Satu Mare: Situri arheologice pe frontieră

Muzeul Judeţean Satu Mare organizează expoziţia „Situri arheologice pe frontieră”.

Vor fi expuse descoperiri arheologice care provin din siturile cercetate pe graniţa româno- ungară, respectiv româno- ucraineană, la punctele de trecere a frontierei de la Urziceni, Petea, Halmeu. Au fost cercetate aşezări din epoca neolitică, epoca bronzului,aşezări germanice şi de daci liberi şi un cimitir din epoca eneolitică. Acestea se întind şi pe teritoriul Ungariei şi Ucrainei şi oferă oportunităţi pentru cercetări multinaţionale.

Expoziţia va fi vernisată în data de 20 februarie, ora 13. la sediul Muzeului Judeţean Satu Mare. B-dul V.Lucaciu nr.21.Expoziţia este organizată în cadrul proiectului „Moştenire culturală ca factor de legătură transfrontalieră”, Programul România- Ungaria, Phare CBC 2006/ Interreg IIIA, prioritatea 2, Măsura 2.3. RO- 2006/018- 446.01.01.02.04.

Galaţi: proiectul cultural „Istoria de lângă noi”

image description

„ISTORIA DE LÂNGĂ NOI” LA CAVADINEŞTI

În cadrul programelor educaţionale, derulate în acest an de către Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, proiectul cultural „Istoria de lângă noi” vizează promovarea siturilor arheologice şi a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Galaţi în comunităţile locale, cunoaşterea legislaţiei în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, precum şi sensibilizarea autorităţilor locale, în vederea stabilirii unor măsuri de protecţie şi valorificare a respectivelor monumente.

Proiectul a demarat la începutul lunii aprilie în oraşul Bereşti unde locuitorii au avut prilejul să viziteze expoziţia „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi” şi să participe la o serie de expuneri şi prezentări media.

A doua manifestare din cadrul acestui proiect a avut loc pe 24 aprilie 2013, ora 13.00, la Căminul Cultural „Mihai Eminescu” din comuna Cavadineşti.

În această localitate există un sit arheologic important „Cavadineşti-Râpa Glodului”ce a fost cercetat pentru prima dată, la mijlocul secolului trecut, de către fostul director al Muzeului de Istorie Galaţi, arheologul Ion T. Dragomir. Atunci au fost descoperite mărturii de locuire din epoca bronzului (cultura Noua) datate spre finalul mileniului II a. Chr, şi din primul mileniu p. Chr. Situl nu a fost cercetat exhaustiv fiind permanent agresat de factorii naturali, în special alunecări de teren, dar şi de cei antropici prin diferitele activităţi cotidiene.

Odată cu deschiderea expoziţiei itinerante „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi” vor fi susţinute expuneri privitoare la „Mărturii arheologice în nord-estul judeţului Galaţi” şi „Monumentele istorice din judeţul Galaţi”, de către muzeograful Costel Ilie. Expunerile vor fi completate cu prezentări media, referitoare la cele mai importante monumente istorice şi situri arheologice din judeţul nostru.

Biroul Relaţii publice

Nicoleta Gheorghe

Muzeul de Istorie Galaţi

Str. Domneasca, nr. 25, Galaţi

Telefon:  (40)236/414228

E-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com, muzeografi.migl@gmail.com

Site: http://www.migl.ro/index.html http://www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati

Galaţi: expoziţia itinerantă „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi ”

image description

„ISTORIA DE LÂNGĂ NOI” LA LIEŞTI

Proiectul cultural „Istoria de lângă noi”, derulat de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, a ajuns la a cincea manifestare din acest an. De această dată beneficiarii proiectului vor fi locuitorii comunei Lieşti, care sunt invitaţi vineri, 7 iunie 2013, ora 1200, în sala de expoziţii a Parohiei „Cuvioasa Parascheva”, la vernisarea expoziţiei itinerante „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi ”.

