Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația ACVO lansează apelul de înscriere în cadrul programului „Rezidențele Șotron”, ce sprijină creația contemporană în domeniul cărților pentru copii.

23 martie, 2023 - 10 aprilie, 2023

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația ACVO lansează apelul de înscriere în cadrul programului „Rezidențele Șotron”, ce sprijină creația contemporană în domeniul cărților pentru copii.

În anul 2023, la cea de-a doua ediție a rezidențelor, vor beneficia de bursele de creație doi autori români și unul ucrainean, care au publicat cel puțin o carte pentru copii. Cei trei autori vor beneficia de transport, cazare în orașul Iași timp de 30 de zile în perioada mai-iunie 2023, precum și de o sumă în valoare de 4.000 lei.

Perioada de înscriere se desfășoară între 23 martie și 10 aprilie 2023. Cei care doresc să se înscrie trebuie să trimită un e-mail la adresa muzeul.literaturii@gmail.com, care să conțină un CV și o scurtă scrisoare de intenție în care să insereze și o descriere a proiectului de rezidență. Candidații din Ucraina trebuie să trimită materialele în limba engleză.

Pe perioada rezidenței (mai-iunie 2023), beneficiarii vor avea obligația de a preda o poveste cu temă ecologică de minimum 3 pagini și de a participa la un atelier de scriere creativă sau storytelling pentru copii.

Programul „Rezidențele Șotron” a fost creat în anul 2022 în vederea susținerii creației literare de către MNLR Iași și Asociația ACVO. Primii trei beneficiari au fost scriitoarele Veronica Niculescu (România), Slava Svitova și Mia Marchenko (Ucraina), iar de prezența acestora la Iași s-au bucurat zeci de copii din medii defavorizate, susținuți în dezvoltarea personală de către ACVO.

Asociația ACVO a fost înființată de către compania ApaVital la începutul anului 2018 pentru a da viață proiectelor sale de responsabilitate socială și de implicare în comunitate. Câteva dintre temele importante din agenda asociației sunt dezvoltarea urbană, protecția sustenabilă a mediului, spiritul civic și spiritul de colaborare între oameni, evoluția personală și autocunoașterea.

Am descoperit, în desele întâlniri pe care le-am avut cu elevii, că aceștia sunt din ce în ce mai atrași de literatura contemporană, se regăsesc în scrierile autorilor din zilele noastre, se identifică și rezonează cu personajele simpatice create de aceștia mai degrabă decât cu personajele clasice, atât de iubite de generațiile noastre. Aceasta este literatura cu ajutorul căreia cei mici pot fi atrași către citit, iar noi, care donăm școlilor mii de cărți noi în fiecare an, am considerat că trebuie să facem posibile aceste rezidențe, pe de o parte pentru a sprijini creația contemporană, pe de altă parte pentru a oferi unor copii din medii defavorizate bucuria întâlnirii cu autori de carte. – dr.ing.Mihail Doruș, Președintele Asociației ACVO

Rezultatele selecției apelului de înscriere în cadrul programului „Rezidențele Șotron” vor fi anunțate în data de 13 aprilie 2023, pe site-ul www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

 

Şotron residencies, second edition: 3 creative scholarships for authors from Romania and Ukraine

The National Museum of Romanian Literature Iași and the ACVO Association launches the call for applications for the “Rezidențele Șotron” (Sotron Residencies) programme, which supports contemporary creation in the field of children’s books.

This year, the project consists of awarding two creative scholarships to one Ukrainian author and one Romanian author who have published at least one children’s book.

In 2023, at the second edition of the residencies, two Romanian authors and one Ukrainian author who have published at least one children’s book will benefit from the creative scholarships. The scholarships cover transport and accommodation in the city of Iasi for 30 days in May and June 2023, as well as provide the amount of 4000 lei for expenses.

