Bucureşti: lansare carte Managementul muzeal – Ioan Opriş

Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR) si Editura Cetatea de Scaun (Targoviste) va invita la lansarea cartii profesorului universitar dr. Ioan Opris, Managementul muzeal. Evenimentul va avea loc  joi, 5 martie a.c. ora 11, in cadrul Salonului de carte si presa, organizat de  „Amplus International” la Muzeul National de Istorie a Romaniei (Bucuresti). Lucrarea va fi prezentata de catre acad. Razvan Theodorescu si dr. Crisan Museteanu, directorul Muzeului National de Istorie a Romaniei. Acesta este un prim volum al seriei monografice PRO MVSEO, initiata de Centrul National de Cercetare si Documentare in Domeniul Muzeografiei „Radu Florescu”  (C.N.C.D.D.M. – R.F.) din cadrul MNIR.

Va asteptam cu drag

Echipa C.N.C.D.D.M. – R.F.

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI [NATIONAL HISTORY MUSEUM OF ROMANIA]
Centrul Naţional de Cercetare şi Documentare în Domeniul Muzeologiei “Radu Florescu” [“Radu Florescu” National Research and Documentation Center for Museology]
Calea Victorie nr. 12, cod 030026, sector 3, Bucureşti ROMÂNIA
[12 Calea Victoriei street, postal code 030026, district 3, Bucharest ROMANIA]
Tel. [Phone] + 40 21 315 82 07 / 1012
Tel./fax [Phone/Fax] + 40 21 311 33 56 (MNIR secretariat)
e-mail: muzeologie.mnir@gmail.com
http://www.mnir.ro

Bucureşti: lansarea şi prezentarea cărţii Colecţionism, Muzeologizare, Patrimonializare de prof. univ. dr. Ioan Opriş

Colecţionism, Muzeologizare, Patrimonializare

de prof. univ. dr. Ioan Opriş

Muzeul Naţional de Istorie a României, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi Editura Oscar Print, organizează miercuri, 6 martie 2013, orele 13.00, în Sala Lapidarium a Muzeului Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei nr.12, sector 3, Bucureşti, lansarea şi prezentarea cărţii Colecţionism, Muzeologizare, Patrimonializare de prof. univ. dr. Ioan Opriş, lucrare de evaluare a colecţionismului şi muzeografiei dar şi a demersului celor care slujesc patrimoniul cultural.

Cartea cercetătorului şi muzeografului Ioan Opriş înscrie o nouă contribuţie ştiinţifică la o mai corectă înţelegere a rolului pe care îl au muzeele şi instituţiile de tezaur cultural în societatea modernă. Documentată prin apelarea la numeroase surse arhivistice şi folosind o bibliografie la zi, lucrarea înlesneşte cunoaşterea evoluţiei mişcării de colecţionare şi de organizare muzeală, oferind exemple de pionieri şi lideri, luminând totodată corect, practicile şi experienţa românească în raport cu standardele şi provocările muzeografiei performante.

În 292 de pagini, 320 de fotografii, grafice şi statistici aşezate armonios în pagină, s-a constituit un text care vine cu argumente, sugerează uneori iar alteori explică în detaliu, poziţia şi funcţiile muzeului, evoluţia acestuia în răstimpul ultimelor trei secole. Pledoarie şi argument totodată, cartea susţine utilitatea instituţiilor culturale dedicate păstrării, cercetării şi valorificării avuţiei, contribuţia acestora la emancipare, educaţie şi nivel superior de viaţă.

La prezentarea lucrării se vor asocia prestigioşi oameni de ştiinţă, specialişti şi muzeografi.

__________________________________________________________________

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

Tel./fax. 021 – 311.33.56; Tel. 021 – 315.82.07 / int.1023

Centrul Naţional de Cercetare şi Documentare în Domeniul Muzeologiei “Radu Florescu”– persoană de contact prof. univ. dr. Ioan Opriş

Sau

Secţia Relaţii Publice, Marketing Cultural, Educaţie Muzeală şi Organizare Expoziţii

București: prezentarea volumului Muzeograme vechi şi noi, autor prof. univ. dr. Ioan Opriş, marţi, 12 mai 2015

Muzeograme vechi şi noi

Editura Oscar Print, Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti şi Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” vă invită marţi, 12 mai 2015, începând cu orele 13.30, la prezentarea volumului Muzeograme vechi şi noi, autor prof. univ. dr. Ioan Opriş.

