Luncavița, Tulcea: FESTIVALUL TEILOR – festival dobrogean al naturii

INVITATIE - FESTIVALUL FLORILOR DE TEI, LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA_Page_1

ASOCIAȚIA CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA

COMUNA LUNCAVIȚA, JUDEȚUL TULCEA

CEA MAI MARE PĂDURE DE TEI DIN EUROPA,

CEI MAI VECHI MUNȚI DIN EUROPA,

CEL MAI NOU PĂMÂNT DIN EUROPA,

VA INVITA LA

 

FESTIVALUL TEILOR – festival dobrogean al naturii

DUMINICA 30 IUNIE 2013

COMUNA LUNCAVITA, JUD TULCEA

PARTICIPĂ LA SALVAREA SI PROMOVAREA

SARBATORILOR TRADITIONALE ROMÂNESTI

Marghiol Nicolae

www.satefrumoase.ro

INVITATIE - FESTIVALUL FLORILOR DE TEI, LUNCAVIȚA, JUD. TULCEA_Page_2

Ceremonie la Consulatul General al României de la Chicago legată de recuperarea și repatrierea unui număr de 49 monede dacice de argint de tip Koson, din SUA, 26 iunie 2013

Muzeul Naţional de Istorie a României are plăcerea să anunţe că, în data de 26 iunie 2013, a avut loc la Consulatul General al României de la Chicago o ceremonie care a marcat recuperarea și repatrierea din Statele Unite ale Americii a unui număr de 49 monede dacice de argint de tip Koson. Recuperarea şi repatrierea monedelor se datorează cooperării judiciare internaţionale dintre autoritățile române și americane, Ministerul Culturii, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi specialiștii de la Muzeul Naţional de Istorie a României. La ceremonie au participat oficialități americane implicate în procesul de recuperare a unor piese aparținând patrimoniului cultural național românesc, membri ai Consulatului General al României, specialiști din Ministerul Culturii, precum și membri ai comunității românești din Chicago.


Această ceremonie este consecința încununării cu succes a peste doi ani de activități multiple, desfășurate de către autoritățile judiciare din România și Statele Unite ale Americii, funcționari ai Ministerului Culturii, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe și a experților de la Muzeul Național de Istorie a României, într-o cooperare desăvârşită.

Operațiunea desfășurată în cadrul Acordului de asistență juridică între Statele Unite ale Americii și România reprezintă o premieră absolută, deoarece este pentru prima oară când autorităţile române reuşesc recuperarea unor piese furate din situl arheologic Sarmizegetusa Regia, exportate ilegal şi prezente în comerţul internaţional de antichităţi de pe piața numismatică americană. Recuperarea și repatrierea celor 49 monede dacice de argint s-a realizat în cadrul prevederilor convenției UNIDROIT.

Cele 49 monede fac parte din singura emisiune dacică de argint, purtând pe revers o legendă scrisă cu litere greceşti, menționând numele suveranului care a ordonat baterea lor – KOSON. Ele au fost bătute în atelierul monetar de la Sarmizegetusa Regia în jurul anilor 44-29 a. C. Piesele repatriate provin dintr-un mare tezaur, descoperit după anul 2003, în urma unor activităţi ilegale de detecţie și săpături desfășurate de membri ai unor rețele infracționale, care au activat zona în Sarmisegetuza Regia, ultima capitală a Daciei libere. Monedele au părăsit teritoriul naţional în mod clandestin, fiind apoi depistate, în 2011, în cadrul comerţului internaţional de antichităţi.

După repatrierea lor, sâmbătă 29 iunie a.c., monedele vor îmbogăţi patrimoniul cultural naţional şi vor intra în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României.

Cu această ocazie, Muzeul Naţional de Istorie a României va organiza o conferinţă de presă, la o dată ce va fi comunicată în curând, în care vor fi prezentate piesele excepţionale şi povestea recuperării şi repatrierii acestora.


Reamintim cu acest prilej că, în ultimii cinci ani, autorităţile române au reuşit să recupereze şi să readucă în ţară un număr important de piese arheologice şi numismatice dacice şi greceşti, constând în 13 brăţări dacice regale de aur (cântărind 12,633 kg), două umbones de scuturi dacice regale de paradă, 146 monede dacice de aur de tip Koson, 202 monede dacice de argint de tip Koson, 30 monede de aur de tip Lysimachos, emise la Callatis şi Tomis, 73 monede de argint și bronz, precum și a unui depozit de unelte și arme de fier dacice, toate provenite tot din zona Sarmizegetusa Regia și a altor cetăți dacice din Munții Orăștiei.

Departamentul Relaţii Publice, Marketing Cultural, Educație Muzeală  și Organizare Expoziții  [PR Department]

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]
Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015

E-mail: pr.mnir@gmail.com, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_

București: istoria artei româneşti Simpozion ”Petre Oprea”

Comitetul Naţional Român – Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM), Societatea Colecţionarilor de Artă din România şi Federaţia Română a Asociaţiilor, Centrelor şi Cluburilor UNESCO, în colaborare cu Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, vă invită în perioada 27-28 iunie 2013, între orele 10.00 – 16.00, la al II-lea Simpozion ”Petre Oprea” de istoria artei româneşti.

Simpozionul se adresează criticilor de artă, artiştilor plastici, colecţionarilor, muzeografilor, lucrătorilor din domeniul artei şi tuturor celor care iubesc arta.

Lucrările simpozionului se vor desfăşura în sala Victor Ion Popa (din fosta clădire a Ministerului Culturii), Şoseaua Kiseleff nr. 30, sector 1, Bucureşti.

Program:

Joi, 27 iunie

Orele 10 – 12.30

conf. dr. Paula Popoiu, director general al Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti“:

Cuvânt de deschidere.

dr. Virgil Ştefan Niţulescu, preşedintele ICOM România: Tendinţe în muzeografia europeană

contemporană privind utilizarea media.

Eugenia Antonescu, istoric de artă: Petre Grant (1904 – 1990), Grafica de carte.

dr. Marian Constantin, istoric de artă: Din corespondenţa lui Ştefan Luchian.

prof. dr. ing. Dan Zlatanovici, colecţionar: Sculptoriţa Olga Smolenschi, un debut postum.

conf. dr. Ruxandra Dreptu, istoric de artă: Ion Minulescu şi prietenii lui pictori.

Orele 13 – 16

Magda Isăcescu, grafician: Aspecte ale gravurii româneşti.

Mihai Potcoavă, pictor: Pictorul Florin Niculiu, aşa cum l-am cunoscut.

Ana Maria Harţuche, istoric de artă : Expresivitatea unui interior de artist – Emilia Dumitrescu.

Florin Colonaş, colecţionar: Rolul colecţionarului în propagarea artei şi reconsiderarea

unor artişti.

ing. Karlfried Patzelt, colecţionar: Prinţul Monyo – Simfonie în bronz.

