Loading Events
 
 
Expoziția: Naturaliști medici sibieni
Locul desfășurării: Muzeul de Istorie Naturală, Sala Multimedia
Durata: 1.10.2021-30.04.2022
Curatori: Iulia-Maria Muntean, Ana-Maria Păpureanu, Dr. Ghizela Vonica, Dr. Nicolae Trif.
Colaboratori: restaurator Sasu Maria-Iulia, conservator Raluca Bugneriu.
Text oferit de curatori:
În 1849 a fost înființată Societatea Ardelenă pentru Științele Naturii din Sibiu – Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Printre membrii societății erau și medici pasionați de științele naturii și dornici să studieze și să dezvolte colecții de istorie naturală. Astfel, îmbinând pasiunea cu meseria, în data de 20 decembrie 1887 s-a semnat, de către 21 de medici, actul de constituire a Secțiunii Medicale a Societății Ardelene pentru Științele Naturii din Sibiu – Der Medizinischen Sektion des Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.
Secția Medicală a Societății Ardelene de Științele Naturii au contribuit la eradicarea epidemiei de febră tifoidă din regiune în 1904. De asemenea, măsurile implementate de Secțiunea Medicală și activitățile de conștientizare la nivelul administrației locale au dus la numeroase îmbunătățiri în cadrul sistemului sanitar local și a mijloacelor igienico-sanitare din regiune.
Secretarul Secțiunii Medicale a fost medicul Daniel Czekelius (1857-1838), care a contribuit activ la remedierea problemele medicale și igienico-sanitare ale orașului iar la sfârșitul carierei în 1935 Statul Român i-a acordat Meritul Sanitar. În cadrul expoziției vizitatorii vor putea admira specimene entomologice (colecția de insecte) a medicului D. Czekelius.
Un alt membru al Secțiunii Medicale a Societății Ardelene a fost General de brigadă medic Eugen Worell (1884-1961). Acesta a fost începând cu 1908 medic pe vas în marina militară habsburgă, având ca bază portul militar Pola pe coasta Mării Adriatice. Ca medic de vas a călătorit în Marea Mediterană, arhipelagul Japoniei, Insulele Java, Sumatra, Filipine, străbătând coastele Asiei până la Vladivostok. Acesta a îmbinat munca cu pasiunea pentru insecte, colecția sa cuprinzând numeroase exemplare exotice etalate în cadrul expoziției. E. Worell a contribuit la eradicarea epidemiilor de pestă pneumonică din 1910 din China de Nord și Manciuria ca delegat specialist bacteriolog din partea Imperiului Habsburgic. În 1911 participă la combaterea epidemiei de ciumă din China. Pentru eforturile sale Guvernul Chinez i-a oferit „Ordinul Dragonului” și „Medalia Comemorativă de Aur”. A fost decorat în 1938 de către Statul Român cu „Steaua României” în grad de ofițer, Crucea „Meritul Sanitar” Clasa I și „Coroana României” în grad de ofițer.
Muzeul de Istoria Farmaciei din Sibiu păstrează în colecțiile sale obiecte medicale ce au aparținut medicului Viktor Weindel (1887-1966), obiecte ce completează și îmbină în expoziție pasiunea medicului pentru fluturi cu practica medicală.
Din expoziție nu lipsește, herbarul medicului Josepho Sadler, realizat între anii 1823-1827, herbar cuprinzând plante medicinale utilizate ca remedii. Herbarul farmaceutic este completat de trusa farmaceutică datată secolul al XIX-lea, cuprinzând mostre de materie primă de origine naturală (vegetală, minerală, entomologică) utilizat la prepararea remediilor.
Prin această expoziție temporară ne propunem să omagiem munca și dedicația medicilor naturaliști sibieni pentru profesia lor, pentru științele naturii și pentru dezvoltarea comunității locale, a orașului în care au trăit. Vă invităm să descoperiți cine au fost acești medici naturaliști sibieni și care este moștenirea lor medicală și științifică.
/EN/
Exhibition: Medical naturalists from Sibiu
Location: Museum of Natural History Sibiu, Multimedia Room
Duration: 1.10.2021-30.04.2022
Curators: Iulia-Maria Muntean, Ana-Maria Păpureanu, Dr. Ghizela Vonica, Dr. Nicolae Trif.
Other contributions: restorer Sasu Maria-Iulia, conservation Raluca Bugneriu
Text from the curators:
In 1849, the Transylvanian Society for Natural Sciences in Sibiu – Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt was founded. Among the members of the society were also doctors passionate about natural sciences and eager to study and develop collections of natural history. Thus, combining passion with the profession, on December 20, 1887, 21 doctors signed the status of the Medical Section of the Transylvanian Society for Natural Sciences in Sibiu – Der Medizinischen Sektion des Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften zu Hermannstadt.
The Medical Section of the Transylvanian Society of Natural Sciences contributed to the eradication of the typhoid fever epidemic in the region in 1904. Also, the measures implemented by the Medical Section and awareness activities at local government level led to numerous improvements in the local health system and hygienic-sanitary means in the region.
The secretary of the Medical Section was doctor Daniel Czekelius (1857-1838), who actively contributed to remedying the medical and hygienic-sanitary problems of the city and at the end of his career in 1935 the Romanian State awarded him the Sanitary Merit. In the exhibition, visitors will be able to admire entomological specimens (insect collection) by doctor D. Czekelius.
Another member of the Medical Section of the Transylvanian Society was Brigadier General Doctor Eugen Worell (1884-1961). He was a doctor on board a ship in the Habsburg navy since 1908, based in the military port of Pula on the Adriatic coast. As a ship’s doctor he travelled in the Mediterranean Sea, the archipelago of Japan, the Java Islands, Sumatra, the Philippines, crossing the coasts of Asia to Vladivostok. He combined his work with his passion for insects; the collection comprises numerous exotic specimens displayed in the exhibition. E. Worell contributed to the eradication of the 1910 pneumonic plague epidemics in North China and Manchuria as a bacteriological delegate from the Habsburg Empire. In 1911 he took part in the fight against the Chinese plague. For his efforts, the Chinese government awarded him the “Dragon Order” and the “Gold Commemorative Medal.” He was decorated in 1938 by the Romanian State with the “Star of Romania” officer rank, “Sanitary Merit” Cross first Class and the “Crown of Romania” officer rank.
The Pharmacy History Museum in Sibiu keeps in its collections medical objects that belonged to the doctor Viktor Weindel (1887-1966), objects that complete and combine in the exhibition the doctor’s passion for butterflies with his medical practice.
The herbarium of Doctor Josepho Sadler, made between 1823 and 1827, is also exhibited. It contains medicinal plants used as remedies. The pharmaceutical herbarium is completed by the pharmaceutical kit dating from the 19th century, comprising samples of raw material from natural origin (vegetable, mineral, entomological) used in the preparation of remedies.
Through this temporary exhibition we aim to pay tribute to the work and dedication of Sibiu naturalists’ doctors, dedication for their profession, for the natural sciences and for the development of the local community, of the city in which they lived. We invite you to discover who these doctors were and what their heritage is.

Details

Start:
1 October
End:
30 April, 2022
Event Category:

Organizer

Muzeul Național Brukenthal – Sibiu
View Organizer Website

Venue

Muzeul de Istorie Naturală Sibiu – Muzeul Național Brukenthal
Str. Cetății nr. 2
Sibiu, Sibiu 550160 Romania
+ Google Map
View Venue Website

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *