Târgu Mureș: Expoziție despre identitate și cultură – în spiritul moștenirii limes-ului roman

afis afis

În data de 4 martie 2014, marți, orele 17, la Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Târgu Mureș (Piața Trandafirilor nr. 11) va fi vernisată expoziția intitulată „Identitate și cultură. Trei teme, unsprezece proiecte. Idei referitoare la moștenirea limes-ului roman”.
Expoziția va fi vernisată de către Zoltán Soós, directorul Muzeului Județean Mureș, după care vor lua cuvântul curatorii expoziției, Zsolt Vasáros, prodecan și Cicelle Gaul,
lector universitar, precum și actorul Ferenc Szélyes, președintele Asociației Teatru Șură
din Călugăreni.

La baza materialelor expuse stau rezultatele obținute în urma cooperării dintre studenții și profesorii Catedrei de Arhitectură Industrială și Agricolă a Universității Tehnice și de Științe Economice de la Budapesta, cooperare desfășurată în cadrul școlii de vară de patru săptămâni,
organizată la Sovata. Aceasta a fost realizată în cadrul unui proiect internațional multianual (RLCL – Erasmus IP) în vara anului 2013.

Studenții au avut oportunitatea de a valorifica rezultatele obținute în urma cercetărilor din județul Mureș la Conferința Studențească organizată anul trecut de către universitatea din Budapesta. Conform regulamentului, studenții au avut posibilitatea de a înainta lucrări în trei
arii tematice:
1. Amplasarea unui foișor lângă ruinele turnului de veghe roman de la Ibănești care, în același timp, poate să reprezinte și un punct de referinţă în peisaj.
2. Crearea unui centru de cercetare arheologică și a unor spații de expoziție multifuncționale prin schimbarea funcționalității clădirilor deja existente la Călugăreni.
3. Proiectarea unor pavilioane în forma unor construcții temporare pentru prezentarea ruinelor romane descoperite în hotarul satului Călugăreni.
La conferință au participat 27 de studenți care au prezentat 11 lucrări, fiecare din acestea având câte un coordonator științific. Juriul compus din arhitecți, arheologi și experți în
protecția patrimoniului a acordat cinci premii și patru premii speciale.

Lucrările participante vor fi prezentate publicului larg pentru prima dată la Târgu Mureș,
reprezentând subiectul expoziției organizate de Centrul de Cercetare a Limes-ului Roman din
cadrul Muzeului Județean Mureș, și pot fi vizitate între 4-30 martie 2014.

Pe scurt despre proiectul RLCL – Erasmus IP:
În cadrul proiectului LIMES-UL ROMAN ÎN PEISAJUL CULTURAL EUROPEAN –
ERASMUS IP (RLCL – Erasmus IP) au colaborat profesori și studenți specializați în
arheologie, restaurare, geofizică și arhitectură de la universitățile din Berlin, Köln, Erfurt, Budapesta, Pécs, Târgu Mureș și Cluj-Napoca, având drept scop dezvelirea, prospectarea și cercetarea sistemului defensiv al Daciei romane. Obiectivul principal a fost reprezentat de
documentarea și publicarea vestigiilor arheologice descoperite pe teritoriul județului Mureș, respectiv de elaborarea unor proiecte referitoare la posibilitățile de valorificare a siturilor. Din perspectiva protecției patrimoniului, proiectul nu are în vedere doar descoperirile romane, ci se ocupă și de problema integrării acestora în peisajul actual.

Chisinau: lansare de carte Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X, autor Sergiu Musteață

Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova și Editura ARC lansează cel mai recent studiu de numismatică bizantină.

Joi, 6 martie 2014, ora 16.00, la Hotel Codru, sala Courtyard, Asociația Națională a Tinerilor Istorici din Moldova (ANTIM) și editura ARC lansează volumul Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X, autor Sergiu Musteață, decan al Facultății de Istorie și Geogrfie a UPS „I. Creangă”.

La eveniment vor lua parte Gheorghe Postică, viceministru, Ministerul Culturii, Ana Boldureanu, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Sergiu Matveev, Universitatea de Stat din Moldova, Ion Tentiuc, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Emil Dragnev, Universitatea de Stat din Moldova.

Moneda bizantină în regiunile carpato-nistrene în secolele VI-X este o carte care se adresează atît cercetătorilor, studenților de la facultățile de istorie, colecționarilor, cît și publicului larg interesat de istoria și numismatica bizantină. Au fost cercetate 592 de emisiuni monetare din perioada cuprinsă între domniile împăraților Anastasius (491-518) și Vasile II (976-1025), studiul fiind îsoțit de un număr solid de tabele, diagrame, hărți, fotografii, histograme care ilustrează mai convingător fluctuația monedei bizantine pe piață, demonetizarea acesteia, relațiile dintre Imperiu și popoarele migratoare etc.

Volumul a apărut cu sprijinul parțial al Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe a României și Universității Pedagogice de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău.

Dr. Sergiu Musteata
History Department, „Ion Creanga” State University
1, Ion Creanga str., main building, of. 407
Chisinau, 2069, Republic of Moldova
Phone 00373 22 358436; Fax 00373 22 358169
e-mail: sergiu_musteata@yahoo.com