Vineri, 28 iunie

Orele 10.00 – 12.30

dr. Marius Tiţa, critic şi jurnalist de artă: In memoriam – colecţionarul profesor

Ionel Constantinescu.

(1936 – 2012)

Virginia Meheş, vicepreşedintă a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Centrelor şi

Cluburilor UNESCO.

Convorbiri cu Petre Oprea în anul 2011.

ing. Ioan Liviu Gavrilescu, colecţionar: Amintiri despre Petre Oprea şi câteva

cunoştinţe comune.

Victoria Anghelescu, istoric de artă: Titlu rezervat.

Roxana Păsculescu, istoric de artă: Culorile Veneţiei în pictura românească – între pământ

şi aer, între terestru şi metafizic.

Ioana Cantuniari, scenograf: Amintiri despre pictorul Constantin Isachie Popescu.

Orele 12.30 – 13.00
Vernisaj expoziţie Petre Grant – Grafică de carte, sala H.H. Stahl
Orele 13.00 – 16.00

Luiza Barcan, istoric de artă: Alexandru Nancu sau despre arta ca rugăciune.

dr. Oana Marinache, istoric de artă: Amenajările interioare ale palatului

Brâncoveanu-Bibescu de la poalele Mitropoliei: un inventar de la 1850.

conf. dr. Ioana Beldiman, istoric de artă: Titlu rezervat.

av. Arcadia Hinescu, colecţionar: Colecţia uitată a unui jurist pasionat – Ion Luca

(I. L.) Georgescu.

dr. Mihaela Varga, vicepreşedintă a Federaţiei Române a Asociaţiilor, Centrelor şi

Cluburilor UNESCO.

Pictorul Constantin Isachie Popescu în presa interbelică.

Informaţii suplimentare:

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”

Telefon: 021.317.91.03/178, 143

Cluj-Napoca: Nocturnă muzeală la Muzeul de Artă

 

Muzeul de Artă Cluj-Napoca vă invită la programul „Nocturnă muzeală” care îşi propune să ofere publicului posibilitatea de a petrece seara de sâmbătă vizitând Muzeul de Artă, cu acces gratuit, între orele 15 – 22.

Sâmbătă, 29 iunie, 2013, publicul va avea acces la următoarele expoziţii:

Galeria Naţională unde sunt expuse cronologic opere de artă reprezentative pentru istoria artei româneşti. Alături de operele artiştilor români sunt expuse opere semnate de artişti de naţionalitate maghiară, germană, evreiască etc. care au activat în România. Veţi putea admira creaţia artiştilor Theodor Aman, Nicolae Grigorescu, Nicolae Tonitza, Theodor Pallady, Nicolae Dărăscu, Gh. Petraşcu, Francisc Şirato, Iosif Iser, Lucian Grigorescu, Dumitru Ghiaţă, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea, Corneliu Medrea şi a altor artişti reprezentativi pentru arta plastică românească.

„Centenar la muzeu. Anton Lazăr 1913-2013”

Expoziţia celebrează împlinirea unui veac de la naşterea pictorului, înscriindu-se în programul Muzeului de Artă Cluj-Napoca de valorificare expoziţională a unui fond patrimonial reprezentativ pentru evoluţia unui artist de excepţie în cadrul picturii româneşti moderne.

ITINERAR SACRU –  expoziție de pictură Liliana şi Valeriu Gonceariuc

Expoziţia face parte dintr-un program prin care Muzeul de Artă Cluj-Napoca îşi propune să dezvolte colaborări cu muzee din România. Expoziţia Itinera sacru  reprezintă o colaborare între Muzeul de Artă Cluj-Napoca Complexul Muzeal Națonal Moldova, Iași – Muzeul de artă şi Galeria de artă DANA, Ia și.

 

CONSTRUCTORII VIITORULUI. Politizări ale picturii româneşti în perioada 1950-1989. Lucrări din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

Expoziţia îşi propune să readucă în circuitul expoziţional lucrări de pictură din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca, urmărind unele dintre cele mai semnificative direcţii ale politizării picturii româneşti, pe parcursul a aproape patru decenii, începând cu anii ’50 şi terminând cu anii ’80 ai secolului trecut.

Detalii legate de expoziţii la:

http://www.macluj.ro

Programul are ca scop stimularea interesului pentru instituţia muzeală şi răspunde principiului accesului liber la cultură.

Oradea: expoziţia retrospectivă de pictură a artistului plastic Aurel Roşu

Complexul „Muzeul Ţării Crişurilor” organizează expoziţia retrospectivă de pictură a artistului plastic Aurel Roşu, al cărei vernisaj va avea loc vineri, 28 iunie 2013, ora 18.00, la Palatul Baroc (B-dul Dacia nr. 1-3), în cadrul Secţiei de artă.

Aurel Roşu este un artist plastic contemporan cu recunoaştere în ţară şi străinătate, preşedintele în funcţiune al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Filiala Bihor şi,  de asemenea, şeful Secţiei de artă a Muzeului Ţării Crişurilor, unde şi-a început activitatea din 1990.

„În punerile sale în pagină Aurel Roşu mizează pe vizualizarea unor semne-simbol cu circulaţie universală, în general, pe care le concentrează întotdeauna în prim-plan, pentru a fi percepute cu limpezime din punct de vedere imagistic; apelează, în lucrările sale, la tehnici mixte (acril, tempera, creion, baiţ – pictură, grafică; baiţ, metal, bronz, lemn-sculptură) armonizate pictural cu multă sensibilitate şi acurateţe; totodată plasticianul se bizuie pe mesaje ideatice care conturează o fiinţă ce nu şi-a negat niciodată dimensiunea religioasă, respectînd-o cu sfinţenie, dar n-a pus în umbră nici sentimentele care ţin de acele momente ale copilăriei şi tinereţii ce se întipăresc pentru totdeauna în memorie, tocmai prin sensibilităţile declanşate sub semnul clipei”.

Activitatea expoziţională a artistului, începută din 1971, include numeroase participări la expoziţii judeţene, naţionale şi internaţionale. După 1990, a obţinut premii şi distincţii care i-au consolidat poziţia de creator în genuri artistice, precum pictură şi grafică, iar în anii din urmă, în sculptură. De altfel, expoziţia de acum, care se vrea a fi o încununare a activităţii derulate de-a lungul a peste 40 de ani, cuprinde 90 de lucrări aparţinînd domeniilor de artă mai sus pomenite, ce confirmă valoarea sa ca artist.

Despre autor şi expoziţie vor vorbi, în deschidere, lect.univ.dr. Ştefan Gaie, critic de artă, şi dr. Aurel Chiriac, directorul muzeului orădean.

Expoziţia va putea fi vizitată pînă în 28 iulie 2013.