Teritoriul comunei Lieşti a fost locuit încă din preistorie, fapt dovedit de prezenţa a numeroase mărturii arheologice dintre care cele mai vechi se găsesc sub cei 21 tumuli (movile de pământ), ce adăpostesc complexe funerare din diferite perioade istorice, începând cu epoca bronzului, mileniul II a.Chr. şi încheind cu epoca migraţiilor din primul mileniu p.Chr. Tumulii apar izolat la vest de Călmăţui şi grupaţi, mai numeroşi, între Valea Gerului şi cea a Călmăţuiului.

Mărturii arheologice din perioada secolului IV p.Chr. şi îndeosebi din perioada medievală (satul Lieşti este atestat documentar încă de la 1448), au fost descoperite atât întâmplător cât şi în urma unor cercetări arheologice, în diferite puncte situate între râurile Siret şi Bârlad, zonă în care erau situate vetrele de sat în trecut.

Arheologii de la Muzeul Mixt Tecuci împreună cu cei de la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi, cu sprijinul preoţilor Croitoru Ion şi Gabor Constantin, precum şi a Primăriei Lieşti, au descoperit în anul 2007, fundaţiile „Bisericii din Vale” ce deservea satul înainte de anul 1881, anul strămutării vetrei în deal, în urma inundaţiilor provocate de Siret şi Bârlad.

Odată cu deschiderea expoziţiei itinerante „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi” vor fi susţinute şi expuneri privitoare la „Mărturii arheologice din judeţul Galaţi” şi „Monumentele istorice din judeţul Galaţi” de către muzeograful Costel Ilie. Expunerile vor fi completate cu prezentări media, referitoare la cele mai importante monumente istorice şi situri arheologice din judeţul nostru.

Biroul Relaţii publice

Nicoleta Gheorghe

Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi

Str. Domneasca, nr. 25, Galaţi

Telefon:  (40)236/414228

E-mail: muzeuistoriegalati@yahoo.com, muzeografi.migl@gmail.com

Site: http://www.migl.ro/index.html http://www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati

Negrileşti, jud. Galaţi: „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi”

image description

În cadrul programelor educaţionale derulate anul acesta, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi va itinera expoziţia „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi” din cadrul proiectului „Istoria de lângă noi”, în localitatea Negrileşti.

Proiectul cultural „Istoria de lângă noi” vizează promovarea siturilor arheologice şi a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Galaţi, în comunităţile locale, cunoaşterea legislaţiei în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional, precum şi sensibilizarea autorităţilor locale, în vederea stabilirii unor măsuri de protecţie şi valorificare a respectivelor monumente.

Satul Negrileşti este un vechi sat medieval, amintit într-un document de la 13 martie 1528, dar şi o veche vatră de locuire din judeţul Galaţi în care au fost descoperite urme materiale vechi de peste 7000 de ani. Aici se află un sit arheologic cercetat în ultimii ani de specialişti de la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”Galaţi şi Muzeul Mixt Tecuci. La campaniile arheologice, sprijinite constant şi de Primăria comunei Negrileşti, au participat anual şi studenţi de la Facultatea de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi. Pe întreaga suprafaţă a sitului au fost depistate urme arheologice aparţinând culturilor Starčevo-Criş (neoliticul timpuriu), Noua (epoca bronzului), Sântana de Mureş-Cerneahov (perioada post-romană), perioadei migraţiilor şi din evul mediu. Tot în situl arheologic au fost puse în evidenţă fundaţiile fostului conac boieresc şi elemente din sistemul de aducţiune a apei datate la mijlocul secolului al XIX-lea.

În cadrul expoziţiei „Situri arheologice şi monumente istorice din judeţul Galaţi”, ce va fi deschisă joi, 12 iunie 2014, ora 1200, la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 1 din Negrileşti, se regăsec şi informaţii referitoare la situl arheologic din localitate.

Odată cu deschiderea expoziţiei itinerante vor fi susţinute expuneri privitoare la „Mărturii arheologice din judeţul Galaţi” şi „Monumente istorice din judeţul Galaţi” de către muzeograful Costel Ilie. Expunerile vor fi completate cu prezentări media, referitoare la cele mai importante monumente istorice şi situri arheologice din judeţul nostru.

Biroul Relaţii publice

Nicoleta Gheorghe