Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sibiu: Expoziția Mărginimea Sibiului. Zona fetelor frumoase și a țăranilor cu biblioteci, în colecția de clișee pe sticlă a Muzeului Național Brukenthal

10 March - 30 May

/RO/
Expoziția: Expoziția Mărginimea Sibiului. Zona fetelor frumoase și a țăranilor cu biblioteci, în colecția de clișee pe sticlă a Muzeului Național Brukenthal
Locul de desfășurare: Muzeul Municipal Regina Maria din Iași, str. Zmeu, nr. 3
Durata: 10.03. – 30.05.2022
Vernisaj: Joi, 10.03.2022
Curatori: Delia Voina, Alexandru Constantin Chituță, Alexandru Gorea
Muzeul Municipal Regina Maria din Iași, în colaborare cu Muzeul Național Brukenthal organizează expoziția de fotografie Mărginimea Sibiului. Zona fetelor frumoase și a țăranilor cu biblioteci, curatoritată de Delia Voina, Alexandru Constantin Chituță și Alexandru Gorea. În acest sens, domnul dr. Alexandru Constantin Chituță a declarat: ,,Este o bucurie că iată Muzeul Național Brukenthal are o colaborare extraordinară cu Muzeul Municipal Regina Maria din Iași. Un rod al acestei colaborări este realizarea împreună cu Delia Voina și Alexandru Gorea expoziția de fotografie ce aduce în fața vizitatorilor chipurile harnicilor țărani mărgineni, obiceiurile, locurile, bisericile, și frumoasele interioare ale caselor cuprinse cu ajutorul aparatului foto de meșterii atelierului Fischer din Sibiu. Expoziția pe care o deschidem acum în capitala Moldovei la Iași este adevărat carte de vizită a Mărginimii Sibiului”. Mărginimea Sibiului este o zonă etnografică unică în România situată la vest de Sibiu, limitată la sud de valea Sadului şi la nord de valea râului Sălişte, ce cuprinde 18 localităţi: Boiţa, Sadu, Râu Sadului, Tălmaciu, Tălmăcel, Răşinari, Poplaca, Gura Râului, Orlat, Fântânele, Sibiel, Vale, Sălişte, Galeş, Tilişca, Rod, Poiana Sibiului şi Jina.
Poziţia geopolitică a zonei, situată la graniţa de sud a Transilvaniei cu Ţara Românească şi în proximitatea Sibiului, puternic centru meşteşugăresc şi comercial, au oferit Mărginimii Sibiului câteva trăsături definitorii. Localităţile şi-au dezvoltat o economie mixtă, bazată pe agricultura, creşterea animalelor şi meşteşuguri tradiţionale, cu pondere deosebită pe oierit.
Cea mai mare parte a satelor din zonă au păstrat puternice tradiţii spirituale şi etno-folclorice. Deşi progresiv construcţiile moderne le-au înlocuit pe cele vechi tradiţionale, atmosfera în Mărginimea Sibiului a rămas neschimbată. Costumele de sărbătoare de o eleganţă rară, brodate în negru şi alb sunt purtate cu mândrie de sărbători, iar meşteşugurile moştenite din moşi strămoşi sunt practicate cu succes şi azi.
Încă din cele mai vechi timpuri, aceste populaţii de oieri au fost şi sunt maeştri în prelucrarea lânii şi a pieilor. Colecția de clișee pe sticlă a Muzeului Național Brukenthal, Muzeul de Istorie Casa Altemberger este una dintre cele mai mari și mai complexe colecții de acest gen păstrate într-o instituție muzeală din România, acoperind majoritatea subiectelor specifice fotografiei din perioada interbelică.
Capitală a Mărginimii Sibiului, satul deplinei frumuseți, localitatea Săliște apare pentru prima dată într-un document la anul 1354 cu denumirea de Nogfalu, adică “sat mare”. La 1496 este pomenit cu numele de Salistsia, iar la 1854, Săliște. Săliște este varianta de la Seliște sau Siliște, care înseamnă “vatra satului”. Săliște era numit în vechime Magna Villa Walachicolis, adică Marele Sat al Românilor. Este cunoscut și ca “Satul fetelor frumoase și al țăranilor cu biblioteci”, cum îl menționa P.P. Panaitescu. Este singura localitate din țara de care se leagă numele a unsprezece academicieni! S-a mai spus despre sălişteni că sunt “țărani cu biblioteci”. Și nu e o exagerare. La 1544 circula în zonă Catehismul luteran, iar Nicolae Iorga găsea la Săliște un exemplar din Cazania” lui Varlaam tipărită la 1643. În condiţiile în care pe o carte țăranii dădeau între 5 și 10 oi, iar uneori chiar mai mult, este de admirat dragostea lor de a strânge şi a citi cărţi. Oierii locului purtau cu ei în desagi pe drumurile transhumanței cărți valoroase pe care le și citeau, bineînțeles. Fenomenul este cunoscut cu numele de “bibliotecile călătoare”. Astfel, în 1836, Chiril Lupea din Săliște, simplu cioban simbriaș, trecea cu el în Dobrogea un “Ceaslov”. Ion Roșca, alt săliștean, ducea și el peste Dunăre, un an mai târziu, o “Psaltire”.
