Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Sibiu: Expoziția „Spania în Transilvania”

2 august, 2019 - 1 septembrie, 2019

Expoziția: Spania în Transilvania
Artiști: Jesús Algovi, Juan Sebastián González și José María Larrondo
Locul desfășurării: Palatul Brukenthal, Sala de Expoziții Temporare
Durata: 2.08 – 1.09.2019
Vernisaj: Vineri, 2 august, orele 15:00
Curator: Strebeli Robert
Text oferit de curator:
Jesús Algovi, Juan Sebastián González și José María Larrondo sunt profesori universitari în domeniul artelor plastice, preocupați de planurile și modele pe care istoria artei le oferă, surse unice și cvasi-inepuizabile ce dau legitimitate trecutului omenirii; acestea sunt aspectele ce oferă artiștilor dialogul esențial în creația lucrărilor, delimitând câmpuri de noi posibilități pentru privitor.
Operele realizate de cei trei artiști spanioli se încadrează în categoria definită de Umberto Eco în termenii de „lucrări deschise”, care emit un mesaj fundamental generic, cu o multitudine de sensuri perfect compatibile. Acestea câmpuri de posibilități se reflectă în plasticitatea și dinamismul structurilor, îngăduind manifestarea unui context de forțe interactive care își modifică, în permanență, scopul inițial. Sunt lucrări ce reinvestesc imediat datele venite din exterior, în sensuri noi, în mesaje noi, pentru observator. Totul joacă în favoarea unor percepții subiective, mutante și capricioase: spațiul, în care este percepută opera, schimbările de lumină, contaminarea vizuală sau acustică la care este supusă fiecare lucrare, în funcție de mediul înconjurător.

/EN/
Exhibition: Spain in Transylvania
Artists: Jesús Algovi, Juan Sebastián González and José María Larrondo
Location: Brukenthal Palace, Temporary Exhibitions Hall
Duration: 2.08 – 1.09.2019
Opening: Friday, August 2, 3:00 pm
Curator: Strebeli Robert
Text from the curator:
Jesús Algovi, Juan Sebastián González and José María Larrondo are university professors in the field of fine arts, concerned with the plans and models that art history offers, unique and quasi-inexhaustible sources that give legitimacy to humanity’s past; these are the aspects that provide the artists with the essential dialogue in the creation of the works, delimiting fields of new possibilities for the viewer.
The works by the three Spanish artists fall within the category defined by Umberto Eco in terms of „open works”, which emit a fundamental generic message, with a multitude of perfectly compatible meanings. These fields of possibilities are reflected in the plasticity and dynamism of the structures, allowing the manifestation of a context of interactive forces that permanently changes their initial purpose.
There are works that immediately reinvest the data from the outside, in new senses, in new messages, for the observer. Everything plays in favor of subjective, mutant and capricious perceptions: the space in which the work is perceived, the changes of light, the visual or acoustic contamination to which each work is subjected, depending on the environment.

Detalii

Începe:
2 august, 2019
Se termină:
1 septembrie, 2019
Categorie Eveniment:

Organizator

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Vezi site-ul web Organizator

Loc de desfășurare

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare