Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

București: performance – Marcin Dudek. Ispita Arenei

8 septembrie, 2019

Please scroll down for English.

/RO: Marcin Dudek. Ispita Arenei
Ce: performance
Când: duminică, 8 septembrie 2019, 19:00
MNAC, strada Izvor 2-4, Aripa E4, București
Fostul Stadion al Republicii.
Intrarea este liberă.

„Ispita arenei” este un spectacol care caută să evidențieze faptul că (sub)cultura fotbalului este mult mai mult decât o simplă adunare de suporteri care iau parte la un eveniment sportiv. Ea reprezintă, în ansamblu, o micro-reflexie a societății. Stadionul reflectă societatea nu numai ca unitate, ci și prin contraste și tensiuni. Acesta poate lua diferite forme, de la „agoră” democratică, la un spațiu al „expresiei cetățenești” într-un spațiu abandonat pentru a oferi publicului un spectacol al violenței ritualizate.

Artistul polonez Marcin Dudek își imaginează un performance folosind așa-numitul „vocabular al mulțimii” și anatomia de grup. Performance-ul are loc într-un mediu construit, pe terenul arhitectural-specific al fostului stadion al Republicii (primul stadion modern românesc, construit în 1926 și demolat în anii ’80 pentru a face loc Casei Poporului și, ulterior, Catedralei Mântuirii Neamului).

Dudek abordează emoția mulțimilor din interior, artistul aderând la mișcarea huliganilor din Polonia în anii ’90. Ca urmare, principalele puncte pe care le abordează prin activitatea lui se referă la individ vs. mulțime, identitate și conflict. Artistul accesează „vocabularul corpului”, punând sub observație „(i)raționalitatea indivizilor în cadrul mulțimii”. Aceste gesturi și acțiuni sunt motivate de un puternic sistem ierarhic din interiorul grupului, motivația de bază fiind aceea de a ajunge parte din elită. Uneori consecințele acestor tipuri de acțiuni sunt dramatice, iar ciocnirile violente dintre grupurile rivale produc victime.

În tandem, artistul și antropologul Dinu Guțu – „portarul” scenei ultras românești – a navigat psiho-geografia spațiului bucureștean în ultima lună, de la Obor la stadionul Dinamo, la cafeneaua Paninaro, la meciurile Rapid și CSA Steaua pentru a completa procesul de lucru. Dinu și Marcin împărtășesc un trecut de aderare la grupurile de susținători din Europa de Est, astfel încât dialogul lor s-a purtat atât pe subiecte comune cât și divergente, de la cultura fotbalului, la masculinitatea (toxică) și violența post-socialistă.

Marcin Dudek este primul dintr-o serie de artiști internaționali care se fac echipă cu antropologi români pentru a privi și interveni critic în dinamica Bucureștiului. Această linie de lucru este curatoriată de Ioana Păun ca parte a Programului de performance MNAC, în timp ce platforma sub care au loc aceste întâlniri relaxate se numește Critical Art Cell și este co-finanțată de AFCN.

Performeri: Irina Marinescu, Ana Pop, Alexandru Pribeagu
Antropolog asociat: Dinu Gutu
Curatoare: Ioana Paun
Producătoare: Biatrice Cozmolici
Producător asociat: Sorin Dobrin
Text și o generoasă introducere în lumea ultrașilor bucureșteni: Dinu Guțu

Marcin Dudek — „The Crowd Man” (ro. „Omul mulțimii”)
Ce: lansare de carte
Unde: pe treptele de la intrarea MNAC
Când: duminică, 8 septembrie 2019, 20:00 (după performance)

Cartea cuprinde o reproducere a 72 de compoziții unice din arhiva artiștilor, o colecție de referințe, fanzines, schițe ce acoperă o varietaate de teme precum violența, fotbalul, arhitectura spectacolului și controlul mulțimii. Aceste colaje constituie o imagine de ansamblu expresivă a procesului artistic în sine. Volumul conține, de asemenea, o documentație extensivă a expoziției autorului din 2019 de la Muzeul de Artă Contemporană din Wrocław, fiind lansat cu această ocazie.

