Bǎile Herculane, jud. Caraş-Severin: Colocviile INP

Institutul Naţional al Patrimoniului, cu sprijinul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, cu sprijinul Consiliului Judeţean Caraş-Severin organizează a XXIII-a ediţie a Colocviilor de Patrimoniu Cultural Imaterial şi a III-a ediţie a Colocviilor Internaţionale „Nedeia”.
Lucrările vor avea loc în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie 2017, la Bǎile Herculane.

Temele acestei reuniuni şţiinţifice sunt: Culturǎ tradiţionalǎ – patrimoniu cultural imaterial şi Banatul viu la 2017.
Pentru acest an subiectele propuse dezbaterilor sunt:
♦ Revistele de culturǎ tradiţionalǎ în peisajul publicistic actual;
♦ Cercetare etnologicǎ – sistematizare şi valorificare a culturii tradiţionale;
♦ Sisteme de Inventariere/registrul elementelor de patrimoniu cultural imaterial vii/Repertoriul meşterilor şi practicilor tradiţionale;
♦ Exemple de bune practici de conservare şi promovare a culturii tradiţionale;
♦ Rolul comunitǎţilor – punerea în valoare, transmiterea şi promovarea patrimoniului imaterial.

Aplicaţia de teren, Banatul Montan – valori de patrimoniu cultural imaterial, propune participanţilor o întâlnire cu purtători şi păstrători de elemente de patrimoniu imaterial din judeţul Caraş-Severin.

Programul Colocviilor mai cuprinde: proiecţii de filme etnografice, lansări de carte etnologicǎ, CD-uri şi DVD-uri de specialitate.

La această ediţie, participă specialişti de la Institutul Naţional al Patrimoniului, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin, cadre didactice şi cercetători de la Universitatea de Vest Timişoara, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, colaboratori ai revistei de culturǎ tradiţionalǎ „Nedeia”, reprezentanţi ai centrelor judeţene pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale/centrelor culturale din judeţele: Argeş, Brǎila, Cluj, Giurgiu, Iaşi, Prahova, Maramureş, Mehedinţi, muzeografi din judeţele Argeş, Caraş-Severin, Sibiu, Timişoara, precum şi cercetǎtori de la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Chişinǎu, Republica Moldova.

Deschiderea oficială va avea loc în data de 31 octombrie a.c., ora 16.00, la Sala de conferinţe a Hotelului Gloden Spirit din Bǎile Herculane.

Persoane de contact: Oana Petrică – director, Direcţia Patrimoniu Imaterial coordonator program
tel. INP centralǎ: 021.3368056, int.: 107
Dr. Corina Mihăescu – cercetător şt. I, Şef Serviciu Cercetare Aplicatǎ şi Promovare
responsabil de proiect
tel. INP centralǎ: 021.3368056, int.: 115

Bucureşti: lansarea volumului Patrimoniul Cultural Imaterial din România. Repertoriu. Volumul I

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi Comisia Naţionalǎ pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial vă invită în data de 15 februarie 2011, ora 12:00, la lansarea volumului Patrimoniul Cultural Imaterial din România. Repertoriu. Volumul I, care va avea loc la sediul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, Sala Multimedia.

Repertoriul Patrimoniului Cultural Imaterial din România, prima sinteză categorială a tuturor fenomenelor culturii tradiţionale a românilor şi minorităţilor din România, este rezultatul demersurilor Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, comisie care şi-a propus, prin programul său, în concordanţă cu recomandările UNESCO şi cu angajamentele pe care România şi le-a asumat prin acceptarea Convenției pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, să realizeze inventarierea elementelor ce constituie patrimoniul cultural imaterial naţional.

