Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Premieră expozițională la Galați – stampe japoneze Teatrul Kabuki, 15 octombrie 2022 – 15 aprilie 2023

15 octombrie, 2022 - 15 aprilie, 2023

Premieră expozițională la Galați – stampe japoneze Teatrul Kabuki
Aproximativ 100 de stampe japoneze, cu tema teatrul Kabuki, vor fi expuse, în premieră, la Galați, evenimentul urmând să fie vernisat sâmbătă la Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard din Galați.
Evenimentul este organizat la Galați cu sprijinul Muzeul Naţional Brukenthal, împreună cu avocatul colecţionar George Şerban în cadrul parteneriatului Axele culturale Brukenthal, colecții private, Ambasada Japoniei în România, Teatrul Naţional Radu Stanca Sibiu, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu și Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos.
,,Din anii studenției am fost impresionat de arta japoneză. De atunci am câteva cataloage, însă primele stampe expuse le-am văzut după Revoluție când am început să ies din țară. M-a impresionat colecția de stampe japoneze a lui Monet, am luat catalogul și cred că atunci am decis să mă gândesc serios la propria mea colecție de stampe. Prezenta expoziție de la Galați exprimă dorința mea de a prezenta iubitorilor de artă o parte din stampele aflate în colecția mea, de această dată cu referire la Teatrul Kabuki, dar și un îndemn pentru colecționarii români de a-mi lua exemplu”, afirmă George Șerban.
Expoziţia de stampe japoneze cu tema teatrul Kabuki va putea fi văzută în perioada 15 octombrie 2022 – 15 aprilie 2023, în foaierul teatrului gălățean. ,,Această expoziţie s-a născut din dorinţa de a explora şi a prezenta iubitorilor de artă un episod fascinant al culturii japoneze: arta ukiyo-e. În cadrul expoziţiei vor fi expuse peste 100 de stampe japoneze realizate în perioada secolelor 17 -19, (perioada Edo și perioada Meiji), conţinând imagini ale actorilor şi scene de teatru kabuki. Invităm toţi vizitatorii la o incursiune în lumea fascinantă a gravurii, la o călătorie imaginară în Țara Soarelui răsare, familiarizându-se cu un univers artistic de mare originalitate”, a declarat curatorul expoziţiei, Alexandru Constantin Chituţă.
Apariţia ukiyo-e este strâns legată de climatul politic, social şi economic din epoca Edo (1603-1868), perioadă în care, în ciuda izolaţionismului adoptat, Japonia s-a bucurat de o creştere economică susţinută. Dezvoltarea comerţului a condus la formarea unei noi burghezii ai cărei principali membri erau artizanii şi negustorii, cunoscuţi sub denumirea de chonin. Deşi importanţa lor pe plan economic este incontestabilă, ierarhia socială a epocii Edo i-a împiedicat pe aceştia să acceadă la puterea politică. De aceea, noua clasă mijlocie s-a afirmat prin crearea unei noi identităţi sociale. Una dintre particularităţile stilului de viaţă promovat de burghezia Edo este teatrul kabuki. Piesele erau inspirate din legende istorice sau din viaţa de zi cu zi, piesele de teatru aveau în comun o serie de motive şi tematici. Tema unei piese nu reprezenta, însă, punctul central de interes în gravuri. Acestea erau create cu scopul de a reda atmosfera piesei, o importanţă deosebită aveau costumele decorate generos şi personalităţile actorilor.
Expoziția a fost realizată în decursul timpului la Teatrul Național din București, Muzeul Național Brukenthal, Muzeul Orașului Oradea și Castelul Cantacuzino din Bușteni.
/EN/
Exhibition premiere in Galati – Japanese prints Kabuki Theatre
Around 100 Japanese prints, with the theme of Kabuki theatre, will be exhibited for the first time in Galați, the event will be opened on Saturday at the Nae Leonard National Opera and Operetta Theatre in Galați.
The event is organised in Galați with the support of the Brukenthal National Museum, together with the lawyer-collector George Șerban in the framework of the Brukenthal Cultural Axes partnership, private collections, the Japanese Embassy in Romania, the Radu Stanca National Theatre Sibiu, the Sibiu International Theatre Festival and the Museum of Christian History, Culture and Spirituality of Dunărea de Jos.
„Ever since my student years I have been impressed by Japanese art. Since then I have a few catalogues, but I saw the first prints exhibited after the Revolution when I started to leave the country. I was impressed by Monet’s collection of Japanese prints, I got the catalogue and I think that’s when I decided to think seriously about my own print collection. The present exhibition in Galaţi expresses my desire to present to art lovers some of the prints in my collection, this time with reference to the Kabuki Theatre, but also an encouragement for Romanian collectors to follow my example”, says George Serban.
The exhibition of Japanese prints on the theme of Kabuki Theatre will be on show from 15 October 2022 to 15 April 2023, in the foyer of the theatre from Galaţi. „This exhibition was born out of a desire to explore and present to art lovers a fascinating episode of Japanese culture: the art of ukiyo-e. More than 100 Japanese prints from the 17th-19th centuries (Edo and Meiji periods), containing images of actors and kabuki theatre scenes, will be exhibited. We invite all visitors to a journey into the fascinating world of printmaking, to an imaginary journey to the Land of the Rising Sun, familiarizing themselves with an artistic universe of great originality”, said the curator of the exhibition, Alexandru Constantin Chituță.
The emergence of ukiyo-e is closely linked to the political, social and economic climate of the Edo period (1603-1868), when, despite the isolationism adopted, Japan enjoyed sustained economic growth. The development of trade led to the formation of a new bourgeoisie whose main members were artisans and merchants, known as chonin. Although their economic importance is undisputed, the social hierarchy of the Edo period prevented them from gaining political power. Therefore, the new middle class asserted itself by creating a new social identity. One of the features of the lifestyle promoted by the Edo bourgeoisie was kabuki theatre. Plays were inspired by historical legends or everyday life, and the plays shared a number of motifs and themes. The theme of a play was not, however, the focus of interest in the prints. They were created to convey the atmosphere of the play, and the lavishly decorated costumes and the personalities of the actors were of particular importance.
The exhibition was held over the years at the National Theatre in Bucharest, the Brukenthal National Museum, the Oradea Museum and the Cantacuzino Castle in Bușteni.

Details

Start:
15 octombrie, 2022
End:
15 aprilie, 2023
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=570120731583548&set=a.541983097730645

Organizers

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Teatrul Național „I. L. Caragiale” – București
Muzeul Țării Crișurilor – Oradea
Castelul Cantacuzino