Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Germania: expoziția ezaur – Episcopia Tulcii la Muzeul Transilvănean Gundelsheim

28 iulie, 2019 - 15 noiembrie, 2019

Expoziţia: Tezaur – Episcopia Tulcii
Locul de desfășurare: Muzeul Transilvănean Gundelsheim/Germania
Durata: 28.07. – 15.11.2019
Vernisaj: Duminică, 28.07.2019, oea 11:30
Partener: Episcopia Tulcii, Muzeul Transilvănean Gundelsheim, Asociația culturală Octavian Smigeslchi
Curatori: dr. Alexandru Constantin Chituţă și dr. Raluca Frîncu, dr. Markus Lorz
Text oferit de curatorii expoziției:

Expoziţia aduce în faţa publicului vizitator un remarcabil fond de obiecte bisericeşti reprezentative pentru trei secole dar şi pentru aria culturală şi confesională a Dobrogei de Nord. În acest spaţiu milenar se regăsesc cetăţi getice, romane şi bizantine, un amestec de civilizaţii într-o sinteză unică, în care trăsături culturale occidentale convieţuiesc cu cele balcanice şi orientale.
Zona Dobrogei de Nord este locul unde religiile se întâlnesc fără a genera conflicte, dar şi spaţiul unde creştinismul însuşi a implinit 2000 de ani, fapt marcat în toate mănăstirile dobrogene, dar şi pe altarele primilor martiri creştini din România, la Halmyris şi Niculiţel.
Greci, bulgari, lipoveni, ucraineni, aromâni, italieni, români, etc. au creat acel model de respect faţă de sine şi faţă de celălalt, lucru rar întâlnit în Europa începutului de secol XX.
Este firesc ca în Muzeul Naţional Brukenthal, să aducem aceste comori de artă religioasă care au înmagazinat în ele spiritul cel mai profund al credinţei româneşti. Şi este un fapt demonstrat până acum, că muzeul nostru se implică şi ajută atât persoanele fizice cât şi instituţiile din ţară care nu au o activitate muzeală, în susţinerea şi promovarea culturii şi artei.
Obiectele de cult din Episcopia Tulcii demonstrează efortul de elaborare a unui limbaj plastic local, prin asimilarea mijloacelor de expresie specifice stilurilor bizantin şi slavon.
Expoziţia prezintă alături de Evangheliile ferecate (având ştanţă otomană) caracterizate de o mare măiestrie, bun gust şi simţ al proporţiilor, potire datând de la începutul secolului al XIX-lea, cu picior prismatic, talpă polilobată şi cupă conică, decorate cu motive atât de factură gotică cât şi bizantină şi rusească. În ornamentaţia acestor potire apar, pe lângă figurile Mântuitorului şi ale sfinţilor, reprezentări figurative, motive vegetale încărcate: flori, vrejuri, frunze, spaţiile intermediare fiind ocupate de entrelacs-uri în relief.
O piesă valoroasă este Crucea de procesiune ce impresionează prin dimensiune. Tehnica de execuţie a sculpturii crucilor de procesiune îşi are tradiţia în atelierele de la Muntele Athos. Deoarece simbolizează jertfa lui Iisus, iconografia sculptată a crucii ilustrează cele mai semnificative momente din viaţa Mântuitorului, în special Patimile.
Icoana Sfântului Dimitrie izvorâtorul de mir se singularizează prin dimensiunile neobişnuit de mari, dar mai ales prin valoarea deosebită a ferecăturii de argint, datată 1833, elocventă pentru calitatea întregii colecţii de icoane de pe teritoriul dobrogean.
Pe lângă chivotele de factură rusească se remarcă chivotul de la Mănăstirea Celic Dere, care este o machetă de biserică pentru procesiune. De remarcat decoraţiile din medalioanele cu sfinţi, busturile sfinţilor cât şi registrele cu sfinţi şi serafimi. Scena Adormirii Maicii Domnului, hramul mănăstirii, este realizat miniatural, cu 16 personaje, această scenă fiind conturată de o ramă. Superior într-un triunghi echilateral ce simbolizează perfecţiunea, se află ochiul Dumnezeirii, de sub care ies razele harului.
Expoziţia „Tezaur – Episcopia Tulcii” urmăreşte să repună în circuitul cultural-naţional valorile de artă religioasă care se regăsesc în bisericile şi mănăstirile tulcene. Altfel spus, expoziţia este un moment de reflecţie serioasă asupra moştenirii spirituale lăsate de înaintaşii noştri şi o promovare a patrimoniului cullural românesc.

/EN/

Exhibition: Diocese of Tulcea’s Treasure
Location: Transylvanian Museum of Gundelsheim
Duration: 28. 09. – 15. 11. 2017
Opening: Sunday, July 28, 11:30 pm
Partner: Diocese of Tulcea, Octavian Smigelschi Pictor Cultural Association
Curators: dr. Alexandru Constantin Chituţă and Dr. Raluca Frîncu, Dr. Markus Lorz

The exhibition invites the public to find out more about a remarkable heritage of religious objects representative for the cultural and religious area of North Dobruja during the 18th,19th and the 20th centuries.

In the millennial space of Dobruja one can find Getae, Roman and Byzantine cities, a mixture of civilizations in a unique synthesis, a place where the Western cultural traits coexist with the Balkan and the Eastern ones.

The North Dobruja is where religions meet without generating conflicts, but also the space where Christianity itself celebrates 2.000 years, a reality marked by local monasteries and especially by the altars in Halmyris and Niculițel celebrating the first martyrs on the Romanian territories.
Greeks, Bulgarians, Lipovans, Ukrainians, Aromanians, Italians, Romanians, etc., all created a model of respect for oneself and the other, which was rare to find in the early 20th century Europe.
The religious items from the Diocese of Tulcea demonstrate the effort of developing a local visual language, by assimilating specific means of expression characteristic for Byzantine and Slavic styles.
The exhibition displays silver covered New Testaments (with an Ottoman stamp) alongside chalices dated in the early 19th c., prismatic legged, presenting decorated bases and conical cups, the decorative featured showing Gothic, Byzantine and Russian influences. Beside the figures of Christ and the saints, the ornamentation of the chalices illustrates figurative representations and rich vegetal motifs: flowers, stalks and leaves, the intermediate spaces being filled by entrelac reliefs. The processional cross of an impressive size is also a valuable piece representing an example for a production that follows the tradition of the workshops in Mount Athos. Because the cross symbolizes the sacrifice of Jesus, its carved iconography illustrates the most significant moments of Jesus’ life, especially the Passions.
The icon of St. Demetrios is also individualized by its unusual large size, being one of the most important pieces in the collection of icons from Dobruja; it is covered in silver and dated 1833.
Among the tabernacles of Russian influence is to be noted the tabernacle from Celic Dere Monastery which is a church model made for processional purposes. It presents medallion and bust representations of the saints and seraphs, a framed miniature representation of the Dormition of Virgin Mary comprising 16 characters and the Eye of Providence – an eye enclosed by a triangle, surrounded by rays of light, symbolizing the perfection.
The exhibition “Diocese of Tulcea’s Treasure”, aims at reinstating, among the national cultural values, the religious art from churches and monasteries in the area of Tulcea.

Detalii

Începe:
28 iulie, 2019
Se termină:
15 noiembrie, 2019
Categorie Eveniment:

Organizator

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Vezi site-ul web Organizator