Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sibiu: Expoziţia ION MÂNDRESCU | Sculptură | 23.09–15.10.2022

23 septembrie, 2022 - 15 octombrie, 2022

Expoziţia: ION MÂNDRESCU | Sculptură |
Artist: Ion Mândrescu
Locul desfăşurării: Palatul Brukenthal, sala de expoziții temporare (curtea a II-a), Piața Mare, nr. 4
Durata: 23.09–15.10.2022
Vernisaj: 23 septembrie, ora: 14:00
Partener: Muzeul Național al Bucovinei, Suceava
Curatori: Dr. Iulia Mesea, Muzeul Național Brukenthal și
Dr. Constantin Emil Ursu, directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, Suceava
Text oferit de curatorul expoziției, Dr. Iulia Mesea:
Ion Mândrescu este unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai sculpturii românești contemporane. Născut pe pământ bucovinean, artistul a studiat la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, din București. În 1979 a obținut premiul revistei „Amfiteatru”, iar în 1981 a câștigat o bursă pentru sculptură și, timp de doi ani, a avut un atelier la Muzeul de Artă „Frederic Storck și Cecilia Cuțescu-Storck”.
Cu un palmares profesional solid, Ion Mândrescu, expunea în 1992, la Sevilla și la Viena, iar în 1995, la Strasbourg. Și-a consolidat recunoașterea internațională cu ocazia expoziției de la Centrul Cultural Român de la Paris, din 1993, când a fost descoperit și preluat pentru a fi expus și reprezentat, în termeni de exclusivitate, de galeria Akka Valmay, de pe faimoasa Rue de Seine. Este prezent permanent cu opere în galerii din București, Viena și Paris și a obținut pentru lucrările sale numeroase premii și distincții. Peste 200 de lucrări din creația sa se află în colecții private și publice din țară și străinătate.
Expoziția de la Muzeul Național Brukenthal este organizată în parteneriat cu Muzeul Național al Bucovinei, instituție care deține în colecțiile sale mai multe lucrări din creația maestrului și care va fi reprezentată la vernisaj de domnul director general, dr. Constantin Emil Ursu.
Cea mai mare parte a lucrărilor care sunt prezentate publicului cu acest prilej, aparține temei fundamentale din creația sculptorului: Omul – Timpul – Spațiul, prin care artistul exprimă raportul dramatic al ființei umane cu coordonatele care îi definesc, dar îi și limitează existența, spațiul și timpul, în efortul depășirii lor, al evadării din limitele lor. De nestăvilit și totuși, cu o anume fragilitate, Omul lui Ion Mândrescu se angrenează într-un răscolitor efort creator prin care își determină poziția și relația cu Spațiul și Timpul. Prins în roata timpului cosmic, el pare totodată pivotul central al mișcării universului, al existenței, al vieții. În dinamica pe care o generează, între teluric și cosmic, între mundan și spiritual, este construcție și speranță, este contopire de lumi și destine.
Prin măiestria și forța modelajului, prin vocația monumentalului, lucrările sculptorului Ion Mândrescu, realizate cu predilecție în bronz, par să contopească fizica solidelor și legile cineticii. Formele puternice au un dinamism care le conectează cerului, pământului, sufletului omenesc, fiind o reflexie a personalității sale și o oglindă a felului în care artistul visează lumea.
O expoziție de forță, răscolitoare, despre destinul ființei umane, generatoare de evaluări și reevaluări de natură existențială, la care vă așteptăm, cu drag.
Dr. Iulia Mesea
/EN/
Ion Mândrescu is one of the most important representatives of contemporary Romanian sculpture. Born in Bukovina, the artist studied at the „Nicolae Grigorescu” Fine Arts Institute in Bucharest. In 1979 he won the „Amphiteatru” magazine award, and in 1981 he won a scholarship for sculpture and, for two years, had a workshop at the „Frederic Storck and Cecilia Cuțescu-Storck” Art Museum.
With a solid professional track record, Ion Mândrescu exhibited in 1992, in Seville and Vienna, and in 1995, in Strasbourg. His international recognition was consolidated on the occasion of the exhibition at the Romanian Cultural Centre in Paris in 1993, when he was discovered and taken over to be exhibited and represented, in terms of exclusivity, by the Akka Valmay gallery, on the famous Rue de Seine. His works are permanently exhibited in galleries in Bucharest, Vienna and Paris and the artist has obtained numerous awards and distinctions. More than 200 works of his creation belong to private and public collections in the country and abroad.
The exhibition at the Brukenthal National Museum is organized in partnership with the Bucovina National Museum, an institution that owns several works signed by the sculptor, and which will be represented at the opening by Constantin Emil Ursu PhD, the general director of the National Museum of Bucovina.
Most of the works that are presented to the public on this occasion belong to the fundamental theme of the sculptor’s creation: Man – Time – Space, through which the artist expresses the dramatic relationship of the human being with the coordinates that define, but also limit his existence, Space and Time, in an effort to overcome them, to escape from their limits and to seek eternity. Caught in the wheel of cosmic time, Man also seems to be the central pivot of the movement of the universe, of existence, of life. Unstoppable and yet, with a certain fragility, Ion Mândrescu’s Man engages in a stirring creative effort through which he determines his position and relationship with Space and Time. In the dynamics he generates, between telluric and cosmic, between mundane and spiritual, there is construction and hope, a fusion of worlds and destinies.
Through the mastery and strength of the modelling, through the vocation of the monumental, the works of the sculptor Ion Mândrescu, executed with predilection in bronze, seem to merge the physics of solids and the laws of kinetics. The strong forms have a dynamism that connects them to the sky, the earth, the human soul, being a reflection of his personality and a mirror of the way the artist dreams the world.
A forceful, stirring exhibition about the destiny of the human being, generating evaluations and re-evaluations of an existential nature, for which we look forward to welcoming you.
Iulia Mesea PhD

Details

Start:
23 septembrie, 2022
End:
15 octombrie, 2022
Event Category:
Website:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=551278270134461&set=a.541983097730645

Organizers

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Muzeul Bucovinei

Venue

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Google Map
View Venue Website