Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

București: atelier Virgil Preda. Minimalismul abstract

5 March

Please scroll down for English.
/RO: În această perioadă atelierele pentru cei mici au loc doar în mediul online, într-o formulă interactivă. „20 de artiști contemporani din colecția MNAC” este o nouă serie de ateliere despre artiști români contemporani ce au beneficiat de inovațiile aduse în exprimarea artistică de către exponenții curentelor artei moderne. Totodată, la fel ca în ampla expoziție „Văzând Istoria. 1947-2007”, ne propunem educarea publicului tânăr față de istoria recentă a României, pe care o putem cunoaște și prin prisma mărturiilor vizuale înscrise în opera artiștilor ce au trăit acele vremuri.
// CUM POȚI PARTICIPA
Potrivit pentru: familii cu copii peste 5 ani și, totodată, pentru adulți, în limita a 20 de locuri disponibile. Sesiunile sunt incluzive, toți copiii și adulții cu dizabilități sunt bineveniți.
Acces: Înscrierea la atelier se face la adresa educatie@mnac.ro. Aceasta va trebui să cuprindă numele celor mici, vârsta, atelierul, și un printscreen cu biletul de participare.
Participarea costă 40 lei pe atelier, indiferent de câte capete din familie încap în fața ecranului. Poate fi achiziționat aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonamente
Abonament 8 ateliere / 160 lei: cu un abonament pe 2 luni achiziționezi fiecare atelier la jumătate de preț). Poate fi achiziționat prin achitarea a 4 bilete de tip Taxă atelier de educație aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Abonament 3 ateliere / 100 lei: la fiecare două ateliere al treilea este la jumătate de preț. Poate fi achiziționat prin achitarea a 2 bilete de tip Taxă atelier de educație + 1 bilet acces general aici: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Păstrează legătura cu noi pe grupul de Facebook dedicat atelierelor pentru copii de la MNAC: https://www.facebook.com/groups/1514013378792163.
// DESPRE ATELIER
Virgil Preda este următorul artist contemporan român pe care avem ocazia să îl cunoaștem în cadrul seriei noastre de ateliere aniversare, „20 de artiști din colecția MNAC pe înțelesul copiilor”.
Deși a avut în timpul vieții o mulțime de participări la saloanele municipale și republicane precum și expoziții personale atât în țară cât și în străinătate, este un artist mai puțin cunoscut și din pricina faptului că nu a urmărit niciodată să facă pictură pentru vânzare. A părăsit treptat tărâmul figurativ al peisajelor și portretelor pentru a se dedica unei căutări spirituale pentru care folosește „aluzia unei geometrii calme, epurate, aeriene, care uneori are un aspect sacru”, așa cum însuși pictorul afirmă despre arta lui.
Născut la București în 2 septembrie 1923, artistul își începe formarea în perioada interbelică, o epocă în care tendințele spre expresia abstractă în artă erau în plin ferment. Virgil Preda mărturisește într-un interviu că a început să picteze târziu, abia în 1960 când se făceau reduceri de cadre în armată și a cerut să fie trecut în rezervă, fiind obligat de tată să se înroleze ca ofițer activ în MAI încă din 1946.
Absolvent al Facultății de Drept, dar și al cursurilor de pictură la clasa lui Camil Ressu de la Academia Liberă de Artă a maestrului Guguianu pe care le urmează în 1946-1948, a fost influențat în formarea sa ca pictor de artiștii Paul Klee, Vassily Kandinsky și Kazimir Malevici.
Pictura sa se rezumă la un repertoriu de semne plastice și inscripții lipsite de o semnificație anume. Criticul și dramaturgul Paul Cornel Chitic, vecin de atelier și prieten cu artistul, surprinde metaforic acest aspect în doar câteva cuvinte: „Virgil Preda vrând nevrând este un practicant al Cultului Zen, inutilul fiind ridicat la rangul de supremă eficiență, iar inexistentul la rang de obiect al extazului. Caligrafia unui semn care nu spune nimic, decât aceea că există, fără să denumească ceva anume, devine astfel o îndeletnicire, o virtuozitate în sine, din care au fost eliminate intențiile, înțelesurile și subînțelesurile, nevoia de mesaj…
Sâmbăta aceasta vă invităm la prezentarea și comentarea împreună a operei artistului urmată de o sesiune de pictură minimalist abstractă, iar dacă v-au rămas pe acasă tricouri încă nepictate și câteva tuburi de culori acrilice, putem încerca să dăm un aer nou unui tricou vechi folosind una din inscripțiile lui Virgil Preda.
Irina Cangeopol este artist, profesor de artă și specialist în educație culturală prin arte vizuale, cu experiență în proiecte și programe destinate copiilor de toate vârstele. A coordonat proiectul de educație prin artă „Mișcare și culoare”, laureat al Galei Societății Civile 2018, la secțiunea Artă și Cultură.
[Credit cover: Virgil Preda, Inscripție. Fotografie de Gabriela Pană, MNAC.]
// VOR URMA:
11 martie 2022
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan și invitații săi prezintă volumul „Arta, enciclopedie pentru copii’’ (via Zoom)
12 martie 2022
11:00 – 13:00 – 🧡ART. Gustav Klimt și secesiunea vieneză, alături de Irina Cangeopol (via Zoom)
18 martie 2022
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan și invitații săi prezintă titlul „Am uitat!’’, din colecția de cărți uriașe „Melciulică’’ (via Zoom)
19 martie 2022
11:00 – 13:00 – 20 de artiști din colecția MNAC pe înțelesul copiilor: Portretul pictural la Eva Cerbu Siegler, alături de Irina Cangeopol (via Zoom)
25 martie 2022
19:00 – 20:00 – Seri de lectură pentru cei mici. Astrid-Isabela Bogdan și invitații săi prezintă volumul „Alya și cutia muzicală’’ (via Zoom)
26 martie 2022
Liber
/EN: During this time our activities for kids take place only online, in an interactive formula. “20 Contemporary Artists from the MNAC Collection” is a new series that focuses on contemporary Romanian artists who benefited from the innovations brought in artistic expression by the exponents of modern art. At the same time, as in the ample exhibition “Seeing History. 1947-2007”, we aim to educate the young public on the recent history of Romania, which we can also get to know through the prism of the visual testimonies inscribed in the oeuvre of the artists who lived those times.
// REGISTRATION
Suitable for: families with children aged 5 and up and adults, within the limit of 20 available places. The workshops are inclusive, all children with disabilities are welcome, regardless of their artistic abilities.
This event will take place in Romanian only.
Access: Registration for the workshop is made at educatie@mnac.ro. You will need to mention the session you want to attend, the name of the participant(s), as well as their age, and a print screen of the participation ticket.
Participation costs 40 lei per workshop, no matter how many members of the family fit within a screen. Our team will send you a Zoom link in due time before the event starts.
Get it here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
Subscriptions
8 Workshops Subscription / 160 lei: with a 2-month subscription you buy a workshop at half the price. Get it by acquiring 4 Education Workshop Fee tickets here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
3 Workshops Subscription / 100 lei: get two workshops the third is half the price. Get it by acquiring 2 Education Workshop Fee tickets + 1 general access ticket here: https://mnac.ro/tickets/83/Bilete/53.
// WORKSHOP DETAILS
Virgil Preda is the next Romanian contemporary artist we have the opportunity to meet in our anniversary workshop series, “20 Artists from the MNAC Collection for Kids”.
Although he has had a lot of participations in municipal and republican salons as well as solo exhibitions both in the country and abroad during his lifetime, he is a lesser known artist, also due to the fact that he never pursued painting for sale. He gradually left the figurative realm of landscapes and portraits to devote himself to a spiritual quest for which he uses “the allusion of a calm, pure, airy geometry, which sometimes has a sacred aspect”, as the painter himself affirms about his art.
Born in Bucharest on September 2, 1923, the artist began his training in the interwar period, an era in which trends towards abstract expression in art were in full ferment. Virgil Preda confesses in an interview that he started painting late, only in 1960, when the army was being downsized and he asked to be put in the reserves, having been forced by his father to enlist as an active officer in the MAI in 1946.
A graduate of the Faculty of Law, but also of the painting courses in Camil Ressu’s class at the Guguianu Free Academy of Art, which he attended between 1946-1948, he was influenced in his training as a painter by the artists Paul Klee, Vassily Kandinsky and Kazimir Malevich.
His painting is a repertoire of visual signs and inscriptions without any particular meaning. Critic and playwright Paul Cornel Chitic, a studio neighbour and friend of the artist, metaphorically captures this aspect in just a few words: “Virgil Preda is a practitioner of Zen, the unnecessary being elevated to the rank of supreme efficiency and the non-existent to the rank of object of ecstasy. The calligraphy of a sign that says nothing, except that it exists, without denoting anything in particular, thus becomes an occupation, a virtuosity in itself, from which intentions, meanings and under- meanings have been eliminated, the need for a message…”
This Saturday we invite you to a presentation and discussion on the artist’s work followed by a session of abstract minimalist painting, and if you still have unpainted T-shirts and a few tubes of acrylic paints left at home, we can try to give a new look to an old T-shirt using one of Virgil Preda’s inscriptions.
Irina Cangeopol is an artist, art teacher and specialist in cultural education through visual arts, experienced in programs and projects for children of all ages. She coordinated the art education project “Movement and Color”, laureate at the 2018 Civil Society Gala, the Arts and Culture Section.
[Cover credit: Virgil Preda, Inscription. Photo by Gabriela Pană, MNAC Bucharest.]

Details

Date:
5 March
Event Category:

Organizer

Muzeul Naţional de Artă Contemporană – București
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național de Artă Contemporană – București
tr. Izvor nr. 2 - 4, Palatul Parlamentului, aripa E4
București, București 050563 Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Reply

Your email address will not be published.