București: Conferinţa „Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859”

La Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române se va desfăşura în zilele de 10-11 octombrie 2013 Conferinţa cu titlul Modernizare socială şi instituţională în Principatele Române, 1831-1859″.

Modernizare-sociala-si-institutionala-in-Principatele-Romane
Comitetul de organizare a Conferinţei este format din dr. Viorel Achim (coordonator), dr. Venera Achim şi dr. Raluca Tomi.
Va avea loc la sediul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, din Bd. Aviatorilor 1, Sector 1, Bucureşti.
Conferinţa îşi propune să adune laolaltă istorici din diferite generaţii, de la cercetători consacraţi la doctoranzi, care au ca domeniu de studiu principatele române/România în secolul al XIX-lea şi să ofere un cadru de discuţii pe teme de interes pentru chestiunea modernizării sociale şi instituţionale în perioada cuprinsă între introducerea Regulamentelor organice (în anii 1831-1832) şi Unirea principatelor din 1859.

Este organizată în cadrul proiectului de cercetare Mişcarea aboliţionistă în cadrul emancipării civile şi politice în România modernă, finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), cod proiect: PN-II-ID-PCE-2011-3-0655.

http://www.iini-minorities.ro/ro/conferinta-2013

P R O G R A M U L C O N F E R I N Ţ E I

JOI, 10 octombrie 2013

9.30-9.45: Deschiderea Conferinţei

• OVIDIU CRISTEA, Directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”

• VIOREL ACHIM

9.45-11.15

Secţiunea 1. Modernizare în Principatele Române la mijlocul secolului al XIX-lea

Moderator: IOAN STANOMIR

• CĂTĂLIN TURLIUC, Emancipare, occidentalizare şi transfer normativ la mijlocul secolului al XIX-lea în societatea românească

• ALEXANDRU MAMINA, Dispozitivele sociale ale modernizării: factori interni şi externi

• SORIN ANTOHI, Paşoptismul şi posteritatea lui: un bilanţ ideologic

11.15-11.45: Pauză

11.45-12.35

Secţiunea 2. Epoca regulamentară – controverse istoriografice

Moderator: DANIELA BUŞĂ

• MARIAN STROIA, Periodizarea epocii regulamentare. Puncte de vedere

• BOGDAN POPA, Reformator sau cuceritor? Generalul Pavel Dimitrievici Kiseleff în viziunea contemporanilor săi

12.35-12.45: Pauză

12.45-14.00

Secţiunea 3. Modernizarea politică şi administrativă în epoca regulamentară

Moderator: BOGDAN MURGESCU

• DANIELA BUŞĂ, Percepţia străinilor privind modernizarea regimului politic în Principatele Române, 1830–1857

• MIHAIL IOAN OPRIŢESCU, Modernizarea administraţiei în Principatele Române, 1831–1866

• CONSTANTIN ARDELEANU, Sistemul vamal al Principatelor în perioada regulamentară

14.00-15.15: Pauză de prânz

15.15-16.15

Secţiunea 4. Chestiunea emancipării populaţiilor minoritare

Moderator: VIOREL ACHIM

• CONSTANTIN IORDACHI, Regulamentele organice şi „chestiunea evreiască” din Ţara Românească şi Moldova

• ANTON COŞA, Mihail Kogălniceanu şi acordarea de drepturi politice catolicilor din Moldova

16.15-16.30: Pauză

16.30-17.30

Secţiunea 5. Biserica în epoca regulamentară

Moderator: SILVIU VĂCARU

• COSTIN SCURTU, Biserica Ortodoxă Română sub Regulamentele organice

• ALEXANDRINA CUŢUI, Aspecte ale repercusiunilor asupra clerului ortodox participant la evenimentele paşoptiste din Principatele Române

VINERI, 11 octombrie 2013

9.00-10.30

Secţiunea 6. Aspecte ale modernizării sociale şi culturale a Principatelor Române

Moderator: CONSTANTIN ARDELEANU

• SILVIU VĂCARU, Moştenirea culturală în epoca regulamentară

• ILEANA CĂZAN, Între corupţie şi neputinţă: aspecte edilitare în Bucureşti la început de modernitate

• ŞTEFAN PETRESCU, ”Cu lacrimi fierbinţi mă rog…” Despre sărăcie şi alteritate în jalbele din arhiva Eforiei Caselor Făcătoare de Bine din Ţara Românească (1832–1840)

10.30-11.00: Pauză

11.00-12.30

Secţiunea 7. Modificări în domeniul robiei în deceniile patru-şase ale secolului ale secolului al XIX-lea

Moderator: CĂTĂLIN TURLIUC

• VIOREL ACHIM, Mutaţii de ordin social în ce priveşte populaţia ţigănească în epoca dezrobirii

• BOGDAN MATEESCU, Reglementarea căsătoriilor robilor: ipostază a modernizării şi formă de exercitare a proprietăţii. Stat şi Biserică în Valahia anilor 1830 şi 1840

• PETRE MATEI, Discursuri tradiţionale despre robia ţiganilor în secolul al XIX-lea

12.30-12.45: Pauză

12.45-13.45

Secţiunea 8. Aboliţionismul românesc şi impactul lui social

Moderator: CONSTANTIN IORDACHI

• RALUCA TOMI, Mişcarea aboliţionistă şi opinia publică din Principatele Române – căi şi mijloace de influenţare

• VENERA ACHIM, Proprietarii de robi şi dezrobirea

13.45-14.15

Concluzii

Moderatori: VIOREL ACHIM, CONSTANTIN IORDACHI

14.15-15.30: Prânz

Locul de desfăşurare a Conferinţei:

Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”

Bd. Aviatorilor 1, sector 1, Bucureşti

Conferinţă organizată cu sprijinul Consiliului Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică, CNCS-UEFISCDI, proiect PN-II-ID-PCE-2011-3-0655,

„Mişcarea aboliţionistă în contextul emancipării civile şi politice în România modernă”

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns