Încarc Evenimente

Prahova: Oferta educațională a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova 2020-2021

Date 17 octombrie, 2020 - 28 februarie, 2021
OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021
Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura, cu respectarea măsurilor în vigoare pentru limitarea răspândirii COVID-19, în spaţiile muzeale, la sediile unităţilor de învăţământ sau on-line:
În Ploieşti:
• Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219
I. Istorie locală şi naţională
– Începuturile istoriei: izvoare scrise şi nescrise
– Traian și Decebal
– Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul)
– Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite
– Tripla semnificație a zilei de 9 mai
(Ziua Independenței de stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei)
– Marea Unire – 1 decembrie 1918
– Regii României
– Ploieștiul de altădată
– Castele, palate și conace românești
– Monumente de for public şi de arhitectură ale oraşului Ploieşti:
Statuia Libertăţii, Monumentul Vânătorilor
– Organizarea armatei române în Marele Război
– Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională:
arh. Alexandru Zagoriţ, medic Gh. D. Popescu, căpitan Ştefan Curculescu.
– Introducere în numismatică
• Numismatica, știință auxiliară a istoriei
• Moneda, simbol al suveranității unui stat
• Istoria monedei naționale a României
– Artă şi tehnică
• De la opaiţ la becul electric
– Costumul tradiţional românesc
– Primul muzeu al Prahovei
– Revoluţia română din decembrie 1989
– 100 de ani de la Mica Antantă
– Primul mare arheolog prahovean – Grigore Tocilescu şi arheologia romantică
– De la pana de scris la instrumentele moderne
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
– Tradiții de iarnă la români
• Pledoarie pentru colind
– Sărbători de început de primăvară
• „Doamne ajută cui sărută (Dragobete) Și priește cui iubește!”
– Mărțișorul, vestitorul primăverii
– Tradiții și obiceiuri de Paște
• Sărbătoarea Floriilor
• Sfântul Paște – Învierea
• Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
– De la cadranul solar la ceasul mecanic – lecţie tematică
– Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor – prezentare PowerPoint şi atelier practic
– Nisiparniţa, din antichitate până în zilele noastre – prezentare PowerPoint şi atelier practic
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
– Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră – lecţie tematică
– Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
– Inspiraţie şi culoare – atelier practic
III. Ceasuri de personalităţi istorice
– Personalităţi ale Unirii din 1859 – prezentare PowerPoint
– Ceasurile Independenţei – prezentare PowerPoint
– Personalităţi ale Marii Uniri – prezentare PowerPoint
IV. Mâini îndemânatice
– Să ne confecţionăm singuri ornamente pentru brad – atelier practic
– Mărţişorul – simbolul primăverii – atelier practic
– Felicitări de Paşti – inspiraţie şi culoare – atelier practic
• Muzeul „I. L. Caragiale”,
str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
I. Caragiale, omul şi opera
– Caragiale şi Junimea
– Caragiale, iubitor al naturii
– Procesul Caion
II. Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
– Povestea urmaşilor lui Caragiale
– Caragiale în oglinda timpului
– Minunata lume a copilăriei
• Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
I. Lecţii la muzeu
– Acasă la Nini
– Omul Nichita Stănescu
– Copilărie la Nichita
• Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea”,
str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova
– Incursiune în viaţa târgoveţilor
– Muzeul Hagi Prodan, mărturie a breslelor uitate
II. Tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare româneşti
– Descoperim meşteşugurile de altădată
– Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
– Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
III. Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin implicarea acestora în activităţi educative în colaborare cu instituţii de cultură locale
– Viaţa de târgoveţ în secolul XVIII
– Crăciunul la români
– Anul agrar
– Paştele tradiţii şi obiceiuri
– Lada de zestre a fetelor – şezătoare
IV. Ploieştii de ieri, Ploieştiul de azi
• Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
I. Paul Constantinescu, necunoscut
– Paul Constantinescu – profesorul
– Paul Constantinescu – muzica de film şi scenă
– Paul Constantinescu – caricaturi, autoportrete, desene
III. Povestea sunetelor
– Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente …muzicale
– Istoria pianului
– Audiţii muzicale
În judeţ:
• Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”
Bucov, tel. 0244/344040
I. Istoria altfel la muzeu – expuneri, prezentări PowerPoint, destinate completării cunoştinţelor elevilor din ciclul primar, gimnazial şi liceal; aplicaţii practice: pictură, desen, decupaje şi jocuri
– Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor:
– Ploieștiul de ieri și de azi
– Constantin Stere – viața și activitatea
– Regimul comunist din România
– Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
– Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sf. Ion)
– Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii, Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)
– Povești din lumea florilor
– Sărbătoarea Floriilor și Sfântul Paște
• Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
I. Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul” – Istoria celor trei palate lăsate moştenire
– Micul Trianon – Floreşti;
– Palatul Cantacuzino din Buşteni;
– Palatul Cantacuzino din Bucureşti.
II. Şerban Cantacuzino, promotor al oastei şi limbii române
– Oastea Ţării Româneşti în timpul lui Şerban Cantacuzino;
– Asediul Vienei (1683);
– Biblia de la Bucureşti (1688), prima biblie în limba română.
III. Conacul „Pană Filipescu”, monument de arhitectură, patrimoniu cultural
– Repere de arhitectură Cantacuzine şi Brâncovenească;
– Familia Cantacuzino în arta plastică românească;
– Curtea boierească în pragul celor mai importante sărbători creştine
(ateliere de pictură, activităţi de creaţie).
• Muzeul „Crama 1777”,
Valea Călugărească, tel. 0244/235470
I. Numele nu stă degeaba pe om
– Povestea numelui pe care îl porţi
II. Florile –zâmbetele pământului
– Povestea florilor
III. Mai e Rai
– Povestea plantelor de leac
IV. 7 – cifra desăvârşirii lumii şi împlinirii vremii
– Povestea zilelor săptămânii
