Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sibiu: expoziția „Horațiu Mălăele”, Carabulea Gallery Transylvania

18 decembrie, 2021 - 31 decembrie, 2021

/RO/
Expoziția: Horațiu Mălăele
Loc de desfășurare: Carabulea Gallery Transylvania, Hotel Ramada, parter și etajul I
Vernisaj: sâmbătă, 18 decembrie 2021, ora 18:00
Curator: dr. Alexandru Constantin Chituță
Organizator: Carabulea Gallery Transylvania
Co-organizator: Muzeul Național Brukenthal
Sponsor: Hotel Ramada Sibiu
Cunoscut publicului ca un regizor și actor de succes, Horațiu Mălăele uimește și prin creația sa plastică. Diferitele caricaturi, nuduri, compoziții, auto-caricaturi, etc. realizate în ulei, tehnică digitală, creion sau tuș dovedesc o multivalență artistică extraordinară. Temele sale sunt luate din viața de zi cu zi, dragoste, prostie, ironie, toate aceste lucrări realizate printr-un tuș puternic pe un fond curat, alb, sunt oglindiri ale contemporaneității, a vieții și a lumii, cu bune și cu rele. ,,Prin fermecătoarele sale monologuri ironice, prin performanțele sale actoricești în teatru și film, prin exercițiile sale de prozator, caricaturist și plastician, Horațiu Mălăele ar putea fi perceput, simplificator, ca o simpatică sursă de bună dispoziție, afirma Andrei Pleșu. Spun ,,simplificator”, pentru că, în cazul lui, ,,buna dispoziție” e altceva și mai mult decât o simplă umoare veselă. E bună dispoziție, adică bună dispunere, bună așezare în peisajul lumii. ,,Caricaturile” lui Horațiu Mălăele (cele desenate, dar și cele scrise sau vorbite) mă surprind, ma provoacă și mă seduc prin neobișnuita lor iradiere de umor și gravitate, de rigoare și improvizație liberă, de spirit critic și cordialitate. Asta înseamnă ,,bună dispoziție”: o bună situare în tragicomedia din jur, o bună așezare în creativitatea proprie, în talent și vocație, în solitudine și deschidere comunitară. Nu te poți ,,plictisi” niciodată de ,,isprăvile” lui Horațiu, pentru că în aura lor te pierzi și te regăsești, te bucuri și oftezi, te amuzi și cazi pe gânduri. O experiență îmbogățitoare!
,,Pornind de la creația sa plastică Marin Sorescu afirma: ,,Aceste creații sunt niște documente umane, studii plastic pline de o scânteietoare vervă, dar, mai ales, de o scânteie proprie fără de care nimic din lume nu se mai aprinde. Aparițiile lui Horațiu Mălăele stârnesc un spontan freamăt de bucurie.”
Horațiu Mălăele poposește pentru prima dată la Sibiu în calitate de artist plastic cu prilejul deschiderii noii galerii de artă Carabulea Gallery Transylvania ce va fi găzduită la parterul și etajul I al Hotelului Ramada din Sibiu, curatoriată de sibianul Alexandru Constantin Chituță. Galeria va avea pe lângă expozițiile temporare și expoziție permanentă, cu lucrări de sculptură, pictură și grafică din coleția Oprea Carabulea, semnate de importanți artiști români: Florin Mitroi, Sorin Ilfoveanu, Vasile Kazar, Dumitru Radu, Maxim Dumitraș, Mircia Dumitrescu, Irina Pusztai, Peter Pusztai, Tiberiu Nicorescu, Ștefan Câlția, Teodor Hrib, Adrian Dumitrache, Nicolae Săftoiu, George Apostu, Marcel Chirnoagă, Ilie Mitrea ș.a.
Noua Galerie de Artă din Sibiu vine să umple un gol însemnat în viața artistică sibiană și va putea fi vizitată în mod gratuit la Hotelul Ramada din Sibiu.
/EN/
Horațiu Mălăele exhibition at the opening of the Art Gallery at Hotel Ramada
Exhibition: Horațiu Mălăele
Location: Carabulea Gallery Transylvania, Ramada Hotel, ground floor and first floor
Opening: Saturday, December 18, 2021, 6:00 p.m.
Curator: Alexandru Constantin Chituță PhD
Organizer: Carabulea Gallery Transylvania
Co-organizer: Brukenthal National Museum
Known to the public as a successful director and actor, Horațiu Mălăele also amazes with his plastic creation. Different caricatures, nudes, compositions, self-caricatures, etc. made in oil, digital technique, pencil or ink prove an extraordinary artistic multivalence. His themes are taken from everyday life, love, stupidity, irony, all these works made by a strong ink on a clean, white background, are mirrors of contemporaneity, life and the world, good and bad. „Through his charming ironic monologues, through his acting performances in theater and film, through his exercises as a prose writer, cartoonist and plastic artist, Horațiu Mălăele could be perceived, as a simplifier, as a nice source of good mood,” said Andrei Pleșu. I say „simplifier” because, in his case, „good mood” is something more than just a cheerful mood. It is a good mood, that is, a good mood, a good position in the world landscape. Horațiu Mălăele’s „caricatures” (the ones drawn, but also the ones written or spoken) surprise me, provoke me and seduce me with their unusual irradiation of humor and gravity, of rigor and free improvisation, of critical spirit and cordiality. This means “good mood”: a good situation in the surrounding tragicomedy, a good position in one’s own creativity, in talent and vocation, in solitude and community openness. You can never „get bored” of Horaţiu’s „feats”, because in their aura you get lost and find yourself, rejoice and sigh, have fun and fall into thoughts. An enriching experience!
„Starting from his plastic creation, Marin Sorescu stated: „These creations are human documents, plastic studies full of a sparkling verve, but, above all, of a spark of its own without which nothing in the world ignites. The appearances of Horațiu Mălăele arouse a spontaneous trembling of joy. ”
Horațiu Mălăele stops for the first time in Sibiu as a plastic artist on the occasion of the opening of the new Carabulea Gallery Transylvania art gallery, which will be hosted on the ground floor and first floor of the Ramada Hotel in Sibiu, curated by Alexandru Constantin Chituță from Sibiu. The gallery will have, in addition to temporary exhibitions and permanent exhibitions, with works of sculpture, painting and graphics from the Oprea Carabulea collection, signed by important Romanian artists: Florin Mitroi, Sorin Ilfoveanu, Vasile Kazar, Dumitru Radu, Maxim Dumitraș, Mircia Dumitrescu, Irina Puszi, Peter Pusztai, Tiberiu Nicorescu, Ștefan Câlția, Teodor Hrib, Adrian Dumitrache, Nicolae Săftoiu, George Apostu, Marcel Chirnoagă, Ilie Mitrea and others.
The new Art Gallery in Sibiu comes to fill a significant gap in Sibiu’s artistic life and can be visited free of charge at the Ramada Hotel in Sibiu.

Details

Start:
18 decembrie, 2021
End:
31 decembrie, 2021
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website