Hurezi: Vernisajul expozitiei fotodocumentare „Pe urmele curtii itinerate a lui Constantin Brancoveanu. Trasee Culturale si Memoriale”

Afis A3_Hurezi_tipar

Institutul National al Patrimoniului, in parteneriat cu Manastirea Hurezi si Complexul National Muzeal „Curtea Domneasca” din Targoviste va invita la vernisajul expozitiei fotodocumentare „Pe urmele curtii itinerate a lui Constantin Brancoveanu. Trasee Culturale si Memoriale” ce va avea loc in data de 10 noiembrie la ora 12, la Casele Domnesti de la Manastirea Hurezi.

fluturas_Curti Br._Hurezi_tipar

Horezu, jud.Vâlcea: Evenimente în cadrul proiectului cultural “Muzee și colecții religioase

afis Muzee Brancovenesti_tipar

Proiect cultural, aria tematică: Activităţi muzeale si activități privind promovarea culturii scrise:

“Muzee și colecții religioase. Tezaurul brâncovenesc și postbrâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi și Brâncoveni” 171/22.04.2014

Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Mănăstirea Hurezi, Arhiepiscopia Râmnicului, Muzeul Județean Vâlcea, Direcția Județeană de Cultură Vâlcea, Liceul Constantin Brâncoveanu Horezu şi Mănăstirea Brâncoveni Olt, Muzeul Judeţean Olt, Direcția Județeană de Cultură Olt, Școala cu clasele I-VIII “Voievod Brâncoveanu” Brâncoveni-Olt, derulează proiectul cultural “Muzee și colecții religioase. Tezaurul brâncovenesc și postbrâncovenesc de la Mănăstirile Hurezi și Brâncoveni” finanțat de Administratia Fondului Cultural Național – AFCN. Proiectul și-a propus printr-o serie de evenimente, să contribuie la păstrarea, promovarea şi valorificarea unei părți importante din patrimoniul mobil românesc brâncovenesc și postbrâncovenesc, parte a patrimoniului cultural national în contextul anului omagial destinat sfinților martiri Brâncoveni, comemorării a trei secole de la martiriul domnitorului Constantin Brâncoveanu, a celor 4 fii ai săi și ai ginerelui/sfetnicului, Ianache Văcărescu. Un pas important pentru realizarea dezideratului de cunoaștere, prezervare și promovare a patrimoniului mobil ecleziastic este acordarea unei atenții deosebite la două dintre cele mai importante muzee/colecții aparținând instituțiilor ecleziastice și punerea în valoare a acestui patrimoniu prin expoziții permanente-temporare.

 

Proiectul vizează mai multe evenimente: expoziţie, masă rotundă, ambele având ca locatie Mănăstirea Hurezi (Horezu-Vâlcea) în data de 21 octombrie 2014.

Vernisajul din 21 octombrie de la Hurezi va avea loc la ora 14 si va fi urmat de masa rotundă începând cu ora 15.

Expoziţia, reorganizată după cronologie şi starea de conservare a obiectelor de patrimoniu, va fi urmată de o masă rotundă având ca principal obiectiv iniţierea unei dezbateri cu privire la protejarea si păstrarea acestui segment de patrimoniu mobil, parte a patrimoniului cultural national.

La vernisaj şi masa rotundă vor participa, pe lângă membrii echipei de proiect, parteneri, specialisti din domeniul patrimoniului, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai diverselor lăcaşuri de cult, reprezentanti ai învătământului universitar si preuniversitar, etc.

La eveniment vor participa si cca 40 elevi de la partenerul din Olt – Școala cu clasele I-VIII “Voievod Brâncoveanu” Brâncoveni-Olt -, care vor fi în aceeaşi zi si beneficiarii unei excursii documentare în judetul Vâlcea care va avea drept obiectiv cunoasterea patrimoniului construit brâncovenesc.

Proiectul cultural pe care Institutul Național al Patrimoniului în colaborare cu instituţiile partenere îl promovează, va fi găsit la adresa web: www.muzee-religioase-Hurezi-Brancoveni.ro (versiune bilingvă, limba română şi limba engleză – rezumat).

INP Bucureşti, 17 octombrie 2014

inpafcn

Hurezi: Înfiinţarea Comitetului Consultativ SUSTCULT pentru Mănăstirea Hurezi, judeţul Valcea

afis-SUSTCULT-Manastirea-Hurezi

Institutul Național al Patrimoniului, prin departamentul Programe, în calitate de partener în cadrul Programului Sustcult, vă invită să participați la întâlnirea ce va avea loc pentru înfiinţarea Comitetului Consultativ SUSTCULT pentru Manastirea Hurezi, judeţul Valcea
la sala de conferinţe a Asociaţiei Depresiunea Horezu, în ziua de 28 noiembrie 2011, orele 10-14.

Scopul Comitetului Consultativ este facilitarea participării factorilor de decizie, a profesioniştilor, ai reprezentatilorcomunității locale și a organizaţiilor nonguvernamentale, care vor fi implicate în toate fazele proiectului SUSTCULT.

Rolul Comitetului Consultativ va fi fundamental în procesul de luare al deciziilor și de punere în aplicare a acțiuniilor care urmează să fie întreprinse în cursul pregătirii planului de protecție și gestiune al Mănăstirii
Hurezi, judeţul Valcea.

Proiectul Sustcult iși propune să contribuie la formarea și consolidarea capacităților profesionale și manageriale, principalii factori fiind implicaţi în gestionarea monumentului.

Pentru orice relaţii suplimentare Dr. Dana MIHAI

Manager de proiect [email protected] tel. 0743.176.449.

website inp http://www.sustcult.inp.org.ro http://www.sustcult.eu

programul-SUSTCULT-Manastirea-Hureziinvitatia-SUSTCULT-Manastirea-Hurezi