București: primul eveniment din cadrul expoziției aNORMAL a artistului Gheorghe Rasovszky, Joi, 1 februarie 2018

/RO: Joi, 1 februarie 2018, începând cu ora 19:00, va avea loc o primul eveniment din cadrul expoziției aNORMAL a artistului Gheorghe Rasovszky, deschisă la etajul al treilea al Muzeului Național de Artă Contemporană București, în perioada 23.11.2017 – 1.04.2018.

Artist talk: Gheorghe Rasovszky îl are ca invitat pe criticul și istoricul de artă Adrian Guță, care va purta un dialog cu artistul. În partea a doua a serii va avea loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care publicul este invitat să participe.

Cu această ocazie va fi prezentat și albumul monografic Gheorghe Rasovszky, editat de Asociația Ephemair în parteneriat cu Muzeul Național de Artă Contemporană, într-un proiect editorial co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Editorii albumului monografic sunt Gheorghe Rasovszky și Simona Vilău, curatoarea expoziției.

Gheorghe Rasovszky (n.1952) este autor de desen, colaj, lucrări în tehnică mixtă, pictură, fotografie, lucrări video şi instalaţie. Parte a generației anilor ’80, inclus în articolele şi studiile despre perioadă de către criticii de artă Mihai Ispir, Adrian Guță sau Magda Cârneci, promovat în decadele ‘90 și 2000 de curatoarea Ruxandra Balaci, Gheorghe Rasovszky are o personalitate singulară, care și-a săpat propriul tunel într-un munte greu de spart, cu spiritul său acid și sensibil, dificil de situat din punct de vedere geografic și geopolitic.

Expoziția aNORMAL este construită ca un caleidoscop de imagini vechi și noi, cele vechi fiind în marea lor majoritate imprimate pe hârtie fotografică sau pe poliplan de dimensiuni foarte mari. În această expoziție, axa temporală se transformă, din linie dreaptă ea devine buclă sau spirală, trecutul se amestecă în prezent, ambele influențând în mod recurent viitorul, care nu își mai are locul său bine știut. Jocul demiurgic cu elementele, în care macrocosmosul devine microcosmos, în cheia modernă a suprarealismului și a permutărilor alchimice, este activitatea preferată a artistului, care migrează de la un domeniu la altul cu lejeritatea unui magician. Muzica este poezie, poezia este imagine, imaginea este text, iar textul este sunet. Expoziția deschide un mic tărâm al tuturor posibilităților. Scenografia bine ordonată geometric, cu iluminare de studio și un grad de adaptabilitate major la condițiile spațio-temporale date, imersiunea unei arhive ludice în spațiul unui muzeu flexibil și senzația bine construită de „covor fermecat” ce poartă privitorul în orice loc își dorește să fie, spun un singur lucru, anume că Gheorghe Rasovszky a atins etapa personală în care stăpânește regizoral tot instrumentarul creat de sine însuși, iar cu această ocazie, publicul are ocazia să citească de la stânga la dreapta (dar și de la dreapta la stânga) mitologia individuală înregistrată până la vârsta de 65 de ani a unui artist complex. (Simona Vilău)

Evenimentul va avea loc doar în limba română. Intrarea este liberă.

Accesul cu automobilul, cât și cel pietonal se fac acum pe poarta B3 (intrarea de la muzeu).

/EN: On February 1, 2018, starting at 7:00 PM, a first event in the frame of the Gheorghe Rasovszky abNORMAL exhibition (23.11.2017 – 01.04.2018) will take place, on the third floor of the National Museum of Contemporary Art of Romania.

Art critic and art historian Adrian Guță will have a face to face dialogue with artist Gheorghe Rasovszky, who will speak about his art parcourse. In the second part of the event, there will be a Q&A session where the audience is invited to take part.

Moreover, on the occasion, the Gheorghe Rasovszky monographic album, newly published by the Ephemair Association in partnership with the National Museum of Contemporary Art of Romania, co-funded by the National Cultural Fund Administration will be presented. The monography has been edited by Gheorghe Rasovszky and Simona Vilău, the curator of the exhibition.

Gheorghe Rasovszky (n.1952) works with drawing, collage, mixed painting, painting, photography, video and installation. Part of the 1980s generation, he was included in the periodical articles and studies by art critics Mihai Ispir, Adrian Guţă or Magda Cârneci, promoted by Ruxandra Balaci in the ’90s and 2000s. Gheorghe Rasovszky has a singular personality, dug his own way into a hard-to-break mountain with his acid and sensitive spirit, difficult to put a finger on geographically and geopolitically.