Diversitatea și complexitatea culturii tradiționale a impus ca Repertoriul sǎ acopere toate registrele existenței umane și a relațiilor ei cu lumea înconjurătoare, cosmosul și transcendentul, într-o serie de patru volume structurate în capitole tematice. Primul volum, coordonat de acad. Sabina Ispas, acoperă domeniul spiritual, forme de artă a cuvântului şi expresii verbale tradiţionale, folclor muzical şi coregrafic, jocuri de copii şi tineret, sărbători, obiceiuri, ritualuri, practici tradiţionale de prevenire, combatere şi vindecare a bolilor, meşteşuguri artistice, alimentaţie tradiţională şi limba română.

Va asteptam!

Ioana Robu

Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial – 17 octombrie

Cu exact 10 ani în urmă, la 17 octombrie 2003, după laborioase și îndelungi negocieri, Conferința Generală a UNESCO, reunită la Paris, a deschis spre semnare Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Convenția este instrumentul legal prin care Statele Părți își asumă obligația de a proteja patrimoniul cultural imaterial, sub toate formele sale: tradiţii şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri şi evenimente festive, cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi la univers, precum și tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale.

Prin Legea nr. 410 din 29 decembrie 2005, România a acceptat această Convenție, iar prin depunerea instrumentelor de ratificare, în 20 ianuarie 2006, țara noastră fiind al 30-lea stat care a devenit Parte la Convenție, aceasta a intrat în vigoare pe plan universal.

În cei mai puțin de opt ani de când prevederile Convenției sunt în aplicare, România a construit un sistem întreg de protejare și punere în valoare a patrimoniului cultural imaterial, prin acte normative, instituții și organisme specializate, susținute de autorități administrative și academice. Se lucrează la Repertoriul patrimoniului cultural imaterial din România și la Inventarul național al acestui patrimoniu, se iau măsuri concrete pentru salvgardarea acestuia, se promovează valorile naționale ale patrimoniului imaterial, în pofida climat economic nefavorabil din ultimii ani. Nu mai puțin de 14 persoane din România au primit onorantul titlu de Tezaur Uman Viu. Totodată, trei dintre elementele de patrimoniu cultural imaterial românesc – ritualul Călușului, Doina și tehnica ceramicii de Horezu – au fost înscrise în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial a umanității, pentru altele fiind întocmite dosarele necesare, care urmează a fi dezbătute în cadrul UNESCO.

În perioada 2006 – 2008, România a fost Vicepreședinte al Adunării Generale a Statelor Părți la Convenția pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial și membră a Comitetului Interguvernamental care asigură conducerea Adunării Generale, între sesiuni. Și înainte și după aceste perioade, România a participat la numeroase reuniuni internaționale, mondiale, europene și regionale, contribuind la perfecționarea instrumentelor de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial și la o mai bună cunoaștere a acestuia.

Pentru a sărbători aniversarea de astăzi, prin ordin al ministrului Culturii, domnul Daniel Constantin Barbu, ziua de 17 octombrie a fost proclamată drept Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial și va fi celebrată, de acum înainte, în fiecare an.

Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU

Președintele Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Dr. Virgil Stefan NITULESCU
Director general
Muzeul National al Taranului Roman
Soseaua Kiseleff nr. 3, sect. 1
011341 Bucuresti, ROMANIA
tel: +40.21.3179661
fax: +40.21.3129875
mobil: +40.74.4301592

http://www.muzeultaranuluiroman.ro

Cuj-Napoca: Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial Unesco

afis unesco

MUZEUL ETNOGRAFIC AL TRANSILVANIEI și BREASLA MEȘTEȘUGARILOR DIN TRANSILVANIA organizează VINERI, 17 OCTOMBRIE 2014, de la ora 12, la sediul central al Muzeului Etnografic al Transilvaniei (str. Memorandumului nr. 21), sala Reduta

ZIUA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL UNESCO

Program:

  • Lansarea oficială a portalului tuturor evenimentelor meșteșugărești, realizat de Breasla Meșteșugarilor din Transilvania și Forumul Artizanilor Maghiari din România, cu ocazia aniversării a 50 de ani de la înființarea Consiliului Internațional al Meșteșugurilor (World Crafts Council – WCC).
  • Prezentarea cercetărilor desfășurate de specialiștii Muzeului Etnografic al Transilvaniei în domeniul patrimoniului cultural imaterial în anul 2014:

