com. Salcia, jud. Teleorman: Ziua Porţilor Deschise pe şantierul arheologic Băneasa

 

Proiectul de cercetare Limes Transalutanus, în cooperare cu Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Judeţean Teleorman, anunţă organizarea, luni, 7 august 2017, a ediţiei inaugurale a „Zilei Porţilor Deschise” pe şantierul arheologic Băneasa (com. Salcia, jud. Teleorman).

După o primă campanie scurtă de săpături, în septembrie 2016, la castrul mare de la Băneasa, în anul acesta Muzeul Naţional de Istorie a României începe un program de cercetări arheologice sistematice, pe termen nedeterminat. Săpăturile de acest an au început pe 14 iulie, apropiindu-se de finalizarea a trei săptămâni de lucru.

Dacă în 2016 a fost vizat colţul de sud-vest al castrului mare, în 2017 săpăm în colţul diametral opus, de nord-est. Scopul principal al campaniei este explorarea sistemului de apărare (val, palisadă, două şanţuri de apărare), cât şi determinarea fazelor de construcţie şi distrugere.

Castrul mare de la Băneasa este cea mai mare fortificaţie romană de pe frontiera din prima partea a veacului al III-lea d.Hr., cunoscută sub numele de Limes Transalutanus. Această frontieră, păzită de aproape 30 de garnizoane, începea la malul Dunării, la 7 km est de Turnu Măgurele, continua pe direcţia Roşiorii de Vede, Socetu (ultima localitate din judeţul Teleorman), Crâmpoia (fort pe teritoriul jud. Olt), Urlueni, Săpata de Jos (ambele în sudul judeţului Argeş), traversa râul Argeş la Piteşti, apoi urca pe munte pe traseul Purcăreni, Jidova, Câmpulung, Voineasa, Rucăr, Oratea, de unde trecea în Transilvania (Cetatea Carului, Răşnov), ajungând la porţile Moldovei, la Breţcu, în pasul Oituz. Traseul descris măsoară aproximativ 375 km.

Cercetările de la Băneasa au ca scop înţelegerea modului în care romanii reuşeau să se adapteze la o zonă relativ aridă, lipsită de resursele specifice tradiţionale culturii romane (piatra, pădurile). Dintre scopurile secundare – dar importante – se numără estimarea stării de conservare a monumentului istoric, cât şi colectarea datelor minime necesare pentru o propunere de valorificare turistică, proiect care va fi definitivat în anii imediat următori.

Castrul de la Băneasa se numără printre puţinele de pe această frontieră, alături de micul fort de la Putineiu, selectate de Comisia Naţională Limes pentru a face parte din propunerea României pentru înscrierea pe Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial – UNESCO – a obiectivelor de patrimoniu imobil care au alcătuit frontiera Imperiului Roman. Dacă aţi auzit de Zidul lui Hadrian – şi multă lume a auzit – atunci puteţi intui cam ce urmează să se întâmple, în anii următori, la Băneasa de Teleorman.

Ziua Porţilor va constitui un prilej de a vedea situl arheologic (o hartă va fi anexată), pe arheologi la lucru, de la care veţi primi informaţii suplimentare despre castru şi despre limes (frontiera romană).

Pentru mai multe date despre chestiuni de interes conexe, vezi mai departe următoarele:

• web-site-ul proiectului de cercetare: http://www.limes-transalutanus.ro/

• prezentarea Comisiei Naţionale Limes, pe site-ul Ministerului Culturii: http://www.cultura.ro/comisia-nationala-limes

• site-ul propriu al Comisiei Naţionale Limes: http://www.limesromania.ro/

• prezentarea celui mai vechi sector de frontieră romană care a intrat sub tutela UNESCO, „Zidul lui Hadrian”: https://en.wikipedia.org/wiki/Hadrian%27s_Wall

dr. Eugen S. Teodor

cercetător la Muzeul Naţional de Istorie a României

directorul proiectului Limes Transalutanus

responsabilul ştiinţific al şantierului Băneasa

clip_image002

Harta de acces pe şantierul arheologic Băneasa (com. Salcia, jud. Teleorman)

IMPORTANT!

Pentru reprezentanţii mass-media din Alexandria, Muzeul Judeţean Teleorman pune la dispoziţie un număr de 4 locuri pentru o deplasare la evenimentul organizat la Băneasa în ziua de 7 august a.c. Plecarea se va face la ora 10.00 de la sediul muzeului (str. 1848, nr.1), întoarcerea la Alexandria fiind estimată în jurul orei 13.30.

com. Mânăstirea, jud. Călăraşi: Ziua Porților Deschise de pe șantierul arheologic Sultana-Malu Roșu

Ziua Porților Deschise de pe șantierul arheologic Sultana-Malu Roșu

Muzeul Naţional de Istorie a României (Bucureşti), în colaborare cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Dunării de Jos Călărași, Muzeul Municipal Călărași, Asociația Română de Arheologie și Primăria Comunei Mânăstirea, organizează marți, 8 august 2017, Ziua Porţilor Deschise de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi (Ediţia a XV-a).

Începând cu ora 10:00, cei interesaţi pot vizita şantierul arheologic şi pot admira unele dintre cele mai interesante descoperiri din campania de anul acesta. Tot cu această ocazie va avea loc prezentarea rezultatelor proiectului Arhitectură & Arheologie Experimentală, ediţia a IX-a, în cadrul căruia sunt abordate direcții de cercetare privind arhitectura preistorică, ceramica eneolitică, culegerea și prelucrarea cochiliilor de bivalve. Echipa de implementare a proiectului este rezultatul unui parteneriat între Muzeul Naţional de Istorie a României, Asociaţia Română de Arheologie, Muzeul Municipiului București, Primăria Comunei Mânăstirea (jud. Călăraşi), Primăria Municipiului Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, cu sprijinul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti.

Evenimentul se va desfășura la Grădinița nr. 1, str. Lehliului, nr. 79, din satul Sultana, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi, începând cu ora 10:00.

 

_____________________________________________

Muzeul Naţional de Istorie a României

Secţia Relaţii Publice: tel. 0213158207, int.1008/ 021 313 19 25

e-mail: pr.mnir@gmail.com

 

Sit arheologic Sultana-Malu Roșu

Persoană de contact: Cătălin Lazăr

tel. 0757034070, e-mail: lazarc@arheologie.ro

 

Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

Persoană de contact: Valentin Parnic

tel. 0721022631, e-mail: vgumelnita@yahoo.com

 

Muzeul Municipal Călăraşi

Persoană de contact: Florin Rădulescu

tel. 0726358872, e-mail: radulescu.florin@yahoo.com, radulescuflrn@yahoo.com

Muzeul Municipiului București

Persoană de contact: Theodor Ignat

Tel. 0724111009, e-mail: theodor_ignat@yahoo.com

Alte informații:

www.mnir.ro, www.arheologie.ro, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_, https://www.facebook.com/archaeodrom, https://www.facebook.com/Sultana-Archaeology, https://twitter.com/Archaeodrom, https://www.facebook.com/pages/Arhitectura-Arheologie-Experimentala

http://sultana-archaeology.ro


 

Secţia Relaţii cu Publicul [Public Relations Department]

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]
Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015

Tel./Fax  [Phone/Fax] + 40 21 –  313.19.25

E-mail: pr.mnir@gmail.com, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_

București: În perioada 16–18 decembrie 2016 se va desfășura la București, Colocviul național LIMES FORUM V.

afis_limes-forum_16-18-12-2016

În perioada 16–18 decembrie 2016 se va desfășura la București, Colocviul național LIMES FORUM V.

Evenimentul este organizat de către Ministerul Culturii, Muzeul Național de Istorie a României, Comisia Națională LIMES și Antiquitas. Acest eveniment prilejuiește reunirea anuală a specialiștilor din domeniul frontierelor romane din România care se desfășoară în cadrul Programului Național LIMES.

În deschiderea colocviului, vineri 16 decembrie 2016, începând cu orele 15.00, va fi lansat volumul intitulat Arheologia azi, în România, semnat de prof. dr. Mihai Bărbulescu, membru corespondent al Academiei Române, fost președinte al Comisiei Naționale de Arheologie. Evenimentul va avea loc la sediul Ministerului Culturii, Bulevardul Unirii nr. 22, sala 315.

Volumul Arheologia azi, în România este o apariție editorială aparte pentru România, prin tematica abordată și conținutul său. Cartea se adresează deopotrivă specialiștilor, dar și publicului larg, fiind o nouă contribuție memorialistică la istoria arheologiei din România, dar și un demers foarte necesar în sensul arheologiei publice, o direcție încă puțin explorată în țara noastră.

Pentru participarea reprezentanților mass-media, vă rugăm să confirmați înscrierea Dvs. la adresa de e-mail: limes.forum2016@gmail.com. Accesul la eveniment, în sediul Ministerului Culturii se va face pe baza listei de înscriere și prezentarea legitimației de presă.

Lucrările colocviului se vor desfășura după cum urmează: vineri – 16 decembrie (orele 15–19 la sediul Ministerului Culturii) și sâmbătă – 17 decembrie (orele 9.30–19.00 la Rin Central Hotel, str. Traian, nr. 55). Duminică – 18 decembrie va fi organizată pentru participanții la colocviu o excursie documentară la castrul și băile romane de la Mălăiești (jud. Prahova).

Programul național LIMES are ca scop principal documentarea monumentelor care compun granița romană de pe teritoriul României și a fost inițiat în anul 2014 sub egida Ministerului Culturii. Finanțarea propriu-zisă a acestui program de către ministerul amintit a început în anul 2016. Până în prezent au fost cartate (conform unui standard minimal de date) peste 350 de monumente, fiind stabilite justificările cu privire la criteriile de autenticitate și integritate pentru fiecare sit în parte. Marea lor majoritate sunt propuse pentru lista indicativă națională UNESCO. În perioada următoare urmează să fie realizată o documentare mai amănunțită în vederea stabilirii regimurilor de proprietate și a zonelor de protecție.

Înscrierea frontierei romane din diferitele țări europene (Marea Britanie, Olanda, Germania, Austria, Ungaria, Serbia, Bulgaria) pe care le străbate a fost un obiectiv comun, fiind desemnat în lista UNESCO, în 2005, un monument trans-național denumit Frontiers of the Roman Empire (FRE). Ca parte integrantă a sistemului general defensiv al Imperiului Roman, limesul dacic are o valoare culturală extraordinară. Sectorul de limes al Daciei este cel mai lung din Europa, însumând peste 1000 km, fiind totodată și cel mai complex. Frontiera Dunării (Ripa Danuvii) are pe teritoriul României cel mai mare interval cronologic de utilizare din întregul Limes roman din Europa, fiind în același timp și cel mai lung sector de pe cursul fluviului care traversează teritoriul unui stat – 1,075 km, din care aproximativ 700 km sunt sectoare comune cu Bulgaria și Serbia.

___________________________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Dr. Ovidiu Țentea, cercetător științific,

Secția Arhelogie Pre și Protoistorică, Clasică, Medievală și Preventivă,

Compartimentul Arheologie Pre şi Protoistorică, Clasică şi Medievală

mobil: 0745 231 563; e-mail: limes.forum2016@gmail.com

sau

Secţia Relaţii cu Publicul

Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008, 1015; Tel/Fax: 021. 313.19.25

E-mail: pr.mnir@gmail.com

http://www.mnir.ro, http://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_, http://instagram.com/mnirpage

Sibiu: Lansare de carte: „Arheologii timpului lor. Memorii, constatări, previziuni”

Lansare de carte: „Arheologii timpului lor. Memorii, constatări, previziuni”

Marți, 15 noiembrie, la ora 12:00, în Sala de Consiliu a Palatului Brukenthal, va avea loc lansarea cărții „Arheologii timpului lor. Memorii, constatări, previziuni”, autor prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca.

