Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Călugăreni, jud. Mureş: Festivalul 8R la aşezarea şi castrul auxiliar de la Călugăreni

7 August, 2021

10.30–11.00 Parada participanților: Teatrul Șură – Mănăstirea franciscană – Parcul arheologic – Teatrul Șură / A résztvevők felvonulása: Csűrszínház – Ferences kolostor – Régészeti park – Csűrszínház
11.00–18.00 Transport cu trăsura: Teatrul Șură – Mănăstirea franciscană – Parcul arheologic – Teatrul Șură / Séta a fesztiválszekérrel: Csűrszínház – Ferences kolostor – Régészeti park – Csűrszínház
19.00–19.30 Paradă cu torțe și Dansul Nimfelor: Teatrul Șură – Mănăstirea franciscană – Parcul arheologic – Teatrul Șură / Fáklyás záró felvonulás és a Nimfák tánca: Csűrszínház – Ferences kolostor – Régészeti park – Csűrszínház
TEATRUL ȘURĂ ȘI CURTEA TEATRULUI / CSŰRSZÍNHÁZ ÉS UDVARA
ODEON
10.00–10.30 Vernisaj / Megnyitó
Recital de santur susținut de Radu Varga / Radu Varga santur hangversenye: Āvāz-e Bayāt-e Zand
11.00–18.00 Ateliere de pedagogie muzeală / Múzeumpedagógiai foglalkozások
12.30–13.00 Prelegere susținută de Dan Deac: De la Nil la Dunăre și înapoi. Egiptul în Dacia și dacii în Egipt (RO)
13.00–13.30 Pánczél Szilamér Péter előadása: Egyiptomi nyomozás Mikházán (HU)
13.30–14.00 Spectacol de dans susținut de Ana Maria Mărginean / Ana Maria Mărginean táncelőadása: Dansul Nilului / A Nílus tánca
15.00–16.00 Licitație de sclavi / Rabszolgavásár
18.30–19.00 Concert cameral al Cvartetului ”Tiberius” / Tiberius Vonósnégyes kamarakoncertje: Tiberius îl întâlnește pe Mozart / Tiberius találkozása Mozarttal
20.00–21.00 Spectacolul Ansamblului Artistic „Mureşul” / A Maros Művészegyüttes előadása: Zâmbet de pe Câmpie / Mezőség mosolya
ARENA
11.30–12.30 Soldații romani depun jurământul / A római katonák eskütétele
17.00–18.00 Luptele confederației barbarilor cu romanii / A barbár szövetség és a rómaiak küzdelme
FORUM
10.00–22.00 Rostra (Birou de informații / Információs iroda)
11.00–18.00 Ateliere de pedagogie muzeală / Múzeumpedagógiai foglalkozások
10.00–22.00 Taverna
ȘCOALA GENERALĂ / ÁLTALÁNOS ISKOLA
11.00–18.00 Expoziție / Kiállítás: Granița de Est a Daciei romane / A római Dácia keleti határa
11.00–18.00 Expoziție / Kiállítás: Arheologia în cutie – Egiptul / Doboznyi régészet – Egyiptom
BISERICA ŞI CURTEA MĂNĂSTIRII FRANCISCANE / FERENCES KOLOSTOR ÉS UDVARA
ECCLESIA
11.00–18.00 Expoziție / Kiállítás: Bibliotheca claustri
11.00–18.00 Ghidaj la biserica Mănăstirii franciscane în limbile română și maghiară / Idegenvezetés a kolostortemplomban románul és magyarul
16.00–17.00 Recital de chitară susținut de Cosmin Soare / Cosmin Soare gitárhangversenye: O, gloriosa Domina!
HORTUS
11.00–18.00 Ateliere de pedagogie muzeală / Múzeumpedagógiai foglalkozások
PARCUL ARHEOLOGIC ROMAN / RÓMAI RÉGÉSZETI PARK
11.00–18.00 Expoziție / Kiállítás: TIME BOX
11.00–18.00 Belvedere BUSOLĂ / TÁJOLÓ kilátó
11.00–18.00 Ghidaj la săpăturile arheologice în limbile română și maghiară / Idegenvezetés a régészeti feltárás helyszínein románul és magyarul
CASTRUM
11.00–18.00 Viața taberelor militare / Római tábori élet
11.00–18.00 Ateliere de pedagogie muzeală / Múzeumpedagógiai foglalkozások
14.00–15.00 Concurs tir cu arcul / Íjászverseny

Details

Date:
7 August, 2021
Event Categories:
, ,

Organizer

Muzeul Județean Mureș – Târgu Mureș
View Organizer Website

Venue

Parcul Arheologic de la Călugăreni, Mureș
Călugăreni, Mureș Romania + Google Map

Leave a Reply

Your email address will not be published.