Slatina: Zilele Nicolae Titulescu

Marþi 17 martie 2009

Comuna Nicolae Titulescu, judeþul Olt

Invitaþi de Onoare:

Prof. univ. dr. Adrian NÃSTASE, preºedintele Fundaþiei Europene Titulescu

Prof. dr. George G. POTRA, director executiv al Fundaþiei Europene Titulescu

Prof. univ. dr. Viorica MOISUC, Universitatea „Ovidius” Constanþa

Prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU, Institutul Revoluþiei Române din Decembrie 1989

Dinu DUMITRU, director Academia Românã, Direcþia Patrimoniu

Dr. Toma RÃDULESCU, ªef Secþie, Muzeul Olteniei Craiova

ora 11,30

Casa Memorialã „Nicolae Titulescu”

Primirea invitaþilor

Cuvânt de salut

Prof. Laurenþiu GUÞICÃ, directorul Muzeului Judeþean Olt

Cuvânt de întâmpinare

Ec. Gheorghe-Florin TIUTIU, primarul comunei Nicolae Titulescu

Alocuþiune rostitã de ing. Paul STÃNESCU, preºedintele Consiliului Judeþean Olt

Ora 12,00-14,00

Reuniune ºtiinþificã Zilele Nicolae Titulescu – ediþia a XVIII-a

Vor fi susþinute urmãtoarele comunicãri:

Nicolae Titulescu ºi Înþelegerea Balcanicã, prof. univ. dr. Viorica MOISUC, Universitatea „Ovidius” Constanþa

Titulescu ºi stabilirea relaþiilor diplomatice dintre România ºi U.R.S.S., prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU, Institutul Revoluþiei Române din Decembrie 1989

Convorbirile Nicolae Titulescu – Maxim Litvinov de la Talloires (28 mai 1937), Prof. dr. George G. POTRA, director executiv al Fundaþiei Europene Titulescu

Ascendenþii lui Nicolae Titulescu – Repere Istorice, dr. Toma RÃDULESCU, ºef Secþie Muzeul Olteniei Craiova

Nicolae Titulescu la 1907, drd. Doru NEAGU, Muzeul Judeþean Olt

Ora 14,00 -15,00

Lansãri de carte:

Volumele Nicolae Titulescu – Opera politico-diplomaticã (1 ianuarie 1937 – 31 decembrie 1937), pãrþile I, II, III, ediþie îngrijitã de George G. Potra, colaboratori Delia Rãzdolescu, Daniela Boriceanu, Ana Potra, Gheorghe Neacºu. Recenzie prezentatã de prof. dr. Dorin TEODORESCU,director Direcþia Judeþeanã Olt pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional.

Lucrarea Titulescu – Ziditor de Mari Idealuri, ediþia a II-a, autori: prof. univ. dr. Adrian Nãstase, preºedintele Fundaþiei Europene Titulescu ºi George G. Potra, director executiv al Fundaþiei Europene Titulescu. Recenzie prezentatã de prof. univ. dr. Ion CALAFETEANU.

Lansarea DVD-ului Proiectul Cultural Zilele Nicolae Titulescu în judeþul Olt, realizat de Laurenþiu GUÞICÃ, Dan VIZIREANU ºi Valeru CIUREA. Cuprinde o întreagã arhivã imagisticã ºi documentarã realizatã pe parcursul celor 17 ediþii ale Zilelor Nicolae Titulescu organizate în judeþul Olt: peste 350 de imagini, afiºe, invitaþii, 5 filme documentare, caietele manifestãrii, volumul Nicolae Titulescu – Eternitatea unui destin exemplar având 43 de contribuþii istoriografice (studii, articole ºi comunicãri ºtiinþifice) datorate unui numãr de 32 de autori prezentate cu ocazia acestor reuniuni ºtiinþifice.