Apel naţional pentru proiecte ce se vor derula sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural 2018

※ Lansăm apelul naţional pentru proiecte ce se vor derula sub egida Anului European al Patrimoniului Cultural 2018. Data limită pentru înscriei în cadrul acestui prim apel – 22 decembrie 2017.

※ Logo-ul “Anul European al Patrimoniului Cultural” va putea fi atribuit proiectelor care se înscriu în obiectivele şi priorităţile Anului, definite în Decizia EU 2017/864, Articolul 2 şi 3.

※ Iniţiativele pot fi în curs de desfăşurare, cu dezvoltare în 2017 şi 2018, sau planificate pentru anul 2018.

Mai multe detalii despre obiectivele anului, inițiative eligibile, regulament și înscrieri la: http://bit.ly/RO_EYCH2018

București: Simpozion de Istorie și Patrimoniu Urban, 20 octombrie și sâmbătă, 21 octombrie 2017

Muzeul Municipiului București vă invită la Simpozionul de Istorie și Patrimoniu Urban, ediția a III-a, desfășurat la București în zilele de vineri, 20 octombrie și sâmbătă, 21 octombrie 2017. Prezentările vor fi susținute în limbile română și engleză.

Înscrieri: conferinte@muzeulbucurestiului.ro

Prin acest simpozion anual, realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului București pune la dispoziţia specialiștilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu și să faciliteze comunicarea la nivel naţional și internațional.

Tema stabilită, Orașul contemporan între tradiționalism și inovație, își propune să dezvolte noi surse, noi contexte și noi interpretări în studiul istoriei urbane.

„Bucureștii, adesea par să fie ancorați în tradițional, în ciuda extinderii lui din ultima jumătate de secol, ca urmare a unor valuri de imigrări rurale sau periurbane provinciale, în perioada anilor 1960-1980. Începând cu secolul al XIX-lea, Orașul românesc a cunoscut o amplă deschidere la nou, cu deosebire la ceea ce era adus din Occident. Dezvoltarea unei clase de mijloc, variată profesional, etnic, dar și confesional în perioada 1840-1940, a oferit mediului urban românesc un plus consistent de valoare profesională. Deoarece această zonă socială a fost principala beneficiară a ideilor și inovațiilor apusene, și continuând cu locuitorii de rând, abonați ai periferiilor, noul, în diversele lui forme, a fost treptat adoptat și nu de puține ori adaptat tradiționalului, adică fondului cultural autohton.

Normele aparențelor în aceste condiții au prins viață în primiri, modă – vestimentație, alimentație, atitudini, conduită, afișate în public dar și în privat, în diferite forme de solidaritate.

Orașul ultimilor 50 de ani, aproximativ între anii 1970-2010, reprezintă fundamentul pe care continuăm prognoza următorilor cincizeci de ani. Scala modificărilor a fost destul de fracturată, de la ușoara deschidere către valorile occidentale de la începutul anilor 1970, urmată de închiderea totală a societății în interiorul său până la implozie, între anii 1974-1989. A urmat deschiderea abruptă și radicală către o societate care s-a dorit democratică, însă a rămas pentru foarte multă vreme în rulajul unei tranziții la economia de piață și rigorile unei societăți libere, undeva între anii 1990 și 2007. După această dată și până în prezent, asocierea la Uniunea Europeană și NATO, legăturile directe ale generațiilor urbane active cu Occidentul și, mai ales, maturizarea copiilor născuți după 1990, sunt pe cale să modifice spre pozitiv balanța deschiderii către valorile urbane occidentale, în ciuda morfologiei geopolitice recente, care ar susține o prognoză contrară.

