Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

București: expoziția Peru. Rezistanță, de Gabriel Șerban, Muzeul Național al Țăranului Român,

3 May - 8 May

Vernisaj: 3 Mai, 5 PM
MNȚR – Sala Acvariu
(strada Monetăriei 3)
|RO| For ENGLISH scroll down
Ambasada Republicii Peru la București, Muzeul Național al Țăranului Român și Bucharest Photofest vă invită la deschiderea expoziției Peru. Rezistanță, de Gabriel Șerban.
——-
Peru. Rezistență, de Gabriel Șerban
——-
despre proiect
🔘 REZISTENȚA este o calitate a ancestralului – aceea care îl face să dureze, să nu se schimbe, ori să o facă doar în formă, în vreme ce își păstrează esența dobândită uneori de-a lungul milioanelor de ani dacă vorbim despre natură, alteori, la scară umană, de-a lungul mileniilor. Fără ea, nicio moștenire nu ar fi posibilă. La marginea lumii, atunci când privim cu atenție, se întrevăd urmele lumii de ieri, una infinit de misterioasă și de captivantă pentru cei ce tânjesc după autentic și după întoarcerea la origini. Rezistența este aceeași a munților plini de junglă în fața monoculturilor uniforme, a triburilor de la granița civilizației care aleg să-și păstreze straiele și graiul, aceeași a templelor de demult care continuă să ne atragă astăzi, deși pustii.
Dar ea trebuie să fie și a noastră – care să rezistăm în fața tentației de a le nimici, de a le reduce la banalul unei existențe cotidiene din ce în ce mai sărace, atât în cultură, cât și în natură. Peru oferă pentru de fotograf și pentru scriitor, un peisaj extraordinar în originalitatea lui, o țară în care ecourile lumii vechi încă rasună viu în fiecare colț, simultan cu modernitatea; un loc de o biodiversitate și de o diversitate culturală cum puține mai sunt astăzi. De la inima Amazoniei și până la enigmatica pustietate nazcană, de la triburi de câteva suflete, până la colonii de mii și mii de lei de mare pe coastele Limei, rămâne în imaginile călătorului, în însemnările lui grăbite, în memorie, unul dintre locurile în care își lasă o parte din el, unul care încă rezistă în cel mai larg sens.
Peru este o țară a culorilor, o compoziție de o cromatică fantastică, unde nu lipsesc cele mai țipătoare tonuri la tot pasul – verdele crud al selvei și albastrul metalic al fluturilor Morpho, roșul și galbenul aprins al căciulilor din Altiplano, al caselor vopsite tropical, al delfinilor roz care străbat Amazonul, sau al penelor tricolore de Ara. Dar culoarea poate uneori să ne fure, să ne îmbete, și uimiți, să ne facă să ne pierdem în ea, alergând cu privirea de la un contrast la altul, făcându-ne mereu poftă să vedem mai mult.
Lumea zugrăvită fără ea, pe de altă parte, ne îndeamnă să stăm locului, să ascultăm imaginea din fața noastră, să căutăm în ea mai mult decât suprafața flamboiantă. Să o descoasem de povești și semnificații. Această serie este dedicată lucrurilor care nu se lasă descifrate din prima, dar care mai apoi se desfac în noi și noi sensuri. Este dedicată unui Peru care nu și-a epuizat istoria, bogăția și poveștile vechi de când lumea. Unui Peru care rezistă.
despre autor
🔘 GABRIEL ȘERBAN (n. 1987, Câmpina). În locul natal, în orașul dintre păduri și râuri, s-a apropiat de natură de mic copil, în vreme ce locuința i-a devenit în cursul anilor o adevărată menajerie cu animale mai obișnuite sau nu. Termină studiile liceale la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina, iar mai apoi cochetează cu mai multe facultăți din capitală – Biologie, Etnologie, Psihologie – doar pentru a se hotărî în cele din urmă asupra Facultății de Limbi și Literaturi Străine, specializarea rusă-hindi, secția de orientalistică. Își urmează în paralel vocația în domeniul artelor plastice.
Este începutul primelor mari călătorii spre exotic, spre India, Egipt, Mexic. Scrie o licență pe tema literaturii indiene vechi și a mitologiei comparate, apoi urmează un masterat în cadrul aceleiași facultăți: Studii de Cultură Rusă. Își aprofundează cercetarea în domeniul prozei și picturii ruse de secol XIX. Refuză o carieră în spatele catedrei pentru a deveni grafician și visează în continuare către cele mai îndepărtate locuri care i-au captivat imaginația încă de când era copil. Descoperă atracția pentru fotografia de natură și de viață sălbatică, una care îl va însoți de acum pretutindeni.
Călătorește în Guiana Franceză, începe să colaboreze ca fotograf și scriitor cu National Geographic. Participă la concursuri și expoziții în ambele arte practicate – cea plastică și fotografică. Se întoarce în Africa, în Kenya de data asta, apoi revine în Asia, în Arhipelagul Indonezian, Islanda. Gândul îi zboară încă la junglele Americii de Sud, la Amazonia, așa că pleacă din nou peste ocean, în Peru. Scrie. Suma aventurilor lui de departe este publicată în jurnalul de călătorie „Urme pe zăpadă și nisip”.
❗️ Evenimentul face parte din programul ediției a VI-a (ediție reprogramată din octombrie 2021) a festivalul internațional de fotografie Bucharest Photofest, festival de fotografie ce se desfășoară între 1-8 mai 2022 la București și are ca temă centrală Rezistența.
❗️ Programul complet pe www.bucharestphotofest.ro
#LetsGetVisual
——————————-
The Embassy of Republic of Peru in Romania, The National Museum of the Romanian Peasant and Bucharest Photofest invite you at the opening of the exhibition Peru. Resistance, by Gabriel Șerban.
——-
Peru. Resistance, by Gabriel Șerban
——-
🔘 RESISTANCE is a quality of the ancestral – the one that makes it last and not change, or when it does, then to change only in form, while retaining its essence – a core sometimes acquired across millions of years if we talk about nature itself, or over the millennia for our human time scale. Whichever the case, without resistance, no legacy is possible. In those distant places, only when we look carefully, we can see the traces of yesterday’s world, one infinitely more mysterious and captivating for those who long for the authentic and crave to return to the origins. Resistance is what permeates jungle-filled mountains against the uniform monocultures, it is resistance that remote tribes show on the border of civilization when they choose to keep their unique clothes and native tongues, and it is resistance still when ruined temples, albeit empty today, still call us.
But resistance must be also ours, for we must resist the temptation to destroy all these ancient things, to reducet hem to the banality of our increasingly poor daily existence, scarce in both culture and nature. Peru offers an extraordinary original landscape – a country where the echoes of the old world still resonate in every corner, alive even through modernity; a place of biodiversity and cultural diversity as few still exist today. Stretching from the heart of the Amazon Basin to the enigmatic Nazca deserts, from scattered tribes, some still uncontacted and hiding in the forest, to the huge colonies of thousands upon thousands of sea lions by the shores of Lima, Peru has that quality of getting stuck in the heart of the traveler, in his hasty notes, in his memory, in his being, one of those places where the adventurer leaves a part of himself, a land that still resists in the broadest sense of the word.
Peru is a colorful country, one of vibrant chromatic, where even the most striking tones are present just about everywhere: the raw green of the jungle and the metallic blue of the Morpho butterflies, the bright red and yellow of the knit hats people wear throughout the Altiplano, the tint of the tropical painted houses, or that of the pink dolphins that swim in the Amazon, or, at last, the resplendent feathers of the macaws. But color can sometimes intoxicate us, and daze us, make one lose oneself in it, prodding our eyes to glance from one contrast to the next, always making us want to see some more.
Black and white on the other hand, urges us to stand still, to listen, to look closer into it, beyond the flamboyant surface of color. It enables us to delve more, to discover and to find meaning. This series is dedicated to things that are not deciphered at first, and only after start unfolding before the viewer. It is dedicated to a Peru that has not exhausted its history, wealth and age-old stories. A Peru that resists.
🔘 GABRIEL ȘERBAN (b. 1987, Câmpina). Born in a small town encircled by forested hills and streams, he got close to nature ever since he was just a kid, while his parent’s household became a real menagerie, full of animals, some more unusual than others. He graduated high school in his hometown of Câmpina, and then flirted with several colleges in Bucharest – biology, ethnology, psychology – only to finally settle with studying foreign languages and literatures. He took the path of Oriental Studies, learning Hindi and Russian while at the same time following his artistic call in draftsmanship.
This is the beginning of the first great journeys to exotic lands, like India, Egypt and Mexico. He writes a bachelor’s degree on Ancient Indian literature and comparative mythology, then follows a master’s degree on Studies of Russian Culture. He deepens his research in the field of nineteenth-century Russian prose and painting. He refuses a career behind the chair to become an artist and keeps dreaming of the most distant places that captivated his imagination since he was a child. He starts photographing for the first time, especially nature and wildlife photography, a passion that will accompany him everywhere from now on.
While traveling to French Guiana, he begins collaborating as a photographer and writer with National Geographic Magazine. Participates in competitions and exhibitions in both practiced arts – plastic and photographic. He returns to Africa, to Kenya this time, then fairs to Asia, to the Indonesian Archipelago, and Iceland. His mind turns again and again to the jungles of South America, to Amazonia, hence he gets back to the New World, in Peru this time. He continues to meticulously write about his experiences and publishes the sum of his distant adventures is travel diary called “Footprints on Snow and Sand” published by Filos Publishing House.
🔘 The event is part of the 6th edition of the Bucharest Photofest international photography festival, a photography festival that takes place between May 1-8, 2022 in Bucharest and has as its central theme Resistance.
🔘 The full program on bucharestphotofest.ro

Details

Start:
3 May
End:
8 May
Event Category:
https://www.facebook.com/events/387848949914973

Organizer

Muzeul Național al Țăranului Român – București
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național al Țăranului Român – București
Şoseaua Kiseleff 3
București, București 011341 Romania
+ Google Map

Leave a Reply

Your email address will not be published.