Dr. Tötszegi Tekla – Funcțiile portului popular în societatea tradițională și în cea contemporană

Dr. Ioan Augustin Goia – Importanța culturală a patrimoniului tehnic imaterial

Dr. Silvestru Petac – Modalități de valorizare a dansurilor tradiționale

Brașov: evenimentul Feciorescul din Ticușul Nou, joc tradițional din România propus pentru lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, Marți, 22 septembrie 2015, ora 13:00

invitatie Ticusul Nou

Marți, 22 septembrie 2015, ora 13:00, la sediul Muzeului de Etnografie Brașov, Bd. Eroilor nr. 21 A, va avea loc întâlnirea cu locuitorii din Ticușu Nou în cadrul evenimentului Feciorescul din Ticușul Nou, joc tradițional din România propus pentru lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

Evenimentul dorește să aducă în atenție propunerea Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial ca Jocul Fecioresc din România să fie înscris pe Lista Reprezentativă UNESCO. În documentația de specialitate a fost introdus, ca aplicație, alături de alte sate și Feciorescul din Ticușu Nou, județul Brașov.

În Ticușu Nou se practică frecvent Jocul Fecioresc de către feciori, de tineri căsătoriți și chiar de bătrâni. Jocul Fecioresc se moștenea de la părinți și bunici, existând familii de „mari jucăuși”, fapt care contribuie la perpetuarea acestuia. Un rol important în transmiterea lui îl are astăzi și colaborarea cu experți, etnocoreologi și etnomuzicologi, cât și implicarea mass-mediei.

Jocul Fecioresc din Ticușu Nou există astăzi, pentru că implică performeri de excepție, numiți tezaure umane vii, sintagmă consacrată de UNESCO, care fac parte integrantă din patrimoniul cultural imaterial al României.

Vă așteptăm.

București: seminarul naţional “Implementarea la nivel național a Convenţiei UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial‟

poster_ro

Ministerul Culturii, în parteneriat cu Centrul Regional pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial din Europa de Sud-Est, aflat sub auspiciile UNESCO, cu sprijinul Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti‟, organizează la Bucureşti, în perioada 13-17 iunie 2016, seminarul naţional “Implementarea la nivel național a Convenţiei UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial‟.

Principalele obiective ale evenimentului sunt îmbunătăţirea înţelegerii Convenţiei UNESCO din 2003 pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, consolidarea capacităţii naţionale de implementare a acesteia, contribuirea la revizuirea politicilor culturale, analizarea unor exemple de măsuri de succes în domeniul salvgardării patrimoniului cultural imaterial la nivel naţional şi internaţional, promovarea implicării active a comunităţilor locale, precum şi discutarea anumitor aspecte referitoare la completarea şi actualizarea inventarului patrimoniului cultural imaterial.

Evenimentul va reuni lectori internaţionali din reţeaua specialiştilor UNESCO în sectorul patrimoniului cultural imaterial şi experţi români, specialişti din instituţii cu atribuţii în domeniile patrimoniului cultural imaterial, reprezentanţi ai instituţiilor neguvernamentale şi ai comunităţilor locale.

Având în vedere că vor avea loc sesiuni de discuţii de grup, participanţii vor fi putea să ia parte activ la discuţii aprofundate şi să schimbe opinii, în conformitate cu propriul domeniu de competenţă şi expertiză.

Sesiunile seminarului vor avea loc în Sala „Victor Ion Popa“ a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti“ din Șos. Kiseleff nr. 30. De asemenea, este prevăzută şi o vizită de jumătate de zi la Mănăstirea Ţigăneşti, cu scopul observării şi analizării unor elemente de patrimoniu cultural imaterial.