Cartea va fi prezentată de prof.univ.dr. Zeno Karl Pinter.

Volumul are un caracter evocator, făcând referire la o galerie de personalități – profesori, cercetători, persoane implicate în domeniul arheologiei fără a fi în fapt arheologi – cărora autorul le poartă un respect profund. Deoarece o parte dintre aceștia nu mai sunt în viață, autorul consideră că este datoria istoricilor prezentului de a prețui trecutul și de a implementa bazele viitorului, într-un demers al continuității.

Secţia Educaţie, Marketing şi Comunicare

MUZEUL NAŢIONAL BRUKENTHAL

Piaţa Mare nr 4 -5

550163 Sibiu

ROMANIA

tel: (+4) 0269 217691

fax: (+4) 0269 211545

E-mail: marius.gheorghiu@brukenthalmuseum.ro

Web site: www.brukenthalmuseum.ro

Deva: porţilor deschise pe şantierul arheologic „Ardeu – Cetăţuie”

mat-2-2-1024x678

Consiliul Judeţean Hunedoara şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, în colaborare cu Universitatea de Vest Timișoara și cu sprijinul Primăriei Comunei Balşa și a Asociației „Pro Corvina”, vor organiza Ziua porţilor deschise pe şantierul arheologic „Ardeu – Cetăţuie”. Evenimentul va avea loc în satul Ardeu, comuna Balşa (judeţul Hunedoara), marți, 9 august 2016, începând cu ora 11.00.

Pe parcursul acţiunii vor fi prezentate rezultatele cercetărilor invazive și noninvazive (tomografie electrică și magnetometrie) care s-au desfășurat pe șanrierul arheologic de la „Ardeu-Cetățuie” în cadrul campaniei din 2016.

„Şantierul de la „Ardeu – Cetăţuie” este organizat de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva și s-a desfășurat în acest an cu studenții și masteranzii de specializarea istorie din cadrul Universității de Vest Timișoara, aflați în practică și coordonați de lector univ. dr. Dorel Micle. Cu ocazia Zilei porților deschise, după vizitarea șantierului arheologic de pe Dealul Cetățuie, în baza arheologică de la Ardeu vor fi prezentate imagini, plnașe și fotografii cu rezultatele cercetărilor, mai ales că în acest moment avem o imagine completă și complexă a palatului nobilului dac de la Ardeu”, a declarat dr. Iosif Vasile Ferencz, cercetător științific în cadrul muzeului devean și coordonatorul șantierului de la Ardeu.

Vă aşteptăm!

Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași: Workshop-ul interdisciplinar “Arhitectură și Arheologie,Experimentală” la Sultana-Malu Roșu

Logo Archaeodrom

Workshop-ul interdisciplinar “Arhitectură și Arheologie,Experimentală” la Sultana-Malu Roșu (jud. Călărași)

În perioada 29 iulie – 10 august 2016, pe situl arheologic de la Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași, se desfășoară a VI-a ediție a workshop-ului interdisciplinar “Arhitectură și Arheologie Experimentală”.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național de Istorie a României în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București, Muzeul Municipiului București, Muzeul Dunării de Jos Călărași, Muzeul Municipal Călărași, Asociația Română de Arheologie și Primăria Comunei Mânăstirea (jud. Călărași).

Ediția de anul acesta își propune continuarea experimentelor legate de realizarea recipientelor ceramice eneolitice și cele privind arhitectura specifică comunităților Boian și Gumelnița. În plus, workshop-ul va continua experimentele privind alimentația populațiilor preistorice (procurare, prelucrare, consum) pe segmentul legat de scoicile de apă dulce și plante segetale și ruderale.

La acest workshop participă studenți de la Birkbeck University, London (UK), Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București (România), Facultatea de Istorie și Facultatea de Biologie din cadrul Universității București (România), precum și specialiști din cadrul Muzeului Național de Istorie a României, Muzeului Municipiului București și Muzeului Municipal Călărași.

Workshop-ul se desfășoară în cadrul proiectului “Ecouri ale trecutului reflectate în prezent…O încercare de reconstituire a societății neolitice prin intermediul arheologiei experimentale – ARCHAEODROM” (contract 338/2014), finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) și implementat de către Muzeul Național de Istorie a României, Universitatea București și S.C. S&S Proiectare S.R.L.

Coordonatorul proiectului este dr. Cătălin Lazăr, specialist al Muzeului Național de Istorie a României (Secția Arheologie).

____________________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Secţia Relaţii cu Publicul

Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008, 1015; Tel/Fax: 021. 313.19.25

E-mail: pr.mnir@gmail.com

http://www.mnir.ro, http://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_, http://instagram.com/mnirpage

sau

Dr. Catalin Alexandru Lazar

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

e-mail:acltara@yahoo.com, lazarc@arheologie.ro

web:http://www.mnir.ro/, http://www.arheologie.ro/

http://mnir.academia.edu/CatalinLazar

phone: +40721712378, +40757034070

jud Prahova: ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Budureasca

13432441_1360637130629520_3357530491734371508_n

Joi, 23 iunie 2016, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organizează ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Budureasca. Iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice Budureasca, comuna Vadu Săpat, județul Prahova, pentru a afla mai multe informații cu privire la istoricul și cercetările întreprinse în acest important sit arheologic.

Programul începe la ora 12.00 cu un moment omagial în memoria arheologului Victor Teodorescu, fondatorul Rezervației Arheologice Budureasca și sufletul cercetărilor întreprinse în această zonă începând cu anul 1959, urmat de vizitarea expoziției de sit ”Arheologia Văii Budureasca”, care prezintă istoricul cercetărilor și monumentelor arheologice identificate și cercetate în Valea Budureasca.

Manifestarea se adresează comunității locale, autorităților locale, județene și naționale, comunității științifice, fiind o modalitate de popularizare și punere în valoare a unui patrimoniu istoric și arheologic unic. Legătura dintre locuri, oameni şi identitatea proprie poate fi realizată prin intermediul trecutului. Valea Budureasca este un loc încărcat de istorie, de care oamenii locului trebuie să se apropie, pentru ca identitatea comunității să se fundamenteze şi pe trecutul său. În ceea ce priveşte oamenii, avem pe de o parte comunitatea cercetătorilor care de-a lungul câtorva generații au scos la iveală şi au redat contemporanității numeroase vestigii uitate; iar pe de altă parte avem comunitatea locală – oamenii locului, care au avut partea lor de contribuție la redescoperirea trecutului.

La crearea unei identități bine definite contribuie deopotrivă locurile cât şi oamenii. Identitatea este o problemă de interdependență dintre aceşti doi factori. O identitate se construieşte greu, în timp, iar pentru ca ea să fie transmisă mai departe trebuie conștientizată şi promovată. Pentru ca aceste lucruri să se realizeze trebuie atrasă comunitatea locală, implicit autoritățile locale alături de comunitatea cercetătorilor pentru a proteja şi promova monumentele istorice, care constituie o bogăție a acestor locuri.

dr. Bogdan Ciupercă

Biroul Arheologie

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Ploiești, str. Toma Caragiu, nr. 10

tel./fax 0244 51 44 37

e-mail:

office@histmuseumph.ro

relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com

www.histmuseumph.ro

Bucureşti: O nouă conferință în cadrul seriei Historia Viva: „Așezarea romană de la Șibot-În Obrej (jud. Alba)”

Afis_Conferinta Historia Viva_MNIR_09.06.2016

O nouă conferință în cadrul seriei Historia Viva: „Așezarea romană de la Șibot-În Obrej (jud. Alba)”

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) organizează, în seria Historia Viva, o nouă conferință, intitulată Așezarea romană de la Șibot-În Obrej (jud. Alba), prezentată de dr. Adela Bâltâc, cercetător științific în cadrul muzeului. Evenimentul va avea loc joi, 9 iunie a.c., începând cu ora 11.00, la sediul muzeului, corp Stavropoleos, etaj II, sala Mihai Viteazu.
Accesul se va face prin intrarea B a muzeului, situată în str. Poștei.
Intrarea la eveniment este gratuită.
Situl arheologic *Șibot-În Obrej*, aflat pe malul stâng al Mureșului, la confluența acestuia cu râul Cugir, a fost descoperit și investigat cu ocazia construirii Autostrăzii 1, Orăștie–Sibiu, lot 1 (Orăștie–Sebeș), în anul 2012. Cercetările arheologice preventive desfășurate timp de opt luni au pus în evidență o zonă de habitat rural din epoca romană, atât prin zona locuită – *aşezarea*, cât şi prin zona funerară aferentă acesteia – *necropola*. Afectat de numeroase intervenții antropice (printre care și construirea, în perioada postbelică, a Drumului Național 7) și variate fenomene naturale (în special inundații), situl se afla – încă de la
descoperirea sa – într-o stare de conservare precară. Au fost cercetate peste 300 de complexe arheologice caracteristice epocii, printre care sunt de amintit un tronson din drumul roman, străzi, clădiri cu caracter public, clădiri de locuit, cuptoare de ars material ceramic etc. Acestea, precum și bogatul material arheologic descoperit (obiecte de uz comun și de podoabă, monede etc.), indică un grad avansat de dezvoltare a așezării romane care a existat la *Șibot-În Obrej*. Datele astfel obținute, precum și cele prilejuite de săpăturile arheologice în necropolă, oferă o imagine exhaustivă asupra unei așezări rurale, ceea ce reprezintă o noutate în peisajul arheologic al Daciei romane, dar nu numai.
Ca în atâtea alte cazuri similare din Europa, se dovedește încă o dată faptul că proiectele de construire a infrastructurii rutiere oferă ocazii deosebite pentru cercetarea arheologică *in extenso* a unor situri antice și o mai bună cunoaștere a vestigiilor trecutului. Nu în ultimul rând, colecțiile Muzeului Național de Istorie a României au sporit prin descoperirile efectuate în contextul acestor cercetări arheologice.

Secţia Relaţii cu Publicul [Public Relations Department]
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF
ROMANIA]
Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest
ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015
E-mail: pr.mnir@gmail.com, https://www.facebook.com/MNIRpage,
http://twitter.com/MNIR_

Constanța: lansarea volumului Supplementum III al revistei Pontica XLVII (2014), intitulat HISTRIA, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE EN MER NOIRE

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța organizează marți, 16 februarie 2016, ora 1330, la sediul din Piața Ovidius nr. 12, în Aula ”Adrian Rădulescu” (Sala Pictată), lansarea volumului Supplementum III al revistei Pontica XLVII (2014), intitulat  HISTRIA, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE EN MER NOIRE este.

Lucrarea, dedicată împlinirii unui secol de cercetări arheologice la Histria, reunește studii și articole grupate în patru capitole: La Cité (Orașul), Les Découvertes (Descoperiri arheologice), Les Fouilles et l’apport des sciences auxilliaires (Săpături arheologice și contribuția științelor auxiliare) și Numismathique (Numismastică).  

Tipărit la INFCON SA Constanța, în condiții tehnice de calitate, volumul, numărând cca 370 de pagini, se adresează unui public larg avizat, doritor să cunoască istoria și arheologia cetății Histria.

MUZEUL DE ISTORIE NAŢIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE CONSTANŢA
PIAŢA OVIDIU NR. 12
CONSTANŢA
COD POŞTAL 900745
0.P. 13 CONSTANŢA
c.p. 13-19
Site: www.minac.ro
E-mail: minaconstanta@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/minaconstanta
Contact: Secretariat
fax:  0241/618763,
Tel. 0241/614562,
RDS 0341408739

Timișoara: masa rotundă cu tema “Evidența siturilor arheologice în politica de protejare a patrimoniului cultural al județului Timiș”

afis_victor-1140x804

Direcția Județeană pentru Cultură Timiș în colaborare cu Institutul National al Patrimoniului organizează masa rotundă cu tema: Evidența siturilor arheologice în politica de protejare a patrimoniului cultural al județului Timiș. Evenimentul are loc joi, 11 februarie 2016, de la ora 10.00, în sala de consiliu a Direcției Județene pentru Cultură Timiș (str. Episcop Augustin Pacha nr.8).

Programul evenimentului este următorul:

Ora 10.00

Cuvânt de deschidere – dr. Sorin Vlad PREDESCU (director – Direcția Județeană pentru Cultură Timiș)

Ora 10.15-12

Masa rotundă cu tema

Evidența siturilor arheologice în politica de protejare a patrimoniului cultural al județului Timiș

Ora 10.15-10.45

Victor BUNOIU (consilier Direcția Județeană pentru Cultură Timiș)

Importanța evidenței siturilor arheologice în protejarea patrimoniului arheologic – repere legislative

Ora 10.45-11.15

Bogdan ȘANDRIC (analist Institutul Național al Patrimoniului)

Repertoriul Arheologic Național, o soluție administrativă și științifică de protejare și valorificare a siturilor arheologice

Ora 11.15-11.45

Dan VLASE (Direcția Județeană pentru Cultură Timiș)

Situație cercetări arheologice jud. Timiș – Retrospectivă 2014-2015

Ora 12.00

Prezentare broșură popularizare – Arheologia Banatului (2015)

Ardeu, com. Balşa. jud. Hunedoara: Ziua porţilor deschise pe şantierul arheologic „Ardeu – Cetăţuie”

Consiliul Judeţean Hunedoara şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, în colaborare cu Primăria Comunei Balşa și Asociația „Pro Corvina”, va organiza Ziua porţilor deschise pe şantierul arheologic „Ardeu – Cetăţuie”. Evenimentul va avea loc în satul Ardeu, comuna Balşa (judeţul Hunedoara), miercuri, 9 septembrie 2015, începând cu ora 11.00.

În cadrul acţiunii va fi vizitat şantierul arheologic, situat pe culmea dealului Cetăţuie, unde vor fi prezentate unităţile de cercetare investigate în campania din acest an, în special construcția monumentală din incinta fortificației, stadiul general al cercetării sitului, precum şi istoria locului.

Şantierul de la „Ardeu – Cetăţuie” este organizat de MCDR Deva pe şantier participând voluntari recrutaţi de către Asociaţia „Pro Corvina”, precum și studenți de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Viena.

Reprezentanţii presei sunt aşteptaţi la ora 10.00 în faţa sediului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, pentru a fi transportaţi în localitatea Ardeu cu microbuzul instituţiei.

Vă aşteptăm!

Biroul de Relaţii cu Publicul

Radovanu, jud. Călărași: Ziua Porților Deschise pe șantierul arheologic din comuna Radovanu

PORTILE-DESCHISE-RADOVANU

Muzeul Civilizației Gumelnița – Oltenița organizează Ziua Porților Deschise pe șantierul arheologic din comuna Radovanu, 15.08.2015, între orele 10:00 – 16:00

Sultana-Malu Roşu, jud. Călăraşi: Ziua Porţilor Deschise de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu

Ziua Porţilor Deschise de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu, jud. Călăraşi (Ediţia a XIII-a)

Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti în colaborare cu Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Municipal Călăraşi şi Primăria Comunei Mânăstirea, organizează vineri, 7 august 2015, Ziua Porţilor Deschise de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi (Ediţia a XIII-a).

Începând cu ora 10:30, cei interesaţi pot vizita şantierul arheologic şi pot admira unele dintre cele mai interesante descoperiri din campania de anul acesta. Cu această ocazie va avea loc prezentarea rezultatelor proiectului Arhitectură & Arheologie Experimentală, ediţia a VI-a, ce se desfăşoară în perioada 18 iulie – 16 august 2015, în cadrul căruia sunt abordate direc ții de cercetare privind arhitectura preistorică, ceramica eneolitică, culegerea și prelucrarea cochiliilor de bivalve.

Echipa de implementare a proiectului este rezultatul unui parteneriat între Muzeul Naţional de Istorie a României, Asociaţia Română de Arheologie, Muzeul Municipiului Bucureşti, Primăria Comunei Mânăstirea (jud. Călăraşi), Primăria Municipiului Călăraşi, Muzeul Municipal Călăraşi, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, cu sprijinul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti.

Evenimentul se va desfășura la Grădinița nr. 1, str. Lehliului nr. 79, din satul Sultana, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi, începând cu ora 10:30.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Secţia Relaţii cu Publicul

Tel. 021 – 315.82.07 / int. 1008, 1015; Tel/Fax: 021 – 313.19.25

E-mail: pr.mnir@gmail.com

http://www.mnir.ro, https://www.facebook.com/MNIRpage

http://twitter.com/MNIR_, http://instagram.com/mnirpage

***

Sit arheologic Sultana-Malu-Roșu

Persoană de contact: Cătălin Lazăr

tel. 0757034070, e-mail: lazarc@arheologie.ro

***

Muzeul Dunării de Jos Călăraşi

Persoană de contact: Valentin Parnic

tel. 0721022631, e-mail: vgumelnita@yahoo.com

 

***

Muzeul Municipiului Călăraşi

Persoană de contact: Florin Radulescu

tel. 0726358872, e-mail: radulescu.florin@yahoo.com, radulescuflrn@yahoo.com

***

Muzeul Municipiului București

Persoană de contact: Theodor Ignat

Tel. 0724111009, e-mail: theodor_ignat@yahoo.com .

***

Alte informații:

www.mnir.ro, www.arheologie.ro, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_, https://www.facebook.com/archaeodrom, https://www.facebook.com/SultanaMaluRosu, https://twitter.com/Archaeodrom, https://www.facebook.com/pages/Arhitectura-Arheologie-Experimentala

Secţia Relaţii Publice [Public Relations Department]

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]
Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015

E-mail: pr.mnir@gmail.com, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_

Sfântu Gheorghe: expoziţia Aurul şi argintul antic al României la Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe

Deschiderea expoziţiei-eveniment Aurul şi argintul antic al României

la Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe

 

Expoziţia-eveniment itinerantă Aurul şi argintul antic al României va putea fi admirată în perioada 30 iulie – 6 septembrie 2015, la Muzeul Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe (jud. Covasna).

Organizată de Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) în colaborare cu muzeul gazdă, expoziţia reprezintă un eveniment cultural de excepţie al cărei vernisaj va avea loc miercuri, 29 iulie începând cu ora 12:00 (accesul va fi permis numai pe bază de invitaţie), în prezenţa domnilor Sándor Tamás – Preşedinte al Consiliului Judeţean Covasna, dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu – Director general al MNIR şi Mihály Vargha – Director general al Muzeului Naţional Secuiesc.

„Aurul şi argintul antic al României” reprezintă încununarea cu succes a unui proiect muzeologic de anvergură naţională, unul dintre cele mai mari demersuri de acest fel organizate în România în ultimii 20 de ani. Expoziţia propune o impresionantă incursiune istorică, ce acoperă o perioadă de peste 6000 de ani. Este pentru prima oară când publicul din România are posibilitatea de a vedea, reunite într-un singur loc, cele mai importante capodopere ale orfevrăriei pre- şi protoistorice sau de epocă clasică din colecţiile muzeale din ţară.

Astfel, peste 1000 de piese arheologice din metale preţioase de o deosebită valoare istorică, estetică şi simbolică vor putea fi admirate cu această ocazie. Dintre aceste însemnate capodopere, toate descoperite de-a lungul ultimelor două secole pe teritoriul României, amintim doar brăţările dacice din aur de la Sarmizegetusa Regia şi Tezaurul de la Pietroasa, cunoscut publicului sub numele de Cloşca cu puii de aur.

Din patrimoniul Muzeului Naţional Secuiesc vor fi expuse tezaurele din Peteni şi Şimleul Silvaniei, datând din secolul I. î.e.n., păstrate în colecţia de arheologie a muzeului.

Coordonatorii expoziţiei sunt dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Director General al Muzeului Naţional de Istorie a României, şi dr. Rodica Oanţă-Marghitu, şef secţie Cabinet Numismatic şi Tezaur Istoric din cadrul MNIR.

Secţia Relaţii Publice [Public Relations Department]

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]

 

 

Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015

E-mail: pr.mnir@gmail.com, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_

Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași: workshop-ul interdisciplinar ‘Arhitectură și Arheologie Experimentală: Ilustrarea scenariului de utilizare și funcționare a unui Archaeodrom’

Workshop interdisciplinar la Sultana-Malu Rosu

 

În perioada 18-26 iulie 2015, pe situl arheologic de la Sultana-Malu Roșu, jud. Călărași, se desfășoară workshop-ul interdisciplinar ‘Arhitectură și Arheologie Experimentală: Ilustrarea scenariului de utilizare și funcționare a unui Archaeodrom’.

Evenimentul este organizat de Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism ‘Ion Mincu’ București, Muzeul Municipiului București, Muzeul Municipal Călărași, Asociația Română de Arheologie și Primăria Comunei Mânăstirea (jud. Călărași) și are drept scop principal dezvoltarea soluțiilor de realizare a parcului arheologic experimental ce se va realiza în 2016 în proximitatea sitului arheologic sus menționat.

La acest workshop participă studenți de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism ‘Ion Mincu’ București și Facultatea de Istorie din cadrul Universității București, precum și specialiști din cadrul Muzeului Național de Istorie a României, Muzeului Municipiului București și Muzeului Municipal Călărași.

Soluțiile propuse pentru realizarea viitorului parc arheologic experimental de tip Archaeodrom de la Sultana-Malu Roșu vor face obiectul unor expoziții temporare la București și Călărași, în cursul lunii octombrie 2015.

Workshop-ul se desfășoară în cadrul proiectului ‘Ecouri ale trecutului reflectate in prezent…O incercare de reconstituire a societății neolitice prin intermediul arheologiei experimentale – ARCHAEODROM’ (contract 338/2014), finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) și implementat de către Muzeul Național de Istorie a României, Universitatea București și S.C. S&S Proiectare S.R.L.

______________________________________

Dr.Catalin Alexandru Lazar

National History Museum of Romania

Calea Victoriei, no. 12, sect. 3, zipcode 030026

Bucharest, Romania

e-mail:acltara@yahoo.com, lazarc@arheologie.ro

web:http://www.mnir.ro/, http://www.arheologie.ro/

http://mnir.academia.edu/CatalinLazar

https://www.researchgate.net/profile/Catalin_Lazar

https://www.facebook.com/archaeodrom

phone: +40721712378, +40757034070

____________________________

Jupa, Caraș-Severin: Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum

AFIS ZIUA PORTILOR DESCHISE IMAGINE

MUZEUL JUDEŢEAN DE ETNOGRAFIE ŞI AL REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ CARANSEBEŞ

Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş în colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, Colectivul de Istorie al Facultății de Litere, Istorie și Teologie Timișoara, Consiliul Judeţean Caraş-Severin, Ansamblurile Folclorice Florile Stăvilarului din Coștei, Zestrea Gugulanilor din Caransebeș și MICE – BOOK EVENTS va organiza sâmbătă, 25 iulie 2015, începând cu ora 10.00, Ziua Porţilor Deschise la Tibiscum – Jupa.

