Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sibiu: Expoziţia “MIHAELA MIHALACHE. Transmigrația spațiului”, Muzeul de Artă Contemporană

6 April - 30 April

/RO/
Expoziţia: MIHAELA MIHALACHE. Transmigrația spațiului
Artist: Mihaela Mihalache
Locul desfăşurării: Muzeul de Artă Contemporană, str. Tribunei, nr. 6
Durata: 6.04.-30.04.2022
Vernisaj: 6 aprilie, ora 14.00
Curator: Dr. Iulia Mesea
Text oferit de curatorul expoziției:
Ursulețul de pluș și vitrina sunt cele două metafore, prezentate separat sau combinate, leitmotiv al lucrărilor din expoziția Transmigrația spațiului, semnată de Mihaela Mihalache, deschisă la Muzeul de Artă Contemporană al Muzeului Național Brukenthal. Cele două elemente simbolizează intimitatea spațiului privat și creativ și, respectiv, disponibilitatea de comunicare, sinceritatea, transparența pe care artista le propune între mesajul său și spectator.
Pentru Mihaela Mihalache personalizarea și asumarea spațiului în care trăiește este imperativă. Legătura pe care o stabilește cu acesta se definește printr-un admirabil firesc și are loc prin receptori speciali, deosebit de sensibili, cu care îi identifică trăsăturile fundamentale. Configurația unui anume loc și limitările acestuia declanșează procesul de identificare a eului interior, spațiul real, spațiul subiectiv și sinele artistei intrând astfel într-un incitant dialog. Fiecare spațiu parcurs presupune fenomenul de Transmigrație (titlul expoziției), respectiv o în-suflețire, o redefinire determinată de factorul temporal și de cel uman.
Lucrările prezentate în expoziție sunt o translare în plan artistic a parcursului pictoriței prin patru spații de locuit, în ultimii ani: în anul 2018, atelierul din centrul urban al Clujului, în 2019, atelierul spaţiului de rezidenţă din Luxembourg, în anul 2020 atelierul din propria locuinţă în condițiile izolării din timpul pandemiei, iar în anii 2021 şi 2022 atelierul ataşat locuinţei proprii din mediul rural. Ca locuitor al acestor încăperi, ursulețul de pluș devine simbol cheie pentru comunicarea cu trecutul, precum și cale de acces către viitor prin intermediul imaginației artistei.
În lumini și umbre de interior, cu deschideri și obturări, cu transparențe și matizări, încărcate de amintiri și găzduind mereu speranțe de viitor, conținând nevoia de intimitate și siguranță, dar și stropul de teamă de limitări și nevoie de libertate, încăperile din lucrările de pictură și grafică prezentate se re-construiesc împreună în sala pe ale cărei simeze sunt instalate acum, creând un nou spațiu pe care artista și-l asumă și în care ne invită să o cunoaștem prin intermediul operelor sale.
Absolventă a Universității Naţionale de Arte, Bucureşti, specializarea pictură, Mihaela Mihalache a obținut Masterul în Arte Vizuale în 2016, apoi, în 2019, Doctoratul în Arte Vizuale, cu teza „Studiul spaţiului de interior în arta şi cultura vizuală”, la Universitatea de Artă şi Design, Cluj-Napoca. În anul 2018 a fost Coordonator al proiectului cultural FabZine, Fabrica de Pensule, Cluj-Napoca, iar în 2019 a beneficiat de Rezidență artistică în cadrul programului Artiști în rezidenţă pus la dispoziție de Ministerul Culturii din Marele Ducat de Luxemburg, Annexes du Château de Bourglinster. A participat la numeroase expoziții de grup, începând cu anul 2012, în țară și străinătate și a deschis expoziții personale la Târgu Mureş (2021), New York – expoziție on-line (2020), Cluj-Napoca și Luxemburg, Kirchberg, Londra și Praga (2018, 2019) și București (2016).
/EN/
The teddy bear and the showcase are the two metaphors, presented separately or combined, the leitmotif of the works in the exhibition Transmigration of space, signed by Mihaela Mihalache, opened at the Museum of Contemporary Art of the Brukenthal National Museum. The two elements symbolize the intimacy of the private and creative space and, respectively, the availability of communication, the sincerity, the transparency that the artist proposes between her message and the spectator.
For Mihaela Mihalache, personalizing and assuming the space in which she lives is imperative. The connection she establishes with it is defined by an admirable naturalness and takes place through special receptors, particularly sensitive, within which she identifies the fundamental features. The configuration of a certain place and its limitations trigger the process of identifying the inner self, the real space, the subjective space and the artist’s self thus entering into an exciting dialogue. Each space involves the phenomenon of Transmigration (the title of the exhibition), respectively it is animated and redefined by time and the human element.
The works presented in the exhibition are an artistic translation of the painter’s journey through four living spaces, in recent years: in 2018, the workshop in the urban center of Cluj, in 2019, the workshop of the residence space in Luxembourg, in 2020 the workshop in her own house in conditions of isolation during the pandemic, and in 2021 and 2022 the workshop attached to her own housing in rural area. As a resident of these rooms, the teddy bear becomes a key symbol for communicating with the past, as well as a path to the future through the artist’s imagination.
In interior lights and shadows, with openings and shutters, with transparencies and nuances, full of memories and always hosting hopes for the future, containing the need for privacy and security, but also the dread of fear of limitations and need for freedom, the rooms in the works of painting and graphics re-build together in the room where are now installed, a new space that the artist assumes and in which she invites us to know her through her works.
A graduate of the National University of Arts, Bucharest, specialized in painting, Mihaela Mihalache obtained a Master’s degree in Visual Arts in 2016, then, in 2019, a PhD in Visual Arts, with the thesis “Study of interior space in visual art and culture”, at the University of Art and Design, Cluj-Napoca. In 2018 she was Coordinator of the cultural project FabZine, Brush Factory, Cluj-Napoca, and in 2019 she benefited from Artistic Residence within the Artists in Residence program provided by the Ministry of Culture of the Grand Duchy of Luxembourg, Annexes du Château de Bourglinster .
She took part in numerous group exhibitions in the country and abroad and opened solo exhibitions in Târgu Mureş (2021), New York – online exhibition (2020), Cluj-Napoca and Luxembourg, Kirchberg, London and Prague (2018, 2019) and Bucharest (2016).

Details

Start:
6 April
End:
30 April
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul de Artă Contemporană – Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
Str. Tribunei, Nr. 6
Sibiu, Sibiu Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Reply

Your email address will not be published.