Târgu-Mureș: Conferința internațională de comunicări științifice “Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”

afisA3

 

Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului Județean Mureș organizează, în perioada 27-28 iunie 2013, conform tradiției, Conferința internațională de comunicări științifice “Preocupări recente în cercetarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural”, ediția a VIII-a.

Manifestarea va avea loc la sediul Secției de Științele Naturii din Târgu-Mureș, de pe strada Horea nr. 24, cu începere din data de 27 iunie 2013, de la orele 10,00.

Sunt invitați specialiști din Ministerul Culturii, profesori universitari și cercetători științifici de la: Academia Română, Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din Pitești, Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș, Institutul de Zoologie al Academiei de Științe a Moldovei, precum și muzeografi și cercetători științifici de la mai multe instituții muzeale din țară: Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta Turnu Severin, Muzeul Județean Argeș, precum și profesori de la Colegiul Național „Unirea” din Târgu-Mureș și Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș. Programul cuprinde susțineri de comunicări în plen, precum și o masă rotundă cu comunicări din următoarele domenii: botanică, zoologie, paleontologie, mineralogie-petrografie și muzeologie.

Comunicările prezentate vor fi publicate ulterior în anuarul Muzeului Județean Mureș, Marisia, Studii și materiale, Științele Naturii, XXXIII.

București: Un ceas pentru arta – vizita cu ghidaj gratuit in expozitia Intre Est si Vest

Un ceas pentru arta: vizita cu ghidaj gratuit in expozitia

Intre Est si Vest

Pictura rusa din patrimoniul MNAR

secolele XVI –XX

Muzeul National de Arta al Romaniei invita publicul sambata, 29 iunie 2013, ora 11.30 la o ultima vizita cu ghidaj gratuit in expozitia „Intre Est si Vest. Pictura rusa din patrimoniul MNAR, secolele XVI –XX” (20 decembrie 2012 – 30 iunie 2013).

Se plateste doar biletul de intrare in expozitie (4 lei intreg), fara taxa de ghidaj obisnuita. Participarea se face, in limita locurilor disponibile, pe baza de programare la telefon 021.314.81.19 sau prin e-mail la educatie@art.museum.ro pană vineri, 28 iunie, ora 15.00.

Expozitia Intre Est si Vest. Pictura rusa din patrimoniul MNAR, secolele XVI – XX”, deschisa in Salile Kretzulescu, reuneste, pentru prima data dupa mai bine de 20 de ani, 59 de lucrari de arta rusa – 31 de icoane si 28 de picturi din colectiile Sectiei de Arta Europeana si Decorativa a muzeului – creatii semnificative pentru intervalul cronologic dintre secolele XVI-XX.

Aceste lucrari readuc in atentia publicului un patrimoniu valoros, mai putin cunoscut dar conservat si restaurat cu grija pe parcursul ultimelor doua decenii.

Va asteptam cu drag!

Maria Sfrijan
Sectia Educatie, Comunicare, Proiecte Culturale si Marketing
Muzeul National de Arta al Romaniei
Calea Victoriei 49-53
Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.313.30.30 int. 923 / 021.314.81.19
www.mnar.arts.ro

București: Culisele puterii la curtea lui Neagoe Basarab

Culisele puterii la curtea lui Neagoe Basarab

INTALNIREA DE JOI in expozitia „Marturii. Frescele Manastirii Argesului”

 

Va reamintim ca joi, 27 iunie, orele 18.00 va avea loc conferinta „Culisele puterii la curtea lui Neagoe Basarab” in  expozitia „Marturii. Frescele Manastirii Argesului”. Invitatul serii este istoricul Marian Coman  care va incerca sa identifice actorii, regulile si momentele decisive ale jocurilor politice din Tara Romaneasca in vremea lui Neagoe Basarab si sa analizeze cauzele care au dus la disolutia puterii politice dupa moartea voievodului.

 

Intrarea este gratuita, in limita locurilor disponibile, pe baza de programare la telefon 021.314.81.19 sau prin e-mail la comunicare@art.museum.ro.

Expozitia „Marturii. Frescele Manastirii Argesului” prezinta, in premiera, 31 de capodopere ale picturii medievale romanesti: fragmentele de fresca pastrate pana astazi din ansamblul decoratiei murale a bisericii Manastirii Argesului, ctitoria lui Neagoe Basarab (1512-1521). Expozitia ramane deschisa pana pe 25 august 2013.

Va asteptam cu drag!

Maria Sfrijan
Sectia Educatie, Comunicare, Proiecte Culturale si Marketing
Muzeul National de Arta al Romaniei Calea Victoriei 49-53
Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.313.30.30 int. 923 / 021.314.81.19
www.mnar.arts.ro

Tulcea: FABRICA DE POVEȘTI la Casa Avramide

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea vă invită la

FABRICA DE POVEȘTI la Casa Avramide

La Art Cafe Casa Avramide din str. Progresului nr. 32 se deschide Fabrica de povești, un atelier dedicat copiilor și coordonat de artista Olga Cuculescu, care va avea loc periodic, din două în două săptămâni, începând cu Vineri, 28 iunie 2013. Pentru copiii cu vârsta între 3 şi 6 ani, atelierul se va desfăşura între orele 10.00 – 12.00, iar pentru cei cu vârsta între 7 şi 12 ani între orele 13.30 – 15.30.

Olga Cuculescu este artistă. Originară din Republica Moldova, Olgăi îi place să cânte – este soprană, profesoară de canto, absolventă a secției de interpretare muzicală a Universității Naţionale de Muzică Ciprian Porumbescu din Bucureşti promoția 2006, îi place să picteze flori, peisaje – a terminat Liceul de Arte I. Vieru din Chișinău, profesează desenul de animație, îi plac copiii – a cântat la Opera Comică pentru Copii din București și a creat Atelierul de musical.

Tulcenii o cunosc pe Olga Cuculescu datorită Atelierului de Musical, unde, într-o atmosferă caldă, prietenoasă și plină de entuziasm, pune în valoare talentele actoricești și muzicale ale copiilor, stimulându-i să recreeze fragmente și personaje din filmele de musical preferate de aceștia. Fabrica de povești merge mai departe, copiii fiind invitați să creeze propriile povești și să le transpună în realitate în moduri mai neconvenţionale (vezi foto).

Așadar, printre excursiile programate pentru această vacanță pentru copiii dumneavoastră, includeți-o și pe cea mai fascinată, aceea în propria lor imaginație!

REZERVAREA ESTE OBLIGATORIE: arta@icemtl.ro sau la 0240 513249 (Muzeul de Artă).

Cătălina Popa – Responsabil Relații Publice

Tel./ fax: 0240 515866; relatiipublice@icemtl.ro

www.icemtl.ro, www.cjtulcea.ro , www.arhetur.ro, www.etnodobrogea.ro , www.noviodunum.ro, www.muzee.org

București: Ada Kaleh, insula visului şi a uitării

Ada Kaleh, insula visului şi a uitării

2 iulie – 28 iulie 2013, Sala Oaspeţi

Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Vernisaj: marți, 2 iulie 2013, ora 17.00

Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti, în colaborare cu Muzeul Naţional de Artă al României, Biblioteca Naţională a României şi Biblioteca Academiei Române, având susţinerea Uniunii Democrate Turce din România, readuce în atenţia publicului bucureştean insula Ada Kaleh, un loc neasemuit şi plin de viaţă, acoperit, în 1971, de apele lacului de acumulare al Hidrocentralei Porţile de Fier I, de pe Dunăre.

După expoziţia Ada Kaleh. Insula din suflet, deschisă pentru două săptămâni în august 2012, propunem publicului o nouă perspectivă asupra insulei scufundate, invitându-l să privească printre gene Ada Kaleh şi s-o admire prin ochii celor care au vizitat-o cândva, păstrând-o în memorie ca pe o insulă a visului şi a uitării.

Expoziţia Ada Kaleh, insula visului şi a uitării pune accentul pe imaginile acestui colţ de Orient păstrate în memoria afectivă a nenumăraţilor săi vizitatori vremelnici, turişti de rând, dar, mai ales, personalităţi ale lumii literare sau artistice româneşti. Scriitori, jurnalişti, artişti plastici sau fotografi care, fermecaţi de insulă, au căutat să-i prindă atmosfera specială în cuvinte şi imagini potrivite pentru a o transmite, neîmpuţinată, viitorimii.

Expoziţia va fi deschisă în Sala Oaspeţi a Muzeului Naţional al Ţăranului Român, în perioada 2 – 28 iulie 2013.

 

Parteneri media: 24-Fun, Radio Romania, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Internaţional, RFI, Itsy Bitsy, Zeppelin, Igloo, Arhitext, Arhitectura, Observator cultural, Cultura, BeWhere!, TV City, LiterNet.ro, Hot News, webpr.ro, Port.ro, b365.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, www.ArtClue.net, www.artline.ro, www.artactmagazine.ro, www.decosieco.ro, www.daciccool.ro, www.inparc.ro, www.cooperativaurbana.ro, www.cooperativatraditionala.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin, www.meidaiq.ro.

afis_Ada Kaleh

Bucureşti: Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2013, itinerată la Muzeul Naţional Cotroceni

Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2013, ediţia a III-a,

itinerată la Muzeul Naţional Cotroceni

Sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, E.S. Domnul Traian Băsescu, Muzeul Naţional Cotroceni deschide joi, 27 iunie 2013, orele 18.00, în Spaţiile Medievale, cea de-a treia ediţie a Bienalei Internaţionale de Pictură, Chişinău 2013.

Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2013, ediţia a III-a a fost organizată de: Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Muzeul Naţional de Artă al Moldovei, Uniunea Artiştilor Plastici din Moldova, Centrul de Artă „Amprente”, Muzeul Naţional Cotroceni, în parteneriat cu Direcţia Cultură a Primăriei Chişinău, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, Fundaţia „Familia Sturza”, Galeria „Adi Art”, Lodz, Polonia. Expoziţia a fost deschisă la 30 mai 2013, la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” din Chişinău, în scopul susţinerii procesului de creaţie artistică contemporană şi dezvoltare a artelor plastice în plan naţional şi internaţional, la ea participând 181 de plasticieni cu peste 250 de creaţii.

Expoziţia Bienala Internaţională de Pictură, Chişinău 2013 este itinerată la Muzeul Naţional Cotroceni, în cadrul unui proiect de susţinere a schimburilor culturale dintre Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei.

Pe simeza Muzeului Naţional Cotroceni se vor afla lucrări ale artiştilor plastici din 30 de ţări: Armenia, Austria, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cipru, Cehia, Coasta de Fildeş, Cuba, Danemarca, Elveţia, Estonia, Franţa, Germania, India, Iran, Italia, Japonia, Kârgâzstan, Lituania, Marea Britanie, Moldova, Olanda, Polonia, România, Rusia, Spania, Slovacia, S.U.A., Turcia.

Ţinuta artistică incontestabilă a acestei manifestări de anvergură este asigurată de prezenţa generoasă a unor reputaţi artişti români şi străini, expoziţia încercând astfel să evidenţieze panorama reală a picturii contemporane, îmbinând atât concepte moderne, cât şi concepte tradiţionale, promovând şi încurajând, în acelaşi timp, tinerii creatori în procesul evoluţiei artistice contemporane.

Rezultatul eforturilor organizatorice ale primelor două ediţii, dar şi consecventa abordare artistică din acest an, validează evenimentul de la Chişinău pe plan internaţional, iar muzeele care îl găzduiesc – Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Naţional de Artă al Moldovei – devin astfel centre de interes ale manifestărilor culturale vizuale internaţionale.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 27 iunie – 20 iulie 2013, de marţi până duminică între orele 9.30 – 17.30.

 

Parteneri: Apa Nova, Konica Minolta

Parteneri media: Onlinegallery.ro, Agenţia Naţională de Presă „Agerpres”, Radio France International, Vacanţe la ţară, Traveller Magazin, Diplomat Club, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Bucureşti fm, Agenţia de presă Rador, Şapte Seri, ArtOut, Căminul, Port.ro, Business Woman, Q Magazine, Artindex, Fundaţia Culturală Magazin Istoric, Historia, Breslo, Modernism.ro., TVCity.

Ştefania Ciubotaru

Relaţii Publice

021.3173106

relatiipublice@muzeulcotroceni.ro

Tulcea: Expoziția Amintiri din Tulcea la Casa Avramide

Amintiri din Tulcea

Expoziția Amintiri din Tulcea la Casa Avramide

Începând cu 19 iunie, la Art Cafe Casa Avramide din str. Progresului nr. 32 este deschisă expoziția intitulată Amintiri din Tulcea, o expoziție de reproduceri după fotografii și imagini din Tulcea secolelor XIX – XX aparținând unor colecții private precum și colecției Muzeului de Istorie și Arheologie.

În zile călduroase de vară, când atmosfera e fierbinte și soarele orbește până și gândurile, există un loc calm și răcoros care este poarta spre Tulcea de acum o sută de ani. Un oraș aerisit, fără stereotipia blocurilor și gândirii comuniste, un oraș în care aveau loc și micii meseriași dar și marii negustori și unde cei cu aplecare spre învățătură mergeau să studieze, fiecare după puterea și calitățile sale.

Pentru cel care dorește să știe cum arăta orașul bunicilor săi, imaginile de la Casa Avramide sunt un prilej de meditație. Iar pentru cel pe care viața l-a adus vremelnic în Tulcea din prima jumătate a secolului trecut, și mai ales pentru cei care acum sunt la apusul vieții, aceleași imagini sunt prilejul de a retrăi acele timpuri cu înțelepciunea de acum.

Așadar, faceți un popas la Casa Avramide și recuperați trecutul!

Intrarea liberă.

Cătălina Popa – Responsabil Relații Publice

Tel./ fax: 0240 515866; relatiipublice@icemtl.ro

www.icemtl.ro, www.cjtulcea.ro, www.arhetur.ro, www.etnodobrogea.ro , www.noviodunum.ro, www.muzee.org

Târgovişte: expoziţia de fotografie „PATIMĂ ŞI VICIU, ARTĂ ŞI FUM”- O istorie a fumatului în România

Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte găzduieşte în perioada 20 iunie – 21 iulie 2013 expoziţia de fotografie „PATIMĂ ŞI VICIU, ARTĂ ŞI FUM”- O istorie a fumatului în România. Vernisajul va avea loc, joi, 20 iunie 2013, ora 11.00 la Muzeul de Istorie, Str. Calea Domnească, nr. 189.

Vizitatorii pot admira o panoplie fascinantă a obiectelor şi tabieturilor fumatului, cuprinse într-o expoziţie fotografică, o altfel de istorie a unui obicei controversat povestită prin intermediul imaginii.

Expoziţia aduce în faţa publicului fotografii ale singurului viciu care a declanşat o artă, putând fi admirate imagini ale reclamelor interbelice la ţigarete pentru femei, ciubuce ale boierilor, lungi de peste un metru, pipa lui Avram Iancu sau a lui Constantin Brâncuşi, cosmetice pentru fumători din perioada interbelică, tabachere ale regilor României care fac deliciul privitorilor, fie ei fumători sau nefumători.

Din cadrul expoziţiei nu lipsesc fotografiile unor capete încoronate şi personalităţi ale culturii şi politicii româneşti neocolite de patima fumatului, toate acestea adunate de-a lungul mai multor ani de reprezentanţii Casei de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca şi ai Asociaţiei “Clujul de Altadată” dar şi pitoreștile pachete de ț igarete din perioada comunistă.

Expoziț ia foto „PATIMĂ Ş I VICIU, ARTĂ ŞI FUM” este un proiect care s-a bucurat în anii 2012-2013 de succes atât la public, cât și la presă, prin participarea la evenimente culturale de prim rang naț ionale și internaț ionale: Festivalul Sighișoara Medievală, Medias Central European Film Festival, Zilele Culturii la Buș teni, Festivalul Toamna Băimăreană, Festivalul Cetăț i Medievale Sibiu, dar și în expozi ț ii individuale (proiectul a fost solicitat datorită succesului de care s-a bucurat în trei locații din Cluj: Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Facultatea de Științe Economice ș i Gestiunea Afacerilor, Galeria Piano Cazola), ultimele simeze pe care a fost expusă fiind în Muzeul Național Peleș din Sinaia și Castelul Bran.

Organizatori: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, Casa de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca, Asociația „Clujul de Altădată”.

Biroul Relaţii Publice al C.N.M. „Curtea Domnească” Târgovişte

Cu stima,
Marius Stanescu

București: vernisajul expoziției RĂDĂCINI BRÂNCOVENEȘTI

afis_Radacini brancovenesti

RĂDĂCINI BRÂNCOVENEȘTI

27 iunie – 19 iulie 2013, Sala Irina Nicolau

Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român vă invită joi, 27 iunie 2013, ora 18.00, Sala Irina Nicolau, la vernisajul expoziției RĂDĂCINI BRÂNCOVENEȘTI de Elena Murariu, curator Monica Morariu. (Intrarea în expoziție se face din strada Monetăriei).

Lucrările prezentate au ca sursă de inspirație viața Sfinților Brâncoveni, arta brâncovenească și tradițiile spațiului românesc. Această expoziție este prima dintr-o serie de astfel de manifestări dedicate de artistă Sfinților Brâncoveni, la 300 de ani de la martiriul acestora, și cuprinde lucrări de grafică și pictură.

Expoziția va fi prezentată de acad. Răzvan Theodorescu.

Cu acest prilej, va fi lansat și volumul RĂDĂCINI BRÂNCOVENEȘTI, care constituie un catalog orientativ al expozițiilor închinate de artistă Sfinților Brâncoveni.

Elena Murariu a studiat la Universitatea Naționala de Arte din București, promoția 1987, și s-a specializat în restaurare de pictură murală la ICCROM, Roma. Activează ca restaurator de pictură murală în domeniul monumentelor istorice. Activitatea sa artistică s-a concretizat în lucrări de artă sacră de tradiție bizantină. A participat la diverse expoziții din țară și străinătate. Mai multe premii și distincții au consacrat recunoașterea valorii lucrărilor sale din domeniul restaurării, cât și a celor din domeniul artei sacre.

Expoziția va putea fi vizitată la Sala Irina Nicolau, până în ziua de 19 iulie 2013, de marți până duminică, între orele 10.00 – 18.00.

Parteneri media: 24-Fun, Radio Romania, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Internaţional, RFI, Itsy Bitsy, Zeppelin, Igloo, Arhitext, Arhitectura, Observator cultural, Cultura, BeWhere!, TV City, LiterNet.ro, Hot News, webpr.ro, Port.ro, b365.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, www.ArtClue.net, www.artline.ro, www.artactmagazine.ro, www.decosieco.ro, www.daciccool.ro, www.inparc.ro, www.cooperativaurbana.ro, www.cooperativatraditionala.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin, www.meidaiq.ro.

București: Masacrul Inocenților. Proiecție de film la Studioul Horia Bernea

afis_Mascacrul

Masacrul Inocenților

Proiecție de film la Stuioul Horia Bernea

Muzeul Național al Țăranului Român

Muzeul Național al Țăranului Român și Societatea Științifică Jacques Maritain, din România organizează joi, 27 iunie 2013, ora 19.00, la Studioul Horea Bernea, o Seară de Film Documentar Basarabean.

Domnul Sergiu BUCĂTARU, cunoscutul regizor de la Chișinău, va prezenta personal unul din filmele sale documentare de succes, Masacrul Inocenților sau Cronica unui război uitat.

După film, vor avea loc o sesiune de întrebări-răspunsuri și dezbateri.

Intrarea este liberă.

București: Ateliere de creativitate la Muzeul Ţăranului

afis_ateliere-de-vara 2013

Vacanţă cu Ateliere de creativitate la Muzeul Ţăranului

1 iulie – 1 august 2013

În luna iulie, copiii sunt aşteptaţi la Atelierul de creativitate al Muzeului Naţional al Ţăranului Român, unde timpul înseamnă altceva decât computer şi televizor. Cursurile propuse dau frâu liber imaginaţiei şi creativităţii: fotografie, poveşti bricolate, croit, ţesut la război, pictură, hârtie manuală şi altele reprezentând o listă atrăgătoare de activităţi pentru copii în timpul vacanţei de vară.

