Loading Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

București: expoziția FLUO IMMERSION a artistului sibian Andrei Popa

8 November, 2018 - 12 January, 2019

Expoziția: Fluo Immersion
Artist: Andrei Popa
Locul de desfășurare: Muzeul de Artă Contemporană, strada Tribunei nr. 6
Durata: 8.11-2.12.2018
Vernisaj: Joi, 8 noiembrie, orele 16:00
Curatori: Alexandra Gălăbuț, dr. Alexandru Constantin Chituță
Fluo Immersion. Culori halucinante, subiecte organice și prietenoase – un experiment psihedelic pentru contemporani.
Semnat Andrei Popa, proiectul expozițional va sparge cromatica tipică lunii noiembrie; pe lângă un statement impresionant, orientat spre public, artistul oferă o călătorie între exterior și interior, între noi și Univers. Mai exact o transă activă indusă cromatic în care rolul șamanului este jucat de pânze ample în culori vibrante și laviuri fluorescente sau fosforescente.
Folosirea tehnicilor și materialelor dependente de lumină îl fac pe Andrei Popa unic în peisajul artistic autohton. Lucrările sale au trei canale de percepție: lumina diurnă care relevă întreg subiectul; lumina ultravioletă care, datorită culorilor fluorescente, ne permite să vedem caractere esențiale ale compozițiilor și, în ultimă fază, lipsa totală a luminii – culorile fosforescente care trasează linii simple sau scheletul compozițiilor văzute în lumină ambientală.
Toate aceste faze de schimbare a luminii dau dinamică expoziției ce propune publicului abordarea clasică, happening și performance pe aceeași simeză.
Între artiștii emergenți, cu ample cunoștințe de istoria și teoria artei, Andrei aduce un suflu nou, bazat pe cunoașterea prin studiu și experiment. Tematica lucrărilor sale pleacă de la fascinația pentru pattern-uri și geometrii întâlnite la plante, fenomene naturale sau monumente de arhitectură. Andrei aderă la curentul Post Contemporan (PoCo) – o filosofie estetică deschisă spre viitor, ce combate de-constructivismul decadelor trecute. Prin direcțiile abordate, el caută să readucă spiritul umanizator în sfera creativității, dând uitării pe cel dominat de lamentare, distrugere și chestionare continuă a valențelor umane.
Vă putem garanta faptul că „Fluo Immersion” este o expoziție pentru toate vârstele și exigențele! De aceea vă așteptăm joi 8 Noiembrie, orele 16:00, la Muzeul de Artă Contemporană (str. Tribunei nr. 6) să ne redescoperim cu prilejul unui vernisaj imersat în fluorescență, la lumina lămpilor UV!

/EN/
Exhibition: Fluo Immersion
Artist: Andrei Popa
Location: Museum of Contemporary Art, Tribunei Street No. 6
Duration: 8.11-2.12.2018
Opening: Thursday, November 8, 4:00 pm
Curators: Alexandra Gălăbuţ, Dr. Alexandru Constantin Chituţă
Fluo Immersion. Hallucinating colors, organic and friendly topics – a psychedelic experiment for the contemporaries.
Signed Andrei Popa, the exhibition project will break the typical color of November; besides an impressive, public-oriented statement, the artist offers a journey between the outside and the inside, between us and the universe. More specifically: a chromatic induced active trance in which the shaman’s role is played by ample canvases in vibrant colors and fluorescent or phosphorescent washed-drawings.
The use of light-dependent techniques and materials make Andrei Popa unique in the Romanian art scene. His works have three channels of perception: the daylight that reveals the whole subject; the ultraviolet light that, due to fluorescent colors, allows us to see essential character of the compositions and, ultimately, the total lack of light – the phosphorescent colors that draw simple lines or the skeleton of the compositions seen in ambient light.
All these phases of light change give a dynamic to the exhibition that proposes to the public the classic approach, the happening and the performance on the same display.
Among the emerging artists, with extensive knowledge of the history and art theory, Andrew brings a new breath, based on knowledge through study and experiment. The themes of his works are based on the fascination for patterns and geometries encountered in plants, natural phenomena or architectural monuments. Andrei adheres to the Post Contemporary (PoCo) trend – an aesthetic philosophy open to the future, which opposes to deconstructivism of the past decades. Through his approaches, the artist seeks to bring the humanizing spirit back into the sphere of creativity, forgetting the one dominated by lamentation, destruction and continuous questioning of human valences.
We can guarantee that “Fluo Immersion” is an exhibition for all ages and exigencies! That’s why we are expecting you on November 8, 4:00 pm, at the Museum of Contemporary Art (Tribunei Street, No. 6), to rediscover ourselves on the occasion of a fluorescence opening in the UV light!

Detalii

Start:
8 November, 2018
End:
12 January
Eveniment Category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *