Călăraşi: Expoziţie Cucuteni, la Muzeul Dunării de Jos

Muzeul Dunării de Jos, instituţie de cultură aflată în subordinea Consiliului Judeţean Călăraşi, vă invită joi, 8 februarie, ora 13, la vernisajul expoziţiei – eveniment

Cultura Cucuteni. Apogeul artei preistorice europene

Expoziţia este organizată în parteneriat cu Complexul Muzeal Judeţean Neamţ şi Muzeul Judeţean Ialomiţa la sediul muzeului din str. Progresului, nr. 4 şi va putea fi vizitată în perioada 8 februarie – 8 martie 2018.

Prin prisma nivelului înalt de dezvoltare atins şi a rafinamentului artistic deosebit, complexul cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripolye reprezintă, probabil, cea mai importantă şi mai spectaculoasă manifestare culturală din preistoria Europei.

Complexul cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripolye a evoluat la finalul epocii neo-eneolitice, între 5000 şi 3500 a.Ch., în perioada geo-climatică numită Atlantic, caracterizată de o climă relativ mediteraneană, mai caldă şi mai umedă decât cea temperat-continentală actuală.

Pot fi admirate piese excepţionale realizate de comunităţile cucuteniene în urmă cu 7000 de ani, piese spectaculoase prin forma lor, dar şi prin decorul pictat într-o manieră deosebită, caracterizat de exuberanţa motivelor spiralice, vegetale, zoomorfe şi antropomorfe, dar și de varietatea şi complexitatea compoziţiilor.

 

 

Vatican: expoziţie colectivă dedicată Civilizaţiei Cucuteni-Trypillia

Ministerul Culturii şi Cultelor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii şi Turismului din Ucraina, având ca invitat special Ministerul Culturii şi Turismului din Republica Moldova, organizează la Vatican, la Palazzo della Cancelleria, în perioada 16 septembrie – 31 octombrie 2008, expoziţia colectivă dedicată Civilizaţiei Cucuteni-Trypillia (Cucuteni-Trypillia, Una Grande Civiltà dell’ Antica Europa, V-III millenni a.C.). Manifestarea se derulează în cadrul Programului Naţional de Promovare a Culturii Eneolitice Cucuteni, anul 2008, fiind declarat şi an Cucuteni în România. Iniţiativa organizării acestei expoziţii reprezintă o premieră pe plan mondial, având în vedere perimetrul extins din care a fost selectat patrimoniul, dar şi din perspectiva diversităţii şi bogăţiei acestuia. Partenerii proiectului sunt instituţii muzeale, instituţii de învăţământ şi de cercetare din România – Complexul Naţional Muzeal „Moldova” Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza” – Facultatea de Istorie, Centrul Interdisciplinar de Studii Arheoistorice,  Complexul Muzeal  „Bucovina” Suceava, Muzeul Judeţean Botoşani, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău,  Muzeul  Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui, Fundaţia „Cucuteni pentru Mileniul III”, precum şi participanţi externi, din Republica Moldova –  Muzeul Naţional de Istorie şi Arheologie Chişinău, Institutul Patrimoniului Cultural din cadrul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, iar din Ucraina –  Colecţia cultural-istorică „Pecherskaya Lavra” Kiev, Muzeul Patrimoniului Cultural Naţional PLATAR, Muzeul de Istorie „D.I. Yavornitsky” Dniepropetrovsk, Rezervaţia cultural-istorică “Kamjana Mohyla” .

Demersul muzeografic de la Palazzo della Cancelleria se foloseşte alături de metodele muzeotehnice tradiţionale şi de expunerea interactivă, atractivă atât pentru specialişti cât şi pentru marele public, expoziţia însumând aproximativ cinci sute de piese din patrimoniul Cucuteni – Trypillia, multe dintre ele clasate în categoria tezaur. Vernisajul va avea loc la Roma – Vatican, Palazzo della Cancelleria, marţi 16 septembrie 2008, orele 18:00.

Expoziţia va fi însoţită de un catalog de excepţie în limbile italiană şi engleză, tipărit de compania Crystal Design, cu sprijinul financiar al Fundaţiei „Cucuteni pentru Mileniul III” şi contribuţia Ministerului Culturii şi Cultelor din România.