PROGRAM

 

Marți:

10.30 – 11.30 – Povești bricolate (3-6 ani) – Beatrice Iordan – 10 copii și părinți

12.30 – 14.00 – Povesti bricolate (7-14 ani) – Beatrice Iordan – 15 copii

Înscrieri pentru atelierul de bricolaj la telefonul 0723.47.16.00.

11.30 – 12.30 – Atelier foto (14-18 ani) – George Turliu – 15 copii

Miercuri:

11.30 – 12.30 – Cartea cu povești (6-14 ani) – George Turliu – 15 copii

13.00 – 14.00 – Pictură (5-18 ani) – Ruxandra Grigorescu – 15 copii

10.30 – 12.00 – Croit, țesut la război (7-18 ani) – Lidia Stareș – 5 copii (săptămâna 1)

Înscrieri pentru atelierul de țesut la telefonul 0722.79.82.84.

Joi:

10.30 – 12.00 – Cusături (6-18 ani) – Ruxandra Grigorescu – 15 copii

10.30 – 12.00 – Croit, țesut (7-18 ani) – Lidia Stareș – 5 copii (săptămâna 2 și 3)

Vineri:

11.30 – 12.30 – Povești cu urechi (7-14 ani) – Călin Torsan – 15 copii

Înscrierile se fac la numărul de telefon 021.317.96.59.

Atelier cu hârtie manuală cu Răzvan Supuran. Informații la telefon 0728.51.68.00.

Parteneri media: 24-Fun, Radio Romania, Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Internaţional, RFI, Itsy Bitsy, Zeppelin, Igloo, Arhitext, Arhitectura, Observator cultural, Cultura, BeWhere!, TV City, LiterNet.ro, Hot News, webpr.ro, Port.ro, b365.ro, onlinegallery.ro, modernism.ro, www.ArtClue.net, www.artline.ro, www.artactmagazine.ro, www.decosieco.ro, www.daciccool.ro, www.inparc.ro, www.cursuripentrucopii.ro, www.cooperativaurbana.ro, www.cooperativatraditionala.ro, www.comunicatedepresa.ro, Terra Magazin, www.meidaiq.ro.

București: Pictura rusa din patrimoniul MNAR

Franz Alexeevici Roubaud - Cazaci odihnindu-se

Franz Alexeevici Roubaud – Cazaci odihnindu-se

Un ceas pentru arta: vizita cu ghidaj gratuit in expozitia

Intre Est si Vest

Pictura rusa din patrimoniul MNAR

secolele XVI –XX

Muzeul National de Arta al Romaniei invita publicul vineri, 21 iunie 2013, ora 17.00 la o vizita cu ghidaj gratuit in expozitia „Intre Est si Vest. Pictura rusa din patrimoniul MNAR, secolele XVI –XX”.

Se plateste doar biletul de intrare in expozitie (4 lei intreg), fara taxa de ghidaj obisnuita. Participarea se face, in limita locurilor disponibile, pe baza de programare la telefon 021.314.81.19 sau prin e-mail la educatie@art.museum.ro pană vineri, 21 iunie, ora 15.00.

Expozitia „Intre Est si Vest. Pictura rusa din patrimoniul MNAR, secolele XVI – XX”, deschisa in Salile Kretzulescu, reuneste, pentru prima data dupa mai bine de 20 de ani, 59 de lucrari de arta rusa – 31 de icoane si 28 de picturi din colectiile Sectiei de Arta Europeana si Decorativa a muzeului – creatii semnificative pentru intervalul cronologic dintre secolele XVI-XX.

Aceste lucrari readuc in atentia publicului un patrimoniu valoros, mai putin cunoscut dar conservat si restaurat cu grija pe parcursul ultimelor doua decenii.

Va asteptam cu drag!

Maria Sfrijan
Sectia Educatie, Comunicare, Proiecte Culturale si Marketing
Muzeul National de Arta al Romaniei
Calea Victoriei 49-53
Sector 1, Bucuresti
Telefon: 021.313.30.30 int. 923 / 021.314.81.19
www.mnar.arts.ro

Arhanghelul Gavril, sec XVI

Arhanghelul Gavril, sec XVI

Filip Andreevici Maliavin - Dans rusesc

Filip Andreevici Maliavin – Dans rusesc

Târgu Jiu: vernisajul expozitiei temporare si videoproiectie, Aparatorul cauzei copiilor. povestea lui Janusz Korczak

Consiliul Judeţean Gorj

Muzeul Judetean Gorj “ Alexandru Stefulescu”

INSTITUTUL POLONEZ DIN BUCURESTI

Vă rugăm să ne onorati cu prezenta dumneavoastră la vernisajul expozitiei temporare si videoproiectie,

Aparatorul cauzei copiilor.

povestea lui

Janusz Korczak

care va avea loc

marţi, 18 iunie 2013, orele 1000,

la MUZEUL DE ISTORIE şi ARHEOLOGIE

strada Geneva, nr. 8

Bucureşti: lansarea volumului “Cealaltă faţă a comuniştilor”

LANSARE CARTE “CEALALTĂ FAȚĂ A COMUNIȘTILOR”,

autori Oana ILIE, Cornel Constantin ILIE

Muzeul Naţional de Istorie a României are plăcerea să găzduiască luni, 17 iunie a.c., ora 17.00,  în Sala Lapidarium, lansarea volumului “Cealaltă faţă a comuniştilor”, autori dr. Oana Ilie şi dr. Cornel Constantin Ilie, editat de Oscar Print. În cadrul evenimentului de lansare vor lua cuvântul domnul dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Director general al Muzeului Naţional de Istorie a României, doamna Georgeta Dimisianu, domnul prof.univ.dr. Ioan Opriș şi domnul prof.univ.dr. Adrian Cioroianu, în prezenţa autorilor.

Lucrarea este rezultatul cercetărilor făcute în fondul de documente și fotografii provenite din fondul fostului Muzeu al Partidului Comunist Român. Din cele peste 10 000 de imagini și sute de albume cercetate, autorii au selectat imaginile care au considerat că sunt altfel. Adică, surprind ceea ce am putea numi cealaltă față a comuniștilor. Rezultatul: 33 de personaje ale comunismului românesc, surprinse în ipostaze cu care publicul larg nu este obișnuit: alături de familie sau de prieteni, în copilărie, petrecîndu-și timpul liber.

Autorii au urmărit să aducă la cunoștința cititorilor o parte ne (sau mai puțin) cunoscută a ISTORIEI, din dorința de a crea imaginea cât mai completă a unor personaje care au avut un rol important în trecutul României.

Personajele cărții sunt împărțite în câteva categorii, în ideea de a crea o coerență mai mare demersului editorial: Vechea gardă – cei care au activat în mișcarea socialistă și comunistă, de la începutul secolului al XX-lea și din perioada interbelică (Gheorghe Cristescu, I.C. Frimu, Cristian Racovski etc.); Ilegaliștii – cei care au fost ridicați în anii puterii comuniste la rangul de eroi ai clasei muncitoare (Constantin David, Filimon Sârbu, Vasile Roaită etc.).

