Bǎile Herculane, jud. Caraş-Severin: Colocviile INP

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin organizează a XXIII-a ediţie a Colocviilor de Patrimoniu Cultural Imaterial şi a III-a ediţie a Colocviilor Internaţionale „Nedeia”.
Lucrările vor avea loc în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2017, la Bǎile Herculane.

Temele acestei reuniuni şţiinţifice sunt: Culturǎ tradiţionalǎ – patrimoniu cultural imaterial şi Banatul viu la 2017.
Pentru acest an subiectele propuse dezbaterilor sunt:
♦ Revistele de culturǎ tradiţionalǎ în peisajul publicistic actual;
♦ Cercetare etnologicǎ – sistematizare şi valorificare a culturii tradiţionale;
♦ Sisteme de Inventariere/registrul elementelor de patrimoniu cultural imaterial vii/Repertoriul meşterilor şi practicilor tradiţionale;
♦ Exemple de bune practici de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
♦ Rolul comunitǎţilor – punerea în valoare, transmiterea şi promovarea patrimoniului imaterial.

Aplicaţia de teren, Banatul Montan – valori de patrimoniu cultural imaterial, propune participanţilor o întâlnire cu purtători şi păstrători de elemente de patrimoniu imaterial din judeţul Caraş-Severin.

Programul Colocviilor mai cuprinde: proiecţii de filme etnografice, lansări de carte etnologicǎ, CD-uri şi DVD-uri de specialitate.

La această ediţie, participă specialişti de la Institutul Naţional al Patrimoniului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, cadre didactice şi cercetători de la Universitatea de Vest Timişoara, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, colaboratori ai revistei de culturǎ tradiţionalǎ „Nedeia”, reprezentanţi ai centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale/centrelor culturale din judeţele: Argeş, Brǎila, Cluj, Giurgiu, Iaşi, Prahova, Maramureş, Mehedinţi, muzeografi din judeţele Argeş, Caraş-Severin, Sibiu, Timişoara, precum şi cercetǎtori de la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinǎu, Republica Moldova.

Deschiderea oficială va avea loc în data de 31 octombrie a.c., ora 16.00, la Sala de conferinţe a Hotelului Gloden Spirit din Bǎile Herculane.

Persoane de contact: Oana Petrică – director, Direcţia Patrimoniu Imaterial coordonator program
tel. INP centralǎ: 021.3368056, int.: 107
Dr. Corina Mihăescu – cercetător şt. I, Şef Serviciu Cercetare Aplicatǎ şi Promovare
responsabil de proiect
tel. INP centralǎ: 021.3368056, int.: 115

Alba Iulia: Colocviile Patrimoniului Imaterial, sesiune științifică naţională, 23 – 26 noiembrie 2015

afis Colocviile Patrimoniului Imaterial

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii, Consiliului Judeţean Alba şi Centrul de Cultură “Augustin Bena” Alba Iulia organizează cea de-a XXI-a ediţie a Colocviilor Patrimoniului Cultural Imaterial.
Lucrările acestei sesiuni ştiinţifice naţionale vor avea loc în perioada 23 – 26 noiembrie 2015, la Alba Iulia.

Tema ediţiei 2015 este Patrimoniul cultural imaterial – tradiţie şi identitate.
Pentru acest an subiectele propuse dezbaterilor sunt:
♦ Promovarea conceptului de patrimoniu cultural imaterial
♦ Inventarul – prioritate a programului naţional de salvgardare a elementelor de patrimoniu cultural imaterial vii
♦ Valori de cultură tradiţională
♦ Exemple de bune practici de conservare şi promovare a culturii tradiţionale.

Aplicaţia de teren
, Alba – valori de patrimoniu cultural imaterial, se va desfăşura în data de 25 noiembrie a.c. şi propune o întâlnire cu purtători şi păstrători de elemente de patrimoniu cultural imaterial din judeţul Alba.

Programul Colocviilor mai cuprinde: proiecţii de filme – producţii ale centrelor pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale, lansări de carte, CD-uri şi DVD-uri de specialitate.

Lucrările sesiunii se desfăşoară la Sala de conferinţe a Hotelului Cetate din Alba Iulia.

Deschiderea oficială va avea loc în data de 24 noiembrie a.c., ora 10,00, la Sala Senatului, Universitatea “1 Decembrie 1918” din localitatea Alba Iulia.

La această ediţie, alături de specialiştii Institutului Naţional al Patrimoniului, participă cercetători din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cadre didactice de la universităţile din Alba Iulia, Sibiu şi Timişoara, specialişti ai centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale/centrelor culturale din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Cluj, Iaşi, Mureş, Suceava, Vâlcea şi de la Cernăuţi – Ucraina, cercetători şi muzeografi din judeţele Alba, Argeş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Tulcea.

Persoane de contact: Oana Petrică – coordonator program
tel. mobil: 0744561860
Dr. Corina Mihăescu – cercetător şt. I, responsabil de proiect
tel. mobil: 0745011822.