Programul acestei manifestări culturale cuprinde o serie de activități: lupte de gladiatori, jocuri romane, workshop arheologic, ateliere meșteșugărești, ghidajul sitului arheologic, recital de poezii în grai bănățean susținut de prof. univ. dr. V. Boldurean, concert Duo Vilon și spectacol de dansuri populare. În cadrul ediției din acest an, publicul se va bucura de prezența scenică a trupei clujene de reconstituiri istorice Virtus Antiqua.

Scopul acestui eveniment este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști dornici să viziteze situl arheologic Tibiscum – Jupa şi de a capta atenția opiniei publice pentru pentru o mai bună valorificare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea posibilitatea de a vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog.

În cadrul acestei manifestări se vor comercializa produse tradiționale românești.

Intrarea este liberă!

 

Referent Relaţii Publice şi Comunicare,

Cristina Moisă

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al

Regimentului de Graniţă Caransebeş

P-ţa. Gen. Ioan Dragalina, Nr. 2

325400 Caransebeş, jud. Caraş-Severin

Tel./Fax: 0040 255 512 193

e-mai: mjergcaransebes@yahoo.com

Bucureşti: Simpozion de arheologie la Muzeul Municipiului Bucureşti, 26 iunie 2015

clip_image002Afis simpozion arheologie

 

Simpozion de arheologie, prima ediţie

26 iunie 2015, Bucureşti

Moderator: Dan Pîrvulescu

*simpozionul se desfăşoară exclusiv în limba engleză

Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa, Muzeul Regional de Istorie Ruse şi Muzeul de Istorie Turtucaia vă invită la prima ediţie a Simpozionului de arheologie desfăşurat la Bucureşti. Prin intermediul acestui simpozion anual organizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să susţină schimburile de experienţă şi mobilitatea specialiştilor, să înlesnească comunicarea arheologilor la nivel naţional şi internaţional, precum şi să ofere ocazia publicului interesat de istorie veche, arheologie antică şi medievală să fie la curent cu ultimele descoperiri şi cercetări din domeniu.

Program (Grand Hotel Continental, Calea Victoriei nr. 56, Bucureşti):

11.00: Cercetări arheologice în Centrul Istoric al Bucureştiului, Raluca Popescu, Dan Pîrvulescu – Muzeul Municipiului Bucureşti

11.40: Oraşul medieval Cherven (cercetări din perioada 2002-2014), Svetlana Velikova – Muzeul Regional de Istorie Ruse

12.20: Altare de sacrificiu din nord-estul Bulgariei; secolul al VIII-lea – prima jumătate a secolului al IX-lea, Georgi Mitev – Muzeul de Istorie Turtucaia

13.00: Pauză de cafea

13.30: Dava dacică de la Radovanu în lumina ultimelor cercetări, Done Șerbănescu – Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa; Cristian Schuster, Alexandru Morintz – Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” – Centrul de Tracologie

14.10: Cinci complexe dacice descoperite în situl de la Dămăroaia, Bucureşti, Theodor Ignat, Elena Gavrilă – Muzeul Municipiului Bucureşti

14.50: Situri elenistice târzii cercetate în nord-estul Bulgariei, Nikola Rusev – Muzeul Regional de Istorie Ruse

15.30: Pauză de cafea

16.00: Telul de la Ruse – periodizare şi sincronizare, Rumyana Yordanova – Muzeul Regional de Istorie Ruse

16.40: Suporturi paralelipipedice din lut în Eneoliticul Timpuriu de la Dunărea de Jos, Vasile Opriş – Muzeul Municipiului Bucureşti, Cătălin Lazăr – Muzeul Naţional de Istorie a României

17.20: Organizarea spaţială a aşezării eponime culturii Gumelniţa, Done Șerbănescu, Olga Androne – Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa

18.00: Concluzii

În speranţa că veţi răspunde pozitiv invitaţiei noastre, vă mulţumim şi vă rugăm să ne transmiteţi confirmarea participării Dvs. la e-mail conferinte@muzeulbucurestiului.ro

Detalii: www.muzeulbucurestiului.ro, facebook.com/muzeulmunicipiuluibucuresti

Cu consideraţie,

Dr. Adrian Majuru,

Director

Muzeul Municipiului Bucureşti

jud. Prahova: Ziua Portilor deschise la Rezervatia arheologica Budureasca

Ziua Portilor deschise la Rezervatia arheologica Budureasca
Marți, 23 iunie 2015, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organizează ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Budureasca. Iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice Budureasca, comuna Vadu Săpat, județul Prahova, pentru a afla mai multe informații cu privire la istoricul și cercetările
întreprinse în acest important sit arheologic.
Manifestarea se adresează comunității locale, autorităților locale, județene și naționale, comunității științifice, fiind o modalitate de popularizare și punere în valoare a unui patrimoniu istoric și arheologic unic. Legătura dintre locuri, oameni şi identitatea proprie poate fi realizată prin intermediul trecutului. Valea Budureasca este
un loc încărcat de istorie, de care oamenii locului trebuie să se apropie, pentru ca identitatea comunității să se fundamenteze şi pe trecutul său. În ceea ce priveşte
oamenii, avem pe de o parte comunitatea cercetătorilor care de-a lungul câtorva generații au scos la iveală şi au redat contemporanității numeroase vestigii uitate; iar pe de altă parte avem comunitatea locală – oamenii locului, care au avut partea lor de contribuție la redescoperirea trecutului.
La crearea unei identități bine definite contribuie deopotrivă locurile cât şi oamenii. Identitatea este o problemă de interdependență dintre aceşti doi factori. O
identitate se construieşte greu, în timp, iar pentru ca ea să fie transmisă mai departe trebuie conștientizată şi promovată. Pentru ca aceste lucruri să se realizeze trebuie
atrasă comunitatea locală, implicit autoritățile locale alături de comunitatea cercetătorilor pentru a proteja şi promova monumentele istorice, care constituie o bogăție
a acestor locuri.
Programul începe la ora 12:00, se deschide prin prezentarea expoziției de sit ”Arheologia Văii Budureasca” care prezintă istoricul cercetărilor și monumentelor
arheologice identificate și cercetate în Valea Budureasca. A doua parte a evenimentului va consta în dezvelirea unei plăci în memoria arheologului Victor Teodorescu, fondatorul Rezervației Arheologice Budureasca și sufletul cercetărilor întreprinse în această zonă
începând cu anul 1959.
dr. Bogdan Ciupercă

Tulcea: lansarea proiectului PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS

Luni, 22 iunie 2015, ora 1100, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” și partenerii săi vă invită la sediul Muzeului de Istorie și Arheologie, str. Gloriei, Parcul
Monumentul Independenței, unde va avea loc lansarea proiectului PARCUL ARHEOLOGIC AEGYSSUS, finanțat de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA.

Proiectul a fost propus în cadrul Programului Parteneriate al Primăriei Municipiului Tulcea și se încadrează în „Strategia de Dezvoltare a Municipiului Tulcea”, prin dezvoltarea sectorului educației și activităților culturale în parteneriat cu instituțiile de cercetare-dezvoltare și în acord cu politica UE, în intervalul 2014-2020.

Principalul obiectiv al acestui proiect constă în realizarea unui parc arheologic în situl AEGYSSUS, situat în Parcul Monumentul Independenței. Astfel, vor fi valorificate din punct de vedere științific și turistic edificiile cercetate în perioada 1971-1995 în sectoarele de sud și sud-vest ale orașului antic și vor fi investigate ariile din proximitatea
acestora.

AEGYSSUS este unul dintre cele mai importante orașe romane din zona cursului inferior al Dunării, aici fiind descoperită și cea mai timpurie inscripție romană din Dobrogea, datată în vremea împăratului Titus, în anii 80-81 p.Chr. Începuturile așezării se datează în secolele IV-III a.Chr. și sunt dovedite prin ceramica getică și elenistică descoperită în acest loc. Ulterior, în perioada romană, orașul va beneficia de așezarea geo-strategică
deosebită și va cunoaște o prosperiate remarcabilă până la începutul secolulului VII p.Chr. când incursiunile avaro-slave vor conduce la prăbușirea administrației romane în
provincia Scythia Minor. Reluarea locuirii pe ruinele anticului AEGYSSUS se produce în contextul revenirii Imperiului Bizantin la Gurile Dunării, la sfârșitul secolului X și va dura, cu unele întreruperi, pe parcursul secolelor următoare.

Principala activitate desfășurată în cadrul proiectului o constituie organizarea cercetărilor arheologice la AEGYSSUS, în parteneriat cu unitățile de învăţământ din
judeţul Tulcea şi persoanele implicate în activităţile de voluntariat, în perioada iunie-august 2015.

Pe parcursul cercetărilor arheologice vor avea loc următoarele activități adiacente proiectului:
–   serie de lecții tematice prin care se prezintă elevilor din unitățile de învățământ din municipiul și județul Tulcea metodele şi tehnicile de cercetare arheologice
în situl AEGYSSUS;
–   organizarea unor vizite ghidate pentru turiști, prin care colectivul de cercetare va prezenta turiștilor aflaţi în municipiul Tulcea în sezonul estival principalele
descoperiri din zona arheologică Parcul Monumentul Independenţei;
–   marcarea unui nou traseu de vizitare în situl Aegyssus după finalizarea
cercetărilor arheologice şi a lucrărilor de conservare primară;
–   organizarea expoziției AEGYSSUS care va include inventarul arheologic obținut în
urma cercetărilor anterioare și obiectele arheologice rezultate în campania acestui an.
În acest demers, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale “Gavrilă Simion” colaborează cu o
serie de instituții de cercetare și învățământ superior din România și din Europa:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza Iași”, Institutul de Arheologie al Academiei Române, filiala Iași, Società Friulana di Archeologia (Udine, Italia), Università Degli Studi di Udine (Italia), Ludwig-Maximilians Universität München (Germania).

Aceste acțiuni vor conduce în final, la interacțiunea dintre locuitori și istoria orașului, promovarea obiectivelor locale de interes turistic și cultural și la creșterea vizibilității orașului Tulcea în plan național și internațional.

Finanțator: Consiliul Local al Municipiului Tulcea
Partener și cofinanțator: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Relații sau informații suplimentare la tel. 0240-513626 – Muzeul de Istorie și Arheologie
din cadrul ICEM Tulcea

București: Conferinţa ştiinţifică Cartare prin metode fotogrametrice în situl arheologic Sultana-Malu Roșu

Conferinţa ştiinţifică

Cartare prin metode fotogrametrice în situl arheologic Sultana-Malu Roșu

Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR) organizează conferința ştiinţifică intitulată Cartare prin metode fotogrametrice în situl arheologic Sultana-Malu Roșu, ce face parte din seria de conferinţe publice dedicate expoziţiei Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6 000 de ani.
În cadrul conferinţei vor susţine prezentări următorii specialişti: dr. Adrian Trifan, drd. Mihai Florea, drd. Ionela Crăciunescu și dr. Cătălin Lazăr.
Evenimentul va avea loc joi, 18 iunie 2015, cu începere de la ora 11:00, la sediul Muzeului Național de Istorie a României din Calea Victoriei, nr. 12. Accesul se va face prin intrarea B a muzeului, situată în Strada Poștei (corp Stavropoleos, etaj II, sala Mihai Viteazul). Intrarea la eveniment este gratuită.

