Sf. Gheorghe: Tabăra de arheologie experimentală Pauleni Ciuc-Ciomortan, judeţul Harghita

afis_expo_tabara_RO_mic

Începând din data de 5 martie 2010 Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni va deschide o nouă expoziţie tematică: „Tabăra de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc-Ciomortan, jud. Harghita”.

În mileniile V – IV î. Hr., Europa Răsăriteană cunoaşte o deosebită înflorire a civilizaţiei eneolitice (epoca cuprului). Între creaţiile strălucite de aici se remarcă Cultura Cucuteni-Ariuşd-Tripolie, ale cărei urme s-au descoperit de arheologi şi în judeţele Covasna (în localitatea Ariuşd) şi Harghita (în localitatea Păuleni Ciuc- Ciomortan).

Expoziţia prezintă tabăra de arheologie experimentală organizată în vara anului 2009 de Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni şi Asociaţia Cultural Ştiinţifică „Carpaţii Răsăriteni”, cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.

Tabăra s-a desfăşurat în apropierea sit-ului arheologic de la Păuleni Ciuc-Ciomortan, „Dâmbul Cetăţii” (judeţul Harghita). Organizată în 3 perioade consecutive, 09 – 16, 16 – 23 şi 23 – 30 august, la tabără au participat 36 de elevi de gimnaziu şi liceu din judeţele Covasna şi Harghita. Elevii au ajuns să cunoască tainele arheologiei ca ştiinţă, şi ale civilizaţiei eneolitice ca perioadă de referinţă, într-un mod accesibil şi interactiv.

Expoziţia prezintă tabăra sub toate aspectele sale, cu activităţile organizate în cadrul acesteia, incluzând totodată şi rezultatele experimentelor arheologice, obiectele create de elevi, în diverse stadii de lucru.

Experimentele şi atelierele desfăşurate în tabără sunt reconstituite în sălile de expoziţie, ele fiind acum accesibile tuturor. Astfel, o mică parte din experienţa elevilor participanţi va fi împărtăşită publicului larg, atelierele „Războiul de ţesut al cucutenienilor”, „Săpături arheologice” (realizarea documentaţiei de teren), „Vase şi obiecte ceramice” (modelajul manual al lutului) şi jocul „Cucutenianul din umbră” constituind partea interactivă a expoziţiei pe care o oferim gratuit vizitatorilor noştri.

Toate aceste ateliere vor fi coordonate de specialiştii din muzeu, care vor asigura şi ghidajul în expoziţie, oferind astfel acces la o vastă cantitate de informaţie ştiinţifică legată de Cultura Ariuşd – Cucuteni.

Expoziţia va putea fi vizitată la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni până la sfârşitul lunii aprilie 2010.

Expoziţia este deschisă publicului de marţi pană sâmbătă, de la ora 9:00 la 17:00, duminică 9:00 – 15:00, preţul biletului de intrare fiind de 2 lei pentru adulţi şi 1 leu pentru elevi. Ghidajul pentru grupuri organizate se asigură în funcţie de programare, la nr. de telefon 0267 – 314139. Profesorii însoţitori nu plătesc taxa de intrare.

Menţionăm că programarea este necesară pentru desfăşurarea în condiţii optime a vizitării expoziţiei, spaţiul nostru, dar şi perioada de vizitare, fiind foarte limitate. De asemenea, participarea la ateliere se va face cu o programare prealabilă, durata fiecăruia dintre ele fiind de circa 1 oră, pentru a se evita suprapunerea grupurilor de elevi.

Pentru mai multe informaţii pot fi contactaţi telefonic 0267/314139 sau prin e-mail muzeografii Dan Buzea buzealuci@yahoo.com şi Andrea Deák: deakandrea.mncr@gmail.com.

Andrea Deák
Muzeograf, sef – sectie
Muzeul National al Carpatilor Rasariteni
Sf. Gheorghe, Str. Gabor Aron nr. 16
jud. Covasna
Tel/fax: 0267-314139; 0721230256

Prezentarea muzeului în evidenţa CIMEC

Băile Figa, jud. Bistriţa Nasăud: tabăra de arheologie experimentală “Oamenii sări”, care se desfaşoară la situl arheologic Beclean

tabara-figa

Tabără de arheologie experimentală „Oamenii sării” – Beclean – Băile Figa, jud. Bistriţa Năsăud

Într-o epocă în care informaţia circulă atât de rapid şi poate fi accesată mult mai facil din faţa calculatorului, muzeele din România reuşesc cu din ce în ce mai multă dificultate să atragă publicul vizitator, iar pentru asta sunt obligate să ofere mai mult decât nişte exponate într-o vitrină. Valorificarea patrimoniului arheologic este o altă misiune dificilă. Puţini ştiu, de exemplu, că pe teritoriul României s-au descoperit cele mai vechi exploatări ale resurselor de sare din Europa, care sunt datate intre 6050 – 5500 î.Chr.

Importanţa urmelor de exploatare a sării în preistorie rezidă atât din faptul că acestea permit evidenţierea existenţei unor culturi, situri şi materiale arheologice care sunt de referinţă pentru studierea preistoriei din România, cât şi din posibilitatea ca, pe baza lor, să fie recuperate anumite concepte sau tipare sociale.