The aNORMAL exhibition is built as a kaleidoscope of images old and new, where the old ones were mostly printed on photographic paper or on very large poly planes. In this exhibition, the temporal axis turns from a straight line into a loop or a spiral, the past is now being mixed up, both of which have a recurring influence on the future, which is no longer well-known. The demiurgic game of elements, in which the macrocosm becomes a microcosm, in the modern key of surrealism and alchemical permutations, is the favorite activity of the artist, who migrates from one area to another with the ease of a magician. Music is poetry, poetry is image, image is text, and text is sound. The exhibition opens up a small realm of all possibilities. The geometrically well-ordered scenography with studio lighting and a degree of adaptability to the space-time conditions, the immersion of a playful archive in the space of a flexible museum, and the well-built “carpet feeling” that bears the viewer in any place they desire to be, speak of the fact that Gheorghe Rasovszky has reached the personal stage in which he directs all the instrumentation he created, and on this occasion, the audience has the opportunity to read the artist’s complex individual mythology up to the age of 65 from left to right (but also from right to left). (Simona Vilău)

The event will take place in Romanian only. Participation is free.

Both car and pedestrian access are now made on the B3 gate (entrance to the museum).

București: Gheorghe Rasovszky: aNORMAL | abNORMAL

Gheorghe Rasovszky: aNORMAL | abNORMAL
Curatori / Curators: Simona Vilău
Coordonator MNAC / MNAC Coordinator: Cerasela Barbone
Parteneri / Partners: Asociaţia Ephemair/Ephemair Association
Sponsori / Sponsors: Square Media
23.11.2017 – 01.04.2018
etaj / floor 3

[RO]
Expoziţia dedicată artistului Gheorghe Rasovszky (n. 1952) prezintă o selecţie de lucrări din perioada 1970-2017. Opera sa este compusă din desen, colaj, lucrări în tehnică mixtă, pictură, fotografie, lucrări video şi instalaţie. Cunoscut mai ales ca parte a Generaţiei ’80, inclus în articolele şi studiile despre perioadă de către criticii de artă Mihai Ispir, Adrian Guţă sau Magda Cârneci, promovat în decadele ‘90 şi 2000 de curatoarea Ruxandra Balaci, Gheorghe Rasovszky are o personalitate singulară, neîncadrabilă într-un stil sau într-o mişcare artistică. Prieten şi colaborator al lui Gellu Naum şi al unor artişti şi poeţi contemporani importanţi, ca Dan Stanciu, Sebastian Reichmann, Iulian Mereuţă, Vlad Iacob, Rasovszky şi-a săpat propriul tunel într-un munte greu de spart, cu spiritul său acid şi sensibil, dificil de situat din punct de vedere geografic şi geopolitic.
(Simona Vilău)

[ENG]
The exhibition dedicated to Gheorghe Rasovszky (b. 1952) presents a selection of works from 1970 to 2017. His vast artistic production consists of drawing, collage, mixed media works, painting, photography, video works and installation. Known mostly as a member of the ’80s Generation, featured in articles and studies covering the period, by critics such as Mihai Ispir, Adrian Guţă and Magda Cârneci, promoted by curator Ruxandra Balaci in the ’90s and early 2000, Gheorghe Rasovszky is a singular personality, hard to frame inside a style or an artistic movement. Despite being a friend and collaborator of Gellu Naum and of a few important contemporary poets and artists, such as Dan Stanciu, Sebastian Reichmann, Iulian Mereuţă, Vlad Iacob, Rasovszky dug his own tunnel in a hard rock mountain, using his acid yet sensitive spirit, difficult to pin down geographically or geopolitically.
(Simona Vilău)

Credit imagine: Gheorghe Rasovszky, Musik die Grosse Liebe, fotografie, 402×342 cm, 2017 / Image Credit: Gheorghe Rasovszky, Musik die Grosse Liebe, photography, 402×342 cm, 2017

Web: www.mnac.ro
FB: www.facebook.com/mnacbucharest
Event FB: www.facebook.com/events/371151409990977
Sponsori / Sponsors: Crama Oprişor, Policolor, Saint – Gobain Rigips, Grup Transilvae.
Parteneri media / Media Partners: Igloo, zeppelin, Şapte Seri, Radio France Internationale – Rfi, feeder, energiea, we ART, Vision Media Plus, Kepi Consult, Radio România Cultural, Revista ARTA.
Accesul cu automobilul se face pe poarta A1 (intrarea de la Senat), iar ieşirea se face pe la fosta intrare la muzeu. Accesul pietonal rămâne neschimbat

Car access is made on the A1 Gate (entrance to the Senate) while the exit is made through the former entrance to the museum. Pedestrian access remains unchanged.
MNAC – Muzeul Naţional de Artă Contemporană /
The National Museum of Contemporary Art (MNAC Bucharest)
PALATUL PARLAMENTULUI / THE PALACE OF PARLIAMENT
Str. Izvor 2-4, Palatul Parlamentului, aripa / wing E4, 050563 Bucureşti 5
Accesul prin / Acces from Calea 13 Septembrie, B3