Situl de la Sultana-Malu Roșu reprezintă unul dintre cele mai importante șantiere arheologice sistematice ale Muzeului Național de Istorie a României. Cercetările interdisciplinare de aici cuprind diverse direcții de studiu moderne (arheologie, antropologie, arheozoologie, sedimentologie, carpologie, palinologie etc.), în cadrul acestora metodele de topografie aplicată și GIS ocupând un loc important.
Abordarea metodelor fotogrametrice în situl de la Sultana-Malu Roșu a debutat în anul 2007 când s-au prelevat o serie de imagini digitale, care ulterior au fost procesate împreună cu datele topografice. Astfel, în locuința 5 s-au realizat imagini scalate a unor mici suprafețe din cadrul săpăturii arheologice. Era vorba de suprafețe ce nu depășeau 2 mp. Imaginile erau prelevate de la cca 1,5-1,8 m înălțime și aveau drept scop surprinderea in situ a unor situații speciale din momentul săpăturilor arheologice. Ulterior metoda a fost extinsă în cadrul necropolei, aproape toate mormintele de la Sultana-Malu Roșu fiind investigate și prin metoda fotogrametrică. Acest lucru a permis includerea datelor într-un GIS, precum și analizarea mai multor aspecte cu tehnici specifice GIS-ului, rezultatele fiind prezentate în mai multe rânduri la conferințe și în articole de specialitate, din țară și străinătate.
Datorită avansului tehnologic înregistrat în domeniul dronelor (vehicule aeriene fără pilot), domeniul fotogrametric a înregistrat o evoluție rapidă. Platforma de zbor asigură stabilitate și control, astfel se pot prelua imagini clare lipsite de blur. Zborurile sunt efectuate de la înălțimi mici și astfel se pot genera ortofotoplanuri și modele tridimensionale cu rezoluție centimetrică sau chiar milimetrică. Tehnologia fotogrametrică cu imagini preluate din dronă este utilizată în prezent inclusiv în domeniul arheologic. Societatea comercială Total Survey în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României a efectuat un studiu de caz pentru cartarea prin metode fotogrametrice a sitului arheologic Sultana-Malu Roșu, în toamna anului 2014.
În cadrul conferinței vor fi prezentate echipamentele și soluțiile software utilizate, etapele procesului de prelucrare, precum și rezultatele prelucrărilor fotogrametrice efectuate.
Conferinţa reprezintă un eveniment conex al expoziţiei „Radiografia unei lumi dispărute. Privind înapoi spre trecut: Sultana-Malu Roşu, o aşezare preistorică de acum 6 000 de ani”, deschisă în Holul Central al muzeului, în perioada 13 mai – 31 decembrie 2015, putând fi vizitată de miercuri până duminică în intervalul orar 10:00 – 18:00 (orar de vară), respectiv 09:00 – 17:00 (orar de iarnă).
***
Condiţiile de acces pentru participarea la conferinţă sunt următoarele:
• accesul se va face prin intrarea B a muzeului, situată în Strada Poștei;
• intrarea la eveniment este gratuită;
• accesul specialiştilor se face pe baza invitaţiei transmise de către muzeu;
• accesul reprezentanţilor mass-media se face pe bază de confirmare transmisă pe adresa de e-mail a Secţiei Relaţii cu Publicul – pr.mnir@gmail.com;
• publicul interesat să participe la eveniment este rugat să se înscrie pe adresa de e-mail inscrierimnir@gmail.com .

Secţia Relaţii Publice [Public Relations Department]
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [THE NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]
Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015
E-mail: pr.mnir@gmail.com, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_

Ploiești: vernisajul expoziției temporare ” Comori antice redescoperite: Tezaurul de epocă romană de la Mălăieștii de Jos – județul Prahova ”, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova

Sub egida programului ”Restituiri expoziționale – Tezaur”, vă invităm miercuri, 29 aprilie 2015, ora 11.00, la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești, str. Toma Caragiu nr. 10, să participați la vernisajul expoziției temporare ” Comori antice redescoperite: Tezaurul de epocă romană de la Mălăieștii de Jos – județul Prahova ”.

Arheologia prahoveană s-a făcut remarcată încă de la începuturile ei, printr-o serie de descoperiri spectaculoase ce pot fi încadrate categoriei tezaur de importanță națională. Amintim aici coiful de aur de la Coțofenești, podoabele dacice de la Coada Malului sau numeroasele tezaure monetare antice precum cele de la Chițorani, Cocoșești, Valea Călugărească, Tinosu, Măneciu. Mai menționăm și depozitele de piese realizate din bronz, precum cele de la Drajna de Jos, Străoști, Olteni, Predeal Sărari, cu o vechime ce depășește 3500 de ani. În ultimii ani, o dată cu apariția detectoarelor de metal, asociată cu mirajul metalului prețios, ce nu a dispărut niciodată, au fost descoperite alte tezaure monetare antice, în localitățile Potigrafu, Balta Doamnei, Vărbila, Breaza, deținute astăzi de Muzeul Național de Istorie a României.

La o zi după Sărbătorile pascale din acest an, în timpul săpării unui șanț de scurgere a apei, domnul Vasile Grigore Ion descoperă în curtea casei sale, aflată în satul Mălăieștii de Jos (comuna Dumbrăvești), o cană din bronz în care se găseau monede și alte piese din metal.

Urmare a respectării prevederilor legale în vigoare, artefactele descoperite au intrat în patrimoniul mobil al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, în grija și expertizarea arheologilor prahoveni.

Tezaurul este format din 85 de piese, din care 74 monede din argint ce jalonează cronologic prin epoca romană, aproape 200 de ani, de la împăratul Vespasian (69-79 d. Hr.) până la Valerianus (253-259 d. Hr.), adică din ultima treime a secolului I d.Hr. până spre anul 260 d. Hr. Alături de monede, în vasul de bronz se mai aflau cinci brățări din argint, o fibulă din argint, o podoabă din argint ce avea atașate trei monede, dar și două lingouri din același metal. Tezaurul pare să fi aparținut unui meșter bijutier itinerant și a fost ascuns, probabil temporar, undeva la sfârșitul secolului al III-lea în vremurile tulburi ale părăsirii Daciei romane și pătrunderii, în valuri, a populațiilor migratoare.

Tezaurul de o excepțională valoare istorică și arheologică reprezintă încă o dovadă incontestabilă a înfloritoarei civilizații de pe actualele meleaguri prahovene.

dr. Alin Frînculeasa

Cluj-Napoca: vernisajul expoziţiei CLUJUL ARHEOLOGIC

afisMNIT

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei organizează vineri, 13 martie, ora 13.00, vernisajul expoziţiei CLUJUL ARHEOLOGIC – Str. Şt. O. Iosif nr. 1-3, la sediul MNIT (str. C. Daicoviciu, nr. 2).

Expoziţia aduce în atenţia publicului rezultatul cercetărilor efectuate de arheologii Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei în anii 2013-2014 în Cluj Napoca, pe strada Şt. O. Iosif, nr. 1-3.

Acest demers cultural este în fapt o prezentare sintetică a aspectelor muncii pe care o presupune cercetarea arheologică (cercetarea de teren – „săpătura arheologică”, sortarea materialului, munca de restaurare şi conservare), prin intermediul imaginilor, textului şi a artefactelor propriu-zise. De asemenea, prin intermediul acestei manifestări expoziţionale puteţi surprinde şi varietatea artefactelor descoperite într-un sit arheologic urban şi importanţa lor pentru istoria locală.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 13 martie – 3 mai 2015. Program de vizitare: marţi, joi – sâmbătă între orele 10.00-16.00 şi miercuri între orele 12.00-18.00.

Va aşteptăm cu drag!

Gabriela Gheorghiu

Arad: evenimentul Fenomenul Renașterii – Ideile care au schimbat lumea

Afis Fenomenul Renasterii

Fenomenul Renașterii – Ideile care au schimbat lumea

– eveniment cultural –

11 martie – 22 martie 2015

 

Locul de desfăşurare: Expoziția de arheologie din Palatul Cultural, piața George Enescu nr. 1 (intrarea dinspre blv. Dragalina)

 

Asociația culturală Noua Acropolă în colaborare cu Complexul Muzeal Arad vă invită la evenimentul Fenomenul Renașterii – Ideile care au schimbat lumea.

Atunci când spunem Epoca Renașterii ne referim la un timp în care limitele cunoașterii umane au fost împinse către noi granițe. Omul a redevenit măsura tuturor lucrurilor și manifestările sale în artă, știință, filosofie și chiar politică au deschis porțile unei noi lumi.

Din programul evenimentului:

Expoziția: Pe urmele geniilor Renașterii;

Conferințe filosofice: Destinul secolului XXI: Renaștere sau Ev Mediu?, Mecanismele interne ale Renașterii, Evoluția conștiinței – Evoluția științifică, Interpretarea esoterică a Primăverii lui Botticelli, Lorenzo Magnificul sau despre știința guvernării;

Mese rotunde: Arta Renașterii interioare, Ce înseamnă să fii cetățean al lumii?;

Ateliere de creație pentru adulți și copiipictură pe pânză și pictură pe basorelief;

Atelier de muzică și dans renascentist;

Proiecții de film documentar;

Concursuri de creație pentru tineri.

 

Expoziția poate fi vizitată în perioada 11 – 22 martie, conform programului următor: (marți-vineri între orele 09.00-17.00, sâmbătă și duminică între orele 10:00-17:00, luni – închis)

Intrarea este liberă. Pentru participarea la ateliere este necesară înscrierea prealabilă.

Concurs de exprimare artistică pentru tineri (elevi și studenți):

Invităm liceenii și studenții să se lase provocați de tema: Ce înseamnă o lume mai bună? Redați această idee printr-un eseu, poezie, pictură, fotografie, compoziție muzicală, etc.

Trimiteți-ne creațiile voastre pe e-mail, la adresa: na-arad@noua-acropola.ro sau aduceți-le la locul de desfășurare al evenimentului oricând în timpul programului anunțat.

Termen limită: 18 martie 2015

Cele mai bune creații vor fi premiate astfel:

– participarea gratuită la un Curs de filosofie comparată care cuprinde o introducere în marile filosofii care au conturat gândirea umană până acum: Filosofia indiană, budistă, egipteană, greacă, romană și chineză (3 locuri);

– cărți și basoreliefuri realizate de atelierul artizanal al Noii Acropole;

– reducere de 50% la cursul de pictură pe basorelief ce se va desfășura în perioada 25-26 aprilie (3 premii).

 

 

Programul evenimentului:

Miercuri, 11 martie

18:30 Deschiderea evenimentului. Conferinţă: Destinul secolului XXI: Renaștere sau Ev Mediu? (prezintă: Monica Varga)

19:30 Rezonanțe renascentiste – recital de flaut, vioară și fagot.

Joi, 12 martie

18:30 Conferință: Mecanismele interne ale Renașterii (prezintă: Monica Varga)

Sâmbătă, 14 martie

11:00 Povestea sunetului – Atelier de muzică pentru copii

11:30 Proiecție de film documentar – Florența. Pe urmele geniilor Renașterii

15:00 Atelier de dans renascentist pentru tineri

17:00 Conferință: Interpretarea esoterică a Primăverii lui Botticelli (prezintă: Alis Brebu)

Duminică, 15 martie

10.00-17.00 Vizitarea expoziției: Pe urmele geniilor Renașterii

11:00 -13.00 Atelier de pictură pe pânză pentru adulți

16:00 Masă rotundă filosofică: Arta renașterii interioare (moderator: Alis Brebu)

Locul de desfășurare: ArtCafé Gallery – Piața Avram Iancu 10

Joi, 19 martie

18:30 Conferință: Renașterea: Evoluția conștiinței – Evoluția științifică (prezintă: Robert Szepesi)

Vineri, 20 martie

09.00-17.00 Vizitarea ghidată a expoziției: Pe urmele geniilor Renașterii

Ghidajul va fi oferit de voluntarii asociației Noua Acropolă.

Sâmbătă, 21 martie

11:00 Conferința: Lorenzo Magnificul sau despre știința guvernării (prezintă: Laurențiu Plăcintă)

13.00 Curs introductiv de filosofie comparată (prezintă: Alis Brebu)

Anunțarea câștigătorilor concursului de creație.

15:00 Atelier de pictură pe basorelief pentru copii

15:30 Proiecție de film documentar: Praga, insula luminii

Duminică, 22 martie

11:00 Atelier de pictură pe pânză pentru adulți

16:00 Masă rotundă filosofică: Când știi că ești cetățean al lumii?

Locul de desfășurare: ArtCafé Gallery – Piața Avram Iancu 10

 

 

 

Pentru mai multe informații și înscriere la ateliere vă rugăm să ne contactați la 0749067441 sau prin email: na-arad@noua-acropola.ro

Vă așteptăm cu drag!

Turda: expoziţie de arheologie la Muzeul de Istorie Turda

A3

O nouă expoziţie de arheologie la Muzeul de Istorie Turda

Vineri, 17 Octombrie 2014, orele 13,00 la Muzeul de Istorie Turda va avea loc vernisarea expoziţiei temporare « Industria » ceramică la Potaissa. Expoziţia este inaugurată în contextul desfăşurării în 17-18 octombrie a.c. a Colocviului Naţional de Arheologie al Muzeului de Istorie Turda, cu tema « Viaţa cotidiană a soldatului roman în castrele din Dacia », la care vor participa cercetători de la diferite instituţii din ţară. Atelierul de gastronomie romană organizat în parteneriat cu Asociaţia Transilvania Fest şi Atelierele de Teatru Ion Raţiu va oferi evenimentului latura interactivă şi atractivă. Prin degustarea unor produse preparate după reţetele din secolul IV d. Hr. ale lui Apicius publicul va percepe mai uşor funcţionalitatea şi semnificaţia produselor ceramice antice.

La periferia oraşului, pe “Dealul Zânelor” s-a dezvoltat un adevărat centru industrial cu ateliere pentru produs ceramică, în timpul boom-ului economic, determinat de transferarea Legiunii V Macedonica de la Troesmis la Potaissa, în timpul lui Marcus Aurelius (169 d. Hr.). O cantitate impresionantă de artefacte (vase de uz comun şi de lux, jucării, opaiţe, unelte de olar, fibule, monede, piese mărunte din bronz şi os) provin din vechile descoperiri de la finalul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, dar mai ales din cercetările arheologice din 2005 şi 2006. Până în prezent, pe o arie de cca 2500 mp s-au descoperit 20 de cuptoare de ars ceramică şi un bogat material arheologic specific acestui meşteşug.

O latură importantă a vieţii cotidiene este ilustrata de aceste artefacte. Producţia atelierelor ceramice ajungea în bucătăria şi pe masa locuitorilor Potaissei (vase de uz comun şi vase de lux), ajungea în mediul sacru al templelor şi necropolelor (vase de cult, vase de libaţii, vase cu ofrande); produsele coroplasticei decorau casa (statuetele de ceramică) sau erau bucuria copiilor (jucăriile din lut ars). Lumea celor vii, lumea celor morţi şi lumea divină erau servite deopotrivă. Valorificarea acestor artefacte este un mijloc de introspecţie antropologică la cele mai variate nivele, asupra societăţii care le-a produs şi utilizat, reflectând nu doar utilitatea, căile de influenţă şi distribuţie etc., ci şi puterea economică şi gustul estetic.

Director,

Dr. Mariana Pîslaru

Cetatea Zânelor, jud. Covasna: Ziua Porților Deschise pe șantierul arheologic de epocă dacică Cetatea Zânelor

Afis Covasna 2014_resize

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni – Ziua Porților Deschise pe șantierul arheologic de epocă dacică Cetatea Zânelor – Covasna, edi ția 2014

Şantierul arheologic de epocă dacică Cetatea Zânelor Covasna, jud. Covasna, 30 august 2014, orele 10-16

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, în parteneriat cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, organizează sâmbătă, 30 august 2014, orele 10-16, Ziua Porților Deschise pe șantierul arheologic de epocă dacică Cetatea Zânelor – Covasna.

Vizitatorii vor beneficia de ghidaj de specialitate, vor afla povestea cetății și vor putea admira remarcabilul inventar de descoperiri din campania 2014, constând în ceramică, unelte și ustensile, piese de port și podoabă.

Cetatea Zânelor este una dintre cele mai mari și mai bine conservate cetăți dacice din afara Munților Orăștiei. Fortificațiile și modul de amenajare a teraselor reprezintă un unicat în lumea dacilor. Istoria sa se întinde pe aproape trei secole, fiind construită pe parcursul secolului al II-lea î.Hr., distrusă probabil în vremea lui Burebista, reconstruită apoi grandios la sfârș itul sec. I î.Hr. și incendiată și dărâmată în momentul cuceririi romane a Daciei. Impresionantă atât prin amplasare, cât și prin vestigiile păstrate, cetatea a intrat în tradiț ia locală, inspirând legende cu zâne și comori. A fost cercetată sumar în secolele trecute, dar a reintrat în atenția specialiștilor în urma unei teribile furtuni din toamna anului 1995, când copacii smulși din rădăcini au dezvelit părți din cetate. Cercetările arheologice sistematice au început în anul 1998, iar evenimentul de față marchează 17 ani de la debutul lor.

Echipa de cercetare este coordonată de dr. Viorica Crișan și include cercetători de la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, Muzeul Brăilei, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Institutul de Arheologie Vasile Pârvan din Bucureşti.

Vă așteptăm cu drag!

Parteneri ai evenimentului:

Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni

Primăria Orașului Covasna

Asociația Culturală „Cetatea Dacică – Valea Zânelor”

Asociația Cultural Creștină „Justinian Teculescu”

Responsabil eveniment: dr. Viorica Crișan

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca

Dumbrăvești, jud. Prahova: Ziua Porţilor Deschise la situl arheologic „Castrul și băile romane Mălăiești”

ZIUA PORȚILOR DESCHISE – CASTRUL ȘI BĂILE ROMANE DE LA MĂLĂIEȘTI

 

Consiliul Judeţean Prahova, Ministerul Culturii, Primăria comunei Dumbrăvești, Antiquitas, Muzeul Naţional de Istorie a României și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, anunţă organizarea Zilei Porţilor Deschise a sitului arheologic „Castrul și băile romane Mălăiești”, ediția a doua, în data de 30 august 2014, cu începere de la ora 1000.

Cu acest prilej vor fi prezentate şi principalele descoperiri arheologice din băile romane (balnea), a căror cercetare care va fi finalizată în cursul acestui an. Prezentarea rezultatelor obţinute de cercetarea interdisciplinară a vestigiilor va fi dublată de cea a aplicațiilor de proiecte de finanțare care au în vedere valorificarea acestor vestigii în beneficiul public, ca vector de dezvoltare durabilă.

Ziua Porţilor Deschise va constitui un nou prilej de întâlnire şi discuţii în care să se regăsească deopotrivă comunitatea locală, autorităţile publice, comunitatea ştiinţifică şi vizitatorii de toate vârstele.

De-a lungul întregii zile vor fi realizate ghidaje în castrul și băile romane, vor fi prezentate modalitățile de înregistrare a datelor: măsurători cu stația totală, desen arheologic, GPR, prelevarea și înregistrarea artefactelor. Vor fi vizualizate diferite modele 3D ale obiectivelor cercetate, precum și ale unor situri similare.

De asemenea, vor fi realizate activități de divertisment: jocuri romane pentru copii, concursuri cu premii.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE2000 va prezenta metode și mijloace moderne de cercetare in situ pentru arheologie. Participarea se datorează proiectului POSCCE „Infrastructura Multisite pentru Creșterea Capacității de Cercetare și Inovare în Domeniul Optoelectronicii și Instrumentației Analitice” INOVA-OPTIMA, co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare „Investiții pentru viitorul dumneavoastră”.

Program:

10:00 Ghidaj pe sit – băile romane şi castru

11:00 Activităţi cu copiii, prezentarea metodelor de lucru folosite de arheologi – tehnici de săpătură

12:00 Ghidaj pe sit – băile romane şi castru

13:00 Prezentarea metodelor de lucru folosite de arheologi – măsurători şi desen arheologic

14:00 Ghidaj pe sit – băile romane şi castru

15:00 Prezentarea metodelor de lucru folosite de arheologi – prelucrarea artefactelor

16:00 Ghidaj pe sit – băile romane şi castru

17:00 Prezentarea metodelor de lucru folosite de arheologi – tehnici de săpătură

18:00 Ghidaj pe sit – băile romane şi castru

Discuţii pe teme arheologice, foc de tabără

_________________________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Contact: dr. Ovidiu Ţentea: ovidiu.tentea@gmail.com, 0745 231563

https://www.facebook.com/castrulmalaiesti.prahova

Departamentul Relaţii Publice, Marketing Cultural, Educație Muzeală  și Organizare Expoziții  [PR Department]

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]
Calea Victoriei nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti, ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 – 315.82.07 / int. 1008, 1015

E-mail: pr.mnir@gmail.com, https://www.facebook.com/MNIRpage, http://twitter.com/MNIR_

Balşa, jud. Hunedoara: Ziua porţilor deschise pe şantierul arheologic „Ardeu – Cetăţuie”

Consiliul Judeţean Hunedoara şi Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, în colaborare cu Primăria Comunei Balşa, va organiza Ziua porţilor deschise pe şantierul arheologic „Ardeu – Cetăţuie”. Evenimentul va avea loc în satul Ardeu, comuna Balşa (judeţul Hunedoara), miercuri, 27 august 2014, începând cu ora 11.00.

În cadrul acţiunii va putea fi vizitat şantierul arheologic, situat pe culmea dealului Cetăţuie, unde vor fi prezentate unităţile de cercetare investigate în campania din acest an, în special rezultatelor lucrările investigaţiilor de la atelierul metalurgic, stadiul general al cercetării sitului, precum şi istoria locului. Cu acelaşi prilej vor fi vernisate şi primele cinci panouri informative ale monumentului de la Ardeu.

Şantierul de la „Ardeu – Cetăţuie” este finanţat de MCDR Deva şi organizat în colaborare cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prin aportul mai multor experţi arheologi de la cele două instituţii implicate. Totodată, pe şantier participă voluntari recrutaţi de către Asociaţia „Pro Corvina”.

Reprezentanţii presei sunt aşteptaţi la ora 10.00 în faţa sediului Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, pentru a fi transportaţi în localitatea Ardeu cu microbuzul instituţiei.

Vă aşteptăm!

Biroul de Relaţii cu Publicul

Tulcea: conferința de presă organizată cu prilejul lansării a trei proiecte finanțate în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Gavrilă Simion Tulcea anunță:

Vineri, 29 august 2014, ora 12.00, la sediul ICEM Tulcea din str. Progresului nr. 32, va avea loc conferința de presă organizată cu prilejul lansării a trei proiecte finanțate în cadrul Programului Operaţional de Pescuit 2007-2013, Măsura: 3 – Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al zonei, Acţiunea 2: Investiţii în acţiuni de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural, inclusiv a celui imaterial, în zona FLAG Pescărie Durabilă în Delta Dunării, Indicator 1: Reabilitare de obiective de interes cultural, religios sau cultural:

· Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Halmyris – specifică zonei pescărești Murighiol

· Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Enisala – specifică zonei pescărești Sarichioi

· Punerea în valoare a patrimoniului istoric – Cetatea Argamum – specifică zonei pescărești Jurilovca 

Prin implementarea acestor proiecte, ICEM Tulcea urmărește punerea în valoare a siturilor arheologice Halmyris, Cetatea Enisala și Argamum.

Slava Rusă, jud. Tulcea: Evenimentul Ziua Porților deschise la cetatea Ibida

Portile deschise_2014

Evenimentul Ziua Porților deschise la cetatea Ibida vine să prezinte publicului larg rezultatele unei campanii arheologice derulate în condiții speciale: organizarea Taberei internaționale de arheologie (10-20 iulie) – în cadrul proiectului european Black Sea – Unity and Diversity in the Roman Antiquity (Joint Operational Programme “BLACK SEA BASIN 2007-2013”); derularea programului de cercetare româno-italian (L)Ibida – una città ai confini dell`Impero finanţat de Ministerul de Externe din Italia; derularea unor proiecte devenite deja tradiționale: Școala de Arheologie – inițiată în 2002 și destinată în primul rând studenților de la facultățile de istorie de la Universitățile din Iași și Galați, dar și voluntarilor aflați pe diferite trepte de formare (școală de specializare, master, doctorat) din țară și străinătate, respectiv, Tabăra de Arheologie – derulată cu participarea consecventă (a VI-a ediție!) a elevilor de la Colegiul Național ”Roman Vodă” din Roman; deloc întâmplător șantierul Ibida constituie loc de formare și documentare pentru masteranzi și doctoranzi ai Universității din Sassari în cadrul programelor de mobilitate internațională Erasmus și Ulisse, dar și pentru stagiari din Ministerul Culturii, participanți la cea de-a doua ediție a Programului Oficial de Internship al Guvernului României.

dr. Mihaela Iacob

Institutul de Cercetari Eco-Muzeale

Str. 14 Noiembrie Nr. 1 bis

Tulcea 820009

tel/fax: 0040-240-513231

cel.0723143666

București: conferința „Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie și studii de caz”

Afis_Conferinta_Peisaj_Arheologic_ro_modificat_MNIR

Conferinţa ştiinţifică

ABORDĂRI ALE PEISAJELOR ARHEOLOGICE

INSTRUMENTE, METODOLOGIE ŞI STUDII DE CAZ ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ŞI ARHEOLOGIC EUROPEAN

Bucureşti, 22-23 octombrie 2014

UPDATE – PERIOADA DE ÎNSCRIERE LA CONFERINȚA ABORDĂRI ALE PEISAJELOR ARHEOLOGICE INSTRUMENTE, METODOLOGIE ȘI STUDII DE CAZ ÎN DOMENIUL PATRIMONIULUI ARHITECTURAL ȘI ARHEOLOGIC EUROPEAN” (București, 22-23 octombrie 2014) SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ LUNI, 6 OCTOMBRIE 2014.

 

Muzeul Naţional de Istorie a României are plăcerea să vă invite la conferinţa ştiinţifică „Abordări ale peisajelor arheologice. Instrumente, metodologie şi studii de caz în domeniul patrimoniului arhitectural şi arheologic european”, care se va desfăşura la Bucureşti, între 22-23 octombrie 2014. Acest eveniment este organizat în colaborare cu Institutul Naţional al Patrimoniului (România) şi UMR 7041 ArScAn (Archéologie et Sciences de l’Antiquité) – Équipe Archéologies Environementales (Franţa).

Conferinţa este organizată ca eveniment final al proiectelor: „Peisaje Arheologice. Perspective, istorie şi evoluţie”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (Ministerul Culturii) şi “Digitizarea 3D a elementelor reprezentative ale patrimoniului architectural şi archeologic european (3D-Icons), finanţat de Comisia Europeană prin programul ICT Policy Support Programme. Conferinţa este de asemenea plasată sub auspiciile proiectului european „ArchaeoLandscapes Europe” (ArcLand), finanţat de Comisia Europeană prin programul Culture 2007-2014. Toate proiectele amintite au drept scop principal cercetarea şi promovarea patrimoniului cultural.

Conferinţa se va desfăşura pe parcursul a două zile, prima fiind dedicată abordărilor teoretice cu privire la conceptul de peisaj (definiţii, istorie, evoluţii, etc.) şi metodelor de interpretare (G.I.S., teledetecţie, L.I.D.A.R., fotografie aeriană, geostatistică, analiză spaţială, digitizare, modelare şi recompunere 3D etc.). Cea de-a doua zi va fi dedicată prezentărilor de proiecte naţionale şi internaţionale, deja implementate sau în curs de desfăşurare.

Participanţii sunt invitaţi să susţină comunicări într-una sau în ambele secţiuni. Comunicările trebuie susţinute în limba engleză şi nu trebuie să depăşească 20 de minute.După fiecare comunicare, 5 minute vor fi dedicate discuţiilor.

Rezumatele vor fi publicate în broşura conferinţei şi pe site-ul web al proiectului.

Textele comunicărilor vor fi publicate în volumul dedicat conferinţei.

Nu există o taxă de înregistrare la conferinţă, iar organizatorii vor asigura coffee-break-urile şi cina festivă. Participanţii trebuie să îşi achite individual costurile de drum şi cazare,

Cei care doresc să prezinte o comunicare sunt rugați să trimită titlul și rezumatul acesteia la adresa  archeo_landscapes@cimec.ro până la data de 1 octombrie 2014.

Persoane de contact:

Bogdan Şandric, email bogdan.sandric@cimec.ro

Philippe Fajon, e-mail: philippe.fajon@culture.gouv.fr

Corina Nicolae, e-mail: mariacorinanicolae@gmail.com

Aşteptăm cu interes participarea dumneavoastră.

com. Mânăstirea, jud. Călăraşi: Ziua Porţilor Deschise, şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu

Muzeul Naţional de Istorie a României Bucureşti organizează joi, 14 august 2014,
Ziua Porţilor Deschise, Ediţia a XII-a, de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu, com. Mânăstirea, jud. Călăraşi.
Cu această ocazie, începând cu orele 10:30, cei interesaţi pot vizita şantierul arheologic şi pot admira unele dintre cele mai interesante descoperiri din campania de anul acesta.
Cercetările de pe şantierul arheologic Sultana-Malu Roşu se desfăşoară în cadrul proiectului Începuturile civilizaţiei europene. Neo-eneoliticul la Dunărea de Jos al
cărui obiectiv principal este cunoaşterea societăţii umane din sudul României, între mileniile VI-IV î.Chr. Proiectul vizează cercetarea mai multor situri arheologice din
sudul României, iar la nivel instituţional reprezintă o colaborare între Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Dunării de Jos Călăraşi, Muzeul Municipiului București, Muzeul Judeţean Teleorman, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Muzeul Judeţean Buzău şi Muzeul Romanaţiului Caracal.
Tot cu această ocazie va avea loc prezentarea rezultatelor proiectului Arhitectură & Arheologie Experimentală, ediţia a V-a, desfăşurat în perioada 21 iulie – 10 august 2014. Inițial, în intervalul 2010-2011, acest proiect a avut drept scop reconstituirea unei locuinţe preistorice aparţinând culturii Gumelniţa (a doua jumătate a mileniului al V-lea
î.Chr.) şi urmărirea în timp a modului de degradare a acesteia. În anii 2012 – 2013 s-a avut în vedere extinderea obiectivelor iniţiale, în scopul unei înțelegeri mai bune a
modului de viață preistoric. Astfel, s-a urmărit efectuarea unor activităţi şi obiecte specifice civilizaţiei Gumelniţa. Activităţile vizate implică prelucrarea unor materii prime
specifice perioadei respective (lemn, os, corn, silex, piatră, lut, piele etc.), care să ne permită obţinerea unor obiecte asemănătoare cu cele preistorice (unelte, arme, piese de
podoabă, accesorii vestimentare). Procesul de prelucrare s-a realizat cu tehnici preistorice, fără utilizarea unor instrumente moderne. În anul 2014 s-au continuat aceste
activități, dar s-a avut în vedere și realizarea unei alte construcții experimentale (un bordei neolitic).
Echipa de implementare a proiectului este rezultatul unui parteneriat între Muzeul Naţional de Istorie a României, Asociaţia Română de Arheologie, Muzeul Municipiului
București, Primăria Comunei Mânăstirea (jud. Călăraşi), Muzeul Dunării de Jos Călărași, Primăria Municipiului Călăraşi, Muzeul Municipiului Călăraşi, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, cu sprijinul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti și suportul firmei Izocon MC Călărași.
Vă aşteptăm cu drag.

Dr.Catalin Alexandru Lazar
National History Museum of Romania
Calea Victoriei, no. 12, sect. 3, zipcode 030026
Bucharest, Romania
e-mail:acltara@yahoo.com, lazarc@arheologie.ro
web:http://www.mnir.ro/, http://www.arheologie.ro/
http://mnir.academia.edu/CatalinLazar

Grădiştea de Munte: Sarmizegetusa Regia Ziua porţilor deschise

Invitatie_ZPD_SarmizegetusaRegia2014

Sâmbătă, 9 august, Colectivul de Cercetare al Şantierului Arheologic Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei organizează la Grădiştea de Munte – Sarmizegetusa Regia Ziua porţilor deschise. Ca în fiecare an, în cadrul acestui eveniment va fi asigurat ghidaj de specialitate gratuit, vor fi prezentate descoperirile arheologice recente şi se va organiza un atelier interactiv unde publicul va putea viziona reconstituiri tridimensionale ale diferitelor construcţii dacice şi ale unor artefacte.

Activităţile menţionate anterior se vor desfăşura în intervalul orar 10 – 18.

Evenimentul va fi organizat de reprezentanţi ai Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei – Cluj-Napoca, Universităţii Babeş-Bolyai, Consiliului Judeţean Hunedoara, Universităţii Tehnice – Cluj-Napoca şi ai Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane – Deva.

Vă aşteptăm cu drag!

Sarmizegetusa, jud Hunedoara: Ziua Porţilor Deschise la Colonia Dacica Sarmizegetusa (Sarmizegetusa romană)

Duminică 3 august 2014, orele 10,00 – 16,00, la Colonia Dacica Sarmizegetusa (Sarmizegetusa romană) va avea loc Ziua Porţilor Deschise. Evenimentul va fi organizat de Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei în parteneriat cu Consiliul Judeţean Hunedoara, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Primăria comunei Sarmizegetusa şi rotary Club Haţeg.

