Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cluj-Napoca: Premiile „Oscar Ardelene” la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

5 decembrie @ 06:47 EET

Premiile „Oscar Ardelene”

la Muzeul de Artă Cluj-Napoca

 

Sâmbătă, 8 aprilie 2017, cu începere de la ora 11.00

Sala „Tonitza”

 

Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania organizează în colaborare cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituție publică de interes județean, care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, evenimentul intitulat Premiile „Oscar Ardelene”.

Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania, cunoscută şi ca SMCT (EMKE), a fost înfiin ț ată în anul 1885 la Cluj. Scopul societă ț ii era organizarea ș i sprijinirea vie ț ii culturale a comunită ț ilor maghiare din diaspora acelor vremi. Înainte de Primul Război Mondial devine cea mai importantă societate culturală din Ungaria. În perioada interbelică activitatea societăţii a fost semnificativ limitată, fiind aproape de imposibilitatea func ț ionării, iar în 1947 regimul comunist a desfiin ț at SMCT alături de toate celelalte organiza ț ii civile. În anul 1991 societatea a fost reînfiinţată de comunitatea maghiară din Transilvania. În prezent, SMCT include o serie de organiza ț ii culturale civile; de la reînființ are a dat na ș tere mai multor asocia ț ii culturale maghiare (atât locale cât şi naționale), a participat ca membru activ la înființarea lanț ului de centre culturale denumite „Case Maghiare”, a favorizat dezvoltarea culturii comunităț ilor maghiare din diasporă şi a organizat importante conferin ț e despre istoria culturii maghiare.

Premiile anuale acordate de SMCT sunt foarte apreciate în via ț a culturală autohtonă, fiind numite ș i „Oscarurile Ardelene”. Premiile se decernează pentru persoanele sau asocia ț iile care prin realizările lor au adus o contribuț ie importantă dezvoltării culturii maghiare. Premiile se decernează pentru diferite categorii, dintre care amintim: artă plastică, jurnalism, activităț i bibliotecare, dans ș i cultură populară, teatru, mass-media, istorie locală, organizatori culturali, antreprenori care sprijină cultura.

Pentru detalii referitoare la bilete, program şi la desfăşurarea manifestării vă invităm să consultaţi pagina web dedicată acestui eveniment:

http://www.macluj.ro/premiile-orcar-ardelene.html

Details

Date:
5 decembrie, 2023
Time:
06:47 EET
Event Category:
Event Tags:
,