data de 26 iunie 2013, a avut loc la Consulatul General al României de la Chicago o ceremonie care a marcat recuperarea și repatrierea din Statele Unite ale Americii a unui număr de 49 monede dacice de argint de tip Koson. Recuperarea şi repatrierea monedelor se datorează cooperării judiciare internaţionale dintre autoritățile române și americane, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi specialiștii de la Muzeul Naţional de Istorie a României. La ceremonie au participat oficialități americane implicate în procesul de recuperare a unor piese aparținând patrimoniului cultural național românesc, membri ai Consulatului General al României, specialiști din Ministerul Culturii, precum și membri ai comunității românești din Chicago.


Această ceremonie este consecința încununării cu succes a peste doi ani de activități multiple, desfășurate de către autoritățile judiciare din România și Statele Unite ale Americii, funcționari ai Ministerului Culturii, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe și a experților de la Muzeul Național de Istorie a României, într-o cooperare desăvârşită.

Operațiunea desfășurată în cadrul Acordului de asistență juridică între Statele Unite ale Americii și România reprezintă o premieră absolută, deoarece este pentru prima oară când autorităţile române reuşesc recuperarea unor piese furate din situl arheologic Sarmizegetusa Regia, exportate ilegal şi prezente în comerţul internaţional de antichităţi de pe piața numismatică americană. Recuperarea și repatrierea celor 49 monede dacice de argint s-a realizat în cadrul prevederilor convenției UNIDROIT.

Cele 49 monede fac parte din singura emisiune dacică de argint, purtând pe revers o legendă scrisă cu litere greceşti, menționând numele suveranului care a ordonat baterea lor – KOSON. Ele au fost bătute în atelierul monetar de la Sarmizegetusa Regia în jurul anilor 44-29 a. C. Piesele repatriate provin dintr-un mare tezaur, descoperit după anul 2003, în urma unor activităţi ilegale de detecţie și săpături desfășurate de membri ai unor rețele infracționale, care au activat zona în Sarmisegetuza Regia, ultima capitală a Daciei libere. Monedele au părăsit teritoriul naţional în mod clandestin, fiind apoi depistate, în 2011, în cadrul comerţului internaţional de antichităţi.

După repatrierea lor, sâmbătă 29 iunie a.c., monedele vor îmbogăţi patrimoniul cultural naţional şi vor intra în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României.

Cu această ocazie, Muzeul Naţional de Istorie a României va organiza o conferinţă de presă, la o dată ce va fi comunicată în curând, în care vor fi prezentate piesele excepţionale şi povestea recuperării şi repatrierii acestora.


Reamintim cu acest prilej că, în ultimii cinci ani, autorităţile române au reuşit să recupereze şi să readucă în ţară un număr important de piese arheologice şi numismatice dacice şi greceşti, constând în 13 brăţări dacice regale de aur (cântărind 12,633 kg), două umbones de scuturi dacice regale de paradă, 146 monede dacice de aur de tip Koson, 202 monede dacice de argint de tip Koson, 30 monede de aur de tip Lysimachos, emise la Callatis şi Tomis, 73 monede de argint și bronz, precum și a unui depozit de unelte și arme de fier dacice, toate provenite tot din zona Sarmizegetusa Regia și a altor cetăți dacice din Munții Orăștiei.

Departamentul Relaţii Publice, Marketing Cultural, Educație Muzeală  și Organizare Expoziții  [PR Department]

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]
Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015

E-mail: [email protected], https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_

București: istoria artei româneşti Simpozion ”Petre Oprea”

Comitetul Naţional Român – Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), Societatea Colecţionarilor de Artă din România şi Federaţia Română a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO, în colaborare cu Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, vă invită în perioada 27-28 iunie 2013, între orele 10.00 – 16.00, la al II-lea Simpozion ”Petre Oprea” de istoria artei româneşti.

Simpozionul se adresează criticilor de artă, artiştilor plastici, colecţionarilor, muzeografilor, lucrătorilor din domeniul artei şi tuturor celor care iubesc arta.

Lucrările simpozionului se vor desfăşura în sala Victor Ion Popa (din fosta clădire a Ministerului Culturii), Şoseaua Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucureşti.

Program:

Joi, 27 iunie

Orele 10 – 12.30

conf. dr. Paula Popoiu, director general al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“:

Cuvânt de deschidere.

dr. Virgil Ştefan Niţulescu, preşedintele ICOM România: Tendinţe în muzeografia europeană

contemporană privind utilizarea media.

Eugenia Antonescu, istoric de artă: Petre Grant (1904 – 1990), Grafica de carte.

dr. Marian Constantin, istoric de artă: Din corespondenţa lui Ştefan Luchian.

prof. dr. ing. Dan Zlatanovici, colecţionar: Sculptoriţa Olga Smolenschi, un debut postum.

conf. dr. Ruxandra Dreptu, istoric de artă: Ion Minulescu şi prietenii lui pictori.

Orele 13 – 16

Magda Isăcescu, grafician: Aspecte ale gravurii româneşti.

Mihai Potcoavă, pictor: Pictorul Florin Niculiu, aşa cum l-am cunoscut.

Ana Maria Harţuche, istoric de artă : Expresivitatea unui interior de artist – Emilia Dumitrescu.

Florin Colonaş, colecţionar: Rolul colecţionarului în propagarea artei şi reconsiderarea

unor artişti.

ing. Karlfried Patzelt, colecţionar: Prinţul Monyo – Simfonie în bronz.

Vineri, 28 iunie

Orele 10.00 – 12.30

dr. Marius Tiţa, critic şi jurnalist de artă: In memoriam – colecţionarul profesor

Ionel Constantinescu.

(1936 – 2012)

Virginia Meheş, vicepreşedintă a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Centrelor şi

Cluburilor UNESCO.

Convorbiri cu Petre Oprea în anul 2011.

ing. Ioan Liviu Gavrilescu, colecţionar: Amintiri despre Petre Oprea şi câteva

cunoştinţe comune.

Victoria Anghelescu, istoric de artă: Titlu rezervat.

Roxana Păsculescu, istoric de artă: Culorile Veneţiei în pictura românească – între pământ

şi aer, între terestru şi metafizic.

Ioana Cantuniari, scenograf: Amintiri despre pictorul Constantin Isachie Popescu.

Orele 12.30 – 13.00
Vernisaj expoziţie Petre Grant – Grafică de carte, sala H.H. Stahl
Orele 13.00 – 16.00

Luiza Barcan, istoric de artă: Alexandru Nancu sau despre arta ca rugăciune.

dr. Oana Marinache, istoric de artă: Amenajările interioare ale palatului

Brâncoveanu-Bibescu de la poalele Mitropoliei: un inventar de la 1850.

conf. dr. Ioana Beldiman, istoric de artă: Titlu rezervat.

av. Arcadia Hinescu, colecţionar: Colecţia uitată a unui jurist pasionat – Ion Luca

(I. L.) Georgescu.

dr. Mihaela Varga, vicepreşedintă a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Centrelor şi

Cluburilor UNESCO.

Pictorul Constantin Isachie Popescu în presa interbelică.

Informaţii suplimentare:

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Telefon: 021.317.91.03/178, 143

Cluj-Napoca: Nocturnă muzeală la Muzeul de Artă

 

Muzeul de Artă Cluj-Napoca vă invită la programul „Nocturnă muzeală” care îşi propune să ofere publicului posibilitatea de a petrece seara de sâmbătă vizitând Muzeul de Artă, cu acces gratuit, între orele 15 – 22.

Sâmbătă, 29 iunie, 2013, publicul va avea acces la următoarele expoziţii:

Galeria Naţională unde sunt expuse cronologic opere de artă reprezentative pentru istoria artei româneşti. Alături de operele artiştilor români sunt expuse opere semnate de artişti de naţionalitate maghiară, germană, evreiască etc. care au activat în România. Veţi putea admira creaţia artiştilor Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, Gh. Petraşcu, Francisc Şirato, Iosif Iser, Lucian Grigorescu, Dumitru Ghiaţă, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea şi a altor artişti reprezentativi pentru arta plastică românească.

„Centenar la muzeu. Anton Lazăr 1913-2013”

Expoziţia celebrează împlinirea unui veac de la naşterea pictorului, înscriindu-se în programul Muzeului de Artă Cluj-Napoca de valorificare expoziţională a unui fond patrimonial reprezentativ pentru evoluţia unui artist de excepţie în cadrul picturii româneşti moderne.

ITINERAR SACRU –  expoziție de pictură Liliana şi Valeriu Gonceariuc

Expoziţia face parte dintr-un program prin care Muzeul de Artă Cluj-Napoca îşi propune să dezvolte colaborări cu muzee din România. Expoziţia Itinera sacru  reprezintă o colaborare între Muzeul de Artă Cluj-Napoca Complexul Muzeal Națonal Moldova, Iași – Muzeul de artă şi Galeria de artă DANA, Ia și.

 

CONSTRUCTORII VIITORULUI. Politizări ale picturii româneşti în perioada 1950-1989. Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

Expoziţia îşi propune să readucă în circuitul expoziţional lucrări de pictură din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, urmărind unele dintre cele mai semnificative direcţii ale politizării picturii româneşti, pe parcursul a aproape patru decenii, începând cu anii ’50 şi terminând cu anii ’80 ai secolului trecut.

Detalii legate de expoziţii la:

http://www.macluj.ro

Programul are ca scop stimularea interesului pentru instituţia muzeală şi răspunde principiului accesului liber la cultură.

Oradea: expoziţia retrospectivă de pictură a artistului plastic Aurel Roşu

Complexul „Muzeul Ţării Crişurilor” organizează expoziţia retrospectivă de pictură a artistului plastic Aurel Roşu, al cărei vernisaj va avea loc vineri, 28 iunie 2013, ora 18.00, la Palatul Baroc (B-dul Dacia nr. 1-3), în cadrul Secţiei de artă.

Aurel Roşu este un artist plastic contemporan cu recunoaştere în ţară şi străinătate, preşedintele în funcţiune al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Bihor şi,  de asemenea, şeful Secţiei de artă a Muzeului Ţării Crişurilor, unde şi-a început activitatea din 1990.

„În punerile sale în pagină Aurel Roşu mizează pe vizualizarea unor semne-simbol cu circulaţie universală, în general, pe care le concentrează întotdeauna în prim-plan, pentru a fi percepute cu limpezime din punct de vedere imagistic; apelează, în lucrările sale, la tehnici mixte (acril, tempera, creion, baiţ – pictură, grafică; baiţ, metal, bronz, lemn-sculptură) armonizate pictural cu multă sensibilitate şi acurateţe; totodată plasticianul se bizuie pe mesaje ideatice care conturează o fiinţă ce nu şi-a negat niciodată dimensiunea religioasă, respectînd-o cu sfinţenie, dar n-a pus în umbră nici sentimentele care ţin de acele momente ale copilăriei şi tinereţii ce se întipăresc pentru totdeauna în memorie, tocmai prin sensibilităţile declanşate sub semnul clipei”.

Activitatea expoziţională a artistului, începută din 1971, include numeroase participări la expoziţii judeţene, naţionale şi internaţionale. După 1990, a obţinut premii şi distincţii care i-au consolidat poziţia de creator în genuri artistice, precum pictură şi grafică, iar în anii din urmă, în sculptură. De altfel, expoziţia de acum, care se vrea a fi o încununare a activităţii derulate de-a lungul a peste 40 de ani, cuprinde 90 de lucrări aparţinînd domeniilor de artă mai sus pomenite, ce confirmă valoarea sa ca artist.

Despre autor şi expoziţie vor vorbi, în deschidere, lect.univ.dr. Ştefan Gaie, critic de artă, şi dr. Aurel Chiriac, directorul muzeului orădean.

Expoziţia va putea fi vizitată pînă în 28 iulie 2013.

Târgu-Mureș: Conferința internațională de comunicări științifice “Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”

afisA3

 

Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș organizează, în perioada 27-28 iunie 2013, conform tradiției, Conferința internațională de comunicări științifice “Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”, ediția a VIII-a.

Manifestarea va avea loc la sediul Secției de Științele Naturii din Târgu-Mureș, de pe strada Horea nr. 24, cu începere din data de 27 iunie 2013, de la orele 10,00.

Sunt invitați specialiști din Ministerul Culturii, profesori universitari și cercetători științifici de la: Academia Română, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Pitești, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei, precum și muzeografi și cercetători științifici de la mai multe instituții muzeale din țară: Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta Turnu Severin, Muzeul Județean Argeș, precum și profesori de la Colegiul Național „Unirea” din Târgu-Mureș și Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș. Programul cuprinde susțineri de comunicări în plen, precum și o masă rotundă cu comunicări din următoarele domenii: botanică, zoologie, paleontologie, mineralogie-petrografie și muzeologie.

Comunicările prezentate vor fi publicate ulterior în anuarul Muzeului Județean Mureș, Marisia, Studii și materiale, Științele Naturii, XXXIII.

București: Un ceas pentru arta – vizita cu ghidaj gratuit in expozitia Intre Est si Vest

Un ceas pentru arta: vizita cu ghidaj gratuit in expozitia

Intre Est si Vest

Pictura rusa din patrimoniul MNAR

secolele XVI –XX

Muzeul National de Arta al Romaniei invita publicul sambata, 29 iunie 2013, ora 11.30 la o ultima vizita cu ghidaj gratuit in expozitia „Intre Est si Vest. Pictura rusa din patrimoniul MNAR, secolele XVI –XX” (20 decembrie 2012 – 30 iunie 2013).

Se plateste doar biletul de intrare in expozitie (4 lei intreg), fara taxa de ghidaj obisnuita. Participarea se face, in limita locurilor disponibile, pe baza de programare la telefon 021.314.81.19 sau prin e-mail la [email protected] pană vineri, 28 iunie, ora 15.00.

Expozitia Intre Est si Vest. Pictura rusa din patrimoniul MNAR, secolele XVI – XX”, deschisa in Salile Kretzulescu, reuneste, pentru prima data dupa mai bine de 20 de ani, 59 de lucrari de arta rusa – 31 de icoane si 28 de picturi din colectiile Sectiei de Arta Europeana si Decorativa a muzeului – creatii semnificative pentru intervalul cronologic dintre secolele XVI-XX.

Aceste lucrari readuc in atentia publicului un patrimoniu valoros, mai putin cunoscut dar conservat si restaurat cu grija pe parcursul ultimelor doua decenii.

Va asteptam cu drag!

Maria Sfrijan
Sectia Educatie, Comunicare, Proiecte Culturale si Marketing
Muzeul National de Arta al Romaniei
Calea Victoriei 49-53
Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.313.30.30 int. 923 / 021.314.81.19
www.mnar.arts.ro

București: Culisele puterii la curtea lui Neagoe Basarab

Culisele puterii la curtea lui Neagoe Basarab

INTALNIREA DE JOI in expozitia „Marturii. Frescele Manastirii Argesului”

 

Va reamintim ca joi, 27 iunie, orele 18.00 va avea loc conferinta „Culisele puterii la curtea lui Neagoe Basarab” in  expozitia „Marturii. Frescele Manastirii Argesului”. Invitatul serii este istoricul Marian Coman  care va incerca sa identifice actorii, regulile si momentele decisive ale jocurilor politice din Tara Romaneasca in vremea lui Neagoe Basarab si sa analizeze cauzele care au dus la disolutia puterii politice dupa moartea voievodului.

 

Intrarea este gratuita, in limita locurilor disponibile, pe baza de programare la telefon 021.314.81.19 sau prin e-mail la [email protected].

Expozitia „Marturii. Frescele Manastirii Argesului” prezinta, in premiera, 31 de capodopere ale picturii medievale romanesti: fragmentele de fresca pastrate pana astazi din ansamblul decoratiei murale a bisericii Manastirii Argesului, ctitoria lui Neagoe Basarab (1512-1521). Expozitia ramane deschisa pana pe 25 august 2013.

Va asteptam cu drag!

Maria Sfrijan
Sectia Educatie, Comunicare, Proiecte Culturale si Marketing
Muzeul National de Arta al Romaniei Calea Victoriei 49-53
Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.313.30.30 int. 923 / 021.314.81.19
www.mnar.arts.ro

Tulcea: FABRICA DE POVEȘTI la Casa Avramide

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea vă invită la

FABRICA DE POVEȘTI la Casa Avramide

La Art Cafe Casa Avramide din str. Progresului nr. 32 se deschide Fabrica de povești, un atelier dedicat copiilor și coordonat de artista Olga Cuculescu, care va avea loc periodic, din două în două săptămâni, începând cu Vineri, 28 iunie 2013. Pentru copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani, atelierul se va desfăşura între orele 10.00 – 12.00, iar pentru cei cu vârsta între 7 şi 12 ani între orele 13.30 – 15.30.

Olga Cuculescu este artistă. Originară din Republica Moldova, Olgăi îi place să cânte – este soprană, profesoară de canto, absolventă a secției de interpretare muzicală a Universității Naţionale de Muzică Ciprian Porumbescu din Bucureşti promoția 2006, îi place să picteze flori, peisaje – a terminat Liceul de Arte I. Vieru din Chișinău, profesează desenul de animație, îi plac copiii – a cântat la Opera Comică pentru Copii din București și a creat Atelierul de musical.

Tulcenii o cunosc pe Olga Cuculescu datorită Atelierului de Musical, unde, într-o atmosferă caldă, prietenoasă și plină de entuziasm, pune în valoare talentele actoricești și muzicale ale copiilor, stimulându-i să recreeze fragmente și personaje din filmele de musical preferate de aceștia. Fabrica de povești merge mai departe, copiii fiind invitați să creeze propriile povești și să le transpună în realitate în moduri mai neconvenţionale (vezi foto).

Așadar, printre excursiile programate pentru această vacanță pentru copiii dumneavoastră, includeți-o și pe cea mai fascinată, aceea în propria lor imaginație!

REZERVAREA ESTE OBLIGATORIE: [email protected] sau la 0240 513249 (Muzeul de Artă).

Cătălina Popa – Responsabil Relații Publice

Tel./ fax: 0240 515866; [email protected]

www.icemtl.ro, www.cjtulcea.ro , www.arhetur.ro, www.etnodobrogea.ro , www.noviodunum.ro, www.muzee.org

București: Ada Kaleh, insula visului şi a uitării

Ada Kaleh, insula visului şi a uitării

2 iulie – 28 iulie 2013, Sala Oaspeţi

Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Vernisaj: marți, 2 iulie 2013, ora 17.00

Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti, în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României, Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Academiei Române, având susţinerea Uniunii Democrate Turce din România, readuce în atenţia publicului bucureştean insula Ada Kaleh, un loc neasemuit şi plin de viaţă, acoperit, în 1971, de apele lacului de acumulare al Hidrocentralei Porţile de Fier I, de pe Dunăre.

După expoziţia Ada Kaleh. Insula din suflet, deschisă pentru două săptămâni în august 2012, propunem publicului o nouă perspectivă asupra insulei scufundate, invitându-l să privească printre gene Ada Kaleh şi s-o admire prin ochii celor care au vizitat-o cândva, păstrând-o în memorie ca pe o insulă a visului şi a uitării.

Expoziţia Ada Kaleh, insula visului şi a uitării pune accentul pe imaginile acestui colţ de Orient păstrate în memoria afectivă a nenumăraţilor săi vizitatori vremelnici, turişti de rând, dar, mai ales, personalităţi ale lumii literare sau artistice româneşti. Scriitori, jurnalişti, artişti plastici sau fotografi care, fermecaţi de insulă, au căutat să-i prindă atmosfera specială în cuvinte şi imagini potrivite pentru a o transmite, neîmpuţinată, viitorimii.

Expoziţia va fi deschisă în Sala Oaspeţi a Muzeului Naţional al Ţăranului Român, în perioada 2 – 28 iulie 2013.

 

Parteneri media: 24-Fun, Radio Romania, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Internaţional, RFI, Itsy Bitsy, Zeppelin, Igloo, Arhitext, Arhitectura, Observator cultural, Cultura, BeWhere!, TV City, LiterNet.ro, Hot News, webpr.ro, Port.ro, b365.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, www.ArtClue.net, www.artline.ro, www.artactmagazine.ro, www.decosieco.ro, www.daciccool.ro, www.inparc.ro, www.cooperativaurbana.ro, www.cooperativatraditionala.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin, www.meidaiq.ro.

afis_Ada Kaleh