Simpozionul își dorește să deschidă o analiză asupra acestei perioade și, în egală măsură, o prognoză pentru anii care vin, pe întinderea unei generații active. Vor fi acceptate studiile care pun în balanță anamneza și prognoza în perspectiva comparativă și interdisciplinară, indiferent de traseul profesional al autorului.” Adrian Majuru, Manager, Muzeul Municipiului București

Vineri, 20 octombrie 2017, 10:30-17:15 (comunicările), Grand Hotel Continental, Calea Victoriei nr. 56

Programul comunicărilor

10:00 – Înregistrarea participanților

10:30-12:30

Moderator: Sorin Antohi

Adrian Majuru, Alocuțiune de deschidere

Răzvan Pârâianu, Orașul socialist, cultura socialistă

Steliu Lambru, Originile transformării urbanistice a Bucureștiului în anii 1970-1980

12:30-14:00 – pauză de prânz

14:00-15:30

Moderator: Augustin Ioan

Liviu Chelcea, Tranzițiile multiple ale Bucureștiului. Gentrificare, dezindustrializare, suburbanizare și locuire extremă

Stelian Tănase, București. O viziune pentru secolul XXI

15:30-15:45 – pauză de cafea

15:45-17:15

Moderator: Liviu Chelcea

Augustin Ioan, După douăzeci de ani. Strania istorie a concursului internațional București 2000 și consecințele sale

Sorin Antohi, Modernism și antimodernism la București, 1917-2017

Sâmbătă, 21 octombrie 2017, 18:30-20:30 (dialogul între Gregory Claeys și Sorin Antohi, Village-City-Nation: Utopia?), Casa Filipescu-Cesianu, Calea Victoriei nr. 151

Participanți

Sorin Antohi, istoric al ideilor, președinte al Asociației Orbis Tertius / A Treia Lume.
Liviu Chelcea, sociolog, profesor la Universitatea din București.
Gregory Claeys, istoric al ideilor, profesor la Royal Holloway, University of London.
Augustin Ioan, arhitect, filozof, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”
Steliu Lambru, istoric, redactor la Radio România
Adrian Majuru, istoric, manager al Muzeului Municipiului București
Răzvan Pârâianu, istoric, conferențiar la Univesitatea “Petru Maior” (Târgu Mureș)
Stelian Tănase, politolog, romancier, publicist, fost profesor la Universitatea din București.

Eveniment organizat de Primăria Municipiului București prin Muzeul Municipiului București.

Sibiu: A început construcţia Centrului ASTRA pentru patrimoniu

A început construcţia Centrului ASTRA pentru patrimoniu

În Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului au demarat, la începutul acestei luni, lucrările de construcţie ale Centrului ASTRA pentru patrimoniu – un total de 1878 mp de spaţiu multifunţional – depozite pentru colecţiile de patrimoniu, laboratoare de conservare şi restaurare, centru de resurse şi pregătire pentru conservatorii şi restauratorii din România.

Laboratoarele de conservare şi restaurare vor deservi Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Dumbrava Sibiului acoperind domeniile de restaurare ceramică, textile, lemn policrom, piele, investigaţii chimice. Dotările laboratoarelor vor fi de ultimă generaţie, asigurând maximul de condiţii pentru gestionarea activităţii de conservare activă şi preventivă a colecţiilor, iar Centrul pentru Pregătirea Conservatorilor şi Restauratorilor oferă spaţii de documentare şi sală de conferinţe.

Construirea Centrului oferă şansa de a salva de la o potenţială degradare valorile de patrimoniu deţinute de Muzeul “ASTRA”, având în vedere că în prezent nu sunt asigurate condiţiile de depozitare şi conservare a acestora. Astfel, va exista o clădire construită la standarde internaţionale, cu eficienţă energetică maximă şi microclimat controlat.

Centrul este construit de firma Con-A din Sibiu, câştigătoarea licitaţiei de execuţie a lucrărilor, şi va fi finalizat, conform graficului, până la 31 august 2010. Proiectul este realizat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

Adriana Avram

Coordonator Proiecte

CNM ASTRA
Sibiu, Piata Mica nr. 11
tel. 0269 216 741
fax. 0269 218 060
www.muzeulastra.ro

Prezentarea muzeului în evidenţa CIMEC

Bucureşti: lansarea carţii Combaterea criminalităţii contra patrimoniului arheologic european

