Încarc Evenimente
  • Acest eveniment a trecut.

Sibiu: Expoziția: Eclectic Land – Florin Viorel, Muzeul de Artă Contemporană, 22.01. – 28.02. 2021

Date 22 ianuarie - 28 februarie
Expoziția: Eclectic Land – Florin Viorel
Locul de desfășurare: Muzeul de Artă Contemporană, str. Tribunei, nr. 6
Durata: 22.01. – 28.02. 2021
Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță
Colaboratori: Bogdan Runcan
Text oferit de curator:
Arta se manifestă prin diferite moduri și tehnici. În acest rol intră în scenă ingeniozitatea artistului care căuta noi materiale și de a realiza noi combinații pentru a-și pune ideile sale într-o viitoare lucrare. Acest fapt îl întâlnim și în cadrul expoziției intitulate sugestiv Eclectic Land semnată de Florin Viorel.
Artistul stabilit la Sibiu are această forță de a îmbina elemente diverse pentru a înfățișa natura (land). Cu o formare solidă și cu un mediu artistic sibian care îi oferă cele mai eclectice și diverse moduri de creație și inspirație, artistul Florin Viorel reciclează vechi materiale de construcție (în special tablă și cupru) de la vechile clădiri restaurate din cetate inserându-le în lucrările sale. Iată cum acel catalizator pe care îl identificăm la artistul Florin Viorel cu acel genius loci sibian, este întâlnit în construcțiile existente în armonie cu cele informale, în clădiri dar și în oameni, în monumente dar și în idei, în prezent dar și în istorie.
Această combinație între pânză, culoare și materialul de cupru sau tablă denotă un caracter puternic dar totodată și sensibil, vibrant dar și retras. Artistul pendulează între mânuirea pensulei și cea a focului și a ciocanului existând aici o opțiune luată în manieră personală de experiment și provocare.
Noua expoziție găzduită de Muzeul Național Brukenthal la Muzeul de Artă Contemporană din Sibiu consolidează imaginea artistului stabilit la Sibiu și subliniază profilul eclectic artistic existent în prezent la Sibiu.
Și mai e un lucru ce este necesar de a fi menționat. Există un arc peste timp. În 2007 în același spațiu maestrul Ioan Sbârciu (mentorul artistului) deschidea expoziția Peisaj, Om și Lucru. Arta care stabilește reguli, iar acum în 2021 artistul Florin Viorel (ucenicul) deschide o expoziție intitulată Eclectic Land care prezintă natura în varianta proprie. Prima expoziție menționată în anul eveniment al Sibiului – Capitală Culturală Europeană iar cea de acum prima expoziție înanul aniversar 3 secole Brukenthal. Mai este oare necesar să afirmăm că din nou Arta unește și ne salvează!?
/EN/
Exhibition: Eclectic Land – Florin Viorel
Location: Museum of Contemporary Art, 6, Tribunei Street
Duration: 22.01. – 28.02. 2021
Curator: Alexandru Constantin Chituță PhD
Collaborators: Bogdan Runcan
Text provided by the curator:
Art manifests itself in different ways and techniques. This role involves the ingenuity of the artist who was looking for new materials and to make new combinations to put his ideas in a future work. We also find this fact in the exhibition suggestively named Eclectic Land signed by Florin Viorel.
The artist established in Sibiu has this strength to combine various elements to represent nature (land). With a solid background and an artistic environment of Sibiu that offers him the most eclectic and diverse ways of creation and inspiration, the artist Florin Viorel recycles old building materials (especially tin and copper) from the old restored buildings from the fortress by inserting them in his works. This is how that catalyst that we identify with the artist Florin Viorel with that genius loci from Sibiu, is found in the existing constructions in harmony with the informal ones, in buildings but also in people, in monuments but also in ideas, in the present but also in history.
This combination of canvas, color and copper or tin material denotes a strong but also sensitive, vibrant but withdrawn character. The artist oscillates between the handling of the brush and that of the fire and the hammer, and we have here an option taken in a personal way of experiment and challenge.
The new exhibition hosted by the Brukenthal National Museum at the Museum of Contemporary Art in Sibiu consolidates the image of the artist established in Sibiu and emphasizes the eclectic artistic profile currently existing in Sibiu.
At the same time, it is the first event that opens the exhibition series in 2021 at the Brukenthal National Museum, an anniversary year dedicated to the 3rd centenary of the birth of Baron Brukenthal.

Detalii

Începe:
22 ianuarie
Se termină:
28 februarie
Eveniment Category:

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*