Încarc Evenimente

Statuia Baronului Samuel von Brukenthal: expoziție de proiecte
Locul de desfășurare: Sala Multimedia, Casa Albastră
Durata: 3 – 29.03.2021
Organizator: Muzeul Național Brukenthal (dr. Alexandru Constantin Chituță, Bogdan Runcan, dr. Delia Voina)
Parteneri: Boromir, Rotary Club Sibiu, Lions Club Brukenthal
Proiect cuprins în programul „3 secole Brukenthal”
Text oferit de organizatori:
La începutul anului 2021, în care sărbătorim trei secole de la nașterea Baronului Samuel von Brukenthal, a fost deschis concursul de proiecte pentru realizarea unei statui dedicate fondatorului muzeului, ce urmează a fi amplasată în Piața Mare a orașului Sibiu, în proximitatea Palatului Brukenthal.
Dezideratul nu este nou; încă din anul 2015, de-a lungul întregii perioade pregătitoare sărbătoririi Bicentenarului Brukenthal 2017 (200 de ani de la deschiderea publică a Muzeului Brukenthal), instituția noastră a adus în discuție, în mod repetat, posibilitatea unui astfel de proiect.
Anul acesta, Societatea Comercială Boromir, împreună cu Rotary Club Sibiu, au deschis calea spre concretizarea monumentului, anunțându-și disponibilitatea pentru susținerea financiară a realizării sale.
Pentru statuia din bronz, reprezentându-l pe Samuel von Brukenthal în ținută de ceremonie a Ordinului „Sfântului Ștefan” (după portretul lui J.G. Weikert, datat 1792, imaginea de brand a muzeului) s-au depus 22 de proiecte, realizate de artiști din România și din străinătate.
În data de 1 martie 2021, juriul, constituit din: Ec. Cosmin Iuga, președintele Clubului Rotary Sibiu, Prof.univ.dr. Ioan Aurel Pop, istoric, Președintele Academiei Române, Prof.univ.dr. Ioan Sbârciu, artist, Universitatea de Artă și Design Cluj Napoca, Prof.univ.dr.habil. Sorin Radu, istoric, Rectorul Universității Lucian Blaga, Astrid Cora Fodor, Primarul Municipiului Sibiu, Conf.univ.dr. Paul Jürgen Porr, Președintele Forumului Democrat al Germanilor din România, Prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, arheolog, Managerul Muzeului Național Brukenthal, Ioan Muntean, artist și restaurator la Muzeul Național Brukenthal, Arh. Laura Sabina Dragomir, Dr. Alexandru Constantin Chituță, expert în bunuri culturale, Șef Secție la Muzeul Național Brukenthal, Dr. Răzvan Pop, istoric, Prof. Giusseppe Bothar, membru Clubul Rotary, Sibiu, Ionuț Modrescu, membru Clubul Rotary, Sibiu și membru supleant: dr. Ilie Mitrea, artist și restaurator la Muzeul Național Brukenthal, a votat proiectul câștigător. Acesta îi aparține sculptorului Arpad Deak.
Aducând mulțumiri tuturor artiștilor, care au făcut eforturi deosebite în realizarea unor proiecte valoroase din punct de vedere artistic și tehnic, considerăm alăturarea celor 22 de proiecte într-o expoziție nu doar o recunoaștere a valorii acestora ci și o subliniere a actului creator ca prim pas în celebrarea personalității lui Samuel von Brukenthal.
Vă invităm, așadar, să vizitați o expoziție eveniment, rar întâlnită nu doar în agenda muzeelor ci și în viața culturală în general.
Pretul unui bilet de intrare este de 12 lei.
/EN/
The Statue of Baron Samuel von Brukenthal: exhibition of projects
Location: Multimedia Hall, Blue House
Duration: 3 – 29.03.2021
Organized by: Brukenthal National Museum (Dr. Alexandru Constantin Chituță, Bogdan Runcan, Dr. Delia Voina)
Partners: Boromir, Rotary Club, Lions Club Brukenthal
Project included in the “3 centuries Brukenthal” program
Text provided by the organizers:
At the beginning of 2021, in which we celebrate three centuries since the birth of Baron Samuel von Brukenthal, the project competition was opened for the creation of a statue, dedicated to the museum’s founder, to be placed in the Grand Square of Sibiu, near Brukenthal Palace.
The desideratum is not new; since 2015, throughout the preparatory period for the celebration of the Brukenthal Bicentennial 2017 (200 years since the public opening of Brukenthal Museum), our institution has repeatedly discussed the possibility of such a project.
This year, the Boromir Commercial Company, together with the Rotary Club Sibiu, opened the way to the concretization of the monument, announcing their availability for the financial support of its realization.
For the bronze statue, representing Samuel von Brukenthal in the ceremonial attire of the Order of “St. Stephen” (after the portrait of JG Weikert, dated 1792, the brand image of the museum) were submitted 22 projects, made by artists from Romania and abroad.
On March 1, 2021, the jury, consisting of: Ec. Cosmin Mihai Iuga, President of the Rotary Club Sibiu, Prof. Ioan Aurel Pop, historian, President of the Romanian Academy, Prof. Ioan Sbârciu, artist, University of Art and Design Cluj Napoca, Prof.habil. Sorin Radu, historian, Rector of Lucian Blaga University, Astrid Cora Fodor, Mayor of Sibiu, Dr. Paul Jürgen Porr, President of the Democratic Forum of Germans in Romania, Prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca, archaeologist, Manager of the Brukenthal National Museum, Ioan Muntean, artist and restorer at the Brukenthal National Museum, Arch. Laura Sabina Dragomir, Dr. Alexandru Constantin Chituță, cultural goods expert, Head of Section at the Brukenthal National Museum, Dr. Răzvan Pop, historian, Prof. Giusseppe Bothar, member of the Rotary Club, Sibiu, Ionuț Modrescu, member of the Rotary Club, Sibiu and alternate member: Dr. Ilie Mitrea, artist and restorer at the Brukenthal National Museum, voted for the winning project.
It belongs to the sculptor Arpad Deak.
Thanking all the artists, who made special efforts in creating valuable projects from an artistic and technical point of view, we consider joining the 22 projects in an exhibition not only a recognition of their value but also an emphasis on the creative act as first step in celebrating the personality of Samuel von Brukenthal.
We invite you, therefore, to visit an event exhibition, rarely found not only in the agenda of museums but also in cultural life in general.

Detalii

Începe:
3 martie
Se termină:
28 martie
Eveniment Category:

Loc de desfășurare

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Hartă Google
View Venue Website

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*