Pe data de 8 Decembrie, orele 13:00, la sediul Muzeului Naţional de Istorie a României, Calea Victoriei nr. 12, sect. 3, sala Lapidarium-Columna va avea loc lansarea volumului Combaterea criminalităţii contra patrimoniului arheologic european. Combating the criminality against the European archaeological heritage, ed. Aug. Lazăr, B. Deppert-Lippitz, P. G. Ferri, S. Alămoreanu, M. Ciuta, A. Condruz, Gh. Anghel, A. Gach, K. H. Kind, G. L. Nanni, E. Oberländer-Târnoveanu, S. Paskvali şi M. Trzciński, Bucureşti, editura Lumina Lex.
Volumul reuneşte 12 contribuţii ale unor specialişti din Austria, Bulgaria, Germania, Italia, Polonia, România şi Serbia, prezentate la Conferinţa internaţională privind combaterea traficului ilicit cu bunuri culturale sustrase din siturile arheologice ale Europei Centrale şi de Sud-Est, reuniune care şi-a desfăşurat lucrările la Alba Iulia pe data de 28-31 mai 2007. Conferinţa a fost organizată de Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu Universitatea L’Aquilla din Italia, Universitatea Wroclaw din Polonia, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Institutul Naţional al Magistaturii Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu sprijinul Secretariatului General Interpol. Lucrările prezentate la Conferinţa de la Alba Iulia au abordat din multiple puncte de vedere un fenomen tot mai îngrijorător – criminalitatea privind patrimoniul cultural, cu unul dintre aspectele sale particulare, cel care vizează bunurile arheologice şi numismatice.  Această formă nouă de criminalitate apare azi, din ce în ce mai pregnant, ca o provocare majoră pentru personalul din justiţie, poliţie, sistemul vamal şi specialiştii din domeniu (cercetători, muzeografi, restauratori, manageri de instituţii specializate, cadre didactice din învăţământul superior etc).
În cursul ultimelor două decenii fenomenul a cunoscut o proliferare pe o scară fără precedent în istoria modernă a lumii, devenind o operaţiune pe scară globală de jefuire a siturilor arheologice, a muzeelor şi colecţiilor, de transfer ilegal sau la limita legalităţii a milioane de bunuri culturale, unele de o valoare excepţională, de pe un continent pe altul. Toate acestea ajung să alimenteze o uriaşă piaţă “neagră”, “cenuşie” sau chiar “albă” de antichităţi, pe care se tranzacţionează bunuri de mai multe miliarde de dolari. Din păcate, nici România nu a fost cruţată de consecinţele apariţiei şi dezvoltării unei criminalităţi contra patrimoniului arheologic, care a fost foarte activă în anii 1990 şi la începutul anilor 2000. Stau mărturie în acest sens activităţile desfăşurate de grupările criminale organizate, care au acţionat în zona Sarmizegetusei Regia, sit arheologic făcând parte din lista monumentelor majore, decretată de UNESCO ca înscriindu-se în patrimoniul comun al umanităţii, dar şi în numeroase alte zone arheologice majore din Dobrogea, Oltenia şi Banat.
Tematica celor 12 studii de caz adunate în acest volum priveşte atât prezentarea situaţiei la zi privind combaterea acţiunilor de trafic ilegal cu bunuri arheologice la nivel european, prin activitatea Interpolului, dar şi a activităţilor în domeniu desfăşurate de către organele judiciare naţionale din câteva state central şi sud-est europene, cum ar fi: Austria, Bulgaria, Italia, Polonia, Serbia şi România.
Pe lângă acest gen de studii, volumul cuprinde şi contribuţii ale unor specialişti în domeniul arheologiei şi istoriei. Aceştia abordează problematica spinoasă a expertizării bunurilor arheologice care ajung să fie recuperate graţie acţiunilor organelor de urmărire penală şi devin probe în justiţie.
Volumul conţine şi prezentarea a două instrumente juridice esenţiale în combaterea criminalităţii transfrontaliere contra patrimoniului arheologic, Convenţia europeană de protecţie a patrimoniului arheologic, semnată în capitala Maltei, La Valetta la data de 16.01.1992 şi Legea nr. 150 din 24.07.1997, privind ratificarea de către Parlamentul României a acestei convenţii internaţionale.
Volumul se încheie cu recomandările adoptate de participanţii la conferinţa internaţională Combaterea traficului ilicit de bunuri furate din siturile arheologice aflate în Europa Centrală şi de Sud-Est, Alba Iulia, 28-31 mai 2007, document prin care se trasează jaloanele nu numai pentru o cooperare regionale mai eficientă în domeniu, dar prin aspectele practice ridicate, conţin sugestii importante pentru perfecţionarea cadrului juridic în domeniu, pentru adaptarea lui la noile încercări pe care crima organizată le ridică în faţa autorităţilor judiciare şi de poliţie naţionale şi europene.
Suntem convinşi de faptul că volumul se va bucura de o bună primire din partea specialiştilor în domeniul juridic, al organelor de poliţie şi vamă, a tuturor celor implicaţi în studierea, conservarea şi gestiunea patrimoniului arheologic.
______________________________________________________

