Încarc Evenimente

« Toate Evenimente

Sibiu: expoziția „Marele furt din Muzeul Brukenthal 1968”, 12 decembrie 2022 – 26 februarie 2023

12 decembrie, 2022 - 26 februarie, 2023

Expoziția: Marele furt din Muzeul Brukenthal 1968
Locul desfășurării: Casa Albastră, Sala Multimedia (Sibiu, Piața Mare, nr. 5)
Durata: 12.12.2022 – 26.02.2023
Vernisaj: Luni, 12 decembrie, orele 12:00
Curatori: Dana Roxana Hrib, Alexandru Constantin Chituță
Audio: Liliana Nicolae, material realizat pentru Radio România Actualități (2010)
Text oferit de curatori:
În anul 1968 au fost furate, din Palatul Brukenthal, opt lucrări de pictură europeană; ancheta s-a finalizat în anul 1972, concluzia fiind „autor necunoscut”; patru lucrări (Aelbrect Bouts, Autoportret; Tițian, Ecce Homo; Frans van Mieris cel Bătrân, Bărbat cu pipă la fereastră și Rosalba Carriera, Portret de femeie) au fost recuperate în 1998, cu ajutorul INTERPOL. Ele pot fi văzute astăzi în expoziția permanentă de pictură europeană.
Puține persoane mai știu însă cum arătau cele patru lucrări dispărute: Anthony van Dyck, Moartea Cleopatrei; Christoph Amberger, Portret de bărbat; Jörg Breu, Portret de bărbat și Anonim german (posibil Hans Holbein cel Tânăr), Portret de bărbat.
Proiectul expozițional urmărește două obiective: prezentarea evenimentelor, începând cu noaptea de 26 spre 27 mai 1968, și recuperarea memoriei celor patru picturi pierdute, cu ajutorul documentației specifice unui muzeu: fotografii de arhivă și fișe de conservare din anii 60, date din registrul inventar și urme ale existenței acestor picturi precum șasiul de pe care a fost tăiată pânza lucrării Moartea Cleopatrei sau rama Portretului de bărbat de Christoph Amberger.
Sunt prezentate atât fotografii originale cât și imaginea lor printată la dimensiuni mari, surprinzând aspecte ale expoziției de bază din Palatul Brukenthal în care o parte dintre tablourile furate erau expuse, verso panoului de lemn în cazul altor lucrări, fotografie după radiografie, în lumină razantă, directă și chiar în infraroșu, macrofotografie a detaliilor.
Cercetarea desfășurată pentru realizarea expoziției a deschis noi direcții pe care ne propunem să le urmăm în anii viitori. Spre exemplu recuperarea memoriei celor 17 lucrări dispărute din colecția Brukenthal în anii 1926, 1944 și 1948, probabil furate, pierdute sau distruse mai ales în timpul evacuării și naționalizării. Și dintre acestea 2 au fost recuperate iar pentru restul au fost găsite imaginile a 3 lucrări de pictură foarte puțin cunoscute (Gillis van Coninxloo ?, Peisaj de pădure cu taur și Peisaj de pădure cu vânătoare de mistreț lipsă din 1944 și Alexander Liezen-Mayer, Elisabeta de Turingia ca îngrijitoare a săracilor, lipsă din 1948) ce vor fi de asemenea prezentate publicului.
Muzeul Național Brukenthal dorește să folosească acest prilej pentru conștientizarea asupra importanței și unicității patrimoniului. Abuzurile asupra operelor de artă sunt o oglindire a abuzurilor pe care oamenii le exercită unii asupra altora. Atunci când o pictură este furată sau distrusă nu doar proprietarul este păgubit ci generații la rând de vizitatori și accesul acestora la cultură; este o temă actuală asupra căreia avem cu toții datoria de a stărui.
Expoziția poate fi vizitată de miercuri până duminică (în mod excepțional va fi deschisă și marți, 13 decembrie) între orele 10:00 – 18:00.
Costul biletului este 18 lei standard și 9 lei pentru elevi, studenți și pensionari.
/EN/
Exhibition: The Great Theft from Brukenthal Museum 1968
Location: Casa Albastră/Blue House, Multimedia Hall (Sibiu, Piața Mare, No. 5)
Duration: 12.12.2022 – 26.02.2023
Opening: Monday, December 12, 12:00 pm
Curators: Dana Roxana Hrib, Alexandru Constantin Chituță
Audio: Liliana Nicolae, material made for Radio România Actualități (2010)
Text from the curators:
In 1968, eight works of European painting were stolen from the Brukenthal Palace; the investigation was completed in 1972, the conclusion being „author unknown”; four works (Aelbrect Bouts, Self-Portrait; Titian, Ecce Homo; Frans van Mieris the Elder, Man with a Pipe at the Window and Rosalba Carriera, Portrait of a Woman) were recovered in 1998 with the help of INTERPOL. They can be seen today in the permanent exhibition of European painting.
Few people thought know what the four missing works looked like: Anthony van Dyck, Death of Cleopatra; Christoph Amberger, Portrait of a man; Jörg Breu, Portrait of a man and German Anonymous (possibly Hans Holbein the Younger), Portrait of a man.
The exhibition project has two objectives: the presentation of the events, starting from the night of May 26 to 27, 1968, and the recovery of the memory of the four lost paintings with the help of museum specific documentation: archival photos and conservation sheets from the 60s, data from the inventory register and traces of the paintings’ existence such as the stretcher from which the canvas of the Death of Cleopatra was cut or the frame of Christoph Amberger’s Portrait of a Man.
On display there are both original photographs and their large-scale printed image, capturing aspects of the exhibition in Brukenthal Palace where some of the stolen paintings were displayed, verso of the wood panel in the case of other works, photo after x-ray, in raking, direct and even infrared light, macro photography of details.
The research carried out for the exhibition has opened new directions that we intend to follow in the coming years. For example, recovering the memory of the 17 works that disappeared from the Brukenthal collection in 1926, 1944 and 1948, probably stolen, lost or destroyed especially during evacuation and nationalization. Of these 2 were recovered and for the rest the images of 3 little known paintings were found (Gillis van Coninxloo ?, Forest landscape with bull and Forest landscape with boar hunting, missing since 1944 and Alexander Liezen-Mayer, Elisabeth of Thuringia attending the poor, missing since 1948) which will also be presented to the public.
Brukenthal National Museum aims at using this opportunity for awareness-raising on heritage importance and uniqueness. The abuses of art works are a reflection of the abuses people inflict on each other. When a painting is stolen or destroyed not only the owner suffers the loss but generations of visitors and their access to culture; it is a nowadays theme on which we all have a duty to meditate.
The exhibition opens from Wednesday to Sunday (exceptionally on Tuesday, December 13) between 10:00 and 18:00.
The cost of the ticket is 18 lei standard and 9 lei for students and seniors.

Detalii

Începe:
12 decembrie, 2022
Se termină:
26 februarie
Eveniment Category:
Site web:
https://www.facebook.com/brukenthalnationalmuseum/posts/pfbid02ZSKENDvuQWpuZfvXN9pmSnAKVT7JXGeD31FY7jbyoH2FESQJh8WVYcC2MFrZmSGyl

Organizator

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Vezi site-ul web Organizator

Loc de desfășurare

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Hartă Google
Vezi site-ul web Loc de desfășurare