Succesul de anul trecut, când s-a înregistrat un număr de peste 5.000 de vizitatori, a determinat reeditarea evenimentului.

Scopul principal al acestei acţiuni este promovarea în rândul turiştilor, şi nu numai, a monumentelor antice aflate în zonă, precum şi a activităţilor de cercetare arheologică desfăşurate în acest sit istoric, dar şi a rezultatelor acestora.

Activităţile programate vor fi susţinute de către membrii colectivului de cercetare şi de Asociaţia Terra Dacica Aeterna. Printre activităţile desfăşurate se numără vizitarea şantierului arheologic, efectuarea de ghidaje specializate la monumentele antice din sit, reconstituirea unei lupte între daci şi romani în amfiteatrul roman, prezentarea de artilerie antică, ateliere de ţesut, olărie, prelucrarea lemnului, pielărie, metaloplastie şi gastronomie antică. Programul variat are atât o componentă educativă, cât şi una informativă, acesta venind în întâmpinarea doleanţelor şi necesităţilor culturale ale publicului vizitator exprimate în cadrul acţiunilor de anul trecut.

Proiectul este susţinut financiar de către Ministerul Culturii.

Biroul de Relaţii cu Publicul

Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa

AFIŞ ZIUA PORTILOR DESCHISE TIBISCUM JUPA

Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic

Tibiscum – Jupa

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin şi a Universităţii de Vest din Timişoara va organiza Ziua porţilor deschise la şantierul arheologic Tibiscum – Jupa.

Evenimentul va avea loc duminică, 27 iulie 2014, începând cu ora 10.00 (deschiderea oficială). Între orele 10.30 – 13.00, instituţia cărăşană de cultură va realiza ghidajul în cadrul sitului arheologic (oraşul roman Tibiscum, castrul roman precum şi săpăturile efectuate în anul 2013).

Publicul va fi delectat printr-un spectacol de dansuri populare (orele 13.00 – 14.00), ce va fi susținut de ansamblul folcloric Zestrea Gugulanilor, avându-l coregraf pe domnul Simion Dragalina. Acest moment artistic va fi organizat pe scena din interiorul sitului arheologic Tibiscum.

Scopul acestui eveniment este acela de a atrage un număr cât mai mare de turiști dornici să viziteze situl arheologic Tibiscum – Jupa şi de a capta atenția opiniei publice pentru pentru o mai bună valorficare istorică şi turistică a acestuia. Cei interesați vor avea posibilitatea de a vedea felul în care se desfăşoară o zi din viaţa unui arheolog.

În cadrul acestui eveniment nu vor lipsi tradiţionalii mici de Deva.

Intrarea este liberă!

 

Manager,

dr. Adrian Ardeţ

Consultant P.R.,

Cristina Moisă

Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş

Piaţa Gen. Ioan Dragalina, nr. 2

Tel.: 0255 512 193

E-mail: mjergcaransebes@yahoo.com

ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Targșoru Vechi

afis 2014

Duminică 27 iulie 2014, se va desfășura ZIUA PORȚILOR DESCHISE  la Rezervația Arheologică Târgșoru Vechi. Această zi nu a fost aleasă întâmplător, pe 27 iulie era ziua de naștere a arheologului Gheorghe Diaconu (1921-2001), director adjunct al Institutului de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române, cel care a condus peste 45 de ani acest important șantier arheologic. Cu acest prilej se va dezveli o placă comemorativă, în memoria arheologului Dan Lichiardopol, în această vara împlinindu-se cinci ani de la trecerea acestuia într-o lume mai bună. Cu acest prilej, se poatea vedea expoziția Târgșoru Vechi – Novum Forum – 600; se vor desfășura ateliere interactive pentru copii, iar iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice Târgșoru Vechi, județul Prahova pentru a afla mai multe informații cu privire la istoria și cercetările întreprinse în acest important sit arheologic.

dr. Bogdan Ciupercă

Târgovişte: expoziţia „Radu Florescu – viaţa şi opera”

Afis Radu Florescu

RADU FLORESCU – VIAŢA ŞI OPERA

( 13.XI.1931 – 7.IX.2003)

În perioada 23 mai – 25 iunie 2014, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, găzduieşte expoziţia „Radu Florescu – viaţa şi opera”. Vernisajul va avea loc vineri, 23 mai 2014, ora 19.00 la Muzeul de Istorie, str. Calea Domnească, nr. 189.

Radu Florescu (1931-2003) constituie pentru cultura contemporană din România o importantă referinţă. Arheolog, istoric de artă, profesor şi muzeolog de largă cuprindere, învăţatul a promovat de-a lungul carierei de peste cinci decenii, idei şi lucrări referenţiale pentru modernizarea cercetării arheologice, a muzeografiei şi formelor de valorificare a patrimoniului cultural naţional.

Vizionar şi totodată modern în conceptele sale, racordat la mişcarea muzeografică performantă, Radu Florescu a ocupat importante poziţii în ierarhia instituţiilor specializate, inclusiv aceea de preşedinte-fondator al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, de preşedinte al Comitetului naţional ICOM şi Director general al Muzeului Naţional de Istorie a României. În aceste ipostaze s-a remarcat cu prisosinţă prin vaste şi solide cunoştinţe de specialitate şi printr-o cultură de excepţie, ca şi prin energie şi o deosebită pasiune.

Profesor de mare reputaţie, deschizător de orizonturi, autor de cărţi, studii, manuale, cursuri şi albume, meritele sale ştiinţifice sunt larg recunoscute, iar căile deschise de el, în muzeografie, conservare şi restaurare, au configurat o adevărată şcoală naţională.

La zece ani de la dispariţia celui care a îndrumat şi a condus cu competenţă reţeaua muzeală, a arheologului identificat cu cetatea Capidava, ca şi a profesorului îndrăgit de numeroşii săi studenţi şi doctoranzi, Complexul Naţional Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte inaugurează la 23 mai 2014, ora 19,00, expoziţia ce îi este dedicată.

Sunt aşteptaţi să participe toţi cei care l-au cunoscut pe regretatul muzeograf Radu Florescu, cei care i-au fost colaboratori sau prieteni.

Călărași: Noaptea Muzeelor la Muzeul Dunării de Jos

AFIS NOAPTEA MUZEELOR

Noaptea Europeană a Muzeelor este un eveniment iniţiat de Ministerul Culturii şi Comunicării din Franţa care se află deja la a zecea ediţie. Evenimentul este patronat, în mod tradiţional, de Consiliul Europei, de UNESCO şi de Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). Noaptea Europeană a Muzeelor este pandantul nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor,  care are loc întotdeauna pe 18 mai.

Publicul va putea vizita gratuit expoziţiile din cele trei spaţii de expunere ale muzeului după cum urmează:

SEDIU, Strada Progresului 4

„ Cloşca cu puii de aur” – TEZAURUL DE LA PIETROASELE

„Telefonul de-a lungul timpului”

SECŢIA ARHEOLOGIE, Strada 1 Decembrie 1918, 1

„Evoluţia comunităţilor umane pe Valea Dunării”

Proiecţie film documentar „Un secol pentru România”

SECŢIA ETNOGRAFIE, Strada 1 Decembrie 1918, Bloc Arcadia

„Gospodăria ţărănească din Valea Dunării”

Manager, Responsabil relaţii publice,

Dr. Marian NEAGU Andreea PARNIC

Muzeul Dunarii de Jos Calarasi
tel:040242313161
fax 0242311974
e-mail: coslogeni@yahoo.com
www.mdjcalarasi.ro

Hârșova: manifestarea ,,HÂRȘOVA-CETATE OTOMANA”

Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, în parteneriat cu Uniunea Democrată a Turcilor din Romania, Filiala Hârșova, organizeaza, sâmbătă, 10 mai 2014, ediția a noua a manifestării ,,HÂRȘOVA-CETATE OTOMANA”.

Invitat de onoare este Excelența sa, Consului Republicii Turcia la Constanța, Dl. Ali Bozçalișkan. Sunt invitați Primarul orașului, membrii ai UDTR, consilieri locali.

Activitatea va debuta la Muzeul „Carsium” Hârșova cu începere de la orele 11,00. După vizitarea muzeului, participanții vor audia conferința cu tema ,,Noi date despre cetatea medievală de la Hârșova pe baza documentelor istorice și a descoperirilor arheologice recente”, susținută de dr. Constantin Nicolae, responsabilul științific al șantierului arheologic de aici. Urmează apoi, vizitarea cetății, geamiei și necropolei otomane.

Activitatea este o continuare a unui șir de manifestări dedicate prezenței otomane la Hârșova. Obiectivul acestora este mai buna cunoaștere a istoriei locale, a monumentelor legate de prezența otomană în Dobrogea, păstrarea și valorificarea moștenirii comune și folosirea acesteia în vederea strângerii legăturilor de prietenie dintre cele două popoare.

Secretariat MINAC

E-mail: minaconstanta@gmail.com

Persona de contact

Cerc.  Constantin Nicolae

E-mail: ct.nicolae@yahoo.com

Muzeul „Carsium” Harsova

0241-871033

Deva: vernisajul expoziţiei temporare „Din pământ în vitrină”.

2014 04 28 Afis expo Din pamant in vitrina

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara, organizează miercuri, 30 aprilie 2014, începând cu ora 12.00, vernisajul expoziţiei temporare „Din pământ în vitrină”.

Manifestarea va avea loc în Palatul Magna Curia, iar expoziţia are ca obiectiv principal valorificarea unora dintre artefactele descoperite în timpul săpăturilor arheologice, sistematice sau preventive. Practic se doreşte să se prezinte publicului o parte din rezultatele activităţii secţiilor de Arheologie şi de Restaurare din cadrul instituţiei, deoarece specialiştilor în domeniu li se adresează frecvent întrebări de genul „Ce se întâmplă cu piesele din săpăturile arheologice?” sau „Ce înseamnă activitatea dintr-un muzeu?”.

Expoziţia „Din pământ în vitrină” îşi propune astfel să prezinte diferitele etape de restaurare ale unor artefacte provenind din diferite epoci şi realizate din diverse materiale, descoperite prin cercetare arheologică şi restaurate în laboratoarele de specialitate ale MCDR. Ea reuneşte imagini, planuri, reconstituiri şi texte explicative care vor însoţi obiecte din ceramică, fier, bronz, argint, os sau piatră.

Vă aşteptăm!

Biroul de Relaţii cu Publicul

București: conferința Arhitectură & Arheologie Experimentală. Editia a II-a.

Marti, 26 noiembrie 2013, la sediul Muzeului National de Istorie a Romaniei din Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 12, sala Mihai Viteazul, et. 2, incepand cu ora 11:00, va avea loc conferinta  Arhitectura & Arheologie Experimentala. Editia a II-a.

Aceasta va cuprinde o serie de prezentari stiintifice, axate pe principalele segmente de cercetare din cadrul proiectului cu acelasi nume, desfasurat in anul 2013, pe santierul arheologic Sultana-Malu Rosu, jud. Calarasi. Prezentarile vor fi sustinute de membrii echipei implicate in proiect.

Conferinta este organizata de Muzeul National de Istorie a Romaniei.

Program conferinta Arhitectura & Arheologie Experimentala

 

Cu cele mai bune ganduri,

Dr.Catalin Alexandru Lazar

National History Museum of Romania

Calea Victoriei, no. 12, sect. 3,

zipcode 030026

Bucharest, Romania

http://www.mnir.ro/, http://www.arheologie.ro

http://mnir.academia.edu/CatalinLazar