Imaginile având ca subiect Mărginimea Sibiului (cu localitățile: Boița, Galeș, Jina, Orlat, Poiana Sibiului, Poplaca, Rășinari, Rod, Sadu, Săliște, Tilișca – menționate aici în ordine alfabetică) însumează aproximativ 277 de piese și au fost realizate în atelierul fotografic Fischer, atelier situat în centrul orașului, pe actuala stradă Nicolae Bălcescu.
În expoziția Mărginimea Sibiului. Zona fetelor frumoase și a țăranilor cu biblioteci, în colecția de clișee pe sticlă a Muzeului Național Brukenthal sunt expuse imagini mai puțin cunoscute vizitatorilor precum vederi generale ale localităților ce constituie zona Mărginimii Sibiului, secvențe de viață cotidiană, interioare ale unor locuințe țărănești, portrete de tineri și bătrâni, femei și bărbați îmbrăcați cu hainele lor cele mai bune, pe care le purtau doar la biserică sau de sărbători, toate trecute prin filtrul unei scenografii atent gândite de fotograf.
Expoziția este deschisă la Iași și poate fi vizionată până la sfârșitul lunii mai a anului 2022.
/EN/
Exhibition: Sibiu Surroundings Exhibition. The area with ​​beautiful girls and peasants with libraries, in the collection of glass clichés of the Brukenthal National Museum
Venue: Regina Maria Municipal Museum in Iași, 3, Zmeu Street
Duration: March 10 – Maz 30, 2022
Opening: Thursday, March 10, 2022
Curators: Delia Voina, Alexandru Constantin Chituță, Alexandru Gorea
The Regina Maria Municipal Museum in Iași, in collaboration with the Brukenthal National Museum, organizes the photography exhibition Sibiu Surroundings. The area of ​​beautiful girls and peasants with libraries, curated by Delia Voina, Alexandru Constantin Chituță and Alexandru Gorea. In this sense, Alexandru Constantin Chituță PhD stated: “It is a joy that the Brukenthal National Museum has an extraordinary collaboration with the Regina Maria Municipal Museum in Iași. A fruit of this collaboration is the realization together with Delia Voina and Alexandru Gorea of the photography exhibition that brings in front of visitors the faces of hardworking peasants from Sibiu Surroundings, customs, places, churches, and beautiful interiors of houses covered with the camera of Fischer craftsmen from Sibiu. The exhibition we are now opening in the capital of Moldova in Iaşi is a real business card of the Sibiu Surroundings”. The surroundings of Sibiu is a unique ethnographic area in Romania located west of Sibiu, limited south of Sadului Valley and north of Sălişte river valley, which includes 18 localities: Boiţa, Sadu, Sadului River, Tălmaciu, Tălmăcel, Răşinari, Poplaca, Gura Râului, Orlat, Fântânele, Sibiel, Vale, Sălişte, Galeş, Tilişca, Rod, Poiana Sibiului and Jina.
The geopolitical position of the area, located on the southern border of Transylvania with Wallachia and in the vicinity of Sibiu, a strong craft and commercial center, offered the Border of Sibiu some defining features. The localities have developed a mixed economy, based on agriculture, animal husbandry and traditional crafts, with a special emphasis on shepherding.

Details

Start:
10 March
End:
30 May
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Piața Mare, Nr. 5
Sibiu, Sibiu 550163 Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Reply

Your email address will not be published.