Muzeul Naţional de Istorie a României

Pentru informaţii suplimentare contactaţi:
Departamentul Educaţie – Relaţii Publice: tel. 021/315.82.07 int. 1008/1015, e-mail: edpr # mnir.ro
Secţia Numismatică-Tezaur, persoană de contact:
dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, şef secţie
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, persoană de contact:
dr. Augustin Lazăr, procuror adjunct şef

Iaşi: Expoziţia “Memoria patrimoniului industrial” – vernisaj

Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii ”Ştefan Procopiu”, din cadrul Complexului Muzeal Naţional ”Moldova” Iaşi, vă invită să luaţi parte la vernisajul expoziţiei ”Memoria patrimoniului industrial”, care va avea loc vineri, 10 octombrie, ora 12,00, la Palatul Culturii.
Expoziţia prezintă în imagini cele mai importante obiective de patrimoniu industrial şi tehnic cercetate în cadrul proiectului ”Memoria patrimoniului industrial”, desfăşurat în anii 2006-2008.
Continue reading “Iaşi: Expoziţia “Memoria patrimoniului industrial” – vernisaj”

Sibiu: Unelte şi instrumente tradiţionale la ”Casa Artelor”

Complexul Naţional Muzeal „ASTRA” oferă publicului sibian şi turiştilor care, în acest sfârşit de vară, poposesc în oraşul nostru, o expoziţie ce cuprinde o mică parte a patrimoniului tehnic din colecţiile sale şi care încearcă să evidenţieze motivaţia pentru care UNESCO a acordat un premiu internaţional, recunoscând atât importanţa muzeului sibian în cercetarea, salvarea şi valorificarea acestuia, cât şi a felului în care acesta îşi găseşte locul în patrimoniul tehnic universal. Continue reading “Sibiu: Unelte şi instrumente tradiţionale la ”Casa Artelor””

Sibiu: Muzeul ASTRA inaugurează Centrul pentru Patrimoniu

Muzeul sibian inaugurează vineri, 25 martie, orele 13:00, Centrul ASTRA pentru Patrimoniu – principala investiţie realizată în cadrul proiectului `Conservarea şi restaurarea patrimoniului etnografic din Muzeul în aer liber – Dumbrava Sibiului` finanțat printr-un grant oferit de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European. La inaugurare participă, pe lângă reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu – co-finanțatorul proiectului și ai Biroului Mecanismului Financiar din Bruxelles, E. S. Ambasadorul Norvegiei la București, Dl. Øystein Hovdkinn, Dna. Consilier Hilde Berit Eide, precum și reprezentanți ai Directoratului pentru Cultură și ai direcției Arhive, Biblioteci, Muzee din cadrul Ministerului Culturii din Norvegia.

Centrul-ASTRA

Centrul totalizează 2700 mp de spaţiu multifuncţional, construit la standarde internaţionale, cu eficienţă energetică maximă şi microclimat controlat, care va deservi depozitele pentru colecţiile de patrimoniu, laboratoarele de conservare şi restaurare şi Centrul de pregătire a conservatorilor şi restauratorilor din România (CePCoR). Centrul este situat în Muzeul din Dumbrava Sibiului, în afara expoziţiei în aer liber, și se adresează specialiștilor din domeniul conservării – restaurării patrimoniului etnografic. Lucrările de construcţie a Centrului au demarat la începutul lunii septembrie 2009, antreprenor general fiind firma CON-A din Sibiu. Proiectant a fost firma Arhigraf din Sibiu, prin arh. Silviu Popa și arh. Vladimir Grigorov. La sfârşitul lunii octombrie 2010 s-au terminat lucrările de construcţie, Centrul fiind dat în folosință beneficiarilor finali începând cu luna martie 2011, după finalizarea etapelor de dotare interioară cu mobilier şi echipamente de specialitate.

Tot vineri, în cadrul inaugurării, are loc și vernisarea expoziției ”Mobilier pictat. Restaurarea colecției de lăzi de zestre a Muzeului ASTRA”, cuprinzând 40 din cele 45 de piese de patrimoniu restaurate în cadrul aceluiași proiect de către echipa de restauratori a muzeului.

Pe lângă activitățile dedicate colecțiilor de patrimoniu mobil – construcția Centrului ASTRA și restaurarea colecției de lăzi de zestre pictate – proiectul muzeului mai cuprinde ample lucrări de reconstrucție (8 monumente etnografice noi) și conservare – restaurare a celor existente (drenări, hidrofugări, înlocuiri învelitori la 32 de monumente) precum și importante schimburi de experiență ce au dus la dezvoltarea relațiilor bilaterale de specialitate între Muzeul ASTRA și muzee cu același profil din Norvegia. Pentru mai multe informații doritorii sunt invitași să acceseze website-ul dedicat proiectului, www.conservareapatrimoniului.ro.

Muzeul Civilizației Populare Tradiționale ASTRA din Dumbrava Sibiului prezintă publicului cea mai mare expoziție etnografică în aer liber din Europa.

Adriana Avram, Coordonator proiect

clip_image002

Volumul „Pro Patrimonio. Studii de artă veche românească”

DSCN1318

Recent, în cadrul Editurii Basilica a Patriarhiei Române, (Colecţia „Patrimoniu eclezial”) a apărut volumul „Pro Patrimonio. Studii de artă veche românească” semnat de istoricul de artă, prof. Victor Simion.

??????????

Volumul, tipărit într-o ediţie de lux, în excelente condiţii grafice şi de calitate, cuprinde – în cele 280 de pagini -, o selecţie de studii şi cercetări publicate de autor în revistele de specialitate între anii 1975-2011 cu referire la arta veche românească (arhitectură, pictură, sculptură, broderii, metale preţioase ş.a.m.d.). Grupate în 5 capitole distincte: „Din tezaurele artei noastre religioase”, ”Contribuţii la studiul artei vechi din Ţara Românească”,”Contribuţii la studiul artei vechi din Moldova”, „Din relaţiile artistice ale Ţărilor Ronâne” şi „Fişe pentru o istorie a argintăriei vechi româneşti”, cele 30 de studii sunt bogat ilustrate cu imagini color şi alb-negru şi cuprind informaţii care au contribuit la identificarea de autori, meşteri, la modificări de datare a unor monumente sau bunuri culturale, la reconsiderarea unor realizări în domeniul arhitecturii sau al picturii monumentale ş.a.m.d., precum şi referiri la marile epoci de cultură veche românească (Neagoe Basarb, Matei Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu), fiind, astfel, de un real interes pentru cei ce studiază arta veche românească.

??????????

??????????

??????????

??????????

Volumul poate fi procurat de la librăriile sau standurile unităţilor de cult ale Bisericii Ortodoxe Române sau prin comandă, de la depozitul de carte al editurii Basilica din Bucureşti, la adresa:

Editura Patriarhiei, Depozitul de vânzări, str. Intrarea Miron Cristea nr. 6, sect. 4 Bucuresti

Tel. 021/335.21.29, 335.21.11, int. 308, 333, Fax.:021/335.19.00.

e-mail:editura@patriarhia.ro, site: www.editurapatriarhiei.ro

Coordonator, d-na Cleriana Ciornei, tel.:0735/909.413

Contact: Victor Simion, victor.simion@yahoo.com