Încarc Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.

Sibiu: Expoziţia: Orașul din adâncuri la Muzeul de Istorie Naturală

Date 9 noiembrie, 2018 - 30 aprilie, 2019

Expoziţia: Orașul din adâncuri
Locul de desfăşurare: Muzeul de Istorie Naturală (Sibiu, str. Cetății nr.1)
Durata: 09.11. 2018 – 30.04.2019
Curatori: colectivul MIN coordonat de Ana-Maria Păpureanu
Afiș realizat de: Nicu Trif

Text oferit de curatorii expoziției:
În fiecare an, pe 8 noiembrie, este marcată Ziua Internațională a Zonelor Urbane. Această zi aniversară este sărbătorită din 1949, în peste 30 de țări, cu scopul de a veni în sprijinul specialiștilor interesați, dar și a publicului larg, cu soluții pentru organizarea orașelor fără a afecta mediul înconjurător. Omul, una dintre forțele naturii, construiește și transformă mediul înconjurător după placul său. Muzeul de Istorie Naturală din Sibiu (secție a Muzeului Național Brukenthal), protectorul mediului înconjurător, prezintă, cu această ocazie, orașul sau urbea din adâncurile mărilor și oceanelor, cu care împărțim spațiul vital. ”Orașele” naturale ale Terrei sunt afectate direct sau indirect de zonele urbane antropice. Dezvoltarea sustenabilă a celor din urmă va asigura continuitatea mediului natural și a resurselor necesare generațiilor viitoare. Expoziția cuprinde peste 100 de locuitori ai mărilor și oceanelor și vă invităm să îi cunoașteți pentru a contribui pozitiv la viitorul casei noastre comune – Pământul. Această expoziție vine în completarea expoziției permanente generale a muzeului. Piesele expuse fac parte din colecțiile Societății Ardelene de Științele Naturii din Sibiu, care încă de la înființare în 1849, a avut ca obiectiv cunoașterea valorilor naturale ale lumii și captarea interesului a cât mai mulor iubitori ai naturii spre necesității protejării și conservării acestora.
Pe copil îl educă tot ce îl înconjoară: câmpul, pădurea, râul, marea, munţii, rândunelele, cucul. Faceţi tot posibilul ca şi copiii dumneavoastră să iubească tot ce-i înconjoară, pentru că fără dragostea faţă de natură şi animale, omul nu poate să simtă din plin, ceea ce numim, cu cel mai minunat dintre cuvinte – VIAŢA. (C. Mihăiescu)

/EN/
Exhibition: The City in the Deep
Location: Museum of Natural History (Sibiu, Cetăţii Street no.1)
Duration: 09.11. 2018 – 30.04.2019
Curators: MNH team coordinated by Ana-Maria Păpureanu

Text from the curators:
Every year, on November 8, we celebrate the International Day of Urban Areas. This anniversary is held since 1949 in more than 30 countries in order to help specialists and a broad audience with solutions for organizing cities without harming the environment. Man, one of the forces of nature, builds and transforms the environment according to his pleasure. The Museum of Natural History in Sibiu (section of the Brukenthal National Museum) as a protector of the environment, presents, on this occasion, the city from the depths of the seas and oceans, with which we share the vital space. The natural „cities” of the Earth are directly or indirectly affected by urban anthropic areas. Sustainable development of the latter will ensure the continuity of the natural environment and the resources needed for future generations. In every city we live, nature and its inhabitants are always present. The exhibition includes more than 100 inhabitants of the seas and oceans and we invite you to know them and contribute positively to the future of our common home – the Earth. This exhibition complements the permanent exhibition of the museum. The animals are part of the collections of the Transylvanian Society of Natural Sciences in Sibiu, which, since the foundation in 1849, had the objective of knowing the natural world and promoting the need to protect and preserve it.
A child is educated by all that surrounds him: the field, the forest, the river, the sea, the mountains, the sparrow, the cuckoo. Do everything possible for children to love everything that surrounds them, for without love for nature and animals, man cannot feel entirely, what we call, with the most wonderful of all the words – LIFE. (C. Mihăiescu)

Detalii

Începe:
9 noiembrie, 2018
Se termină:
30 aprilie, 2019
Eveniment Category:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*