Un proiect editorial inedit pentru muzeografia românească, semnat de un reputat specialist din acest domeniu, profesor universitar Ioan Opriş, le este oferit specialiştilor din muzee, şi nu doar din muzee, sub forma unei istorii a muzeului, privită din perspectiva unei atente reevaluări a demersului muzeal, un demers dominat de curiozitatea, ataşamentul, sensibilitatea, dispoziţia şi implicarea autorului.

În lumea românească de ieri, în cea interbelică, muzeul nu a contat ca o instituţie culturală majoră în ochii elitelor politice. Putine sunt excepţiile celor care l-au văzut şi l-au vrut altfel decât se manifesta încă timid, mulţi găsindu-i însă virtuţi de acumulare pe seama bogăţiei naţionale şi proorocindu-i un viitor mai bun. De la Bucureşti la Oradea, de la Constanţa la Chişinău, Bârlad ori la Cernăuţi, Timişoara sau Iaşi, muzeele s-au văzut încurajate de intelectuali temerari, însă mai puţin de elite. Temerarii, pionerii muzeografiei moderne au fost atenţi la curentele de idei muzeografice ale vremii lor, crezând în viitorul muzeelor noastre.

După al Doilea Război Mondial, în socialism, muzeele au primit încurajări mai consistente şi fonduri apreciabile, utilizate inteligent pentru dezvoltarea colecţiilor şi lărgirea profilurilor acestora.

După 1989 s-au produs mai multe mutaţii şi în muzeografie, printre acestea figurând nevoia acută de modernizare, reprofilare şi reformare. Procesul în cauză este în plină desfăşurare, cu ritmuri inegale, cu pierderi şi cu realizări. Repoziţionarea muzeului în societatea contemporană ca principală instituţie culturală de tezaurizare, acumulare, cercetare şi de educaţie materializată prin patrimoniu este o realitate. În multe locuri autorităţile încurajează muzeele, dobândind rezultate notabile. Asemenea rezultate s-au evidenţiat în planul cercetării patrimoniului muzeal, inclusiv al cercetării patrimoniului preventiv, unde muzeele ocupă locul principal.

Sistemul patrimonial cultural a păstrat, în bună măsură, ca bază, muzeele, instituţiile cele mai bine încadrate, care au făcut faţă la numeroase şocuri, dar au rezistat. În jurul lor şi prin intermediul lor se va putea reproiecta, într-o viziune modernă şi la momentul potrivit, întregul sistem de ocrotire a tezaurului cultural mobil şi imobil, material şi imaterial.

Am crezut cuvenit să adunăm în aceste pagini impresii, idei, adnotări, evaluări muzeografice, emise în răstimpul mai multor decenii şi aparţinând unor lideri cu activităţi legate de muzee şi colecţii, de cercetare muzeală, de conservare-restaurare şi de valorizarea bunurilor culturale. Le-am intitulat muzeograme crezând că prin ele putem evalua mai corect muzeografia, multe dintre acestea fiind şi muzeografe, adică mărturii scrise pe seama muzeelor şi a celor care le slujesc.

Evenimentul va avea loc la Muzeul Naţional al Satului Dimitrie Gusti, Sala Victor Ion Popa, Şoseaua Kiseleff nr.28.

 

Informaţii suplimentare la:

Muzeul Satului: 021/317 91 03/int 178

Biroul COMUNICARE, RELATII PUBLICE:

Andreea Nanciu – Comunicare si Relatii Publice
Ela Soltuz – Comunicare si Relatii Publice

Telefon: 317. 91. 03/ interior 178
Soseaua Kiseleff nr. 28-30, sector 1, Bucuresti

http://www.muzeul-satului.ro
https://www.facebook.com/pages/Muzeul-National-al-Satului-Dimitrie-Gusti/151598721549409?ref=hl