„The Crowd Man” 2019
Ediție limitată la 500 de copii
Copertă groasă, 28 x 21cm
200 pagini
Publicat de Muzeul de Artă Contemporană Wrocław
Conținut în limbile engleză și poloneză
Texte de Marcin Dudek, Piotr Lisowski, Przemek Strożek
Design de Amélie Bouvier & Marcin Dudek
ISBN: 978-83-63350-41-3

/EN: Marcin Dudek. The Lure Of The Arena
What: Performance
When: Sunday, September 8, 2019, 7 PM.
Where: MNAC Bucharest, Izvor 2-4 St., Wing E4, Bucharest 050563. Entrance via Calea 13 Septembrie
Former Stadionul Republicii.
Free entrance.

“The Lure Of The Arena” is a performance that intends to pinpoint that football (sub)culture is much more than the simple gathering of supporters that watch a football game. It represents a micro reflexion of the society as a whole. Therefore the stadium reflects society not only as a unit but through its contrasts and tensions as well, and can shape different forms, from a democratic ’agora’, a space of ‚citizenship expression’ to an alienated arena for a ritualized spectacle of violence.

Polish artist Marcin Dudek imagines a performance using the so-called ‘crowd vocabulary’, the anatomy of the crowd. The performance is set into a built environment. The site-specific architectural ground of the performance takes place on the site of the former Republicii Stadium (the first modern Romanian arena, built in 1926 and demolished in the ’80s to make space for the House of the People, and later on to the People’s Salvation Cathedral).

Dudek approaches the emotion of the crowd from an insider point of view, being part of the Polish hooligan movement in the ’90s, hence the main tensions of his work are individual vs. crowd, identity, and conflict.

The Romanian artist and anthropologist Dinu Guțu – a “gatekeeper” of Romanian ultras scene – created a tandem that sailed through the Bucharest psycho-geography for the last month, including Terasa Obor, Dinamo Stadium, café Paninaro, Rapid and CSA Steaua matches. Dinu and Marcin share a history of adherence to supporter groups in East Europe so their dialogue revolved on common and divergent places such as football culture, (toxic) masculinity, post-socialist violence.

Marcin Dudek is the first in a series of international artists that pair with local anthropologists in order to look at Bucharest dynamics and intervene critically. This line of work is curated by Ioana Păun as part of MNAC Performance Program and the platform that allows the relaxed encounters is called Critical Art Cell and is co-funded by AFCN.

Performers: Irina Marinescu, Ana Pop, Alexandru Pribeagu
Associated anthropologist: Dinu Guțu
Curator: Ioana Păun
Producer: Biatrice Cozmolici
Associated Producer: Sorin Dobrin
Text and generous introduction to Bucharest ultras: Dinu Guțu

Marcin Dudek – “The Crowd Man”
What: Book Launch
When: Sunday, September 8, 2019, 8 PM (after the performance).
Where: MNAC Bucharest main entrance, staircase

Inside reproduction of 72 unique compositions made out of artist archive, collection of references, zines, sketches, etc. Along with themes such as violence, football, the architecture of spectacle, and crowd control. These collages are an expressive overview of the artist process itself. The Book contains also excessive documentation of his 2019 solo exhibition at the Wrocław Contemporary Museum, which was released to coincide with this occasion.

“The Crowd Man”, 2019
Edition of 500 copies
Hardcover, 28 x 21cm
200 pages
Published by Museum of Contemporary Art Wroclaw
Language EN, PL
Texts Marcin Dudek, Piotr Lisowski, Przemek Strożek
Book Design Amélie Bouvier & Marcin Dudek
ISBN: 978-83-63350-41-3

Details

Date:
8 septembrie, 2019
Event Category:

Organizer

Muzeul Naţional de Artă Contemporană – București
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național de Artă Contemporană – București
tr. Izvor nr. 2 - 4, Palatul Parlamentului, aripa E4
București, București 050563 Romania
+ Google Map
View Venue Website