Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

București: Un Aro roșu la muzeu

2 septembrie, 2018 @ 20:00 - 21:00 EEST

Please scroll down for English.

/RO: Un Aro roșu la muzeu

Când: duminică, 2 septembrie
Ora: 20:00, curtea MNAC
Biletele sunt disponibile atât online, cât și la intrare: https://eventbook.ro/theater/bilete-mnac-aro.

Flavia Giurgiu a descoperit în curtea Muzeului de Artă Contemporană un Aro roșu părăsit, model 1990. Ca să îi afle povestea a vorbit cu angajați ai muzeului, paznici și vizitatori. Mașina este înconjurată de legende și istorii care, toate, converg către o întrebare recurentă: ce utilitate mai are mașina asta?

Artista i-a redat viața într-un performance-manifest care vorbește despre artă, cultură și despre contextul în care acestea reușesc sau nu să existe.

„N-am fost întotdeauna săraci
Am ajuns săraci
Întru totul săraci.
Ce ne facem?”

Flavia Giurgiu decodifică miturile, motivele și realitățile din spatele producției artistice în context. 2018 a fost declarat anul Centenarului, iar politicile culturale au ghidat – prin finanțări – manifestările artistice. Artiste și artiști au reacționat, prin creațiile lor, la stimulări ale statului de a sărbători identitatea națională. Atitudinea abandonului face parte din istoria noastră identitară, iar Flavia Giurgiu forțează un discurs artistic și cultural prin care caută Responsabilitatea. De asta Un Aro roșu la Muzeu vorbește, nu tace.

Concept: Flavia Giurgiu
Performer invitat: Andrei Brădățean
Curatoare: Ioana Păun
Produs de Biatrice Cozmolici
Grafică afiș: Maria Draghici
Suport tehnic și muzică: Zory David

//

Un Aro roșu la Muzeu face parte din Programul de Arte Performative al MNAC și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Teritorii Libere este o platformă de producție și susținere a artiștilor tineri de avangardă, români și internaționali, care dezvoltă practici prototip de performance/live art. Ea este coordonată de Ioana Păun și continuă să se extindă. Dacă aveți propuneri și idei, le așteptăm la performance@mnac.ro.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

//

Accesul cu automobilul se face pe porțile A1 (intrarea de la Senat) și B3 (intrarea dinspre muzeu), iar ieșirea se face pe la intrarea în muzeu. Accesul pietonal rămâne neschimbat.
Pentru a ajunge mai ușor la muzeu, folosiți acest pin pe hartă:
Muzeul Național de Artă Contemporană
București 030167, România
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

/EN: A Red Aro at the Museum

When: Sunday, September 2
Time: 8:00 PM, MNAC Bucharest yard
Tickets are on sale both online and at the door: https://eventbook.ro/theater/bilete-mnac-aro.

Flavia Giurgiu discovered a deserted red Aro car from 1990 in the yard of the National Museum of Contemporary Art. To find its story, she talked to museum personnel, guards and visitors. The car’s story is filled with legends and stories that lead to a recurring question: what utility does this car still have?

The artist brings it to life in a manifesto-performance that speaks about art, culture and the context in which all these manage to exist or not.

“We haven’t always been poor
We became poor
Completely poor.
What are we to do?”

Flavia Giurgiu deciphers the myths, reasons, and realities behind art production in context. 2018 was declared the year of Romania’s Centenary and cultural policies have guided cultural manifestations through financings. Different artists reacted, through their work, to the state’s stimulation to celebrate the national identity. The attitude of abandon is part of our identity’s history, and Flavia Giurgiu forces an artistic and cultural discourse in search of Responsibility. This is why A Red Aro at the Museum speaks and does not stay silent.

Concept: Flavia Giurgiu
Invited performer: Andrei Brădățean
Curator: Ioana Păun
Produced by Biatrice Cozmolici
Poster graphics: Maria Draghici
Technical support and music: Zory David

//

A Red Aro at the Museum is part of the MNAC Bucharest Performing Arts Programme and is co-financed by the Administration of the Romanian National Cultural Fund (AFCN).

Free Territories is a platform for producing and supporting young avant-garde artists, both local and international, who develop prototype practices in performance and live art. It is coordinated by Ioana Păun and seeks ways to expand. If you have a proposal or an idea, drop us an e-mail at performance@mnac.ro.

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the Romanian National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the project’s content, or the way in which its results can be used. These are entirely the responsibility of the financing’s beneficiary.

//

Car access is made through the A1 Gate (entrance to the Senate) and B3 (museum entrance), while the exit is made through the entrance to the museum. Pedestrian access remains unchanged.
For easier access to the museum, please consult with the pin on the map:
The National Museum of Contemporary Art
Bucharest 030167, Romania
https://goo.gl/maps/vZoZusiePi62.

Detalii

Dată:
2 septembrie, 2018
Oră:
20:00 - 21:00 EEST

Organizator

Muzeul Naţional de Artă Contemporană – București
Vezi site-ul web Organizator

Loc de desfășurare

Muzeul Național de Artă Contemporană – București
tr. Izvor nr. 2 - 4, Palatul Parlamentului, aripa E4
București, București 050563 Romania
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare