Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Constanța: expoziția Mapping the Black Sea. Marea Neagră în cartografia europeană la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, în perioada 24 iunie – 29 august 2021

24 iunie, 2021 - 29 august, 2021

Expoziția MAPPING THE BLACK SEA.
Marea Neagră în cartografia europeană
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța invită publicul iubitor de istorie și cartografie la vernisajul expoziției Mapping the Black Sea. Marea Neagră în cartografia europeană, care va avea loc joi, 24 iunie, orele 12.00, la sediul din Piața Ovidiu, nr. 12. Expoziția este organizată în cadrul proiectului Black Sea Archaeology, History and Culture Portal – ARHICUP (BSB867), finanțat prin programul „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014-2020”, Axa prioritară 1.1. „Jointly promote of business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors”, care are ca parteneri Municipiul Nessebar, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
Cea mai veche dovadă cartografică a coastei Mării Negre aparține antichității și este o hartă realizată pe piele, care se referă la perioada anilor 230-240 p.Chr. Aceasta a fost descoperită în timpul săpăturilor arheologice la cetatea Dura Europos de pe râul Eufrat, din Siria. Ea este anterioară așa-numitei Tabula Peutingeriana (secolul al IV-lea p.CHr.), un itinerar sau ghid produs de inginerii romani.
Dezvoltarea comerțului și a navigației în bazinul mediteraneean, practicate, în principal, de orașele-state italiene Veneția, Genova, Ancona și Amalfi, a necesitat crearea portulanelor, care au descris porturile, conexiunile și distanțele dintre acestea și cele mai ușoare căi de acces. Cei mai renumiți maeștri ai hărților de navigație au fost Petrus Vesconte din Genova, Angelino de Delorto și Guillelmo Soleri din Mallorca. Prin urmare, atelierele producătorilor de hărți din Veneția, Genova, Pisa, Amalfi și Mallorca au stabilit bazele cartografiei europene moderne.
Abraham Ortelius a fost printre primii europeni care au creat hărți istorice, inclusiv una a Mării Negre. Concepte ale coastei Mării Negre în secolele XVI-XVIII au apărut în lucrările multor cartografi europeni, în bresle de cartografi și ateliere. Printre producătorii de hărți, renumiți pentru realizările lor, se numără Nicolas și Guillaume Sanson, Guillaume de l’Isle, Johann Baptist Homann, Isaak Tirion și Johann van der Bruggen. Expoziția, ce va putea fi vizitată în perioada 24 iunie – 29 august 2021 la etajul al II-lea al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța, prezintă, prin intermediul a 30 de postere, hărți și descrieri geografice care relevă că de-a lungul veacurilor au existat oameni cu spirit economic și științific – oameni de știință, marinari, ecleziaști, negustori și militari – care au depășit toate obstacolele și interdicțiile de dragul colectării, analizei și furnizării informațiilor și a cunoașterii, orientate mai puțin către credința umană și mai mult spre mintea umanistă. După vernisare, expoziția va fi prezentă și pe website-ul proiectului www.arhicup.com, unde îi invităm, pe cei care nu reușesc să ajungă la muzeu, să o acceseze, la secțiunea ”Activități”.
Press release
Exhibition MAPPING THE BLACK SEA.
The Black Sea in the European Cartography
The Museum of National History and Archeology from Constanța invites the public who love history and cartography to the opening of the exhibition Mapping the Black Sea. The Black Sea in the European Cartography, which will take place on Thursday, June 24, at 12.00, at the headquarters in Ovidiu Square, no. 12. The exhibition is organized within the project Black Sea Archaeology, History and Culture Portal – ARHICUP (BSB867), funded by the program „Joint Operational Programme for Cross-Border Cooperation under the European Neighborhood Instrument Black Sea Basin 2014-2020”, Priority axis 1.1. „Jointly promote of business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors”, which has as partners the Nessebar Municipality, the Museum of National History and Archeology Constanța and the National Museum of History of Moldova.
The oldest cartographic evidence of the Black Sea coast belongs to antiquity and is a map made of leather, which refers to the period 230-240 AD. It was discovered during archeological excavations at the Dura Europos fortress on the Euphrates River in Syria. It predates the so-called Tabula Peutingeriana (4th century AD), an itinerary or guide produced by Roman engineers.
The development of commerce and navigation in the Mediterranean basin, carried out mainly by Italian city states of Venice, Genoa, Ancona, and Amalfi,required the creation of portolans, which described the ports, connections and distances between them and the easiest access routes. The most renowned masters of navigational charts were Petrus Vesconte from Genoa, Angelino de Delorto and Guillelmo Soleri from Majorca, among others. Hence map-makers’ workshops in Venice, Genoa, Pisa, Amalfi and Majorca established the foundations of modern European cartography.
Abraham Ortelius was among the first Europeans to create historical maps, including one of the Black Sea. Conceptions of the Black Sea Coast in the 16th–18th centuries appeared in the works of many European mapmakers, cartographers’ guilds and workshops. Famous map-makers notable for their achievements include Nicolas and Guillaume Sanson, Guillaume de l’Isle, Johann Baptist Homann, Isaak Tirion, and Johann van der Bruggen. The exhibition, which can be visited between June 24 and August 29, 2021 on the second floor of the Museum of National History and Archeology in Constanța, presents, through 30 posters, maps and geographical descriptions that show that over the centuries there have been people with an economic and scientific spirit – scientists, sailors, clergy, merchants and the military – who have overcome all obstacles and prohibitions for the sake of collecting, analyzing and providing information and knowledge, less oriented towards the human faith and more towards the humanist mind. After the opening, the exhibition will be present on the project website www.arhicup.com, where we invite those who fail to get to the museum, to access it, in the „Activities” section.

Details

Start:
24 iunie, 2021
End:
29 august, 2021
Event Category:

Organizer

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
View Organizer Website

Venue

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
Piața Ovidiu, 12
Constanța, Constanța 900745 Romania
+ Google Map
View Venue Website