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR), Asociaţia Cultural Ştiinţifică Carpaţii Răsăriteni (ACSCR) şi Fundatia „Cucuteni pentru Mileniul III” (FCMIII) organizează cu sprijinul Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN) tabăra de arheologie experimentală “Oamenii Sării” de la Beclean – Băile Figa, jud. Bistriţa Năsăud, ce se va desfăşura în perioada 10 – 20 august 2010. Tabăra se adresează elevilor de liceu şi studenţilor, numărul de participanţi fiind de 20. Masa şi cazarea participanţilor sunt asigurate de organizatori în mod GRATUIT!

Noutatea pe care o aduce proiectul constă în faptul că el oferă şansa tinerilor de a se implica activ în acţiunile de cercetare arheologică şi de a asimila cunoştinţe privind valorile patrimoniului mobil şi imobil pe care le oferă zona Bazinului Someşului, prin activităţi interactive şi experimente de reconstituire a metodelor de exploatare pre-industrială a sării geme şi a apei sărate, organizate în situl Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud.

Printre activităţile taberei se numără:

1. Modelarea briquetajelor din lut şi arderea lutului în vederea obţinerii ceramicii;

2. Fierberea apei sărate în briquetajele construite în vederea obţinerii calupurilor de sare;

3. Amenajarea instalaţiilor de foc pentru fierberea apei sărate;

4. Cioplirea uneltelor din lemn: o troacă şi mai multe ustensile utilizate în vechime în exploatarea sării geme;

5. Utilizarea uneltelor din lemn la exploatarea pre-industrială a sării geme;

6. Atelierul: Săpături arheologice, de însuşire şi consolidare a cunoştinţelor specifice, prin metode didactice interactive;

7. Vizitarea şantierului arheologic de la Beclean – Băile Figa, cu ghidajul reprezentanţilor MNCR şi prezentarea experimentelor realizate de către voluntari;

8. Observarea directă a muncii arheologilor pe săpătura de la Beclean – Băile Figa.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să-l contactaţi pe dr. Dan Buzea, coordonatorul proiectului.

Pe cât posibil vă rugăm să publicaţi alături de informaţiile din comunicatul nostru şi sigla AFCN.

Vă aşteptăm cu drag să ne vizitaţi!

Cu deosebit respect,

Andrea Deák

Muzeograf PR

Prezentarea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni în Ghidul muzeelor de la CIMEC

Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii” jud. Harghita: Tabăra de Arheologie Experimentală „CronOs”

Tabăra de Arheologie Experimentală „CronOs”

Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”, 9-16 iulie 2012

Viaţa comunităţilor umane preistorice a fost condiţionată de o serie de factori: sedentarizarea comunităţilor umane, domesticirea animalelor, vânătoarea, practicarea agriculturii, a metalurgiei (cuprului, aurului şi bronzului), precum şi confecţionarea uneltelor, obiectelor şi armelor din diferite materii prime. Dintre acestea, menţionăm accesibilitatea şi prezenţa materiilor dure animale prelucrabile (osul, cornul, dinţii, cochiliile, scoicile etc.), provenite din practicarea creşterii animalelor, vânătoare şi pescuit.

Pentru ca tinerii să cunoască mai bine preistoria, într-un mod accesibil, precum şi valoarea sitului de la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii” jud. Harghita, Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni (MNCR, Sf. Gheorghe, Covasna), Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN, Bucureşti), Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”- Facultatea de Istorie din Bucureşti (UCDC – FI), Complexul Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra Neamţ (CMJN, jud. Neamţ), Muzeul Brăilei (MB, jud. Brăila) şi Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Carpaţii Răsăriteni” (Sf. Gheorghe, jud. Covasna), organizează în perioada 09-16 iulie 2012, Tabăra de Arheologie Experimentală „CronOsPăuleni-Ciuc „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita.

Tabăra de arheologie experimentală din anul 2012 este dedicată elevilor de liceu şi studenţilor din ţară şi străinătate, în scopul însuşirii de cunoştinţe cu privire la metodele tehnologice de confecţionare a obiectelor din materii dure animale (osul, cornul, dinţii, cochiliile, scoicile etc.), precum şi despre Epoca Cuprului (civilizaţia Cucuteni-Ariuşd), Epoca Bronzului (culturile Costişa şi Wietenberg) şi despre cercetarea arheologică sistematică din România.

Activităţile din Tabăra de Arheologie Experimentală „CronOs” îşi propun reconstituirea modului de realizare a unor artefacte de os descoperite în cadrul cercetărilor desfăşurate la Păuleni-Ciuc – „Dâmbul Cetăţii”, jud. Harghita, sau cunoscute şi folosite în cursul eneoliticului şi epocii bronzului din Transilvania (unelte, podoabe, arme), şi studiul macro- şi microscopic al urmelor generate de procedeele de fabricare şi de utilizarea specifică

Printre activităţile taberei se numără:

– Observarea tehnicilor de cercetare a săpăturilor arheologice;

– Istoria exploatării şi utilizării materiilor dure animale;

– Recoltarea materiei prime (os, corn, scoici, dinţi) necesare realizării experimentelor;

– Procedeele şi metodele de prelucrare a materiilor dure animale;

– Metodele de utilizare a pieselor din materii dure animale.

Număr total de locuri de tabără este limitat: 14 (7 studenţi şi 7 elevi de liceu).

Durata taberei: 09 – 16.07.2012

Masa şi corturile pentru cazare sunt asigurate de organizatori (sunt gratuite!)

Înscrierile se fac până în data de 02 iulie 2012, la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, secretariat: 0267/ 314.139. Documentele necesare înscrierii pot fi descărcate şi de pe www.mncr.ro