The application period is 23 March – 10 April 2023. Those wishing to apply must send an e-mail to the address muzeul.literaturii@gmail.com, containing a CV and a short letter of intent with a description of the project for the residency. The candidates from Ukraine must submit the materials in the English language.

During the residency (May-June 2023), beneficiaries will be required to hand in a story with an ecological theme of at least 3 pages and to participate in a creative writing or storytelling workshop for children.

The “Șotron Residencies” programme was created by MNLR Iasi and ACVO Association in 2022 to support literary creation. The first three beneficiaries were writers Veronica Niculescu (Romania), Slava Svitova and Mia Marchenko (Ukraine), and their presence in Iasi was enjoyed by dozens of children from disadvantaged backgrounds, supported in their personal development by ACVO.

The ACVO Association was established by Apa Vital company in early 2018 to implement its social responsibility and community involvement projects. Some of the important themes on the association’s agenda are urban development, sustainable environmental protection, civic spirit and spirit of cooperation between people, personal development and self-discovery.

I have found, in the many meetings I have had with students, that they are increasingly drawn to contemporary literature, they find themselves in the writings of today’s authors, they identify and resonate with the sympathetic characters the authors create rather than the classic characters so beloved by our generations. This is the literature that can attract young children to reading, and we, who donate thousands of new books to schools every year, felt that we had to make these residencies possible, on the one hand to support contemporary creation, and on the other hand to give children from disadvantaged backgrounds the joy of meeting book authors. – Dr.Eng.Mihail Doruș, President of ACVO Association

The results of the selection of the call for applications for the “Șotron Residencies” programme will be announced on 13 April 2023 on the website www.muzeulliteraturiiiasi.ro.

Резиденції Шотрон, видання друге: 3 творчі стипендії для авторів з Румунії та України

Національний музей румунської літератури міста Ясси та Асоціація ACVO оголошують конкурс на участь у програмі „Rezidențele Șotron”, що підтримує сучасну творчість у сфері дитячої книги.

У 2023 році, під час другого випуску резиденцій, творчі гранти отримають два румунські та один український автори, що опублікували принаймні одну книгу для дітей. Троє авторів отримають проїзд, проживання в місті Ясси протягом 30 днів у період з травня по червень 2023 року, а також суму в 4000 лей.

Період подачі заявок триває з 23 березня до 10 квітня 2023 року. Бажаючі подати заявку повинні надіслати на електронну адресу muzeul.literaturii@gmail.com резюме та короткий мотиваційний лист, у якому також додати опис проекту для резиденції. Кандидати з України мають подавати матеріали англійською мовою.

Протягом періоду проживання (травень-червень 2023 р.) учасники матимуть обов’язок створити історію на екологічну тему обсягом щонайменше 3 сторінки та взяти участь у майстер-класі з творчого письма чи оповідання для дітей.

Програма „Rezidențele Șotron” («Резиденції Шотрон») була створена у 2022 році з метою підтримки літературної творчості Національним музеєм румунської літератури міста Ясси та Асоціацією ACVO. Першими трьома учасниками були письменниці Вероніка Нікулеску (Румунія), Слава Світова та Мія Марченко (Україна), а їхнє перебування в Яссах принесло радість десяткам дітей з неблагополучних сімей, яких ACVO підтримав у їх особистому розвитку.

Асоціація ACVO була створена компанією ApaVital на початку 2018 року, з метою дати життя своїм проектам соціальної відповідальності та залучення громади. Одними з важливих тем порядку денного асоціації є розвиток міст, стійкий захист навколишнього середовища, громадянський дух і дух співпраці між людьми, розвиток особистості та самопізнання.

Результати відбору заявок на участь у програмі „Rezidențele Șotron” будуть оголошені 13 квітня 2023 року на веб-сайті www.muzeulliteraturiiiasi.ro .

Organizer

Muzeul Național al Literaturii Române – Iași
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național al Literaturii Române – Iași
str. V. Alecsandri nr. 6
Iași, Iași 700054 Romania
+ Google Map
View Venue Website