Încarc Evenimente

Cu ocazia aniversării a 300 de ani de la nașterea Baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803)

MUZEUL NAȚIONAL BRUKENTHAL DIN SIBIU, DEPARTEMENTUL MUZEUL DE ISTORIA FARMACIEI

În colaborare cu

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE MEDICINĂ, SPECIALIZAREA FARMACIE și SOCIETATE ROMÂNĂ DE ISTORIA FARMACIEI SECȚIA SIBIU

are plăcerea de a vă invita să participați la

SESIUNEA DE COMUNICĂRI

„ AROMATERAPIA – TRECUT ȘI PREZENT”

care se va desfășura ONLINE în data de 26 IULIE 2021.

Sesiunea de comunicări va cuprinde lucrări din domeniul aromaterapiei, istoricul și prezentul acestei metode alternative de terapie.

 „Baronul Samuel von Brukenthal (1721-1803), a fost Guvernator al Marelui Principat al Transilvaniei (1777-1787), renumit colecționar, care prin activitatea sa ne-a lăsat moștenire un patrimoniu inestimabil, cunoscut azi sub simbolul Muzeul Național Brukenthal.

Parte integrantă a Muzeului Național Brukenthal este Muzeul de Istorie a Farmaciei ( deschis in 1972), care este adăpostit într-o clădire monument istoric (construită în 1568) și în care a funcționat în jurul anului 1600, farmacia “La Ursul Negru”, a treia farmacie sibiană ca vechime. Recipientele de sticlă din secolul XVIII-XIX, aflate în oficina muzeului, la care s-a păstrat inscripționarea originală, reflectă  Materia Medica acelor vremuri și care erau folosite de către farmaciști la prepararea diverselor medicamente, dar și cosmetice. Astfel, am putut identifica numeroase flacoane de sticlă în care erau păstrate diversele uleiuri esențiale, care intrau în compoziția unei game largi de medicamente și cosmetice. Uleiurile esențiale, erau folosite la obținerea diverselor forme farmaceutice, ca: ape aromatice, soluții, siropuri, elixire, limonade, unguente, etc. Prelucrarea uleiurilor esențiale în medicamente și cosmetice finite, se realiza la nivelul farmaciei, cu ajutorul diverselor aparate și instrumente farmaceutice, care sunt foarte bine reprezentate în laboratorul farmaciei muzeu. Pe baza unor vechi documente farmaceutice, se pot reconstrui unele preparate cu conținut de uleiuri esențiale, preparate de farmaciști în secolele XVIII-XIX.

Pe baza informațiilor existente în Muzeul de Istorie a Farmaciei, sunt redate aroma diverselor uleiuri esențiale utilizate în perioada când a trăit și a activat Baronul Samuel von Brukenthal, guvernator al Transilvaniei.”

Conferențiar Dr. Farmacist Ladislau ROSENBERG, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină, specializarea Farmacie.

Farmacist specialist în fitoterapie, aromaterapie și apiterapie, cu competență în homeopatie

Expert în Istoria farmaciei.

Vă rugăm să confirmați participarea dvs. până pe data de 1 iulie 2021 prin e-mail la adresa srifsibiu@gmail.com.

 

 

 

On the occasion of the 300th anniversary of Baron Samuel von Brukenthal (1721-1803)

BRUKENTHAL NATIONAL MUSEUM IN SIBIU, PHARMACY HISTORY MUSEUM DEPARTMENT

In collaboration with

„LUCIAN BLAGA” UNIVERSITY OF SIBIU, FACULTY OF MEDICINE, PHARMACY SPECIALIZATION AND THE ROMANIAN SOCIETY FOR THE HISTORY OF PHARMACY, SIBIU SECTION

are pleased to invite you to attend

THE COMMUNICATIONS SESSION

„AROMATHERAPY – PAST AND PRESENT”

which will take place ONLINE on JULY 26, 2021.

The session will include communications in the field of aromatherapy, the history and present of this alternative method of therapy.

 „Baron Samuel von Brukenthal (1721-1803), was Governor of the Grand Principality of Transylvania (1777-1787), a famous collector, who through his activity left us an invaluable heritage, known today as the Brukenthal National Museum.

An integral part of the Brukenthal National Museum is the Museum of the History of Pharmacy (opened in 1972), which is housed in a historic monument building (built in 1568) and in which operated around 1600, the pharmacy „At the Black Bear”, the third oldest pharmacy in Sibiu.

The glass containers from the XVIII-XIX century, located in the museum exhibition, with the original inscription, reflect the Materia Medica of those times. The remedies were used by pharmacists to prepare various medicines and cosmetics. Thus, we are able today to identify numerous remedies lost to time. In some glasses were stored essential oils, part of a wide range of treatments. Essential oils were used to obtain various pharmaceutical forms, such as: aromatic waters, solutions, syrups, elixirs, lemonades, ointments, etc. The processing of essential oils for remedies and cosmetics was done at the pharmacy, with the help of various pharmaceutical devices and instruments, which are very well represented in the museum pharmacy laboratory. Based on old pharmaceutical documents, it is possible to reconstruct some remedies containing essential oils, prepared by pharmacists in the 18th and 19th centuries.

Based on the information available in the Museum of the History of Pharmacy, the aroma of the various essential oils used during the period when Baron Samuel von Brukenthal, governor of Transylvania, lived and worked can be reproduced. ”

Associate Professor Dr. Pharmacist Ladislau ROSENBERG, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Faculty of Medicine, specialization Pharmacy.

Pharmacist specializing in phytotherapy, aromatherapy and apitherapy, with competence in homeopathy

Expert in the History of Pharmacy.

Please confirm your participation until July 1, 2021 by e-mail to srifsibiu@gmail.com.

Detalii

Începe:
13 aprilie
Se termină:
1 iulie
Eveniment Category:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*