Încarc Evenimente
Expoziţia: Explorator în muzeu
Locul de desfăşurare: Muzeul de Istorie Naturală, Sala Multimedia, str. Cetății nr. 1
Durata: octombrie 2020 – aprilie 2021
Curatori: Dr. Ghizela Vonica, Ana-Maria Păpureanu, Dr. Nicolae Trif, Iulia-Maria Muntean
Text oferit de curatori:
Expoziția temporară Explorator în muzeu completează ariile curriculare școlare și întregește expoziția generală a Muzeului de Istorie Naturală, respectiv secțiunea dedicată biodiversității țării noastre. Prin intermediul exponatelor, grupate în funcție de habitatul lor, vizitatorii vor descoperi varietatea ecosistemelor naturale din țara noastră. Diversitatea habitatelor din România este unică în lume, cuprinzând ecosisteme terestre, subterane și acvatice cu o biodiversitate încă bine conservată. Această bogăție de specii se datorează interferenței pe teritoriul țării noastre a cinci tipuri de regiuni biogeografice. Doar în cadrul acestei expoziții temporare veți putea admira, într-un singur loc, plante și animale endemice României, fauna unică a Mării Negre și fosile care reconstituie habitate dispărute de milioane de ani din România.
Piesele expuse fac parte din colecția Societății Ardelene de Științele Naturii din Sibiu (Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften in Hermannstadt), societate care în 1895, acum 125 de ani, a inaugurat Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu.
Exhibition: Explorer in the museum
Location: Natural History Museum Sibiu, Multimedia Room, Cetății Street, no. 1
Duration: October 2020 – April 2021
Curators: Dr. Ghizela Vonica, Ana-Maria Păpureanu, Dr. Nicolae Trif, Iulia-Maria Muntean
Text offered by the exhibition curators:
The temporary exhibition Explorer in the Museum completes the school curricular areas and fulfils the general exhibition of the museum, respectively the section dedicated to biodiversity of Romania. Through the exhibits, grouped according to their habitat, visitors will discover the variety of natural ecosystems in Romania. The diversity of habitats in Romania is unique in the world, comprising terrestrial, underground and aquatic ecosystems with a biodiversity still well preserved. This richness of species is due to the interference, on the territory of Romania, of five types of biogeographical regions. Only in this temporary exhibition you will be able to admire, in one place, plants and animals endemic to Romania, the unique fauna of the Black Sea and fossils that reconstruct past habitats from Romania.
The specimens exhibited are part of the Transylvanian Society for Natural Sciences in Sibiu (Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften in Hermannstadt), collections, the society that in 1895, 125 years ago, inaugurated the Museum of Natural History in Sibiu.

Detalii

Începe:
31 octombrie, 2020
Se termină:
30 aprilie
Eveniment Category:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*