Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

București: „Instalaţie”, expoziţia de pictură şi obiect a lui Zoltán Béla

25 iulie @ 09:53 EET

7fa0314c-4547-4ea5-baf5-b5aea88ef9fb

INSTALAŢIE
Zoltán Béla
Curator: Adriana Oprea
Design expoziţie: NUCA Studio
Vernisaj: miercuri, 29 octombrie 2014, ora 19.00
Anexa MNAC, Calea Moşilor 62-68
etaj III

„Instalaţie”, expoziţia de pictură şi obiect a lui Zoltán Béla, este un cabinet de artă înscenat într-o sală de beton, situaţie de expunere care produce câteva dislocări.
Unu, spaţiul Anexa MNAC a acomodat formal arhitectură, instalaţie şi obiect, dar nu şi pictură până acum. Doi, producţia lui Zoltán Béla este a unui artist cunoscut până acum predominant ca pictor. El face parte din generaţia tânără de artiști care au marcat relativ scurta întoarcere la pictură din arta românească recentă. Faptul că preferă încă pictura după calmarea boom-ului pictural al anilor 2000 îl recomandă, alături de puţini alţii, ca pe un alergător de cursă lungă. Trei, pictura lui Zoltán Béla a încurajat mai ales trimiteri la estetica urmei, evanescenţă, memorie, interioritate sau la metafizica fragmentului, remarcându-i-se tehnicalitatea şi virtuozitatea de execuţie.
Pentru a deplasa aceşti termeni de lucru, expoziţia lui Zoltán Béla îşi pune o problemă formală, instalarea nu doar a picturii ci şi a obiectului într-un cadru de arhitectură, la rândul lui instalat într-un spaţiu dat. Pădurea de socluri pe care o cerea aşezarea obiectelor în spaţiu, volume în recul şi în avans, devine un continuum, blatul orizontal dintre cei doi stâlpi, care taie aerul şi şerpuieşte optic. Iar suportul vertical pe care îl cerea pictura devine perete pe peretele deja existent, ca un ecran gata să primească imaginea pe fundalul întunecos al unei săli de cinema. Cutia scenică astfel creată lasă de jur împrejur spaţiul iniţial al clădirii, care o primeşte rămânând aşa cum este, brutalist, precar şi neregulat.
Incongruenţa dintre display şi spaţiu mută expunerea din raza (pre-)judecăţilor pomenite anterior, nu anulându-le cu totul ci dislocând într-o anumită măsură receptarea lor.
Perioada expoziţiei: 30 octombrie 2014 – 15 februarie 2015.
Organizat de: Muzeul Național de Artă Contemporană – MNAC.
Cu sprijinul: Asociația Română de Artă Contemporană.
Parteneri: Corcova Roy & Dâmboviceanu, pnk casual.
Parteneri media: Igloo, Zeppelin, Şapte Seri, feeder.ro, Radio France Internationale.
Imagine: Zoltán Béla, Relicvă, 2013.
Credit foto: Dan Vezentan, New Folder Studio.
Concept grafic şi DTP: Florin Darie.
–––––––
INSTALLATION
Zoltán Béla
Curator: Adriana Oprea
Exhibition design: NUCA Studio
Opening: Wednesday, October 29th 2014, 19.00
Anexa MNAC, Calea Moşilor 62-68
3rd floor

“Installation”, Zoltán Béla’s painting and object exhibition, is an art cabinet staged in a concrete room, an exhibiting situation which produces several dislocations. First, Anexa MNAC has formally accommodated until now architecture, installation and object, but not painting. Second, the production of Zoltán Béla is that of an artist who has previously been known mostly as a painter. He is part of the younger generation of painters who have left their mark on the relatively short “return to painting” of recent Romanian art. The fact that he still prefers painting after the pictorial boom of the 2000s has calmed down shows that, along with few others, he’s in it for the long haul. Third, Zoltán Béla’s painting has encouraged references to the aesthetics of the trace, evanescence, memory, interiority or the metaphysics of the fragment, being remarked by its technicality and virtuosity of execution.
In order to shift and dislocate these working terms, Zoltán Béla’s exhibition poses a formal issue, the installation, not just of paintings, but also of several objects in an architectural frame which is itself installed in a given space. The forest of pedestals required by the positioning of the objects in space, retreating and advancing volumes, becomes the horizontal continuum between the two pillars which cuts the air and slithers optically. While the vertical support required by paintings becomes a wall on the previously existing wall, like a screen ready to receive the image on the dark background of a cinema hall. The scenic box thus created leaves alone the initial, surrounding space of the building which receives it as it is, brutalist, precarious and irregular.
The incongruence of display and space moves the representation out of the area of the above mentioned (pre-)conceptions, not by negating them but by dislocating to a certain extent their reception.
Exhibition period: October 30th 2014 – February 15th 2015.
Organised by: The National Museum of Contemporary Art, Bucharest – MNAC.
With the support of: The Romanian Association of Contemporary Art.
Partners: Corcova Roy & Dâmboviceanu, pnk casual.
Media partners: Igloo, Zeppelin, Şapte Seri, feeder.ro, Radio France.
Image: Zoltán Béla, Relic, 2013.
Photo credit: Dan Vezentan, New Folder Studio.
Graphic concept and DTP: Florin Darie.
Anexa MNAC, etaj III
Calea Moșilor 62-68
București, România

Details

Date:
25 iulie, 2024
Time:
09:53 EET
Event Category:
Event Tags:
,