V. Lumea emoţiilor
– Semnele simbol ale artei populare româneşti
VI. Vorbe de duh
– Despre savoarea şi sensul vieţii în înţelepciunea populară românească
• Muzeul „Casa Domnească”,
Brebu, tel. 0244/357731
I. Relațiile de politică externă ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)
cu Moldova și Transilvania
– Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarab (1632-1654)
cu Vasile Lupu (1634-1653) – domnitorul Moldovei
– Tratatul de pace dintre Țara Românească și Moldova
– Alianța politico-militară dintre Țara Românească și Transilvania
II. Conflagraţia Primului Război Mondial şi Congresul de Pace de la Paris
– Consiliul de Coroană desfășurat la Castelul Peleș și neutralitatea României
– Decizia intrării României în Primul Război Mondial din anul 1916
și mutarea temporară a capitalei la Iași
– Discursul Reginei Maria în timpul desfășurării lucrărilor Congresului de Pace
de la Paris 1918 și înfăptuirea României Mari
III. Domnitorul Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) şi
consacrarea unui stil artistic de valoare universală
– Crearea „Stilului Brâncovenesc”, cu influențe occidentale și orientale
– Mânăstirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO – necropola familiei voievodale
– Palatele de la Mogoșoaia și Potlogi – simboluri aulice ale „Domniei Brâncovenești”.
• Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
I. Cezar Petrescu – şi timpul său
– De la copilărie la maturitate, destinul unui scriitor
– Cezar Petrescu între cele două războaie mondiale
– Istoria ultimilor ani de viaţă
II. Incursiune în universul literar al lui Cezar Petrescu
– Cezar Petrescu şi eroii săi
– De la dragoste la război, discuţii pe baza romanului de debut „Întunecare”
– „Nepoţii gornistului” – concurs de interpretare a personajelor
III. Publicistica lui Cezar Petrescu
– Prezentarea şi studierea unor articole din „România”
– Cezar Petrescu şi revista „Gândirea”
– Realizarea unor articole pe tema „Acasă la Cezar Petrescu” – concurs literar
• Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
I. Posteritatea lui Nicolae Iorga
– Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
– Un profil de geniu
– Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte
II. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX
– Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
– Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
– Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
• Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861
I. Din tainele calendarului creştin ortodox român
– Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
– Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
– Povestiri religioase pentru copii
• Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie
– Crestături în lemn
– Ornamentică
– Furcile de tors cu aripi
II. Tradiţia ţesutului covoarelor populare
– Tehnica de ţesut a covoarelor tradiţionale româneşti
– Motivele tradiţionale întâlnite în covoare pentru fiecare regiune a ţării
– Modele de covoare din patrimoniul Muzeului de Etnografie al Văii Teleajenului
III. Fierăritul la Vălenii de Munte
– Metalurgia fierului
– Importanţa meşteşugului
– Atelierul de fierărie
• Muzeul „Conacul Bellu”
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/271721
I. Momente de istorie locală
– Şase milenii de istorie locală – Urlaţi
– Istoria, cea mai frumoasă poveste – Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
– Altfel de şcoală la muzeu – Istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX
II. Tradiţii la români
– Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
– Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
– Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
– Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
– Eroii noştri locali
– Tabără de creaţie pentru o zi
• Muzeul „Foişorul Bellu”
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/271721
I. Aparatul de fotografiat – ochiul magic din trecut spre viitor
– Repere cronologice;
– Formarea imaginii în aparatul de fotografiat;
– Curiozităţi despre aparatul de fotografiat;
– Aparate de fotografiat şi filmat din colecţia muzeului.
II. Ia românească, haina pe care se cos suflete
– Port popular tradiţional din Banat, Oltenia şi Muntenia la sfârşitul secolului XIX;
– Costume din colecţia lui Alexandru Bellu.
III. Pictura pe sticlă – „reuniune” între tehnica apusului şi spiritualitatea răsăritului
– Istoria apariţiei sticlei;
– Pictura pe sticlă;
– Icoana pe sticlă.
Pentru muzeele:
– Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;
– Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
– 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
– 8 lei/ modul/atelier – la sediul muzeului;
– 10 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
Pentru:
– Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
– 6 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
– 6 lei/ modul/atelier – la sediul muzeului;
– 8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
Pentru muzeele:
– Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
– Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
– Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;
– Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;
– Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov;
– Muzeul „Casa Domnească” Brebu;
– Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte;
– Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte;
– Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte;
– Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi;
– Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni;
– Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
– 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
– 6 lei/ modul/atelier – la sediul muzeului;
– 6 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
Solicitările se primesc oficial pe mail: office@histmuseumph.ro;
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com
sau pe fax: 0244/522656;
0244/514437.

Detalii

Începe:
17 octombrie, 2020
Se termină:
28 februarie
Eveniment Category:

Organizator

Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
Email:
http://www.histmuseumph.ro

Loc de desfășurare

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova – Ploiești
str. Toma Caragiu nr. 10
Ploiești, Prahova 100042 Romania
+ Hartă Google
Sit web:
http://www.histmuseumph.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*