Capitolul Prima linie este dedicat personajelor cu greutate din primii ani ai regimului comunist, precum Emil Bodnăraș, Ana Pauker, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Vasile Luca sau Petru Groza. Capitolul Linia a doua îi privește pe unii dintre nomenclaturiștii de frunte, care au ocupat funcții de răspundere în aparatul de partid și de stat (Moghioroș, Rangheț, Brucan, Constanța Crăciun etc.) în timp ce ultima parte – Intelectualii, denumită astfel strict din motive de… studii, include personaje precum Constantin I. Parhon, George Macovescu, Scarlat Calimachi sau Manea Mănescu.

____________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Secţia Istorie

Fax. 021 – 311.33.56; Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1101, persoană de contact dr. Oana Ilie

sau

Secţia Relaţii Publice, Marketing Cultural, Educaţie Muzeală şi Organizare Expoziţii

Fax. 021 – 311.33.56; Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008, 1015; E-mail: pr.mnir@gmail.com

http://www.mnir.ro, http://www.facebook.com/pages/MNIR , http://twitter.com/MNIR_

Sfântu Gheorghe: proiectul „ DIGITIZAREA CĂRŢILOR VECHI ŞI BIBLIOFILE DE LA PAROHIA ORTODOXĂ I SFÂNTU GHEORGHE”

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni anunţă lansarea proiectului „ DIGITIZAREA CĂRŢILOR VECHI ŞI BIBLIOFILE DE LA PAROHIA ORTODOXĂ I SFÂNTU GHEORGHE”.

Proiectul cultural este finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Partenerii muzeului în cadrul proiectului sunt: Asociaţia Cultural Ştiinţifică Carpaţii Răsăriteni, Parohia Ortodoxă Sf. Gheorghe I, Grupul Şcolar Constantin Brâncuşi.

Proiectul pe care îl propunem este legat în primul rând de noile tendinţe europene, prin care se încurajează iniţiativele care pun în valoare digitizarea patrimoniului cultural mobil.

Fondul de carte veche românească este unul vast, cuprinzând peste 700 de volume, care acoperă o paletă cronologică şi culturală largă. În cadrul proiectului cultural echipa îşi propune cercetarea şi digitizarea celor mai valoroase şi reprezentative cărţi liturgice vechi pentru diversele zone de unde acestea au fost colectate, dar şi pentru perioada în care acestea au fost produse (secolele XVII-XVIII).

Valoarea acestui proiect este subliniată prin faptul ca lotul de piese este aproape necunoscut şi excepţional din punctul de vedere al vechimii fondului de carte veche. Acestea suscită o importanţă deosebită şi pentru istoria ecleziastică din sud-estului Transilvaniei. Analiza pe care o propunem este una de tip sistematic, statistic şi bibliografic, cu analogii în cazurile în care se pot determina, precum şi cu identificarea centrelor tipografice. O parte din acest lot de obiecte de cult nu a fost expus niciodată, datorită rarităţii şi valorii lor deosebite, însă prin introducerea lor in mediul online ne dorim să le facem accesibile publicului larg dar şi specialiştilor din ţară şi străinătate.

Trebuie să avem în vedere faptul că în general ne confruntăm cu un număr redus de specialişti în domeniul muzeologiei, care să cunoască procedurile legate de managementul patrimoniului ecleziastic mobil, şi care să efectueze toate activităţile pe care le impune digitizarea, astfel încât colaborarea muzeu-parohie reprezintă o bună soluţie.

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni va contribui, prin implicarea specialiştilor săi, în inventarierea, identificarea, fotografierea şi realizarea unei baze de date a acestor cărţi, unele aflate într-o stare de conservare destul de precară.

Proiectul îşi propune să aibă şi un caracter didactic, prin implicarea în unele activităţi a unor grupuri de elevi, voluntari din cadrul şcolilor covăsnene, cu scopul de a conştientiza valoarea inestimabilă a acestor piese.

Astfel, miercuri, 12 iunie, s-a desfăşurat o primă întâlnire cu elevi de la Grupul Şcolar Constantin Brâncuşi, care au asistat la o prezentare a proiectului, au aflat ce înseamnă studiul cărţilor vechi, procedura de studiu pentru astfel de obiecte, metode de protecţie, procedurile de conservare etc. Întâlnirea a avut loc la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe.

Echipa de proiect este formată din: Adela Kovacs – manager de proiect, Sebastian Pârvu – asistent manager, Cristina Felea – muzeograf; Ana Dobreanu – cercetător; Eugenia Filip –conservator, Florin Herţeg – fotograf, Marius Dănilă – informatician, Maria Munteanu-economist, Domnica Stoenescu – achiziţii.

Prin intermediul acestui proiect, atât Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe, cât şi Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, doresc alinierea la noul mod de prezentare a colecţiilor de carte veche. Digitizarea cărţilor vechi româneşti în general şi a celor liturgice în special, reprezintă o prioritate în cadrul activităţilor de valorificare a patrimoniului din colecţia Parohiei Ortodoxe Sf. Gheorghe I, în primul rând datorită bogăţiei culturale pe care o reprezintă.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi Biroul Relaţii Publice al MNCR (Cristina Ioana Felea, e-mail: feleacristina@gmail.com) sau vizitaţi site-ul muzeului: www.mncr.ro.

Cristina Ioana Felea

Muzeograf PR

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Bucureşti: expoziţia “Casa in pictura românească din colecţiile particulare”

Deschisă de câteva zile la “Muzeul Municipiului Bucureşti”, expoziţia “Casa in pictura românească din colecţiile particulare”, oganizată de Societatea Colecţionarilor de Artă din România, ce va fi deschisă până în 8 iulie, este o călătorie tematică prin istoria artei româneşti. Început cu “Poştalionul” lui Henri Trenk şi “Casă la Mangalia” de Nicolae Vermont, parcursul expoziţional traversează perioada interbelică, ajungând până în zilele noastre.

Vizitatorul poate recunoşte lucrări semnate de Gheorghe Petraşcu, de Ştefan Luchian, Camil Ressu, Henri Catargi, Ştefan Popescu, Aurel Popp, Michaela Eleutheriade, Corneliu Baba, Vasile Grigore, Gheorghe Vânătoru, Adam Bălţatu, Horea Bernea, Radu Drăgoescu, Spiru Vergulescu, Constantin Piliuţă, Wanda Sachelarie Vladimirescu, Simona Vasiliu Chintilă, Dragoş Morărescu, dar şi de artişti contemporani ca Vasile Mureşan Murivale, Florin Ghergu, Teodor Răducan, Mihai Potcoavă…

Unele lucrări au mai apărut în expoziţii, împrumutate de posesorii lor. Cele mai multe însă, dincolo de marca pictorilor, sunt necunoscute publicului larg. Vizitatorul poate fi surprins uneori de lucrări ce par ieşite de sub un alt penel decât cel al artistului trecut pe etichetă, cum ar fi o “Grădină înflorită”, lucrare în stil tradiţional, realizată de Max Herman Maxy (col. Codrin Ştefănescu), alteori nostalgia apare în faţa unei picturi devenite, fără voia autorului ei, document, ca în cazul “Casei din cartierul Uranus” de Alexandru Ţipoia (col. Constantin şi Iana Stoicescu).

Mai multe detalii: http://www.cotidianul.ro/calatorie-prin-colectii-particulare-215317/

Slobozia: Costume populare din colecțiile Muzeului Județean Ialomița

Consiliul Județean Ialomița și Muzeul Județean Ialomița în parteneriat cu Primăria Municipiului Slobozia și Direcția pentru Cultură, Sport și Tineret, vă invită să participați, vineri 14.06.2013, orele 16:00, la vernisajul expoziției Costume populare din colecțiile Muzeului Județean Ialomița, expoziție organizată cu ocazia Sărbătorilor Municipiului Slobozia.

Această expoziție reunește costume populare, obiecte de podoabă, dar și elemente de artă populară din diferite zone etnografice ale țării, cum ar fi: Hunedoara, Suceava, Vrancea, Gorj, Sibiu, Brașov, Timișoara, Bihor și Ialomița, intrate în patrimonial muzeului în urma cercetărilor de teren întreprinse în anii `70 de specialiștii Muzeului Județean Ialomița.

Proiectul expozițional la care facem referire pune în valoare acest patrimoniu inestimabil așa cum de-a lungul timpului au fost valorificate alte categorii de patrimoniu din colecțiile noastre: arheologie, istorie, artă.

Un cadru al expoziției este reprezentat de costumul popular ialomițean derescoperit în deceniul VIII al secolului trecut de specialiști ai Muzeului Județean Ialomița și anume: Elena Rența și Răzvan Ciucă, într-un proiect coordonat de etnologul Elena Secoșan.

Privitor la portul popular ialomițean, vreme îndelungată Bărăganul a fost considerat o ,,pată albă” pe harta etnografică a României.

Singurul tip de costum cunoscut era cel ,,de Vlaşca” format într-o restrânsă zonă din sudul judeţului Ilfov- care reprezenta atât în muzee, cât şi în toate reprezentările folclorice, tipologia vestimentaţiei populare din vastul teritoriu al Bărăganului.

Mai mult decât atât, datele din teren au fost valorificate prin organizarea unui atelier format din 12 femei absolvente ale Şcolii Populare de Artă din comuna Mărculeşti, care au reuşit, respectând întru totul materialul, formele şi tehnicile tradiţionale, să confecţioneze 12 costume populare cu diferite modele.

Demersul de regăsire şi readucere în actualitate a costumului popular ialomiţean a fost continuat în anii ce au urmat prin publicarea unei descrieri complete în volumul Portul popular de sărbătoare din România, apărut în anul 1984, realizat de Elena Secoşan şi Paul Petrescu.

Galați: expoziţia „EXPO-FLORA – Flori la malul Dunării”

Avem plăcerea să vă invităm la ediţia a XVIII – a a expoziţiei „EXPO-FLORA – Flori la malul Dunării ” care se va desfăşura în perioada 14-16 iunie. Vernisajul expoziţiei va avea loc vineri, 14 iunie, ora 12, prilej cu care va cânta Fanfara din Galaţi şi veţi putea admira  „Parada florilor” realizată de copiii de la Şcoala 29.

Programul de vizitare:

Vineri 10 – 18

Sâmbătă, Duminică 10 – 20

Vă aşteptăm cu drag,

Gabriela Costea

Dr. Gabriela COSTEA
Sef sectie Muzeu
COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII GALATI
Regiment 11 – Siret
nr. 6A, cod 800340
GALATI -6200
ROMANIA
Tel. +40 236.411.898
Fax +40 236. 414.475

Timişoara: De la diamant la mecatronică – sau despre tradiţia meseriilor în Banat

Banner bresle

Meserii vechi şi noi, ateliere şi demonstraţii de Ziua Breslelor şi Meşteşugurilor, în Piaţa Unirii din Timişoara

Muzeul de Artă Timişoara, în parteneriat cu Clubul Economic German DWC Banat şi Asociaţia Piaţa Unirii organizează sâmbătă, 15 iunie a.c., de la ora 11 până la ora 14

Prezentarea Şcolii Duale Timişoara

Evenimentul se va desfăşura în Sala Barocă a Muzeului de Artă Timişoara, din Piaţa Unirii.

Proiectul Şcolii Duale a debutat în urmă cu doi ani, fiind iniţiat de DWC Banat, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, Primăria Municipiului Timişoara şi companii de succes şi se adresează elevilor din clasa a IX-a.

Participanţii vor avea posibilitatea să asiste la demonstraţii de măiestrie ale meşterilor tradiţionali, dar şi ale unor experţi în tehnologiile actuale, de la verificarea unui diamant până la explicarea principiilor de bază ale mecatronicii. Pentru elevi, întâlnirea va facilita cunoaşterea un sistem educaţional profesional atractiv  – sistemul Şcolii Profesionale Duale (dupa model german) – prin întâlniri cu reprezentanţi ai firmelor de succes din Timişoara (potenţiali angajatori), experţi, modele de bună practică.

Evenimentul la care sunteţi invitaţi să participaţi face parte dintr-un proiect mai larg, denumit Ziua Breslelor şi Meşteşugurilor . Proiectul este iniţiat de Asociaţia Piaţa Unirii, în parteneriat cu Muzeul Banatului, Muzeul de Artă, Clubul Economic German, Facultatea de Artă şi Design şi îşi va consuma activităţile sâmbătă, 15 iunie 2013, între orele 10-16 în Piaţa Unirii şi la sediul firmelor din proximitatea pieţei.

Cu aceasta ocazie vor fi organizate standuri ale breslelor dulgherilor, olarilor, aurarilor, ceasornicarilor, tâmplarilor, pictorilor şi zugravilor, alături de alte meserii tardiţionale dar si modern, industriale ale Timisoarei.

Muzeul Banatului va expune pentru prima dată în ultimii 20 de ani, în Piaţa Unirii, Pomul Breslelor, lăzi de breaslă, precum şi prezentarea legendelor şi povestirilor legate de acestea.  La atelierul de arhitectură va avea loc prezentarea şi dezbaterea planului urbanistic general al Timişoarei, împreună cu Direcţia de Urbanism a Primăriei Timişoara.

Persoane de contact:

Simona Hochmuth

pentru DWC Banat, Tel. 0721-902 785

Bogdan Nădăştean
Compartiment Relaţii Publice
Muzeul de Artă Timişoara,
0256-491592
www.muzeuldeartatm.ro