Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

  • Acest eveniment a trecut.

Sibiu: expoziția „De la Țepeș la Brâncuși / 5 secole de Istorie și cultură în 50 de piese”, colecția Emilian Radu, 28 noiembrie 2022 – 8 ianuarie 2022.

28 noiembrie, 2022 - 8 ianuarie, 2023

Expoziția: De la Țepeș la Brâncuși / 5 secole de Istorie și cultură în 50 de piese, colecția Emilian Radu
Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță
Locul de desfășurare: Cabinetul de cartografie, Palatul Brukenthal, Piața Mare, nr. 4
Vernisaj: Luni 28 noiembrie 2022, ora 13:00
Perioadă: 28 noiembrie 2022 – 8 ianuarie 2022.
Partener: Colecțiile private Emilian Radu
Pasionații de istorie și cultură pot vizita, până în data de 8 ianuarie 2023, expoziția De la Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie și cultură în spaţiul românesc, din colecțiile Emilian Radu, organizată de Muzeul Național Brukenthal cu prilejul Zilei Naționale a României.
50 de hărți, cărți, manuscrise și fotografii rare vor fi expuse în Cabinetul de Stampe din cadrul Palatului Brukenthal din Sibiu.
Demersul expozițional este unul din cele mai originale și ambițioase proiecte expoziţionale private din ţara noastră în general și din Sibiu în special. Selecția amplă de obiecte unicat din colecţiile Emilian Radu prezentate ilustrează istoria și cultura românilor timp de aproape cinci secole, de la sfârșitul secolului al XV-lea până la începutul secolului al XX-lea.
Organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, traseul expoziției începe cu două reprezentări ale domnitorului Ţării Româneşti, una din secolul al XV-lea și alta, mai recentă, de la sfârșitul secolului al XX-lea. Este un dialog, peste timp, între un portret al lui Vlad Țepeș gravat în 1491 (intitulat Hystoria Dracole Wayda și realizat la Bamberg) și legenda vampirului, așa cum a fost închipuită de Andy Warhol în lucrarea sa celebră, Dracula, din 1985.
Câteva volume de carte din impresionanta colecție a lui Emilian Radu vor fi expuse la Sibiu, ca de pildă Historia dela Transilvania din 1638, Psaltirea românească de la Bălgrad din 1651, Historia de rebus Transsylvanicus tipărită de Martin Hochmeister la Sibiu, Hungaria et Atila avându-l autor pe Nicolaus Olahus sau Histoire de la Moldavie et de la Valachie din 1781.
Expoziția va reuni și câteva fotografii ale Casei Regale din România, în acest an al Centenarului Încoronării. Astfel, vor putea fi văzute fotografia Reginei Maria, a Reginei Elisabeta, a Regelui Carol sau Ferdinand însoțită de semnătură. Împreună cu aceste fotografii vor mai fi expuse fotografia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, I.C. Brătianu, George Enescu, Vasile Alecsandri sau Mihai Eminescu. Una dintre piesele speciale din expoziție sunt: portretul sculptorului Constantin Brâncuși, realizată la Paris în 1932 și autentificată de John Constantin Moore, fiul artistului și desenul Eva realizat de Brâncuși în 1937.
Dintre cele mai frumoase și atent întocmite hărți expuse amintim câteva: Transylvania din 1566, 1595 și 1635, Nona Europe Tabula publicată la Roma în 1490 sau Carta militară a Românii, prelucrată la depositul de resbel din 1875.
Obiectele prezentate în cadrul expoziţiei De la Ţepeş la Brâncuşi – 5 secole de istorie și cultură în spaţiul românesc fac parte din colecţiile Emilian Radu, un pasionat colecționar de artă și de obiecte încărcate de istorie și cultură. Printre cele 50 de exponate se află piese inedite, expuse pentru prima data la Sibiu și în Transilvania.
/EN/
Exhibition: From Țepeș to Brâncuși / 5 centuries of History and culture in 50 pieces, Emilian Radu collection
Location: Cartography Cabinet, Brukenthal Palace, Great Square, no. 4
Opening: Monday, November 28, 2022, 1:00 p.m
Period: November 28, 2022 – January 8, 2022.
Partner: Emilian Radu private collections
History and culture enthusiasts can visit, until January 8, 2023, the exhibition From Ţepeş to Brâncuşi – 5 centuries of history and culture in the Romanian space, from the Emilian Radu collections, organized by the Brukenthal National Museum on the occasion of Romania’s National Day.
50 rare maps, books, manuscripts and photographs will be exhibited in the Prints and Drawings Cabinet in the Brukenthal Palace in Sibiu.
The exhibition approach is one of the most original and ambitious private exhibition projects in our country in general and in Sibiu in particular. The wide selection of unique objects from the Emilian Radu collections presented, illustrates the history and culture of Romanians for almost five centuries, from the end of the 15th century to the beginning of the 20th century.
Organized on the occasion of Romania’s National Day, the exhibition route begins with two representations of the ruler of Wallachia, one from the 15th century and another, more recent, from the end of the 20th century. It is a dialogue, over time, between a portrait of Vlad the Impaler engraved in 1491 (titled Hystoria Dracole Wayda and made in Bamberg) and the legend of the vampire, as imagined by Andy Warhol in his famous work, Dracula, from 1985.
Several book volumes from Emilian Radu’s impressive collection will be exhibited in Sibiu, such as the Historia dela Transilvania from 1638, the Romanian Psaltirea from Bălgrad from 1651, the Historia de rebus Transsylvanicus printed by Martin Hochmeister in Sibiu, Hungaria et Atila having- the author Nicolaus Olahus or Histoire de la Moldavie et de la Valachie from 1781.
The exhibition will also bring together some photos of the Royal House in Romania, in this year of the Centenary of the Coronation. Thus, it will be possible to see the photo of Queen Maria, Queen Elizabeth, King Charles or Ferdinand accompanied by a signature. Together with this photograph, the photograph of the ruler Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, I.C. Brătianu, George Enescu, Vasile Alecsandri or Mihai Eminescu can also be seen. One of the special pieces in the exhibition is the portrait of the sculptor Constantin Brâncuși, made in Paris in 1932 and authenticated by John Constantin Moore, the artist’s son, and the Eva drawing made by Brâncuși in 1937.
Among the most beautiful and carefully prepared maps on display, we mention a few: Transylvania from 1566, 1595 and 1635, the Nona Europe Tabula published in Rome in 1490 or the Military Charter of Romania, processed at the resbel deposit from 1875.
The objects presented in the exhibition From Ţepeş to Brâncuşi – 5 centuries of history and culture in the Romanian space are part of the collections of Emilian Radu, a passionate collector of art and objects loaded with history and culture. Among the 50 exhibits there are original pieces, exhibited for the first time in Sibiu and Transylvania.

Detalii

Începe:
28 noiembrie, 2022
Se termină:
8 ianuarie
Eveniment Category:
Site web:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=599461461982808&set=a.541983101063978

Organizator

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Vezi site-ul web Organizator

Loc de desfășurare

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare